logo

trugen jacn

DOĞU TÜRKİSTAN’DAN FERYATLAR YÜKSELİYOR : DUYUYORMUSUNUZ ?

Ahmet Doğan İLBEY

Ahmet Doğan İLBEY(ilbeyali@hotmail.com)

Doğu Türkistanlı Karındaşlarımız Çin emperyalizminin Zulmü altında inim inim inliyor.

Türkiye’de birkaç sivil kuruluş dışında ciddi bir tepki yok. Doğu Türkistan’da yürekler kan ağlarken, Türklüğün hadimülharameyn ve cihan devleti olduğu Türkiye’de devlet ve hükümet cephesinde resmî bir telin, bir mesaj ve elçilik yoluyla bir protesto olmayışı üzücü ve düşündürücü…

Devlet ve hükümet âdeta sağır Doğu Türkistan Türklerine, yâni Müslümanlarına… Türkistan soykırımının bütün dünyaya duyurulması beklenirdi. Türkiye’de İslâmcıyım (gerçek İslâmcıyım demek öyle ucuz değil) diyen kitleden, hattâ “Türk milliyetçisiyim” (Türk milliyetçiliğinin de bâtılı var, Hak olanı var. Bâtıl Türkçülerin zaten umurlarında değil) diyen siyasî partilerden ve kuruluşlardan Çin elçiliğinin önünü dolduracak yüzbinlerce insanın âvazını ve direnişini görememek çok acı verici…

DOĞU TÜRKİSTAN SİZİN NEYİNİZ OLUR?

Eskiden böyle bir vak’a olduğu zaman câmiden çıkan cemaat dahi ülkenin her yerinde aynı anda telin yürüyüşleri yapar ve karındaşları için toplu dua ederlerdi. Yürekleri kanatacak bir sual: Şimdi niye yok? Nerede Müslüman Türklük şuuru içinde olduğunu söyleyen üniversiteler, dernekler, ocaklar? Ölü toprağı mı atıldı üzerlerine? Nerede milletvekilleri, cemaatler, medreseler ve son derece hürmet ettiğimiz din ü devlet mülk ü millet taraftarı tarikat mensuplarımız…   Vatan ve millet hassasiyeti olan Sivil Toplum Kuruluşlarının görüşü, iradesi, tarih ve millet şuuru ve yüreği yok mudur? Bizim medeniyetimizde en değerli yol ve eğitim metodu olan müminlik, âlimlik, hocalık sadece zikir midir? Aynı zamanda sesini gür bir şekilde bir sayha, bir ateş topağı gibi Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşleri için de çıkarmalı, vaaz vermeli ve kamuoyu oluşturmalı değil midir? İllâ da devlet ve hükümetin “Çin zulmü için yürüyün, elçiliklere, dünya basınına bildiriler, beyanatlar verin…” demesi mi gerek? 

Müslümanlık zikir çekip, ardından tatlı yiyip yatsıyı kıldıktan sonra yatmak mıdır? Tarih şuuru ve millî öfkesi olan eski Müslümanlar, yâni Türkler nerede?      

Bir 1 kişi, ayakta ve şunu diyen bir yazı 'ÇIN TOPLAMA KAMPLARINDA UYGURLARA YÖNELİK SİSTEMATİK TECAVÜZ VE İŞKENCE Ey Türk dünyası! Ben Türküm. Türüklüğün haklarını yerine getir! Tursunay Ziyavudun BBC Ey Müslüman dünyası! Ben Müslümanım. Müslümanlığın haklarını yerine getir! Ey insanlık! Ben bir insanım. İnsanlığın haklarını yerine getir!' görseli olabilir

                                                                                                             

DOĞU TÜRKİSTAN’DA DİYE BİR YURT VAR BİLİR MİSİNİZ?                  

Acıtıcı bir soru: Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz sizin neyiniz olur? Uzaklarda, güneşin doğduğu yerde Kaşgarlı Mahmud’un memleketi ve emaneti olan Uygur Türklerinden, yâni Müslümanlarından haberiniz var mı? Bilir misiniz, duymuşluğunuz var mı? Çin kâfiri o yurtlara “Sincang” diyor. Sonradan kazanılmış topraklar mânasına gelir. İstilâcı Çin’in verdiği bir ad bu… İlgisizliğinizin, nemelâzımcılığınızın gafletiyle sakın siz de “Sincan” demeyin.

Bir bir veya daha fazla kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

DOĞU TÜRKİSTANLILAR SÜNNÎ MÜSLÜMAN VE KARINDAŞ DEĞİL MİDİR?                                                 

Yazık! Müslümanlar böyle gamsız ve kaygısız olamaz… Dünyadaki her Müslüman için ağıt yakan, şiir düzen millîsiz İslâmcılar nerede?

Filistin’e, Cezayir’e, Mısır’a, Arakan’a, Afganistan’a, Sudan’a “ümmet” duygulu mısralar yazan (elbette yazılmalıdır) tercüme İslâmcılar, Türk’süz ve Türkiye’siz İslâmcı şairler, yazarlar Doğu Türkistanlı Müslümanlar için niye yazmazlar?

Doğu Türkistan onlardan daha fazla Sünnî Müslüman ve karındaş değil midir? İnsan değil midir Doğu Türkistanlılar?

Kaynak https://www.marasgundem.com.tr/makale/bir-feryat-yukseliyor-dogu-turkistandan-duyuyor-musunuz-18006?fbclid=IwA

Share
424 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ