logo

trugen jacn

ERMENİLERİN TÜRKİSTAN’DA YAPTIKLARI ACIMASIZ VAHŞET VE MEZALİMİ

Bir Zebiniso Husayn Kamalova ve gülümsüyor görseli olabilir

Dr. Zebiniso Husayn KAMALOVA

 
ABD Başkanı   Joe Biden’in, 1915 olaylarını “Ermeni Soykırım” olarak tanıdığı haberleri gündemi çalkalamıştır.
Ermeniler, tarihte dağınık yaşayan bir millettir. Günümüz Ermenistan’ı tarihî Türk  bölgeleri  olan Revan ve Nahçıvan Hanlıkları toprağı üzerinde kuruldu. Revan, şehrinin  adı olarak ilk Emir Timur dönemi kaynaklarında rastlamaktadır.
1827’de Rusların eline geçen  bu bölgeye zamanla Iran ve  Osmanlı tebaasındaki Ermeniler göç ederek yerleşmişlerdir.
Aslında  Türk’ün kanına giren ve Türkistan’da büyük katliamlar yapan  Ermeniler tarihte yaptıkları mezalimin hesabını  vermelidirler!
Şubat /1918’de Türkistan Muhtariyeti’ni Bolşeviklerle birlikte kanla bastıran Ermeni Taşnakları, Fergana Vadisi’nde çocuk, kadın, yaşlı ve asker olmak üzere 35 bin Türkistanlını vahşilerce katlederek  soykırım yapmıştır.
Türkistan’in  önemli şehirlerinden Hokand’da  Rus Bolşeviklerin emrindeki  Taşnakçi Ermeniler  en az 10 bin  Müslüman Türkü katletmiş ve bu tarihi kent  “Ölüler şehri”ne dönüşmüştür.
Ayrıca, Fergane Vadisini işgal eden Rus Bolşeviklerin katliam  ortakları   Ermeni  Ölüm Çeteleri   Fergane’de  100′ lerce  şehir, kasaba, köy ve diğer yerleşim yerlerinde acımasız zulüm ve  toplu katliamlarla  bölgeyi  tamamen   tahrip etmiştir.
Bir ayakta ve anıt görseli olabilir
Ermeniler, geçmişte   Ruslarla  birlikte Türkistan’da ve Osmanlı coğrafyasında işbirliği yaparak Türk düşmanlığını sürdürmüştür.
Günümüzde ise, geçmişin azılı   Türk düşmanlığı ile öne çıkan  Ermeni  Taşnak  Çeteleri Türk Milletine karşı  kin ve  düşmanlıklarını sürdürmekte ve kendi    katliamlarını gizlemek için bölücü Ermeni diasporasının ABD’deki propaganda merkezleri   güçlü Lobi çalışmaları ile “Soykırım”  yalanlarını  bütün dünyaya yutturmaya çalışmaktadır.
Unutmamalıyız; Ermenilerin  hiç bir kanıta dayanmayan bu asılsız iddiaları Türk milletine olan kin ve nefretlerinden   kaynaklanmaktadır.

1915 olayları, Ermenilerin yüz yıllarca birlikte  barış yaşadığı komşuları Müslüman Türkleri  arkadan hançerleme ihanetlerinin bir sonucu idi.

Ermenilerin Osmanlı devletine ihanetlerini ve Ermeni  meselesini  detaylı  bir şekilde araştıran Özbekistanlı  Tarihçi  Şohrat  Barlas  “Ermeni soykırımı iddiası XX. yüzyılın en büyük yalanıdır!”  sözleri ile değerlendirirken  bu sözleri ile bir  tarihi gerçeği  de göz önüne sermiş ve bu Ermeni Yalanlarına bir kez daha  dile getirmiştir.

Ermeni Taşnak Çeteleri Osmanlı coğrafyasında Ruslar ve batılı işgalcılarla iş birliği yaparak  devletine ihanet ederken, aynı  ihaneti Şubat/1918’de  Türkistan’da   Türklere katliam yaparak sürdürmüştür.
Diğer yandan Ermeni Taşnak Çeteleri Bolşevik Ruslarla işbirliği yaparak Türkistan’da  katliam yapmakla kalmamış, aynı ihaneti Kardeş Azerbaycan’da da devam ettirmiştir.
Unutulmayacak acı 'Hocalı Katliamı' - Son Dakika Haberleri
Ermeni  Çeteleri 26 Şubat 1992’de  Azerbaycan toprağı   Dağlık Karabağ’i işgal etmiş ve  Hocalı başta olmak üzere bir çok köy ve kasabada katliamlar yapmıştır.  Karabağ’da yaşayan yüzlerce Azerbaycan Türkü Kardeşlerimizi  çocuk,yaşlı ve kadın ayrıt etmeksizin hunharca öldürmüştür.  Bir çok Türk yerleşim yerlerini  yakarak yıkarak  milyonlarca Azerbaycan Türkü’nü evlerinden ve  topraklarından sürmüş ve mülteci durumuna düşürmüştür.
1918 yılında Türkistan’da ve Azerbaycan’da  aynı vahşet ve katliamı 74 yıl sonra  bir kez daha Dağlık Karabağ’da  tekrarlamıştır.
Bu tarihi gerçekler gösteriyor ki  Ermenilerin  tarih içinde işledikleri insanlık suçlarının temelinde  Türklere karşı  beseledikleri kin ve nefret yatmaktadır. Bu durum ise  onların  tarihi ve sistematik düşmanlığının bir  tezahürüdür.
Kaynak : sayın yazarın sosyal medya paylaşımı
Share
366 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ