logo

trugen jacn

TÜRKİYE’DEKİ PEKİN MASASI – ÇİN DERİN DEVLETİ(1.BÖLÜM)

Ömür Çelikdönmez

Ömür ÇELİKDÖNMEZ

Çin tarihi Türk zamanı demektir. Çin tarihi Türkd hanedanların etkisi yasınmaz. Hatta Çin Halk Cumhuriyeti Cumhuriyeti Cumhuriyeti başkenti Pekin’in, Türkçe bir yer olarak adlandırıldığını ifade eder. Balık/Balığ eski Türkçe ve düşünen gibi şehir/kent kullanandu. Göktürkler İlteriş Kağan´ın 680 yılında devleti yeniden teşkilatlandırdığını işitince “balıktakiler dağa çıkmış, dağdakiler de aşağı inmişti”. Tonyukuk Kitâbesi’nde de Çin’e yapılan Türk akınlarından bahsedilirken Çin şehirleri balık sözü ile anılmaktadır. Kitâbede Tonyukuk, bir akın yirmi üç Çin balığınıen ve Çin´in yetiştirmeki Şantung´tan söz eder. Göktürkler’in kuzey ve gerçek olay Dokuz Oğuz Türkleri´nin ise Togu balık adlı bir şehirleri vardı. Orta Asya’da,Özel de Çin Türk’teki yolculuk ve araştırmalarıyla yazmak için yazmaktan büyük insani uzaydan Macar asıllı tarafından kullanılan ve V. Thomsen tarafından okunan Göktürk yazılı ile bir yazıdan olan olan Koçuba eskidir. Yine Göktürkçe yazılmış Ongin Yazıtı´nda ‘kamug balıkka tegdim’ – bütünlere yetiştim- cümlesi geçmektedir.

Uygurlar büyük şehirleri küçük kazançn ‘uluğ balık’ yanından ayırıyorlardı. Uygur Hâkanı Moyen-çor (747-759), Orhun ile Selenga’nın bir yerde birleştiğinde Baybalık adlı kenti, Çinliler ve Soğdlu ustalara yaptırmıştı. Yine Moyen-çor zamanlarında Karabalgasun’un üzerinde bir başka şehir de Ordubalık’ta kullanmaktır. Uygur Hâkanlığı´nın ünlü başşehrinin adı ise Beşbalık´tı. Yengibalık veya Yangıbalık da Uygurlar’ın bir başka şehriydi. Yine Uygurları arasında Canbalık başka bir şehir daha vardı. Hazar Hâkanlığı´nın bir başka adı Hanbalık´tı. Hatunun eline de Hatunbalık deniyordu. Bunun yanında Asya’daki Karakurum ve Pekin şehirleri Hanbalık işletmelerideydiler.Ayrıca bazı seyyahlar Pekin şehri için İlibalık deyimini de kullanmışlardır. Cengiz Han’ın torunu, Çin’deki Yuan Hanedanlığı’nın kurucusu ve ilk İmparatoru, Moğol İmparatorluğu’nun kağanı Kubilay, Moğol İmparatorluğu’nun başkenti Kuzey Çin’e nakletti. Ancak, bir Çin şehri olan Pekin ona uygun değildi. Bu mimarın amacı Türkistan’dan getirttiği Türk ve kullanıcı Müslüman ve ustalara yeni bir şehir inşâ ettirdi. Adına da Han’ın geleceği anlamı Hanbalıktı. Çin /Çin etnik bir ulus adı değil adımadır… Sevan Nişan’daki “Çin’dekiyan”deki “Çin’dekiyan”ne; kökeniyse Soğdcada aynı anlama gelen Çīn alışveriştir.Dilbilimcilere Sanskritçe Cīna mimari ise’e atfen MS 150’ye göre göre. Çin’ de resmi dil olarak yaygınlaşan Pekin lehçesi Mandarin ya da Standart olarak ikinci dil olarak Han Ulusu’nun pazarlanmaktadır. Çin, resmî olarak 56 farklı etnik grubu tanımaktadır; Evlerin en yaşlıları, yüzde 91’ini fazla hanları. Dünya’nın en büyük halkları da Han Çinlileri/Han insanı/Hànrén; Şincan ve Tibet’in genel Çin’in tüm kişilikleri büyük nüfuslu grup gruplarına yöneliktir. nın büyük tek toplulukları da diğer Han Çinlileri/Han insanı/Hànrén; Şincan ve Tibet bölgeleri, Çin’in tüm kişilikleri en yüksek nüfuslu grup gruplarını geniş kapsamlı kişilerdir.nın büyük tek toplulukları da diğer Han Çinlileri/Han insanı/Hànrén; Şincan ve Tibet bölgeleri, Çin’in tüm kişilikleri en yüksek nüfuslu grup gruplarını geniş kapsamlı kişilerdir.

2010 nüfusa göre Çin yüzde 8,49’u yaşamlarından oluşur. 2000 nüfustan yararlanabilecek kişi sayısı 66.537.177 olan 66.537.177 yüzde 5,74 oranında, tüm 55 etnik azınlığın 7.362.627 yüzde 6,92 oranında arttı.

Ankara – Pekin ekonomi ilişkileri…

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti diplomatik ilişkiler 1971’den başlıyor. 2010 iki ülke arasında “Stratejik İşbirliği”, kabul edilebilir. Türkiye ve Çin yakın işbirliğini BM, G20, CICA, ŞİÖ, AIIB, APSCO gibi çok taraflı platformlarda date.

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC); Türkiye’nin, Almanya ve Rusya’dan sonra dünya’da en büyük ticari küçük.  Türkiye’de büyük ölçekli 31 toptan ve perakende ticaret sektörü faet gösteren 540 ÇHC sermayeli şirket olduğu görülmektedir.

ÇHC menşeli 23 adet de irtibat mevcut. 2018’de gelinerse, Lojistik, elektronik,enerji, turizm ve gayrimenkulde faalietlerini sürdüren Çinliler etki alanlarını genişletiyorlar.  Bank Of China (ICBC) Türkiye’ye girişte şirket akınını daha da hızlandı ve Çinli şirket sayıları 1000’i buldu.

2007-2014 Mart ayında Çin sermayeli şirket için adet ürün belgesi.  Söz konusu anlatılacak olan milyon dolar hakkında yaklaşık 93 TL (yaklaşık 10, milyon $).

 Türkiye’nin Çin ile alışveriş ve ihracat için orantısızlık söz konusu. Nasıl MI? 2019’da Çin’e yapılan ihracat 2,5 milyar dolar olarak olabilirken, ithalat ise 17 milyar doları aşmıştır.

Çin’in kabul ediliyor olduğu tahmin ediliyor. Oysa 2019’da Türkiye’deki Çin Yatırımları, 2,6 milyar doları aştı. bugün bu rakam hangı miktarı gösreyir,bunu devam ediyor.

Çin’in inşaatki yatırımlarının sektörel enerjiye  , altyapı, lojistik, finans, madencilik, telekomünikasyon ve hayvancılık. İki ülke Merkez Bankası arasında Şubat 2012 bir para takası anlaşma imzalandı ve Mayıs 2019’da yenilendi.

Çin sermayesinin yatırım süreci 2015 yılında Tekstilbank’ın yüzde 24,5 hissesinin Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) tarafından satın alma planıyla başladı.

Sonraki Fina ve İstanbul Avcılar’daki Kumport Limanı’nın yüzde 64’lük hissesi Demirer Kablo, Netaş Telekom tarafından, Boyracı İnşaat ve Trendyol’un satın alınmasıyla devam etti.

2019’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun çoğunluk hissesi Çin olan bir konsorsyum tarafından satın alındı. 

Çin sermayesi, Türkiye’yi ahtapot gibi sarıp sarmalamayı sürdürüyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Türkiye’deki Çin yatırımlarının 2020 yılı sonunda 4 milyar doları aştığını söylemişti.

ÇHC’de faaliyet gösteren 37 adet Türk Fininin öğrenilmesi 396 milyon ABD doları değerindedir. Ayrıca dünya’da kendi alanlarında ön sıralarda yer alan insanlarla de işbirliği yapıyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren bazı Çinciler…

  1. Çin Demiryolu İnşaatı
  2. Chian Ulusal Havacılık Teknolojisi
  3. Dongfang Elektrik Şirketi
  4. Çin Genel Teknoloji Holding
  5. Çin Ulusal Makine ve Ekipman Şirketi
  6. Çin Ulusal Petrol Şirketi
  7. Shangde (Güneş enerjisi şirketi)
  8. Chongqing Li (Chery marka model fan)
  9. Huawei Technology (3. nesil cep telefonu). Huawei, Çin en büyük olan ev Ar-Ge Merkezi’ne ev sahipliği yapmak için Türkiye’de 200 yeni personel istihdam edildi.

2014’te üye olan ziyareti ziyaret eden ÇHC 199.746, 2018 yılında Çin’den gelen turist sayısı yüzde 60’lık artışla 394 bin 2019 yılında bu rakam 427 bin kişilik.

  Çin Yönetimi sistemi… 

Ekim 1949 “ÇHC’nin siyasi yapısı tek parti yönetim sistemidir. İktidardaki Çin Komünist Partisi (ÇKP) 1921 yılında kurulmuştur.ÇKP’nin halihazırda 86 mimlyon üyesi bulunmaktadır. İktidardaki Çin Komünist Partisi(ÇKP’nin) Genel aynı zamanda Devlet Başkanı’dır. 

Çin İstihbarat Örgütü…

Çin Halk Cumhuriyeti’nin güvenlik (istihbarat) teşkilatı; Pekin’de Kamu Güvenliği Bakanlığı’na yakın bir merkezde Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) karşı istihbarat, istihbarat ve siyasi güvenlikten sorumlu istıhbarat değerlendirmesidir. 

Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) tutuklama veya soruşturmadan dolayı devlet tarafından onaylanmadan suçlara ilişkin polis olarak alınmada yetkilidir.

Devlet güvenlik makamları ağı ve Devlet Güvenlik Bakanlığı, kamu güvenlik görevlilerinin ayrı ayrı ancak paralel ağ ile bağlanması gerekmemesi gereken, güvenlik (devlet yapılmayan) için sorumlu olan Çin Halk Cumhuriyeti, Kamu Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenen polislik ve ilgili satış kararları olarak bir görev üstlenir. 

İki sistem yerel düzeyde her ne kadar büyük ölçekte iş birliği ve sıkışıklık içindedir. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Ulusal Güvenlik Bakanılığı Siyaset ve Hukuk Komisyonu Genel Komutanlığı’na göre, MSS’nin görevi, “düşmana karşı etkilile müdahalede bulunmak” ajanlar, casuslar ve Çin’in sosyalist için sabote veya veya devirmek ihtiyacı karşı-devrimci.” 

MSS’nin misyonlarından biri, yurt kalış biçimleriki hedeflerden öğrenci toplattırtır. seyir MSS acentesi Çin Bölgesi’nde (Hong Kong , Makao ve Tayvan) faaliyet gösteren ve seyahat eden Çininin entegre edildiği konuşulmaktadır. 

MSS kontrolü altında Çin istihbarat ajanları, askerlik ABD İstihbarat’la karşı karşıya bir başarı elde etmişti. Bir belge, ABD, Kanada, Batı ve Kuzey Avrupa ve Japonya’da işadamı, akademisyen ve gazetecilik ile faaliyet gösterirler. Çin bilgisinin ana çözümleme süreci, özümlemelerle ilgili bilgiler, Çin’i savunmak, örneğin davalar ile hülya devrimi yapmak isteyen kişilerden faydalanmaktır. İstihbarat ve iyileştirmenin “sana ekonomik gücüyle” Çin’in artan ekonomik gücüyle, casusluk iddiaları da kazanıyor. Çünkü Çin, tüm kullanıcılardan, bilhassa çok yakın dost, stratejik, ortak ve parlak cümlelerle temeldir. Çin istihbarat örgütü, eğitim hakkında bilgi kuruyor.

Örneğin Almanya’da eğitim gören ya da bilim insanısıyla araştırılıyor departmanlarında çalışan Çinliler, istihbarat topluyor. 

İngiltere iç istihbarat servisi MI5 yıllardan önce, 300 büyük şirket, Çin ile ilgili yürüttüğü ekonomik casusluk etkinlikleri karşı uyarmıştı. Çin askeri askeri saldırılarının öldürüldüğüyle ilgili olarak, hedeflenen ekonominin büyük çaplı ve finansla ilgili olarak düşünülen ekonominin büyük çaplı ve finansla ilgili olarak düşünülen saldırıya yönelik saldırıdan ve saldırıdan dolayı Çin ile işlenen saldırılardan de bahsediliyordu. 

Çin’in ABD’de 25 binin üzerinde gözetmen konumundadır. Çin istihbaratı tarafından yetiştirilen ajanlar, Asyalılarla değil, bütün topluluk gruplarıdan mevcut ve Çin istihbaratının birinci önceliği ile ilgili eğitimleri ele geçirilebilir. Çin ve ABD gizli servisleri arasında kıyasıya kanlı bir savaş sürüyor. Çinliler ABD’li performansa karşı başarılı. ABD Kişisel İdare Dairesi’nin (OPM) “çok verileri” içeren veri bankalarına yönelik iki saldırı gerçekleşmiş, bilgisayar korsanlarına ait Amerikan hükümetine ait olan elle tutulmuştu.

Çalınanların arasında Amerikan istihbaratı CIA ajanlarının elinde bulunuyordu. 1980 sonrası Çin’in ABD’ye yerleştirdiği ajanları için ev, araç ve diğer harcamaları için ayrılan bütçenin 30 milyon dolar olduğu düşünülen kullanılmıştı. Bu rakam 2000’li not 2 alınmış, 2010dan sonra 3 eserden alınmıştır. Son 2 yıl içinde ABD’de tutuklu ve yargılamalar 15 Çin’den alınmakta olan eğlenceye kadar çeşitli ağır cezalara çarptırılmıştır. Oğlu 10 Avusturalya’da bin, Kanada’da ise 500’e yakın Çin ajanı yakalanarak konulmuştur. Çin’in büyük ağının bulunduğu ülkeler Hongkong, Tayvan, Japonya, Filipinler, Endonezya, Avustralya, Yeni Zelanda, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’dir. Çin, 2010-2012 için 18 ila 20 kişi için CIA muhbirlik tespit edin. Çin iki yıl içinde Amerikan istihbarat servisi CIA için çalışan 20 kişiyle ya da tutukladı. Yakalananlardan 12’sinin öldüğü, ölenlerin kalanların hapishanesinde konduğu söyleniyor. ABD’nin Çin’de 2010 kadar iyi çalışan muhbir ağı, ağır bir darbe aldı. Eski CIA eski ajanı Aldrich Ames ve FBI eski ajanı Robert Hanssen eski Rus istihbarat servislerine ileterek çok sayıda Amerikan ajanının yakalanmasına yakalanmasına. Yakalananların en az 10’u idam edilmişti. CIA, daha önce ele alınışın Amerikalı gençleri casus olarak kullanmanın gereği uyarısında bulunmuştu. Yakalananlardan 12’sinin öldüğü, barınanların kaldığına konduğu söyleniyor. ABD’nin Çin’de 2010 kadar iyi çalışan muhbir ağı, ağır bir darbe aldı. Eski CIA eski ajanı Aldrich Ames ve FBI eski ajanı Robert Hanssen eski Rus istihbarat servislerine ileterek çok sayıda Amerikan ajanının yakalanmasına yakalanmasına. Yakalananların en az 10’u idam edilmişti. CIA, daha önce iyi istihbarat için Amerikalı gençleri casus olarak kullanmanın gereğini uyarıda bulunmuştu. Yakalananlardan 12’sinin öldüğü, barınanların kaldığına konduğu söyleniyor. ABD’nin Çin’de 2010 kadar iyi çalışan muhbir ağı, ağır bir darbe aldı. Eski CIA eski ajanı Aldrich Ames ve FBI eski ajanı Robert Hanssen eski Rus istihbarat servislerine ileterek çok sayıda Amerikan ajanının yakalanmasına yakalanmasına. Yakalananların en az 10’u idam edilmişti. CIA, daha önce iyi istihbarat için Amerikalı gençleri casus olarak kullanmanın gereğini uyarıda bulunmuştu. Yakalananların en az 10’u idam edilmişti. CIA, daha önce ele alınışın Amerikalı gençleri casus olarak kullanmanın gereği uyarısında bulunmuştu. Yakalananların en az 10’u idam edilmişti. CIA, daha önce ele alınışın Amerikalı gençleri casus olarak kullanmanın gereği uyarısında bulunmuştu.(1.bölümün sonu. Yazı devam edecek)

Kaynak : https://www.dikgazete.com/pekin-masasi-ve-turkiye-deki-cin-derin-devleti-makale,3722.html?fbclid=I

 

Share
224 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ