logo

trugen jacn

GUANTANAMO TUTUKLUSU 4 UYGUR TÜRKÜ 9 YIL SONRA BERMUDA VATANDAŞI OLDULAR

Pakistan Polisi’nin   alacakları para ödülü karşılığı suçsuz yere tutuklayarak ABD’ye teslim ettiği  ve Guantanamo Esir kampında yıllarca esir kaldıktan sonra  suçsuzluğu  anlaşılarak serbest bırakılan ve Pasifik Okyanusundaki bir Ada devleti olan Bermuda’ye yerleştirilen 4 Uygur Türkü  mülteciye  9 yıl  sonra Vatandaşlık hakkı tanındığı  açıklandı.  Bu 4 Uygur Bermuda devleti ile ABD.arasında yapılan bir gizli anlaşma ile 2009  yılında bu ada ülkesine mülteci olarak kabulü sağlanmıştı. Bu durum bunları ülkesine kabul eden  eski Başbakan Dr. Ewart Brown tarafından  da memnuniyetle karşılandığı de bildirildi.

Yeni vatandaşlar: eski Guantánamo Körfezi tutukluları Halil Mamut, Abdulla Abdulkadir, Ablikim Turahun ve Salahidin Abdulahad (Dosya fotoğrafı)

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM)

Bermuda  İçişleri bakanlığı,  2009 yılında Guantánamo’da yıllarca  esir kaldıktan sonra  serbest bırakılan ve ülkesine mülteci olarak kabul edilen 4 Uygur’un  İngiliz Denizaşırı Toprakları vatandaşı olarak kabul edildiklerini açıkladı.

İngiliz Denizaşırı Toprakları Vatandaşı olan 4  Uygur’un pasaport alabilecekleri yurt dışına seyahat edebilecekleri de ayrıca belirtildi. Mülteci Uygurların Doğu Türkistan’da bulunan eş ve çocuklarının yanlarına getirilebilmesi için  yıllar süren çalışmaların sonuçsuz kaldığı  eşleri ve çocuklarının yanlarına gelebilmesi için   belirsizliklerin sürdüğü de  ifade edildi.

4 Uygur Mültecinin vatandaşlığa alınması ile ilgili açıklamalarda bulunan İç İşleri Bakanlığı  Sözcüsü  “ Mülteci Uygurlara vatandaşlık statüsü verilmesi ile ilgili şu ana  kadar  Bermuda  yasa ve mevzuatında hiç bir  düzenleme bulunmadığını.buna rağmen bu mültecilere Vatandaşlık hakkı tanındığını da açıkladı.

Çin’in yönetimindeki   Uygur bölgesinden olan   Abdullah Abdülkadir, Salahiddin Abdulahat, Halil Mahmut ve Abdulhekim Turahan  adlarındaki bu mültecilerin  7 yıl süre ile Guantanamo’da esir olarak kaldıkları de belirtildi.

2009 yılının Haziran ayında,  Mülteci ve Göç işlerinden  sorumlu olan Dr. Brown, tarafından mülteci olarak kabul edilen  bu Uygurlara daha sonra iktidara gelen   Başbakan  Yarbay David Burch tarafından da sığınma talepleri uzatılmıştı.

ABD, Küba adasındaki Guantanamo  Cezaevi kampında Pakistan ve Afganistan’da tutukladıkları  Çin  Pasaportu taşıyan toplam 22 Uygur Müslümanı 7 yıl süre ile esaret altında tutmuştu.  Çin Hükümeti tarafından zulüm gördüklerini söyleyen  bu Müslüman  tutuklular Müslüman olan Uygur  etnik azınlık topluluğuna mensuptular.Guantanamo Uygurların Resimleri ile ilgili görsel sonucu

ABD. hükümeti bu 22 Uygur’un  “düşman savaşçıları” olmadıklarına karar verdikten sonra serbest bırakmış ve bu tutukluları dünyanın çeşitli ülkelerine mülteci olarak  kabul edilmelerini de sağlamıştı.

Zamanın Bermuda Başbakanı Brown, ABD Hükümeti ile  bu 4 Uygur’un  bu ada ülkesine kabulü için anlaşmış ancak, bağlı bulunduğu  İngiltere’nin onayını almamıştı.Bu durum Dr.Brown ve yönetimi tarafından  olumsuz karşılanarak bir süre sert politik tartışmalara  de sebep olmuştu.  Bermuda’nın o zamanki yöneticileri olan Dr. Brown ve Albay Burch, insani nedenlerden  dolayı  verilen kararları savunmuş ancak, bu Uygurlara şimdiye kadar vatanadaşlık hakkı tanınmamıştı.

Eski Başbakan Dr. Brown  ülkesi yönetiminin Uygurlara Vatandaşlık hakkı vermesi ile ilgili olarak şunları  ifade etti ; ”  Ben bu 4 Uygur Müslümanı ülkeye kabul ettiğimde de  ( başlangıçta)  hissettiğim gibi, bu yapılanın  doğru şeyi yapmanın bir parçası olduğunu hissettim .Bu mültecilere  vatandaşlık vererek  onlara güvenli bir sığınak sağlamak için doğru olanı yaptığımıza inanıyorum. Şimdiki  Hükümet’in bu  Uygurlara vatandaşlık hakkı tanıyarak çok doğru bir iş yaptığına inanıyorum.”dedi.

Guantanamo Uygurların Resimleri ile ilgili görsel sonucu

Dr.Brown,Sığınmacı Uygurların Tanrı’dan Korkan Ve Dürüst İnsanlar Olduklarına İnandım 

Eski Başbakan Dr.Brown iktidarı döneminde Ülkesine Mülteci olarak kabul ettiği bu 4 Uygur mülteci ile ilgili olarak da şanları söyledi ” “Bu beyefendilerle tanıştığımda, çok çalıştıklarını ve Tanrı’nın korktuklarını gördüm ve bunu (Vatandaş olmayı ) hak ettiler. Daha önce bunu hak etmişlerdi zaten. Yurttaşlıklarını neden bu kadar geç alabildiklerinin ssebebini anlamış değilim. Bu gecikme ile ilgili olarak Hükümet tarafından    makul bir açıklama yapıldığını düşünmüyorum,. Ama sonuç itibariyle Vatandaşlığa sahip olmalarından da  gerçekten mutluyum. “şeklinde konuştu.

Dr Brown  açıklamalarına şunları de  ekledi: “ 4 Mülteci Uygur Vatandaşımız vatandaşlığı alabilmek için  Guantánamo’da esaretlerinden daha uzun süre beklediler.Guantanamo Uygurların Resimleri ile ilgili görsel sonucu

Bermuda Vatandaşı Olan Uygurlar Seçim Hakkından başka Bütün haklara Sahipler 

İngiliz Denizaşırı Topluluklar vatandaşı olan 4 Müslüman Uygur  şimdi, oy kullanma hakkı dışında, Bermudalı’larla  aynı haklara sahip olacaklar.

İngiliz Denizaşırı Toprakları yönetimine bağlı bir ada devleti olan Bermuda yönetiminin Bir göçmenlik avukatı olan Peter Sanderson, dün bu ülke vatandaşı olan Uygurlar ve ailelerinin şimdi Bermuda’ya “ait” olduklarını söyledi. Ülke yasalarına göre Vatandaşlığa kabul edilenlerin  çocuklarını 18 yaşına  bütün giderleri devletçe karşılanıyor.  Sanderson,  çocukların 18 yaşından sonra  Bermuda Anayasası’na göre  “aidiyet” durumunun kesintiye uğrayacağını  ve bu  nedenle onların  çocuklarının durumunun ne olacağını “belirsiz” olduğunu  de ifade etti.

Bermuda Vatandaşı Olan Uygurlar  Birleşik Kraliyet Topraklarında Yaşayabilecek 

İngiliz Denizaşırı Toprakları yönetimine vatandaşı olan Uygurlar, Birleşik Krallık’ta veya bağlı herhangi bir yerde yaşayabilecekler ve ayrıca   İngiliz vatandaşı olarak  baş vuru  yapma  hakkına da sahip olacaklar.

4 Uygur’un Terörle Her Hangi Bir İlgileri Yok

Sığınmacı 4 Uygur’un şimdiye ekadar yapılan inceleme ve araştırmalarda   hiç bir  zaman terörle ilgili bağlantıları olmadıklarını ve  ülkelerinden (Çin’den) çalışmak ve para kazanmak amacı  ile ( iş için) ayrıldıkları tesbit edildiği belirtildi.

Onlar  Bermuda’ya gelişinden bu yana hükümet mülkiyetinde barındırıldı ve inşaat ve peyzaj  işlerinde çalıştılar.

Uygur Mülteci Halil  Mahmut :  Ada Halkına Çok  Müteşekkiriz

Uygur Mültecilerden  Halil  Mahmut , 2013 yılında Royal Gazete’ye ,  verdiği demeçte pasaportu olmadığı için  hasta olan küçük oğlunun tıbbi tedavisi için denizaşırı  topraklara uçamadım.(gidemedim) . Buraya geldiğimizden beri, Bermuda Hükümeti ve Bermuda halkı bize çok iyi davrandılar  ada halkı bize karşı çok ve  bir o  kadar arkadaş canlısıydılar. Halk tarafından  asla kötü muameleye maruz kalmadık. Bermuda halkına çok teşekkür ediyoruz.”dedi.

Kaynak :mobile.royalgazette.com/politics/article/20180827/uighur-refugees-granted-citizenship&template=mobileart

Etiketler: » » » » » » » »
Share
1235 Kez Görüntülendi.