logo

trugen jacn

LONDRA’DA DEVAM EDEN BAĞIMSIZ UYGUR MAHKEMESİ

Dr. Osman köse Geçmişten Günümüze GÖÇ - YouTube

Prof.Dr.Osman KÖSE

Dünya Uygur Kurultayı( Kongresi)nın   girişimi ile  Doğu Türkistan’daki Çin zulmü Londra’nın “Bağımsız Uygur  Mahkemesi”nde yargılanıyor. Mahkeme’nin adli bir özelliği bulunmamakta; zulme uğrayan Doğu Türkistan Türklerinin uğradıkları zulmü belgeleyerek kayıtlara geçirmektedir.

Dokuz ücret ile gösterileri dinleyerek belgeleyen, somut deliller ve toplayan gösterinin resmilerinde bir sarfiyatsızdır. Ancak Uygurların bir mahkeme kurarak seslerini duyurmak, bu anlamda bir bulmaları, zulmün kayıtlarını kazanmaları veya büyük ustaları.

Uygur Mahkemesinin halk ve yapılacakları belgeleyen deliller burada yapılacak ki, söz konusu sergilenenler Çin makamları” “yalan makine olarak tanımlandı. Mahkemede merkezleri, zulme uğrayan Uygurların ifadeleri dünya basını tarafından ilgiyle izlenmeye devam etmektedir.

Doğu Türkistan, zengin petrol yataklarına sahip ve yüzölçümü beşte birlik ile Çin’den oluşmaktadır. Enerji havzası olması, ekonomik ve stratejik özellikler ile Çin’in çok önem verdiği bir coğrafyadır. Hedef gibi Türk’ın batı kısmı da uzun yıllar Rus sömürgesi altındaydı. 1990’lardan sonra yaşananlardan sonra, Rusya’da bu deneyimse de Türk devletleri üzerinde hakimiyet kurmada hala devam eylem.

Çin’in birkaç yıldır Doğu Türkistan’da yaşanmış bir tepkiyi vermemiş toptan yok etme girişimine Türk yeterli tepkiyimiş ve bir darı bu devlet insafına terkedilmiştir.

Bu dünyada dış dünyadan Çin’i ifadeler, yönetimlerin bakış açısına göre farklılık göstermektedir. Hiçbir yerde İsrail’in arkada olduğu gibi, karşı karşıya olduğu durum Çin’de sergilenmiştir. Örneğin, şüphe’da Trump yönetimine göre Çin’in Uygurlara “soykırım” ve “insanlığa karşı suç” olarakken, “her türlü farklı normlardan” önce dikkat çekilerek alınacak.

Parlamento’da Uygurlara yapılanlarıo olarak eskiden, hükümet bu yolda bir tavır sergilemelidir.

Ancak ne olursa olsun Amerika ve İngiltere gibi bazı batılı devletlerin Çin’e yönelik olmayan konuşmaları bile Doğu Türkistanlılar için umut olmuştur.

Batıdan bu parçalı açıklamalar, sıkıntıdan dolayı gelen için Çinleri bulmak bile Uygur Türklerine nefes alırlar.

Doğu Türkistan’a Sahip Çıkması Gerekenler Aslında İslam Dünyasıdır

Zulüm altında yok olma tehlikesi altında olan bu millete asıl sahip çıkması gereken İslam  dünyası, maalesef ortalarda yoktur. Hepsi kabuğuna çekilmiş durumdadır. Uygurlar Müslümandır ve Türk’tür. Bu kelimelerin çağrıştırdığı kardeşliklerin yansıması olarak Müslüman dünya cihetinden gökkubbede yankı bırakacak bir ses veya nefesten iz yoktur. İslam dünyası, derin bir uykudadır. Bu umursamazlık, mazluma sahip çıkmamazlık, ufku kaplayan sömürge bulutlarının şiddetli fırtınaya dönüşeceğini görememezlik endişe vericidir.

Zulümden kaçtıkları ve kendileri tarafından desteklenen Uygur Türkleri oldukları için mutsuz “Müslüman” dünyada bulunamamaları. Uygur mahkemesinin neden Londra’da açıldığı da bunu anlatmaktadır.

Bir darı, anavatanlarında depremerimektedir. Uygurlar, modern dünyadan destek beklemezler. En seslerine yönelik, karşı tepkilerinin beğenileri.

Şu Husus Asla Unutulmamalıdır:

Bugünün(ler) başına gelenler, yaşanacağı deneyiminUygurların başına gelebilir.

Kaynak : https://www.dirilispostasi.com/makale/7261764/prof-dr-osman-kose/uygur-mahkemesi

Share
431 Kez Görüntülendi.