logo

trugen jacn

KOMÜNİST ÇİN’İN YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE DOĞU TÜRKİSTAN’DA YÜRÜTTÜĞÜ KIZIL TERÖRİZM

ABD.lı  Gazeteci- Yazar Jaffrey Canne’nin yayınladığı  “Mükemmel Polis Devleti Çin ” ile bir diğer Araştırmacı Darren Bayler’in yayınlanma aşamasındaki  ‘” Doğu Türkistan : Çin’in Yüksek Teknoloji ile Cezas Müstemlekesi ”  adı eseri Çin işgal yönetiminin Doğu Türkistan’daki insanlık dışı baskı, zulüm, etnik ayırımcılık ve  insanlık dışı acımasız soykırım cinayetlerinin yeni boyutlarını gözler önüne  sermektedir.

 

خىتاينىڭ يۇقىرى تېخنىكا ئارقىلىق ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان قىزىل تېرورلۇقىل

UYGUR HABER VE ARAŞTIRMA MEERKEZİ (UYHA

Çin işgal yönetiminin Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Türkleri yönelik uygulamakta olduğu baskı,zulüm, acımasız  ve insanlık dışı soykırım cinayetlerini Araştırmacılar ve insan hakları savunucularının  “ETNİK SOYKIRIM ” “BİR HALKIN TOPTAN VEYA KISMI OLARAK YOK EDİLMESİ ”   olarak tanımladıkları bir süreçte yukarıda isimleri belirtilen 2 önemli kitapta Uygurların karşı karşıya bulunduğu  gerçek durumu mükemmel  şekilde   gözler önüne sermektedir.

Bu iki kitap  içeriği itibariyle bir birini tamamlamış  şekilde  Çin işgal yönetiminin  Uygurları ferdi olarak değil, onları  toptan bir halk/Millet olarak kollektif bir şekilde etnik soykırımla ortadan kaldırmayı hedeflediğini  ayrıntıları ile  açıklamaktadır.

Ayrıca  geçtiğimiz Mart ayında Yeni Hatlar Enstitüsü(New Line İnstitu) Çin’in Doğu Türkistan’da Çinli olmayan  ve azınlık olarak tanımlanan  Türk halklarına yönelik uygulamalarının hukuki yönlerini ele aldığı analiz/raporunda  ” Çin’in  Uygurlara yönelik uygulamalarının   “etnik soykırım ”  tarifine  uygun olduğuna dair  yeterli  kanıtları de ortaya koymuştur.

Raporda ayrıca bu konuda ÇKP yönetiminin  üst düzey yetkililerinin  bu konudaki iddialarına de yer verilmiştir. Bu iddialar arasında  ÇKP İktidarının  Uygurları toptan soykırımla yok etme konusundaki amaç ve  hedeflerini  başlıklar (madde) halinde ve  bu konudaki   sinsi ve önemli politikasının de   Uygurları  toptan soykırımla ebedi olarak yok etmek   amacını hedeflediğini  de göstermektedir.

Raporda Çin Yönetiminin  Son İddiaları şöyle  Sıralanıyor

ÇKP İktidarının Pekin’deki üst düzey yetkililerinin  yukarıdaki raporda de belirtilen   hedef ve amaçları,ortaya koyduğu iddiaları  ve  uygulamaları  şu başlıklar halinde sıralanıyor ;

1-  Etnik Çinli devlet Memurlarının Uygur Ailelerin evlerine  zorla yerleştirilmesi

2- Türk kızlarını etnik Çinli erkeklerle zorla evlendirilmesi

3- Doğu Türkistan genelinde yaşayan Uygurlar ve diğer Türk halklarından en az bir milyon kişinin toptan tutuklanarak  Çin tipi Nazi/Toplama Kamplarına hapsedilmesi

4-Uygurların nüfus artış oranının şiddetle azaltılmasına yönelik tedbirler alınması

5- Etnik Uygur ve  diğer Türk azınlığına mensup   çocukların devlet yönetimindeki Kreş,ana Okulu ve diğer  eğitim-öğretim kurumlarına nakledilmeleri ve  etnik Çinli olarak dönüştürülmesi

6- Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Türk azınlıkların  dini ve etnik kimliklerinin  tedricen ortadan kaldırılması

7-   Uygur ve diğer Türk toplulukların  kimliklerini korumada etkili olabilecek  Aydınlarının ve   önderlerinin ,şair-yazar ve diğer  önde gelen her türlü sanat erbabı  ve sporcuların ve Uygurların milli kimliklerini temsil edenlerin tedricen, kesin olarak  özellikle  yok edilmeleri

Yazar Cainne : Çin’in Uygurları  Soykırım Yönetimi   Hitler Faşistleri  İle Aynı

” Mükemmel Bir  Polis Devleti  : Çin”  adlı  kitabın  yazarı Cainne kitabının   tanıtılması ve imza töreni  öncesinde yaptığı konuşmasında şunları ifade etti : ”  Çin  işgalindeki Doğu Türkistan’da yaşayan ve   Çinli olmayan ve  resmen azınlık olarak tanımlanan  Uygurlar,Kazaklar ve diğer Türk soylu halklara yaptığının  Hitler Faşizminin soykırım yöntemleri ile  büyük benzerlik gösterdiğini belirtti ve bu soykırım uygulamalarını şöyle sıraladı  :

1-  Evet, Çin yönetimi Hitlerin Nazileri gibi Uygurları gaz odalarında   toptan öldürerek yok etmiyor. Ancak onları toptan  Toplama Kamplarına hapsederek  insanlık dışı şartlarda tüm bir milleti  içten içe ortadan kaldırıyor.

2- Çin yönetimi Onların canlarını  direk  olarak almıyor ama  onların varlığını,dini ve milli kimliklerini  aksettiren, bildiren  ve ortaya koyan   tüm örf-adet  özel yaşam biçimi  ve tüm an’anelerini  yasaklayarak yok ediyor.

3- Günümüzde Uygurların başına gelen bu müsibetlerin   yarın diğer Halkların  da başına  gelme ihtımalı bir hayli yüksektir.

4- Tüm bu nedenlerden dolayı bugün Uygurların başına gelenler  sadece Uygurlara özgü bir sorun olmayıp, belki tüm insanlığın  ortak bir  meselesidir.

Darrin Byleer :   Çin’in Uygurlara  Zulmünde  Aracılık Yapan   Teknoloji Şirketlerin Ortakları ABD’li

Doğu Türkistan : Çin’in Yüksek Teknoloji ile Cezai Müstemlekesi ” kitabının yazarı  Uygur Türkleri uzmanı  ve araştırmaçı Darren Byleer  yakından okuyuculara  ulaşacak kitabı ile  ilgili olarak şöyle konuştu :   Çin’in Uygurları yüksek  dijital teknoloji kullanarak kontrol ve baskı altında tutmasına teknik malzeme ve destek sağlayarak aracılık  eden bir çok Çinli Şirketler ABD şirketleri ile bağlantılı veya ortaktırlar.  Çin yönetimi teknolojik baskı ve kontrol konusunda Uygurları deney olarak kullanarak  dünyayı tehdit etmektedir. Ülkeler ve uluslararası toplumun  Çin yönetiminin bu Yüksek Teknoloji Terörüne karşı  sessiz ve duyarsız kalması yüz kızartıcı  ve utanç verici bir durumdur.” şeklinde konuştu.

Kitaplar  ve Rapor Çin’in Teknolojik Terörünün Anlatılmasında çok önemli  Bilgiler Ortaya Koyuyor

Yukarıda isimleri anılar 2 kitap ile    Yeni Hatlar Enstitüsünün  yayınladığı raporda ortaya konulan yeni bilgiler ve kanıtlar   Doğu Türkistan’da  normal  hayat şartlarının günden güne zorlaştığını  ve zamanla Uygur kültür ve medeniyetinin  engeller ve yasaklamalar ile zaman içinde yok  olabileceğini ortaya koyuyor. Uygur bölgesinde bu durum devam ederse  Uygurlar fiziksel olarak varlığını devam ettirse de  onların özgün kültür ve medeniyetinin zamanla yok olup tarihe karışacağını belirtiyorlar.

Kaynak : https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kizil-tirorluk-08092021170954.html?fbclid

 

Share
315 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ