logo

trugen jacn

SAHİPSİZ VATAN : ÖKSÜZ VE YETİM DOĞU TÜRKİSTAN

Dr. Mehmet Güneş, Maraşta Haber Yazar Kadrosunda!

Dr. Mehmet GÜNEŞ (mehmetgunes@hotmail.com)

Hiç bir Cuma Hutbesinde Yıllar Doğu Türkistan’da yaşanan şiddet ve şiddet dile getirilmediği; Sağır sultanın Müslüman Kızıl Çin’in Müslüman Uygur Türklerine en şen’î uygulamalarından ve tek kelimeyle de bahsedilmediği gibi, hutbelerde Uygur Türklerinin felâhı için bir duâ çümlesi dahi telâffuz yapılmamaktadır. Haftalardır, aylardır, yıllardır beklememize rağmen 28 Mayıs 2021 Cuma Hutbesinin okunacak olan Cuma Hutb günü metninde de; Doğu Türkistan ve mazlum Uygur Türklerinden hiç bahsedilmemiştir.
Veyl olsun!..
Bu hutbeleri yazanlar, acaba; 1949 yılında Kızıl Çin tarafından işgal edilmiş hem müslümn hem de Türk olan, mazlum, mağdur ve kimsesiz insanlarından başına gelenleri bilmeyen olabilir mi?
Hutbeleri kaleme alanlar, ateist kızıl Çin’in; Müslümanlığı ilklerimiz topraklarda, ata yurdumuz Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında ve hapishânelerde Uygur Türklerine akla hayâle gelmemeleri, asımilasyon politikalarını, erkek sonraları toplamalarına kampa gönderilenden sözde * “kardeş aileleri” * (!!! ???) Türklerin evlerinde erkek Müslüman erkekleri yerleştirenlerin, Çinlilerin kızların nâmusunu pâyimâl yapmak, Allah-Din- Kur’ân ve bütün mukaddeslerin çiğnenin olmadığını , “her türlü ibâdetinin yasaklandığını, hiçmişmişliğini, her türlü ibâdetin yasaklanmış olduğunu anlayamamış olabilir mi?
Acabâ bütün bunlar Kızıl Çin muhibbi Maoist Perinçek’in yaptığı sürdüğü gibi * “Uydurma” * (!?) Mı ????
Yoksa bu sebeple mi tek bir yetkilimizden Bu mi tek bir yetkilimizden Çin zulmü bir tek bir kelime işitemiyoruz, ne  dersiniz ? 
Acabâ bâzı yetkililer; Doğu Türkistan’da zulüm görenlerin * insan * oldugunu, * Müslüman * oldugunu, * Türk * oldugunu ve * mazlum * oldugunu bilmiyor olabilirler mi?
Yoksa, Müslüman Uygur Türkleri; *”Müminler ancak kardeştir”* (Hucurât, 49/10) Âyeti Kerîmesinin kapsama alanını girmiyor mu ne  dersiniz ? 
Ve Diyânet  yetkililerine sormak  istiyorum; Cuma Hutbesi de okunan; * “Şüphesiz ki Allah adâletli davranmayı, iyilik ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Her türlü hayâsız lığı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. Düşünüp ders için boyut böyle öğüt verir.” * (Nahl, 16/90) Âyet-i Celilesi bizim sadece dilimize tespih edilmesi için mi, yoksa fiillerimizde hayat bulması için mı nazil olmuştur?
Acabâ bâzı Diyânet yetkilileri, Yüce Dînimizin; * Müslüman “kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir” * düsturunu, * “Zulme rızâ zulümdür.” * İlkesini, * “Yanlışlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” * Hadisini bilmiyorlar mı, ya da birisine konaklamasına unuttular mı?
Diyânet Yetkililerine Şunları da Sorkam İstiyorum :  
Acaba Uygur Türkleri  *“İnsan”* değil mi? 
Acaba Uygur Türklerinin îmanı, *“Îman”* değil mi?
Acabâ Uygur Türklerinin hayatı, * “Hayat” * değil mi?
Acaba Uygur Türkleri *“Müslüman”* değil mi?
Acabâ Uygur Türkleri *“Muhammed Ümmeti”* değil mi? 
Acabâ Uygur Türkleri bizim * “Soydaşımız” * değil mi?
“Doğu Türkistan’da kızıl firavunlar tarafından dökülen kanın hiç mi hiç yok ? Doğu Türkistan’da dökülen kan, yoksa kan değil de kızılcık şerbeti mi?
Söyleyin hutbelerde; Doğu Türkistan’da yaşanan insan  haklarını  hiçe esayan islami ortadan kaldırmayı amaçlayan ve  gerçekte hiç  bir  kitaba sığmayan zulum ve ahlaksızlıklara karşı neden sesisiniz ve soluğunuz çıkmıyor ?  
Yetkililerimizin; Doğu Türkistan’da yapılan insanlık dışı işkencelere, İslâm’ı yok sayan âteist uygulamalara ve mazlum Uygur Türklerini  her anlamda  asimile etme  politikalarına karşı çıkıp, dünya ölçeğinde protesto  etmesi  gerekirken, bir de kalkıp bütün bu zulüm ve ahlâksızlıkları tel’in edenleri; * “Hassas Saf kaşıyanlar” * diye kınamaya kalkışmalarına  ne demeli acabâ 
Doğu Türkistan’a sâhip  çıkan ” zâlimler karşışında  mazlumun yanında yer alan yetkililere, Uygur Türklerinin felâhı için duâ eden Diyânet mensuplarına ve bilcümle mü’minlere teşekkürlerimi ve gönül dolusu selâmlarımı arz eder; Doğu Türkistan’da yaşanan   zulmü duyuranlara, Uygur Türklerine beyanatla da olsa destek vererek  soydaşlarımızın umut kandillerini söndürmeyenlere ve dayanılmaz Çin zulmünün kanayan yaralarına hiç olmazsa duâ merhemi ayaklara, mazlum din ve kan kardeşlerinin ıstırabını yüreğinde arz duyanlara en kalbî muhabbetlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum.
Cumanın feyzinden, rahmetinden ve bereketinden cümlemizin nasipdâr olması duâsıyla…
Hayırlı Cumalar,
Bâkî selâmlar …
Hatm-i kelâm:(Son Sözümüz)
*Bu nasıl duyarsızlık, sağır mı vicdânınız?*
* Size neyi emreder dîniniz, îmânınız? *
* Acaba hutbelerin emrini kim veriyor? *
* Söyleyin kime Bağlı fetvânız, fermânınız? *
KAYNAK : https://www.mektupgazetesi.com/yazarlar/dr-mehmet-gunes/sahipsiz-vatan-oksuz-ve-yetim-dogu-turkistan/70/
Share
289 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ