logo

trugen jacn

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ SÖMÜRGE VE GASP ORDUSU’NUN UYGUR SOYKIRIMINDAKİ ROLÜ

Doğu Türkistan'da Çin'in silahlı unsurları neden savaş hazırlığında?

UYGUR HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(UYHAM)

ABD.yönetimi ve diğer 7 batılı ülkenin  Çin’in işgalindeki Doğu Türkistan’da yaşayan Türklere yönelik baskı,zulum ve insan hakları ihlallerinin  etnik soykırım  olarak kabul etmesinin   ardından  ABD hükümetinin  Çin’e karşı  aldığı önlemlerden biri,  Uygur soykırımından direkt olarak  ve  doğrudan sorumlu bazı üst düzey Çinli yetkililere yaptırım uygulamaya başlaması oldu. Bu Yaptırım kararı listesinin en başında ise, Çin işgalinin başladığı 1950’lı yılların başından beri Doğu Türkistan’da varlığı bilinen ve  yıllardır bazı yabancı uzmanlar tarafından ” Devlet İçinde Ayrı Bir iç devlet”  olarak adlandırılan  sözde “Sincan Üretim ve İnşaat Ordusu= Bingtuen ” olarak bilinen  bir paramiliter sömürge,talan ve  gasp gücü yer almaktadır. Sözde Özerk Bölge yönetiminin hiç bir denetim yetkisinin bulunmadığı ve direkt olarak Pekin’e ÇKP Genel  Diktatörlüğüne  bağlı olan bu Yasa dışı  sömürgeci Paramiliter güçün başında  Ağustos 2016’de Urumçi’ye ÇKP Bölgesel Genel Sekreteri olarak atanın   Chen Chuanguo ile  Yardımcısı Wang Zhongzheng’in hakimimutlak olarak işbaşına getirilmesinden sonra gittikçe etkin oldukları ve çok önemli hale geldikleri biliniyor.

Çin genelinde şu anda  sadece Uygur  bölgesinde  var olan Bingtuan sistemi, geçmişte bazı uzmanlar tarafından  bir çok araştırma  incelemelere tabi tutularak hakkında yazılar ve raporlar yazılmış olsa da  daha sonra  ÇKP İşgal yönetiminin bölgede konuşlu bu sömürge gücü  son zamanlarda  bir bakıma unutulur gibi olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda bu konuyla ilgili olarak Wire adlı İnternet Sitesinde Araştırmacı yazar Katrina Northrobe imzasını taşıyan  ve bu Sömürge gücünün yakın tarihli ile varlığını ve faaliyetlerini inceleyen  bir makalesi, bu Paramiliter gücün (Sözde İnşaat ve Üretim Ordusu’nun) sadece  ÇKP İşgal yönetiminin bir iktidar organı olmadığını  aksine bu gücün  çok yönlü  başka işlevlerinin  olduğunu ortaya koyuyor.

Doğu Türkistan’da Bing Tuen’in  Kuruluşu ve Günümüzdeki Durumu

Araştırmacı yazar Katrina Northrobe’nin WİRE internet sitesindeki haber analizinde Çince Bing Tuen olarak adlandırılan ve Türkçe karşılığı “Xinjiang’ı İnşaa ve Üretim Ordusu ” olan bu devlet içindeki bir devlet olan bu  paramiliter gücün  ilk  kuruluşu hakkındaki bilgiler ile başlıyor ve şöyle devam ediyor : ”  Çin’in bu Pparamiliter Sömürge Ordusu Bingtuen’in kuruluşu Çin işgalinin başlamasından 4 yıl  sonra 1954’te  yaklaşık 200 bin eski  Guomindang(Çin Halk partisi) rejimine bağlı  savaş esirleri ile  çeşitli sosyal ve siyasi cinayetlerle suçlananark  tutuklanan  on binlerce Çinli evsız barksız kaçaklar  ile başta Şanghay olmak üzeri büyük Çin kentlerinde  çalışmaları yasaklanan  ve  faaliyetlerine son verilen on binlerce  Çinli Fahişeler ülkeye zorla getirilerek yerleştirilmesi ile başlamış ancak daha sonraki devirlerde işlemez ve felç haline düşmüştür.

Daha sonra  ise Doğu Türkistan’ı işgal eden Kızıl Çin Ordusunun kan dökmek  ve katliam yapmakla ünlenen General Vang Cin  bu sistemi tekrar işler hale getirmiştir.  Daha sonra zorunlu Çinli göçü ve merkezi Çin’deki Hapishanelerdeki mahkum ve tutukluların Doğu Türkistan’a nakledilmesi ve bu Sözde İnşaat ve Üretim Ordusu birliklerine yerleştirilmesi ile  ile bu sayın daha da artmıştır.

1980 yılında iktidara gelen Çin Lideri Deng Şao Ping’in ” Uygur Bölgesinde kimsenin bölücülük yapmasına izin verilmeyecektir.  Uygur Bölgesinin  istikrarı ve güvenliği için en büyük ve en  güvenilir güç Bing Tuen’dir.” talimatının bir kez daha tekrarlanmasından  sonra bu Sömürge ve talan gücü yeniden  özel bir Fonksiyon  kazandı.

Bing Tuen  1990’lı yıllardan  sonra, ekonomik alanda   tekelleşti  ve mutlak üstünlüğü  elde etti. Bu durumu da Pekin’deki Çin merkezi hükümeti tarafından kabul edilerek “rejim içinde  ayrı bir rejim/devlet içinde ayrı bir devlet” yaratıldı. Sözde bu Üretim ve inşa Ordusunun ve bağlı birliklerinin  2010 yılına kadar ” bölgenin istikrarı- Şinjiang  Sorununun çözümü”  en önemlisi Uygur bölgesi ‘nin istikrarlı bir şekilde elde tutulmasında nasıl katkılarda bulundukları  yakınen gözlendi.Özellikle son 5 yıl içinde bu konudaki  sorumululuklarını nasıl yerine getirdikleri ve bu yöndeki beceri ve etkinliklerinin  nasıl de zirveye ulaştığına tanıklık edildi.

Bu sözler  ÇKP iktidarının Doğu Türkistan’daki bu çok güvendiği  siyasi Omurgası’nin  Çin yönetimi  nezdindeki yeri ve önemini bir kez daha  ortaya koymuş   ve bu sözler onlar tarafından  ” Hizmetleri için En Büyük Takdirname ” olarak kabul edilmiştir.

Doğu Türkistan’da Konuşlu Bing Tuen Direkt Olarak Pekin’e Bağlı

Makalede  Doğu Türkistan’da konuşlu bu Paramiliter güç olan Bing Tuen’in  doğrudan doğruya ve direkt olarak  Çin merkezi hükümetinin kontrolünde  ve ona bağlı olduğu belirtiliyor ve şöyle devam ediyor : ” ÇKP’nin bu Bingtuan sistemi, Uygur  bölgesi topraklarında kurulmuş ve siyasi olarak tamamen Pekin’in kontrolündadır. Sözde Uygur Özerk Bölgesi hükümeti, bu Ordu  için gerekli koşulları sağlamaktan sorumlu olmasına rağmen, teşkilat sistemi üzerinde hiçbir yetkisi  bulunmamaktadır. 2017’den sonra ülke genelinde  inşa edilen  “eğitim merkezleri” adı verilen Çin tipi Toplama kamplarının  inşasından ve işletilmesinden  Pekin’in bu Paramiliter askeri gücü sorumludur. Ayrıca merkezi hükümetten(Pekin’den) aldığı  yüksek ve  büyük fonlarla  Uygurları ileri  teknoloji  sistemi ile izleme mekanizmalarının kurulması ve  bu kontrol takip ve gözetim uygulanmasından   sorumludur. Bu süreçte,  Bing Tuen bu işlevselliği  ile Pekin’in  siyasi  hedef ve arzularını  tam olarak gerçekleştirmektedir. Uygur topraklarında işgal ettikleri su ve toprak kaynakları  ile doğal zenginlikler onları devasa “ekonomik imparatorluklar” haline getirmiştir. Ancak, dış dünyadaki birçok kesimin Uygur  bölgesindeki  siyasi baskı ve etnik  katliamları duymasına rağmen, bu ÇKP’nin bölgedeki  bu gücünün  rolü hakkında   şimdiye kadar yeterli tepki verilmemiştir.

Bing Tuen Bölgenin En Büyük Ekonomik  Ve  Sömürge Gücü

Bing Tuen  bölgede kendi başına ve bağımsız bir ekonomik  sisteme sahiptir. Bağımsız olarak  kendi başına yurt dışı ile ekonomik bağlantılar kurabilmektedir.  Şu anda, Çin borsasında işlem gören  en büyük 13 Şirketin en büyük  hissedarlardandır. Bölgede üretimi yapılan tarım ürünlerinin önemli bir bölümü bu paramiliter sömürge gücünün kontrolündedir. Örneğin, domates sosu(salça ve diğer mamuller) ile  pamuk  üretimi gibi büyük ölçekli  ve ihracaat dönük üretimler  doğrudan doğruya Bing Tuen’in tekelindedir. Bu bağlamda,  değişik kollardada ve tüm  ekonomik alanda  benzersiz bir  sömürge sistemi kurmuştur.

bingtuan-paxta.jpg

Dr.Hasan : Bing Tuen Bölgenin En Acımasız Sömürge Gücüdür

Bing Fuen’in Doğu Türkistan’daki  durumu ve rolü ile  Wire sitesinde yayınlanan bu çarpıcı makaleyi değerlendiren Dünya Uygur Kurultayı  Yürütme Kurulu Başkan yardımcısı ve siyasi analizce Dr.İlşat Hasan şöyle konuştu : ” Bing Tuen, Doğu Türkistan asıl sahibi olan Uygurlar başta diğer  Türk asıllı yerli halkları sömürerek onların varlıklarını zorla gasbederek devasa bir ekonomik güç haline gelmiştir. İşgalci  Çin’in Doğu Türkistan’daki her türlü baskı ve zulüm uygulamalarında bu Sömürge ve talan Ordusunun  tekelindedir. Bingtuen’in  ürettikleri  mal ve hizmetlerin Köle/İşçi çalıştırarak  elde edildiği yolundaki  gerçeklerin inkarının hiç bir gerçeklik payı yoktur.Uygurların zorla Köle/İşçi olarak zorla  haksız  çalıştırılması sonucu ürettikleri her türlü mal ve üretim Bing Tuen’sız düşünülemez. Bingtuan asla hafife alınamaz.”şeklinde konştu.

Kayser Go : Bingtueng :  ÇKP Yönetiminin Bölgedeki Gövdesi ve En Vurucu Gücüdür

Makalenin özellikle  dikkat çeken  ve öne çıkan noktalarından biri de ABD’de yaşayan Çinli Müzisyen ve insan hakları aktivisti Kayser Gou(Gou Yihvang)’ın  video olarak da sosyal medya’da  paylaştığı şu   çarpıcı  sözlerdir : ” Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in  ” 2020 yılındaki Özel  Xinjiang Çalışma Konferansı esnasında  açık bir şekilde sarfettiği şu cümlelerdir : ” Sözde  İnşa ve Üretim Ordusunun  Örgütsel Yapısı ve  sürekli Seferberlik Kapasitesinin Güçlendirilmelidir.”   yolundaki talimat niteliğindeki sözleri olmuştur.Xi, bu sözleri ile, Bing Tuen’in  özel fonksiyon kazandırmış ve   en yüksek ve mükemmel surette  işlevsellik kazandırmıştır. ”

Bingtuen ABD’nin Yaptırım Listesinin En Başında Yer Almıştır

ÇKP İşgal yönetiminin Doğu  Türkistan’daki en güvenilir vurucu gücü olan Bing Tuen geçtiğimiz yıllarda  ABD.Hazine Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının yaptırım Listelerinin en başında yer almaktadır. ABD.yönetimi bu sömürge gücünün mal ve hizmetlerinin iithalını yasaklayarak  ağır şekilde cezalandırmıştır. Ayrıca,Bu Sömürgeci  ve Talan Ordusuna bağlı şirketler ile ticari bağlantısı olan batılı şirketler resmi  tedarik Listesinden de çıkarılmıştır.

Share
251 Kez Görüntülendi.