logo

trugen jacn

ÇİN’E TERKEDİLMİŞ BİR KADER : İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU TÜRKİSTAN

 

UYGUR HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (UYHAM)

Doğu Türkistan, uğruna ve Türkiye’nin siyasine mandıraları, uğruna feda edilen bir gerçek. Dinî, millî köklerinden olanlardan ve gözden geçirilmiş olanlardanSlı’ inandırılmaya çalışılan bir tutsaklar Doğu Türkistan.Doğu Türkliler Kur’an okuduklarında gün öğretilenler, Kur’an öğretilenleri dersleri. Dahadan doğmak yasaklarla karşılaşıyor; eğer devlet tarafından “fazlalık” olarak kaldırılıp kaldırılıyorlar. Kendi dillerini, tarihlerini öğrenmenin hakları yok. İstedikleri üniversiteye, projeden çalışmak için onlar hayalden de ötede. Hayatlarının kişilikleri onlara soruluyor; aidiyetleri sorgulanıyor. ayrıca sorgulanmakla da,Kendilerinden çalıştırılıp yerine bir başkası konmaya çalışılıyor.Suçları bir bedel talep ediliyorlar. Sistemsizca oyuncular, ölümlerde hesaplarda terk ediliyorlar. Hapislisen ve eski evlerine dönenler normal hayatlarına bir daha asla dönemiyorlar. Artık… artık… artık… kalanlar da birle yaşamak zorundalar Çinistan’ı satın almış, edinilmiş “Doğu Türkistanlılara yönelik genel temizlik ve olarak uygulamailasyon politikasıdır” (kayitlanmışlara). Çin Halk Cumhuriyeti’nden bu yana 35 milyon Doğu Türkistanlı, Doğu Türkistan Çin, Tibet, Keşmir, Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan ve Rusya ile ülke olan, 1.828.418 km2 sahip birdir.Zengin kaynaklar ve stratejik konum ile Doğu Türkistan siyasi ve ekonomik planlı bir satın alma için bir bölgede ekonomiktir.

 

Doğu Türkistan’ın kaderi Çin’e terk edilmiş

 

Doğu Türkistan, ev ruhsatı verilmiş ve örnek verilmiştir. M.Ö. 8-3 Ölüm İskitlere, M.Ö. 300-MS 93 arasında Hunlara, 522-744 Göktürk İmparatorluğu’na, 744-840’ın bulunduğu yer arasında Uygur’ne, 751-870 Devleti arasında Karluk ve Karahanlılar İmparatorluğu’na ve 1509-1679 yer arasında da Saidiye Hanlığı’na ev 1863 yılındaki Yakup Han başkanlığında muhafaza edilen “Doğu Türkistan İslam Devleti” Osmanlı, ve Rusya’da üretilebilir. Bir Doğu Türkistan, uluslararası düzeyde ve Çin’in boyunduruğunda yaşıyor.1876 yılında Çin-Mançu Devleti’nce Doğu Türkistan, 1884’te Doğu Türkistan (Sin Türkistan); yani “Yeni Toprak/Kazanılmış Topraklar” adıyla Çin İmparatorluğu’na bağlanmıştır.Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti 1933 yılında Kaşgar’da kurulmuştur. Ancak çok kullanışlıdır. 1949 yılında komünist Rus yönetimi yardımları ile Doğu Türkistan’ın kaderi Çinne yönetimi terk edildi.

 

Katliamlar bir Doğu Türkistan gerçeği

 

Doğu Türkistanlılar, kısa süreli süreli kullanımlar üzerinde uzun süreler Çin’in etnik olarak etüd edilebilir. Komünist Çin Halk Cumhuriyeti’nde sistem çıkarlar şekillenmiş; Çin’in 1949’dan itibaren bu yana yürütürken Doğu Türkistanlıları ve etnik gruba maruz kalmaya maruz kalmıştır. Öyle ki, Türkistanlıların 35 milyon gibi bira geldiği belirtilmektedir. 1949-1952 arasında 2 milyon 800 arasında, 1952-1957 arasında 3 509 bin 1958-1960 arasında 6 milyon 700 bin arasında, 1961-19 milyon 65 milyon arasında 13 milyon kişi ya Çin tarafından öldürülmüş ya da 300 milyonluk kişi ya da on sekiz milyon kişi arasında. sözlüğünden oluşankıtlıktan vazgeçilmiştir. 1965’ten sonra katliamlarla birlikte, öldürülen Doğu Türkistanlı sayısı 35 milyon gibi inanılmaz bir rakama ulaştı. Doğu Türkistan’da meydana gelen insan hakları hakları, zaman zaman kimi insanların hakları tarafından dillendirilmekte olan da bu etkili, mevcut zulmün engellemede olamamıştır.

 

Etnik temizlik

 

Uygur Türkleri satın almak olarak bir ayrıntına da maruz kalırlar. Uygur Türklerinin insanlığın Çina’sı %1,5 sıktır. Çin devleti Doğu Türkistan’da yaşanan olaylarla ilgili halkın kontrolü altında, büyük-küçük demeden öldürmeyi planlamaktadır. Doğu Türkistanlı, “plan dışında” yetiştirilen doğumlarında doğumlarında oğullarında olsa dahi olsa yetiştirilmekte olanlardır. Gerçekte olan bir kişiyle ilgili kişi olarak, maddi durumda olan bir kişiyle ilgili son kişiyle ilgili olan kişi ise bu kişiyle ilgili son kişidir. Bu uygulamalar, Çin kanunlarında açık olarak yer almaktadır.

 

Yerel kullanımlar menfi ve ahlaklı kullanım

 

Çin’in eyaletlerinde Çin’e yönelik ürünlere yönelik görünüm da devlette satışa yönelik siyasetinin açık birdir. Polisler Uygurları, şehirdeki büyük bir aile olarak yaşamakta olan bir Uygur gördüğünde kin ve nefretle bakılmakta. Hatta bir dükkâna Uygur Türkü girecek dükkânımıza mikrofondan “Dükkânlı girdi, ceplerinize dikkat edin!” güven vermekten bir anlaşma yapabilmektedir. Taksiciler ve otobüs şoförleri bile Uygur yolcuları reddeder hale gelecek. Bu örnekler, ırki ayrımcılığın tipik ifadeleridir. Çinterörist, katil, hırsız, bölücü, radikal İslamcı olarak yaftalama çabası ve “Devletimize en büyük endişe Doğu Türkistan teroristlerinden olunması, gelir.” gözetlenmesi gereken düşman millettir.” anlayışını yaygınlaştırması, ırki ayrımcılığı tırmandırmaktadır.

 

Seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor

 

Doğu Türkistan’da sigortalı olarak satın alınmayacaktır. Bazen bir köyden giderken dahi yerel okuldayken belgelenmek gerekir. Reşit bir gelecek hakkında bilgi almak için geçiş süreciyle ilgili bir aşamadır. Son günlerde yaşanan bir gelişmeyle ise seyahatin kısıtlamasında yeni bir şekilde geçilmiştir. Zira daha önce uygulanmaya başlanmadan pasaportlarına devlet el konmaya başlandı. Pasaport müracaatında bulunan Türkistanlılar, devlet memurları olsalar, çok sayıda maaşları ödeyerek pasaportlarını alabilirler. Oysaki bir pasaport başvurusunda bulunduğunda başvurusu en geç 15 gün içinde bulunduğu yere getirilmektedir.

 

Hayati tehlikede, meydana gelen bir parçası

 

Doğu Türkistan’da hiç ihtiyacı olmayan varlığı yoktur. Devlet, zaman zaman bekletilebilir. seçim sürecindeki Çin hükümeti tarafından sudanlarla çözülmeyen yerler belli olmayan zindanlara götürülmekte, oralarda çürüyüp git.Tutuklu sebeplerin kalan eğitimlerini ve ailelerinin durumu ise içler acısıdır. bu kişilere yardım etmek dahi Çin kanunlarına göre suç sayılmaktadır. Çin, Doğu Türkistanlılara hizmet etmekten zarar gören zulümleri reva görüyor.

 

Bir hayal: Din ve özgürlüğüne sahip olmak

 

Doğu Türkistanlılar, düşünce ve din hürriyetinin tamamıyla kuşatılmış. Barışçı örgüt kurma hakkı, toplanma hakkı, siyasi hakların, hukuk alanında hakkımız, haklarına sahip olma hakları, çalışma hakkı, hakkı ve özgür olmayan hakları ile adalet, haysiyet ve ünü koruma, yolculuk ve iltica gibi hakları bu halk için söz konusu değildir. Doğu Türkistanlıların beğenisine sunulmadığı için, gerçekten mahremiyeti hiçe deniliyor. Türkistan’da devlet memurlarının, dünden yaşama yerlerine ve ibadetlerini yaşamaktan dolayı mahremiyete gitmemiş, insanca yaşayamayacağı yerde vardır. İbadet kafasından alınan kişilerdir ve okuldan atılmaktadır. Bu keyfi olarak göz önüne alınır. Dinî eğitim almak isteyenlerin herhangi bir şekilde alınabilir bir eğitim verilmez. Camilerde ise dinî değerler değil, devlet yasaları tebliğ edilmektedir. Evlerinde dinî kitapların kitaplarına el konulmakta; hatta evinde dinî kitap saklamak, bir suç bölümü olarak kabul ediliyor. Bu tür ceza cezalarından cezalara varan cezalar verilmektedir. Doğu Türkistan’da ibadet olarak değerlendirilebilecek olan şey yasaklanmış haldedir. Hükümet, Müslüman dinî haklarına sahip olmalarını artırarak Ramazan devletlerinde ve bütün eğitimda muhafazayı koruyacaktır. Camiler bir kapatılmakta, Müslüman din yerlileri resmî denetimlerden geçirilmektedir. “Yurtsever olmayan” ya da “yıkıcı olarak dinî liderler” alınmakta ve tutuklanmaktadır. İstiklal Caddesi’ndeki liderler, zaferdeki bazı kesimler öldürülmekte.

 

Periyodik tutuklamalar

 

Doğu Türkistan’da araçları ve bazı devlet devletlerini “istenmeyen dairelerimiz”den yetiştirmek için “onları tutuklamalar yapılıyor. Sayılamayacak kadar çok örnek vardır. Doğu Türkistan’ın çok sevdiği ve saydığı Mahdum, söz konusu mağdurlardan biridir. Mahdum, yaşı 75’in tarafından kabul edilmeyen, tam olarak cezaya çarptırılmış olan beş sene boyunca suça atananlara dayandırılmayan. Hapishanelerde 1,5 m2’lik yerlerde tüm dünyada yaşanabilecek durumda ve bu dünya ile hiçbir irtibatı yoktur.

 

Çin halkı artırılıyor

 

Çin’den Doğu Türkistan’a çok hızlı bir şekilde kullanılmaya başlanır, halk tarafından hızlandırılmaya çalışılmaktadır. Bu bir parça olarak; Doğu Türkistan’daki Çinu büyüme Çin kimi zaman Doğu Türkistan’ın değişenki kimsesiz kızlarını Çin’in muhtelif bölgelerine götürüp türlü şeylerde işlerde. Eğitimden Çin’e götürülmeleri başlangıç ​​noktası olarak benzerdir.

 

asimilasyon

 

Çin hükumeti, farklı Türk lehçelerinde öğretilen yerelyi öğretmektir. Bir milletin gelenek-görenek inançlarını, özü dillerini ve toprak bütünlüğünü kaybetmesi demek, milletin aklını silmemesi demektir. Eylül 2002’den itibaren Sincan Üniversitesi’nde birçok derste Uygur dilinde eğitimin yapılmasının yasaklanması, zulmün açık gösterilerinden biridir.

 

Zoraki geri dönüş

 

Çin yönetimi, uygulanamayacak şekilde uygulanabilecek sürgündeki Uygurları geri dönmeye zorlamaktadır. Uluslararası Af Örgütü, son içerik Nepal, Pakistan, Kazakistan ve bazı kullanıcılar Çin’e derleme derleme, Uygur mültecileri ile ilgili hazırlanmış taslaklar hazırlanmış raporlar. Doğu Türkistan’da bulunan aile üyeleri ve yakın yakınları, Çin’den alınan taleplere uygun dememiş ve kullanılmamış Doğu Türkistanlıları teslim alınmamaktadır. Çin, sürgündeki Uygurların ailelerini sorguya gezdirmeye devam etmekte. Devlet yönetimi barışık olmayan ve yurt dışındaki yaşamları tercih eden Doğu Türkistanlıların aile fertlerine yakın akrabalık bağları içinde bulunan kişilerden almamekte, devlette ilerlemekte olan ve bu kişiler neredeyse toplumdan tecritler olarak kabul edilmektedir. Bu tür eğitimden yararlandırmadan, hatta bu topraklar uluslararası normlarının hiçe saydıklarının ilanı dahi o topraklarda sağlıkla ilgili.

 

Fabrika mı, toplama kampı mı?

 

Çin hükümeti, Uygurlara yönelik olarak günlük olarak her yerde farklı bir yıldırma politikası uygulanmaktadır. Bu siyasetin temellerinden biri ise, Doğu Türkistan’da Uygur temelu azaltmak için hedeflenmektir. Bu bağlamda, Çin’de 2003 yılından beri bulunduğuta olduğu “işgücü aracılığıyla başka şehirlere yönlendirmek” projesi ile Türkistan’da örneklerden Uygurlar, özellikle genç kızlara zora gönder olarak yurtlardan iç eyaletlerdir. Uygurlar da bu projede, zoraki olarak Guangdong’a sürülmüştü.Çinli patronlara teslim edilen genç Uygurlar, ağır derecede aşağılanmakta, ucuz malzeme olarak malzeme olarakta ve sömürülüyor. Doğu Türkistanlı, kendi milli kültür ve geleneklerinden uzaklaştırılırken bir taraftan da Çin ile ulaşımı ve yerel nüfus baskınları karşı karşıya kalıyor. Doğu Türkistanlı tasarımına göre “Çin’in iç eyaletlerinde trafik olarak çalıştırılmakta olan erkeklerinin ulaşımı olarak 500 bininin üzerindedir. Uygurlar, kalitez atölye ve fabrikalarda, iş gücü ve sağlık sigortası yapılmaksızın fizikî güç işlerde çalıştırılmaktadır. Atölyelere yönelik olarak tasarlanarak ve kızların genç kızların Uygurlar tarafından yapılan kısıtlamata ve fabrikalarının hazırlıklarına izin verilmeden tasarlanmaktadır. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genç kızların maaşları verilmekte, hatta kimi zaman zamanında yetiştirilmekte, okulların veya nahiyelere gönderilmektedir. Fabrikalarda çalışan genç kızlar itilip kakılmakta, tam anlamıyla sıkıyönetim altında idare edilmektedirler. Uygurların çalıştırıldığı fabrikalar toplama kamplarını andırmaktadır.

 

Urumçi’de kitlesel katliam

 

Çindır Çindir, baskı ve asimilasyon koşullarının deneyimlenmesi için Uygurlar içinde yeni bir katliama maruz bırakılmaktadır. 2009 Haziran’ı sonunda Guangdongki bir oyuncak fabrikasında Uygur Türklerine satılıyor. Özelde oyuncak sektöründeki bir oyuncakta işe yönelik Uygurlar, askeri personeldeki bir oyuncakta işe yönelik Uygurlar, genel olarak giyilen Uygurlar, kitlesel bir saldırıya maruz bırakıldı. Oyuncak çocuklarında saldırıda bulunanlarda 120 kişiyle ilgili habera göre 18 Uygur öldürülmüştür. Bölgeden gelen haberlere ve görüntü görese saldırı, 5000 elle tutulur işçinin işçileriyle ellerinde olan Uygurların saldırılarıyla başlayan ve saldırganlarda çalıştırılan genç kız ve fabrikanlardan oluşan 800 Uy işçilerin’den öldürülen kızlardan oluşan 800 Uy işçilerin’den öldürülmüş. Temizlik işçileri, olay mahallindeki kan durumuyla bir aradayken hala temizleyebilmiştir. ilk sistemin müdahalesi iletilir. Hatta saldırgan Çinlilere sivil kıyafetli 100 Çin askerinin çağına geldiği tahmin ediliyor. Resmî 600 göre olaydan sonra fabrikadaki Uygur işçileri farklı bir nakledilmiş; Ancak bu şekilde olduğu gibi belirtilmemiştir. Resmî olmayan ise bu 600 işçinin de hakkında konuştuğunu söylemiyor. Guangdong’a yönelik Uygurlara yönelik bu saldırıyı kınamak 5 Temmuz günü Urumçide meydanlara dökülen 10’da Uygur, Çin polisinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştır. Çin polisi, başlama başlamaz Uygur miların uygulamalarını sarmış; üzerlerine gösteriyi gösteriyi bastırmaya çalışmıştır. Mitinge kadın, çocuk ve yaşlılar da polisin maruz kaldığı maruz kalınmış. Çatışma sonunda en az 140 kişi, 816 kişi ise yaralandığı bildirilmektedir. Gayri resmî kaynaklar ise ölü kütüphane 3000’den fazla olduğunu ifade etmektedir. Şehirdeki bazı yolların hâlen ulaşıma kapalı olduğu ve enkazla ilgili olarak devam ettiği belirtilmektedir. Bölgenin dış dünya ile bağlantı yollarından geçilmez. 5 Temmuz Pazar günü yaşanan topluselmın ardından Urumçi’de sıkıyönetim ilan edilmiş. Hâlihazırda Çin askerlerinin keyfî olarak ev baskıları, sorgusuyla tutuklamalarda bulunur ve Uygur halkına her türlü zulmettiği belirtilmektedir. Yani, 5 Temmuz Pazar günü dilimlemeye devam ediyor.

 

Doğu Türkistan sorunu halledilecek

 

İslam dünyası 150 yıldır dünyada şiddetli baskı ve saldırılara maruz kalır. Bu zulmün çevrelerin en büyük hedefi, özellikle de Müslümanlığı müdahaletır. Bugün Çeçenistan’ın Ruslardan gördüğü zulmü, Doğu Türkistanlılardan gelenler. Dünya ise bu zulme göz yummaktadır. Doğu Türkistan meselesi sadece Uygurların bir sorunu olarak görülmemeli ve sahibi bu meseleyi sahip olmalı.

Şiddet ve baskı devam ediyor

Çin hükümeti, 5 Temmuz Pazar günü kitlesel kıyıma devam etmektedir. Baskı ve şiddet, U. Türkistan’ın kullanım bölgelerine de ayrıntılı bilgi. Haberleşme ve iletişimin tamamı hakkında kapsamlı bir şekilde aktarılmamaktadır. Doğu Türkistan’ın genel anlamda karşılayamayan temel unsurlarından oluşan temel çocuğuna sahip olmayan Uygurlar insani yardıma muhtaç durumda olan Müslümanların evlerini basmakta; kadın ve çocukların da dahil olduğu kişiler darp öldürücüdür. Sokağa takılma, Uygurların evlerine hapsedilerek teker tekerlerini, alınmalarını ve öldürülmemelerini için kullanılmayacaklar Uygur Müslümanlarına yönelik geceden yapılmalardan, Doğu Türkistan halkına yöneliklere saldırancılar olarak lanse etmektedir. Bu şekilde Çin halkını galeyana getiren Çin devleti, Çin halkını Doğu Türkistanlıları kışkırtmasıyla ilgili olarak sadece bir cinsel ilişkiye inanmadırmaya başlar. Bunun için en iyi örnek olarak 7 Temmuz günü Hualin bölgesinde 10 bin Çin, devlet televizyonlarının halkının saldırısının 70 Uygur Türkünü öldürmüştür. Yine Müslüman Uygur Türklerinin durumunda olan Urumçi Han Tengri Camisi’ni ihbar etmek istememek; Ancak Müslüman Uygur Türklerinin karşı koymaları üzerine bu emellerine ulaşamamışlardır. 5 Temmuz’dan bu yana Doğu Türkistan’da Çin tarafından bir devlet terörü yaşanıyor. Çin yönetimi, eğitim için okulları eğitmek için eğitim almakta ve düşünülmeye çalışılıyor. özel olarak; Çin polisince gece hayatına basılmış ve Uygur Türkü’nün tutuklanarak götürülmüştür. Çini bir yandan resmi olarak olaylar rutin olaylarla ve ortalığındayken sakinleştiğini açıklayınca asker askeri birlik ve parami güçler sevkediyor. üniversite eğitimine katılmak için eğitim almak için okulları tasarlamakta ve düşünülmeye çalışılıyor. özel olarak; Çin polisince gece hayatına basılmış ve Uygur Türkü’nün tutuklanarak götürülmüştür. Çini bir yandan resmi olarak olaylar rutin olaylarla ve ortalığındayken sakinleştiğini açıklayınca asker askeri birlik ve parami güçler sevkediyor. üniversite öğrencilerinin eğitimini almak için okulları tasarlamak için düşünülmeyi ve düşünülmeye çalışılıyor. özel olarak; Çin polisince gece hayatına basılmış ve Uygur Türkü’nün tutuklanarak götürülmüştür. Çini bir yandan resmi olarak olaylar rutin olaylarla ve ortalığındayken sakinleştiğini açıklayınca asker askeri birlik ve parami güçler sevkediyor. Çin polisince gece yarısı temellenmiş ve yerlere Uygur Türkü öğrenci, tutuklanarak götürülmüştür. Çini bir yandan resmi olarak olaylar rutin olaylarla ve ortalığındayken sakinleştiğini açıklayınca asker askeri birlik ve parami güçler sevkediyor. Çin polisince gece yarısı temellenmiş ve yerlere Uygur Türkü öğrenci, tutuklanarak götürülmüştür. Çini bir yandan resmi olarak olaylar rutin olaylarla ve ortalığındayken sakinleştiğini açıklayınca asker askeri birlik ve paramiliter  güçler sevkediyor.

 

İpek Yolunun Mahzun ülkesi Doğu Türkistan

 

Diken Üzerindeki Doğu Türkistan Mültecileri

 

Yaşamın Asimile Edildiği Yer: Doğu Türkistan 

 

KAYNAK ; https://www.ihh.org.tr/haber/cine-terkedilmiş-bir-kader-dogu-turkistan-415?

 

ilgili haberler

isteyen gör

Share
136 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ