logo

trugen jacn

MAZLUM VE MAĞDURLARIN ATASI Prof. Dr.NEVZAT YALÇINTAŞ İFTAR YEMEĞİ İLE ANILDI

UYGUR HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (UYHAM)

2016 yılının Temmuz ayında hakkın rahmetine kavuşan, ülkemizin önde gelen fikir ve ilim adamlarından, Hocaların Hocası Siyasetçi ve  Türkiye Gazetesi  Başyazarlarından  Mazlum ve mağdur Müslüman Türklerin Atası,hamisi,dert ve çözüm ortağı  Prof.Dr.Nevzat Yalçıntaş Hocamız kurucuları arasında olduğu   Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV.)nın Eyüp’teki Kültür Evi’nde Yalçıntaş ailesi tarafından verilen bir iftar yemeğinde  anıldı,  rahmet ve şükranla yâd edildi…

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve iç mekan

04 Haziran 2017 Pazar günü gerçekleştirilen İftar, Kur’âni Kerim  tilaveti ile başladı.  İftar yemeğine Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı sayın Dr. Alaattin Büyükkaya, MHP.İstanbul Milletvekili Prof.Dr.Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul Ün.Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Sedat  Murat Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkal,Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Ahsen Okyay, Ahıska Türkleri Vakfı Başkanı  Mehmet Oğuz,Batı Trakya Türkleri Derneği Genel Başkanı Taner Mustafaoğlu, Prof.Dr.Nevzat Akgül Prof.Dr.Cihan Okuyucu, Prof. Dr. Ergin Kısakürek, Prof. Dr. Yahya Dogan, Prof. Dr. Aziz Akgül, Prof. Dr. Cihan , Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Arslan, Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, Demir İnal,    Doğu Türkistanlılardan Mehmet Emin Hazret ile Hamit Göktürk Malik Kerimov ve Şahlanış Hareketi Başkanı  başta bir çok  öğretim üyesi Merhum Nevzat Hocamızın öğrencileri, Üniversiteden ve siyasettin yakın çalışma arkadaşları dost ve gönüldaşları ile  Türk Dünyasından bazı temesilciler ve Muhlisleri katıldı.

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Sayın Ahmet Öz Hocamızın hatim ve iftar Duası  ile açılan oruçlardan sonra üst kattaki mescitte topluca namaz kılındıktan sonra tekrar yemek salonuna inildi ve katılımcılardan bir kısmı Nevzat Hoca ile olan hatıralarını ve bazı anekdotları dile getirdiler.

Görüntünün olası içeriği: 7 kişi, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Konuşmacıların vurgu yaptıkları ortak nokta, merhum Hocamızın Tevazusu ve bilge kişiliği oldu…

Türk Dünyası için harcadığı çaba, Ahiska Türkleri Vakfı Başkanı  Mehmet Oğuz ile Uygur Türklerinin temsilcileri Mehmet Emin Hazret ve Hamit Göktürk  tarafından büyük takdirle yâd edildi…

Siyasetten arkadaşları Dr. Alaattin Büyükkaya ile Prof. Dr. Aziz Akgül konuşmalarında Hocamızın ufkunun genişliğine ve bilge kişiliğine vurgu yaptılar.

Toplantı’da söz alan Doğu Türkistanlı fikir adamı,şair-Yazar  Senarist   Mehmet Emen Hazret ile   Araştırmacı-yazar ve  Uyghurnet org Haber Sitesi Yayın yönetmeni Hamit Göktürk de söz alarak merhum Nevzat Hocamız ile ile ilgili anılarını  misafirler ile paylaştılar.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Mehmet Emin Hazret : Ben Türkiye’le ilk geldiğim  1989 yılında Merhum Hocamız ile Liderimiz merhum İsa Yusuf Alptekin beyin evinde müşerref oldum.O tarihten beri her vesile ve fırsatta beraber olmaya çalıştım.Hocam Doğu Türkistan Liderri Merhum Alptekin Beyin can dostu ve adeta mesai ve dava arkadaşı idi.Merhum Liderimizin Ataköy’deki eviniin tahsisinde bizzat gayret göstermiştir.1992 yılında İstanbul’da toplanan Doğu Türkistan milli Kurultayı’nın açılışındaa benden ve herkesten önce Salona gelerek kapıda beklediğine şahit oldum.Kendisinden özür dilemeye çalıştım,ancak,bana özür dilemene gerek yoktur.Çünkü.Bu Kurultay Bizim kendi Kurultayımızdır.” dedi ve ben bu konuşmasından dolayı çok duygulandım. asla unutmam ve  bu içtenlik ve samimiyeti unutmam da asla mümkün değildir. Hocamız   fiziki olarak bugün aramızda yoktur,ama biz Türk Dünyasının mazlum ve mağdurlarının daima kalbimizde yaşamaktadır.Kendisini bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.”şeklinde konuştu.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Hamit Göktürk :   Merhum Hocamız  ile anılarımız ve biz Doğu Türkistanlılara yaptığı hizmetleri çok  çok fazladır.  Ben bunlardan bir kaçını anlatamak istiyorum;

  1. Hocamız Müslüman Türklerin mazlum ve mağdurları ile biir ve berabere olmuştur.Merhum Hocamız Bağıımız Cumhuriyetlerimiz ile ilgili Dostluk Derneklerinde pek ala başkan veya şeref  başkanı olabilirdi.Ancak,o bunun yerine  hür olmayan,barağı dalgalanmayan Doğu Türkistan,Kırım,Ahıska Türkleri,Kerkük ve  benzeri Türk ve Müslüman toplulukları  ile birlikte olmayı tercih etmiştir.Onlara kol kanat germiş ve sorunlarının hallinde dert ve çözöm ortağı olmayı seçmiştir.Bu yöne ile Hocamız Alicenap,Yüksek seciye sahibi büyük inisandır.
  2. Hocamız beni bir gün çağırdı ve bir hususta fikrimi almak istedi.Ancak.bu konunun  özellikle aramızda kalmasını  istemişti. Ben Sayın Murat Yalçıntaş Bey’den bu hususta müsaadesini aldım ve bunu ilk kez burada ifade ediyorum.  Merhum Hocamız,Çin yönetiminin kendisine Çin’in Mançurya eyelatinin merkezi  Harbin şehrinde kurulacak bir Üniversiteye Rektör olmamı teklif ediyor ve ayrıca,oraya  Türkiye’den 3 öğretim üyesini de birlikte götürebileceğimi diğer öğretim üyelerinin ise,kendileri tarafından belirleneceğini söylüyor.Ayrıca,bir eski Bakanı devreye sokarak Ankara’daki Çin Büyükelçisinin kendisi ile görüşmek istediğini sürekli teklif ediyor.Ben  Çin’in bu olağanüstü  ilgi ve tekliflerine bir anlam veremedim.Bunun sebebini  biraz da sizden  öğrenmek istedim.”dedi. Ben de kendisine şunları ifade ettim,Muhterem Hocam,Çin yönetimi Türkiye’de Doğu Türkistan konusu ile ilgilenen sizin gibi önde gelen  ve  etki dairesi geniş  şahsiyetleri çok yakinen takip ediyor ve bu bilgileri arşivliyor. Sizin hakkınızda Çin’in elindeki dosyanın  bir haylı kabarık olduğunu tahmin ediyorum.Çünkü,siz   kalbi yaralı Doğu Türkistanlılara  merhem ve teselli oluyorsunuz.Soğuk kış günlerinde ısıtma tesisatı olmayan Damat İbrahim Paya Medresisine gelerek Sayın Paşamız ile saatlerce sohbet ediyorsunuz.Doğu Türkistanlılar olarak sizin  bizimle bir arada olmanızdan çok mutlu oluyoru ve teselli buluyoruz.Toplantılarıma gelerek konuşmalar yapıyor ve bizlere geleceğimizin iyi olacağını müjdeliyorsunuz.Çin Büyükelçiliği bütün bunları çok iyi takip ediyor ve günü gününe patronlarına rapor ediyor.Onlar da  Pekin’in direktifi ile sizi Çin Üniversitesine Rektör atayarak  Yanı size rüşvet  teklif ederek bizlerden  ayırmak ve uzaklaştırmak istiyor. Çin Büyükelçiliği Pekin’in direktifi ile bu teklifi size iletiyor ve ısrarla sizin  bizlere olan  hamiyet ve  şafkatınızdan  biz Mağdur Doğu Türkistanlılardan  mahrum ederek  ve bizleri öksüz ve yetim bırakmak istiyor.”diye cevapladım.Hocam da bana “Benim yaptığım Kardeşlerimize olan normal bir davranış ve muamele.Bunun Çin Hükümetini bu kadar rahatsız edebileceğini  hiç aklıma getirmemiştim. Çinliler gerçekten bizi iyi takip ediyormuş bu durumda.” dedi ve  Çin’in bu adi teklifini bu adı  derhal  reddeceğini ifade etti.

3.  T.C.Devletimiz Çin’in 05 Temmuz 2009 Urumçi katliamından sonra Türkiye’ye gelen  ve daha önceleri gelen  Doğu  Türkistanlı Mültecilere bir teselli  mahiyetinde İstisnai  tertibinden T.C. Vatanadaşı olabilme şerefini lütfetti.Bunlardan  15  ailenin talebi sonuçlanmamış ve içlerinden birisi bana gelerek çok üzüntülü bir şekilde şöyle dertlendi , “Ben 4 çocuk 6 kişilik aile Suriye üzeriinden Türkiye’ye gelebildik. Ben Ankara’ya Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gittim ve bu durumun düzeltelmesi ve bana de diğerleri gibi vatandaşlık onurunun neden verilemiyeceğini sordum ve derdimi anlatırken kendimi tutamayıp ağladım. Görevli Hanım Memur beni teselli etti ve bana ülkemizde çok muteber ve güvenilir bir zat sana referans olursa ve bu  referansını  Genel Müdür,Müşteşar veya Bakan düzeyinde sözlü ve yazılı olarak  güvence  verirse  ancak  senin sorunun çözülebilir.Benim sana bu konuda yapacak bir işlem veya yetkim yoktur.”diye gönderdi  dedi ve benden yardımcı olmamı istedi. Ben de Nevzat Gökalp Bey kardeşimiz araclığı ile Hocamızdan randevu alarak  bir ramazan günü   söz konusu Hemşehrimizi de Hocamın  Çatalca’daki yazlığına ziyaretine gittik ve   Hemşehrimizin durumunu kendisine anlatınca” Ne demek Hamitciğim,Nevzat ,gerekli bilgileri al ve benim adıma  referans mektubu  yazalım ve telefon de açalım.dedi.” Birlikte gititiğimiz Hemşehrimiz sevincinden ağladı .Hocamın bu şekilde kefil olması ile 15 ailenin hepbinin Vatandaşlık sorunu çözüldü ve hepsi T.C.Kimliklerini aldılar.İnşaallah ben bunları ileride ayrıntıları ile yazacağım ve yayınlayacağım.Merhum Hocamız işte böyle bir Alicenap .Fazil ,mazlum ve mağdur dostu, yüreği şafkat ve merhamet dolu,  mert, yiğit ve büyük insandı.Hocamız aramızdan ayrıldı ama Hocam bu iyilikleri ile biz Doğu Türkistanlıların ve bütün mazlumların kalbinde yaşamaktadır. Allah rahmet ve mağfiret eylesin.Mekanı cennette olsun.

Görüntünün olası içeriği: 8 kişi, ayakta duran insanlar

Yalçıntaş ailesi adına iftar yemeğini, merhum Nevzat Hoca’nın oğlu Doç. Dr. Murat Yalçıntaş üstlenmişti. İftar yemeğine davet edilen her katılımcıyla bizzat yakından ilgilendi ve güler yüzüyle büyük takdir topladı.

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM) Merhum Prof.Dr. Nevzat Yalçıntaş Hocamıza Cenab-ı Hakk’tan sonsuz rahmet ve mağfiret diliyoruz.  Kabri Nur,mekanı de Cennette olsun. Amin.

Teşekkür . bu yazının hazırlanmasında Tanyerihaber.com  Sitesinden yararlanılmıştır.Kendilerine teşekkür ederiz.

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
1126 Kez Görüntülendi.