logo

trugen jacn

” UYGUR İNSAN HAKLARI VE HUKUK POLİTİKASI ” YASA TASARISI ABD.SENATOSU’NDAN GEÇTİ

 ABD Senatosu, Çin‘in Uygur Türklerine yönelik  baskı,zulüm ve   etnik soykırım uygulamalarına ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanması ve buna göre ulusal ve uluslar arası düzeyde Çin yönetimine karşı bazı tedbir ve girişimlerde bulunulmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Buna göre, ABD’nin ilgili kurumlarından, “Çin hükümetinin Uygur Özerk Bölgesi‘nde uyguladığı baskılar ile insan hakları ihlalleri  ve “yaklaşık 1 milyon Uygur Türk’ünün  Çin’in bu ülkede  kurduğu Nazi kamplarını çağırıştıran toplama kamplarına yerleştirilmesine” ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlamasını ön görüyor. Yasa tasarısı Kongre tarafından kabul edilmesinden sonra ABD Başkanı  Tramp’ın onaylamasının ardından resmen yürürlüğe girecek.

ABD Senatosu'ndan kritik Uygur Türkleri kararı

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM)

Geçtiğimiz yıl Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından  hazırlanan ve 17 Senatör ve Kongre üyesinin ortak imzası ile sunulan  ” ABD’nın Uygur İnsan Hakları Politikası Yasası” başlıklı yasa tasarısı ABD.Senatosundan onaylandığı açıklandı. Buna göre,  tasarının Kongre  ve ABD Başkanı’nca onaylanmasından sonra ABD‘nin ilgili kurumlarından, “Çin hükümetinin  Uygur Özerk Bölgesi‘nde uyguladığı baskı ve insan hakları ihlalleri ile “yaklaşık 1 milyon Uygur Türk’ünün toplama kamplarında  hapiste tutulmasına ilişkin olarak ABD.yönetimince  kapsamlı bir rapor hazırlanması yasal olarak talep edilebilecek.

Ayrıca bu yasanın yürürlüğe girmesinden sonra  yandan  ABD’ye  yerleşerek bu ülkenin vatandaşlığına geçen  Doğu Türkistan asıllı ABD.Vatandaşlarından ülkesindeki Çin işgal yönetiminin baskı,zulüm ve soykırım uygulamalarını kamu oyuna duyuran ve bu konuda faaliyet gösterenlerin ana vatanlarında yaşayan   aile fertlerine yönelik  Çin yönetiminin tehdit ve kaçırma eylemlerinin de soruşturulması bu yasa gereği ABD.yönetimince istenebilecektir.

“ABD GEÇ BİLE KALDI”
11 Eylul 2019 itibariyle ABD.Senatosunda oylanarak kabul edilen  Uygur İnsan Hakları  ve Hukuk Politikaları Yasa Tasarısının sonucu ile  ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Senatör Rubio, şunları kaydetti:”ABD, ÇKP.’nın iktidarındaki Çin hükümeti ve Komünist Parti yetkililerini  Uygur bölgesinde  uyguladıkları sistematik,acımasız ve korkunç insan hakları ihlalleri ve 1 milyon Uygur Müslüman’ın  hapiste tutulduğu ve Çin hükümetince Eğitim Merkezleri  adı altında kurulan toplama kampları konusunda  Çin’i sorumlu tutma konusunda   geç bile kalınmıştır. Temsilciler Meclisi’ne bu tasarıyı hızlı bir şekilde geçirerek Başkan’ın (Donald Trump) masasına göndermeleri çağrısında bulunuyorum.”

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gülümsüyor

 Yasa tasarısının bir diğer hazırlayıcılarından biri olan Senatör Menendez ise ABD Kongresinin söz konusu tasarıyla haksız yere tutuklanan, takip edilen ve zorla çalıştırılan milyonlarca Uygur’u görmezden gelemeyeceğini göstermiş olduğunu belirterek, “Trump yönetimi bölgedeki  trajik durumu ajandasına koymasa da Kongre’nin gerekli adımları atarak, Çin hükümeti ve Komünist Parti’yi sorumlu tutmasından mutluluk duydum.Bu yasa ABD’nin Çin’in yarattığı bu insani krize karşı harekete geçmesinde ilk adım olmuştur ” değerlendirmesinde bulundu.

Uygur İnsan Hakları  ve Hukuk Politikası Yasa tasarısı ilk kez Kasım 2018’de ABD Kongresinin üst kanadı Senato’ya sunulmuştu. Bu yılın bahar aylarında ise yasa tasarısı yeniden   eklemeler yapılarak yeniden düzenlenmişti.

Uygur İnsan Hakları ve Hukuk Politikası Yasa Tasarısının Maddeleri

  1. ABD.Federal Soruşturma Bürosu(FBİ) ABD  Dış işleri Bakanlığı bu yasa gereği bölge konusunda birlikte ve ortaklaşa hareket edecektir
  2. Çin yönetiminin Uygur bölgesinde yaşayan ve Çinli olmayan etnik halklara  yönelik bastırma ve tehdit uygulamaları hakkında rapor hazırlayacak ve yönetime sunacaktır.
  3. Çin, ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri yönetimlerinin  bölgesel düzeydeki tehditleri ile Türk orjinli halkların sığınmalarının reddi ve geri gönderilmeleri konusunda sürekli olarak raporlar hazırlayacaktır.
  4. Uygur bölgesinde Çin yönetiminin  kurduğu Toplama kamplarının inşası ve bu kampların yönetiminde yer alan Çin şirketlerini tesbit edecek ve durumlarını raporla yönetime bildirecektir.
  5. Federal Soruşturma Bürosu(FBİ) ABD topraklarında yaşayan Uygur bölgesi orjinli bu ülke vatandaşlarına yönelik tehditler hakkında ilgili organları zamanında ve gerekli raporlar ile bilgilendirecektir.
  6. ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde   yasanın uygulanması ile ilgili olarak koordinasyon ve işbirliğini sağlamak için  “Uygur Bölgesi Özel Birimi” kurulması için çalışılacaktır.
  7. ABD yönetimine bağlı olarak çalışan Küresel Medya ve Haber Ajansı ile bu ajans bünyesinde çalışan Özgür Asya Radyosu(rfa.org/Uyghur) bölümü ve bu bölümde çalışan gazetecilere yönelik  şantaj ve tehditleri tesbit ederek bu konuda ABD.Parlamentosunu  düzenli olarak sunacakları raporlarla bilgilendirecektir.
  8. Çin yönetiminin diasporada yaşayan Uygur toplumuna yönelik  gerçeklere aykırı ve kötü niyetli propagandalarına karşı alınacak tedbirler hakkında stratejiler ve tedbirler tesbit edilecek ve raporlar hazırlanarak yönetime sunacaktır.
  9. ABD Dışişleri Bakanlığı “uluslarrası Magnetsky yasası”’nı yürürlüğe sokacaktır.Bu yasa gereğince Uygur bölgesi başta diğer bölgelerdeki  insan hakları ihlallerine aracılık eden,uygulayan,emir veren  Çin yönetimi ve ÇKP.’nın görevlendirdiği yöneticiler ile Şinjiang Uygur Bölgesi  ÇKP.Bölgesel Sekreteri Çin Çüvenggou başta tüm idarecilere karşı cezalandırıcı tedbirleri yürürlüğe koyacaktır.
  10. ABD yönetimi BM.İnsan hakları Yüksek Komiserliği başta BM.Teşkilatının ilgili organlarının  Çin yönetiminin Uygur bölgesindeki insan hakları ihlalleri konusunda, özellikle Toplama kampları ile ilgili  olarak BM.uzmanları ile bağımsız  medyanın   Bölgeye giderek  yerinde araştırma yapması ve Toplama kamplarını  kayıtsız ve  şartsız olarak  bizzat inceleyebilmeleri yönünde şimdiye kadar Çin yönetimine yönelik bütün  çağrılarını sonuna kadar destekleyecektir.Ayrıca bu çağrıların karşılık bulması ve kabülü husunda yöntem ve stratejiler belirleyecektir.
Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, açık hava

ÇİN’İN UYGURLARA YÖNELİK BASKI VE ZULÜM POLİTİKASI
Çin yönetiminin  son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı  Uygur Özerk Bölgesi’nde eğitim merkezi adı altında  açtığı yüzlerce TOplama kamplarında en az bir milyon Uygur,Kazak ve diğer Türk azınlığa mensup insanlar hukuksuz olarak hapiste tutuluyor. Ayrıca, Çin’in bölgenin kadim  ve asıl sakinleri olan Uygurların  etnik kimliği ile dini inançları başta olmak üzere  örf adet,gelenek ve görenekleri ile özgün  kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından  sürekli eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz’da Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması ve toplama kamplarının kapatılmasını talep eden ortak bir mektup imzalayarak  göndermiş bu konuda Çin’e çağrıda bulunmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde çok sayıda kişinin “önleyici polisiye tedbir” adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

Kaynak : Özgür Asya radyosu (rfa.org/Uyghur ) – Ajanslar

Share
1774 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ