logo

trugen jacn
30 Ağustos 2014

URUMÇİ’DE(DOĞU TÜRKİSTAN’DA) VAHŞETE SON VERİLMELİ..!

URUMÇİ’DE(DOĞU TÜRKİSTAN’DA) VAHŞETE SON VERİLMELİ..!

Harun YAHYA

Dün basında Çin’in Doğu Türkistan’da yeni bir operasyon başlattığı, Urumçi’de yaşayan Uygur Türklerinin otobüslere doldurulup bilinmeyen bir yere götürüldüğü haberleri yer almıştır. Binlerce Uygur Türkü’nün nerede olduğunun bilinmediği bildirilmektedir. Urumçi ile özgürce irtibat kurulamadığı için kardeşlerimizin son durumu hakkında da doğru bilgi alınamamaktadır. Çin Hükümeti’nin bu konuda uluslararası kamuoyunu doğru olarak bilgilendirmesi ve Uygur Türkleri üzerindeki baskıyı bir an önce kaldırması gereklidir.
Uygur Türkleri yaklaşık 60 yıldır çok zor koşullarda varlığını devam ettirmektedir. Tarihleri pek çok acı ve katliam ile doludur. Milyonlarca şehidin anısı halen tazedir. Çin’in dünyaya açılmaya başladığı bu dönemde, 50’lerin baskıcı günlerini hatırlatan uygulamalar yapması son derece rahatsız edicidir.

Uygur Türkleri barış sever, mazlum insanlardır. Şiddete asla tevessül etmezler. İslam ahlakının gereği olan affedicilik, barışseverlik, sevecenlik, farklı düşüncelere ve inançlara saygı göstermek, insanları ırklarına göre değil ahlaklarına göre değerlendirmek gibi güzel hasletlere sahiptirler ve Çin halkıyla birarada huzur içinde yaşamayı esas almışlardır. Çin Hükümeti Uygurlu kardeşlerimizin sorunlarına ve haklı taleplerine karşı daha barışcıl, insan haklarına saygılı, özenli bir yol izleyebilir. Çin, bunun dışında baskıya, yıldırmaya ve korkutmaya dayalı bir yol izlerse, bu yol kendisine de zarar verir.

Çin enerji kaynaklarına ulaşamamak, ekonomik yönden kayba uğramak, topraklarını kaybetmek, dağılıp parçalanmak gibi korkularını tam anlamıyla bertaraf etmek istiyorsa bunu daha fazla korkutarak değil, demokratik tedbirlerle yapmalıdır. Daha önce de defalarca anlattığımız gibi Çinliler ve Uygur Türklerinin bir arada huzur içinde yaşaması kolaydır, yöntemleri bellidir. (http://harunyahya.org/tr/Makaleler/15222/Dogu-Turkistanda-Uygurlar-ve-Cinliler-bir-arada-huzur-icinde-yasayabilirler) Bu yöntemler dışında başvurulacak her türlü tedbir sorunları daha da büyütecektir.

Çin Hükümeti’nden Urumçi’deki son durum hakkında aydınlatıcı bilgi vermesini, kendisinden haber alınamayan Uygur Türklerinin nerede olduğunun ispatlı bir şekilde açıklanmasını ve Urumçi’deki insan hakları ihlallerinin durdurulmasını talep ediyoruz.

urumci

KAYNAK  :  http://harunyahya.org/tr/Makaleler/186923/urumcide-vahsete-son-verilmeli-

Etiketler: » » »

Share
1185 Kez Görüntülendi.