logo

trugen jacn
16 Eylül 2014

UYGUR TÜRKLERİ VE UYGAR TÜRKLER

 

Osman ERENALP

UYGUR TÜRKLERİ ve UYGAR TÜRKLER

“Allah’ın, devlet güneşini Türk burçlarından doğurmuş olduğunu ve Türklerin ülkesi üzerinde göklerin bütün dairelerini döndürmüş olduğunu gördüm.

Allah onlara Türk adını verdi. Ve yeryüzüne hâkim kıldı. Cihan imparatorları Türk ırkından çıktı. Dünya milletlerinin yuları Türklerin eline verildi. Türkler Allah tarafından bütün kavimlere üstün kılındı.

Hak’tan ayrılmayan Türkler, Allah tarafından hak üzerine kuvvetlendirildi. Türkler ile birlikte olan kavimler aziz oldu. Böyle kavimler, Türkler tarafından her arzularına eriştirildi.

Türkler, himayelerine aldıkları milletleri, kötülerin şerrinden korudular.

Cihan hâkimi olan Türklere herkes muhtaçtır, onlara derdini dinletmek, bu suretle her türlü arzuya naili olabilmek için Türkçe öğrenmek gerekir”

(Divân-ı Lügat-ütTürk’ten)

***

Kaşgarlı Mahmut, “Divan-ı Lügât-ü Uygur” demedi. “Divan-ı Lügatü’t-Türk” dedi.

Cumhurbaşkanlığı forsundaki onaltı yıldızdan biri tarihte kurulan Uygur devletini temsil etmekte. Uygur’a Türklükten başka etnik gömlek giydirmeye çalışanlara bu hatırlatmalardan sonra bir ayrıntı bilgi daha Türk kültürünün köşe taşı bu âbide eserinden.

“Türk askerleri geceleyin Çinlilerin attıkları oktan korunmak için çadırlarında saklanırlar”.

11. yüzyılda Doğu Türkistan Çin ilişkilerini anlatıyor Mahmut Kaşgari eserinde.

O gün gece pusuda ok yağdıran Çinli, bugün gündüz mevzilenip tek kurşunla yere yığıyor Uygur Türkünü.

“Kan aynı kan, kin aynı kin, ordu aynı ordu”

Bir fark var;

O dönem okların hedefi Türk askeri imiş, şimdi siviller.

Akan kan aynı kan… Türkün kanı…

***

Hükümetimiz kamuoyu baskısına paralel tepki göstermek durumunda kalıyor. “Soykırım” diyor “Çin mallarına boykot” diyor. Ama devamı gelmiyor, gelemiyor, gelemezdi de… Nedeni?

Ele verir talkını…

Devlet büyüklerimizin çocuklara dağıttığı hediyelerin dahi Çin mamulü oldukları anlaşılıyor bu vesileyle. Baştan ayağa ülkeyi Çin malı istila etmiş durumda.

Kalafatı itibariyle Çin tam bir dev ülke. Ekonomisiyle nüfusuyla askeriyle…

Nâdim oluyorlar dediklerine bunları hatıra getirince devlet büyüklerimiz.

“Toprak bütünlüğüne saygılıyız”

“Uygurlar aramızda dostluk köprüsüdür”

Türünden yumuşatıcı, gönül alıcı sözler alıyor keskin söylemlerin yerini bu kez.

“Mehter marşı gibi” diyeceğiz ama haksızlık olur şimdi. Tam öyle değil.

İki ileri, iki geri…

***

Dünya ne diyor peki olup bitene?

Umurundaydı sanki dünyanın?

Ne zaman oldu ki?

Niye olsun ki hem?

Türkistan’da ya da dünyanın bir başka yerinde beni düşünmek görevi neden elin olsun ki? Refleks her zamanki gibi anlayacağınız;

“Kıyım var, kıyam yok…”

“Türkün Türk’ten başka dostu yok” sözünün marjinal grupların sloganı değil, bin kez test edilip de söylenmiş rafine bir söz olduğu bir daha ortaya çıkıyor son on günde yaşananlara bakıldığında.

Bir diğer acı gerçek de şu ki;

“Türk’ün düşmanı da kendisi”.

“Kişinin kendine ettiğini dünya âlem bir olsa edemezmiş”

Nedir Türk’ün kendine ettiği?

Günümüz savaş metotlarının en tesirlisi, belli merkezlerden yönlendirilen kitle iletişim hilelerinin, hinliklerinin, cinliklerinin tuzağına düşmek, özünden uzaklaşmak.

Tecrübeyle sabittir ki sırf söz değil bu öz meselesi. İnsanlık için de çok önemli Türkün özünü muhafazası. Tarihin dikiz aynasından milletlerin siciline göz atmak yeterli bunun için.

***

Gariptir, reisi cumhurumuzun bölge ziyaretinin hemen ardından alevleniyor olaylar. Millet menfaatine diyerek dünyayı dolaşan, hazineden aldıklarıyla servet edinen devlet ricalimiz acaba nasıl değerlendirmedeler bu durumu?

Semeresi mi şimdi bu “Çinden Maçine” adımıza kurdukları dostlukların?

Kaçı yanımızda yer aldılar acep dostlarımızın bu zor günümüzde?

***

Kendi ülkemize dönelim, çuvaldızı kendimize batıralım şimdi birazda.

Ey kendilerini mazlumun yanında fahri baskı grupları olarak görenler!

Bir kişi için bile “hepimiz… yiz” diye elde döviz meydanlara dökülenler.

Döviz mi bulamadınız da Uygurlar için kaldıracak?

***

Ey Filistin için Gazze için nümayiş yapan ama Urumçi, Uygur için kılını kıpırdatmayan cemaati Müslimin!

Uygur da “ Allahın kulu” ateş kadar Türk ve toprak kadar Müslüman…

Korkmayın itikadınıza zararı dokunmaz Türk’e destek olmanın. Avrupalı Müslüman olana “Türk oldu” diyor.

“Türk= Müslüman” onların nazarında. Arap’ın acemin adı yok lügatlerinde.

Ya siz ekran gediklileri;

Enseli, göbekli, Grek filozofu eşkâlli, kendilerini uygar dünyanın Türkiye temsilcileri görenler.

Kumandanın düğmesine dokunduğunuzda ekrandan fırlayan, ekranların gediklileri enteller.

AB ye dâhil olmakla ne düşlerimize nâil olacağımıza bizi inandırmakla görevliler.

AB’lerinin yanaşmaları,

Soroz’ların horozları,

Sahibinin sesi kalemşorlar.

“Uygur” – “Uygar” çağrıştırması hatırına olsun bari… İki satırınız olmaz mı bu Doğu Türkistan için sizin?

Siz ey uygar(çağdaş) kadınlar,

Orda bir Râbia Kadir var uzakta.

Uygur’un anası,

Uygur Türk kadının uygar yüzü.

Seng-i musallada mı bileceksiniz kadrini?

Çok şey değil, Türkiye’ye gelmesine izin verilsin istiyor sadece.

***

Son söz;

Birliğinizi dirliğinizi bozmayın siz ey Uygur kardeşler ve onların dertleriyle dertlenenler.

Bir olun, diri olun, diri olun… yeter.

Zulm ile âbât olan, gün gelir berbat olur.

Gün doğmadan neler doğar.

Gün gelir Doğu Türkistan’a da gün doğar.

O günü gözlüyoruz, özlemle…

Zaman her şeyin ilacı.

Görelim aine-i devran ne suret gösterecek?

  KAYNAK  : Anamurunsesi.com.tr

Etiketler: » » » » »
Share
1506 Kez Görüntülendi.