logo

trugen jacn

DR. ZENZ: ÇİN UYGUR KADINLARINI ZORLA KISIRLAŞTIRARAK SİSTEMATİK SOYKIRIM YAPIYOR

Çin’in işgalı altındaki Doğu Türkistan’da yaşayan Türklerinin insan hakları ihlalleri ve Çin ile ilgili bilimsel araştırmaları ile tanınan Alman Araştırmacı Dr. Adrian Zenz, Çin’in Uygurlardaki nüfus artışı ve doğumla çoğalmalarını önlemek için doğum yaşındaki Uygur kadınlarını zorla kısırlaştığını açıkladı. Bu uygulamanın ise ÇKP yönetiminin Uygurları sistematik olarak soykırım ile yok etmek istediğinin yeni bir kanıtı olduğunu yeni bir çalışması ile bir kez ortaya koydu

Tanınmış bir uzman olan Bay Adrian Zenz, ABD Kongresi'nde "Çin'deki Siyasi ve Dini Hakların İhlalleri" konulu bir ifade oturumunda ifade verdi.  10 Aralık 2019, Washington.

UYGUR HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (UYHAM)

İşgalci Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da yaşayan Türklere yönelik insan hakları ihlalleri ile ilgili araştırmaları ile tanınan Alman araştırmacı Dr,Adrian Zenz Çin’in doğum yaşındaki Uygur kadınları zor kısırlaştığını reddedenleri ise Çin tipi toplama Kamplarına hapsetmekle tehdit ettiğini açıkladı. Bu acımasız ve vahşi uygulamanın ise, Çin’in Uygurları sistematik olarak soykırım uyguladığının yeni ve net kanıtı olduğunu bildirdi.

Özgür Asya Radyosunun haberine göre; Dr.Zenz geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı bir araştırmasında Uygur bölgesinde doğum oranında bir düşüş görüldüğünü ve Uygur Özerk Bölgesi’ndeki genel doğal nüfus artışında keskin bir düşüş görüldüğünü belirtti. Dr.Zenz Araştırma sonuçlarını rapor halinde yayınladı.

“ÇKP’nin Uygurları Zorla Kısırlaştırma Gebeliği Önleme ve Doğum Kontrolü Yolu ile Doğum Hızını Kontrol Eylemi Raporu

Dr.Adrian Zenz son araştırmalarının sonuçlarını Haziran 2020 yılında “Gebelik, Doğum Kontrolü: Çin Komünist Partisinin Uygurların Doğum Hızını Kontrol Etme Eylemi” başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda son aylarda Toplama Kamplarına hapsedilen genç Uygur kadınlarının sayısının arttığı bilgisi de yer aldı.

Dr. Adrian Zenz’in raporuna göre, bölgesel Çin hükümeti ve bölgedeki bazı yerel yönetimler tarafından yayınlanan belge ve istatistiklere göre, Çin hükümeti ve bazı yerel yönetimler doğal nüfus artış oranını 2014’te% 15’ten 2018’de % 4’e düşürdü. Geçtiğimiz yıl Uygur Özerk Bölgesi’nin güney kesimindeki üç ilde ve bir eyalette, doğurganlık çağındaki kadınların en az % 80’ine doğum kontrol halkaları verildi ve Uygur Özerk Bölgesi, 2017’den önce Çin’deki en yüksek doğurganlık oranına rağmen 2017’den bu yana Çin’deki en düşük bölge haline geldi. Meydana çıkarmak. Rapor, o dönemde Uygurlara karşı devam eden soykırımın kanıtı olarak büyük bir uluslararası tepkiye neden oldu. 

Ancak, bu yıl 14 Eylül’de, Sincan Üniversitesi’nde doçent olan Dr. Lin Fangfei, Adrian Zenz’in raporundaki verileri çürütmeye çalışmak için Adrian Zenz’in yukarıdaki raporuna karşı bir rapor hazırladı. Raporu ayrıca bir Çin yabancı istihbarat servisi olan China Global Television Network (CGTN) ‘de geniş çapta dağıtıldı. Adrian Zenz, 16 Ekim Cuma günü uzun bir makalede Çinli Doçent Lin’e yanıt verdi. 

Adrian Zenz, “Sincan Üniversitesi Doçenti Lin Fangfei Tarafından Yazılan Bir Rapora Yanıt” başlıklı raporunda, ilk olarak Çinli Doçent Lin Fangfei tarafından yazılan bir makaledeki bazı genel yapısal hataları değerlendiriyor. Lin’in raporunun ilk paragrafının kendi kendini iddianame ile başladığını kaydetti. Lin Fangfei sözde bilimsel raporu “Adrian Zenz’in bir yalanı” olarak kınadı ve Adrian Zenz’i ABD hükümeti tarafından desteklenen ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından desteklenen “aşırı sağ grubun bir üyesi” olmakla suçladı. Adrian Zenz, yanıt olarak bilimsel bir makalenin genellikle bu tarzda başlamadığını ve bunun bağımsız ve tarafsız bilimsel makalelerden oluşan bir format olmadığını vurguladı. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir Uygur entelektüel olan Bay Elshat Hassan, Çin’in Adrian Ziniz’i çeşitli şekillerde gözden düşürmeye çalıştığını yorumladı. Ayrıca Lin Fangfei’nin makalesinin bilimsel bir değeri olmadığını söyledi. 

Çinli bir doçent olan Lin de raporunda kaynak olarak Adrian Zenz’e atıfta bulundu ve Çin hükümeti tarafından yayınlanan belgeler ve veriler hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve raporun tam versiyonundan bahsetmedi. Adrian Zenz, bunun aynı zamanda gerçekleri örtbas ettiğini ve okuyucuları kasıtlı olarak yanılttığını söyledi. 

Yazıyı yazan doçent Lin’in halen 2018 yılında doktorasını almış genç bir araştırmacı olduğu ve doktora tezi dışında yurt içi ve yurt dışı internet sitelerinde herhangi bir bilimsel makalesi bulunmadığı bildirildi. Adrian Zenz, çalışma alanının Uygur Özerk Bölgesi’ndeki nüfus araştırmalarıyla hiçbir ilgisi olmadığını da buldu. “Lin Fangfei, Xinjiang Üniversitesinde yabancı sosyal teori ve sosyal hizmet teorisi öğretiyor ve nüfus, aile planlaması veya etnik azınlıklar gibi alanlarda önemli bilimsel deneyim biriktirdiğine dair hiçbir gösterge yok” dedi. 

Lin Fangfei makalesinde, Adrian Zenz’in Uygur Özerk Bölgesi’ndeki doğal nüfus artış hızında önemli bir düşüş olduğu sonucuna karşı çıkıyor. Çin genelinde Uygur Özerk Bölgesi’nde nüfus artışını teşvik ederken, son yıllarda Uygur Özerk Bölgesi’ndeki doğum oranındaki düşüşün nedeninin “aile planlaması politikalarının modernizasyonu ve yasal uygulamasının bir sonucu olarak azınlık kadınlarının daha fazla çocuk sahibi olma arzusunun azalması nedeniyle” olduğunu söyledi. . Bu arada Adrian Zenz, Hotan ve Kaşgar’daki yerel yönetimler tarafından yayınlanan belgelere göre iddiaları şiddetle reddetti. “Sincan’daki doğurganlık oranı 2017’de yüzde 15,88’den 2019’da yüzde 8,14’e düştü” dedi. Nüfusun doğal büyüme hızı 2017’de yüzde 11,40, 2019’da yüzde 3’tür. Yüzde 69 düştü. Böylesine büyük bir düşüş, hiçbir şekilde yüksek öğrenimle veya yaşamdaki bir değişiklikle ilgili değildir. Ancak raporumda detaylandırıldığı üzere, yoğun devlet müdahalesinin sonucudur. “O zaman sadece bizim dikkatimize geldi. 

Bunun nedeni, Adrian Zenz’in son yıllarda Uygur Özerk Bölgesi’ndeki doğumlardaki ve doğal nüfus artışındaki yavaşlamanın şehir merkezinde değil Uygur kırsalında gerçekleştiğini söylemesi, Çin’in ifadesiyle modernleşmenin düşük doğum oranlarının nedeni olmadığını açıkça ortaya koyuyor. 

Adrian Zenz cevabında, birçok gerçek örnekle doğurganlığın azalmasına neden olan faktörün, Çin hükümetinin bölgedeki büyük çaplı kaçırılmasının ve Uygur kadınlarının zorla, tehdit edici kısırlaştırılmasının sonucu olduğunu yineledi. Özellikle Hotan ve Kaşgar’ın yoğun nüfuslu bölgelerindeki Çin’in kendi belgelerine, kendi belgelerinde de belirtildiği gibi alıntı yaptı. Adrian Zenz, Uygur Özerk Bölgesi’ndeki doğum kontrol ameliyatlarının sayısını 2014’te 3.214’ten 2018’de bir önceki yıla göre 18 artırarak 60.440’a çıkardı. Gerçeklere göre, Uygur Özerk Bölgesi’nde doğum kontrolü amacıyla rahim içine yerleştirilen kadın sayısında sekiz kat artış yüzde 80 arttı. Ancak, Lin Fangfei adlı bir doçent tarafından yazılan bir makalede, sadece yüzde 8 olduğuna inandığı için gerçeği reddetti. Çinli doktor, kampları reddetmek yerine, onu aşırılık yanlılarını düzeltmek için bir merkez olarak tanımladı, dedi Adrian Zenz, Lin’den alıntı yaparak, sadece “dini aşırılıktan etkilenenler tarafından reform yapılanlara yardım eden bir eğitim merkezi olan Sincan Beyaz Kitap’a atıfta bulundu.” “O zaman sadece bizim dikkatimize geldi.

Adrian Zenz, Lin adında bir doçent ya da Çin hükümeti tarafından yayınlanan diğer eleştirel makaleler olsun, hepsi Adrian Zenz’in makalesinde tartıştığı önemli gerçekleri tartışmaktan kaçındığını kabul ettiğini söyledi. Adrian Zenz, bu noktanın önemini vurgulayarak, “Çin raporumda küçük bir hata bulsaydı, ona yapışır ve asla bırakmazdı” dedi. 

Daha sonra Çin, Pichan İlçesi ve Hotan Şehri için Planlanan Ebeveynlik Endeksi’ndeki yıllık kontraseptif hedefin kanıtı hakkında da yorum yapmadı. Adrian, belgelerin açıkça ifade edildiğini söyledi: “2019’da yukarıdaki iki Uygur çoğunluk bölgesinde, çocuk doğurma çağındaki kırsal kadınların yaklaşık% 14.1 ve% 34.3’ü kısır olmalıdır”. Almadım. Çinli doktor ayrıca, Sincan Sağlık Komitesi’nin Uygur kırsal bölgelerinde kadınların fiziksel muayeneleri, doğum kontrol halkaları, kürtajlar ve doğum kontrol önlemleri için harcanan doğum izni için 1,5 milyar yuan bütçe ayırdığını söyledi. Ancak gerçekler hakkında yorum yapmaktan kaçındılar. 

Adrian Zenz’in makalesi, ister Lin’de ister diğer eleştirel makalelerde, Çin hükümetinin 2018’den beri Uygur Özerk Bölgesi’nde yaygın olan “sıfır toleranslı doğum kontrolü” konuşması hakkında yorum yapmadığını vurguluyor. Sözcüğün 2018’e kadar Çin’in diğer bölgelerinde ve hatta Uygur Özerk Bölgesi’nde bile kullanılmadığını ve “doğum kontrolü ihlallerine sıfırlamanın” 2018 ve 2019’da bölgenin ana aile planlaması hedefi haline geldiğini söyledi. En kötü durum senaryosu, 2,53 milyon nüfusa sahip Hotan vilayetinde ve 2019’da 21’den fazla kontraseptif sipariş edilmemiş. 

Adrian Zenz, Sincan Üniversitesi’nde doçent olan Lin Lin Fangfei tarafından yazılan raporun bilimsel bir çalışma olarak görülmemesi gerektiğini söyleyerek yukarıdakileri özetledi ve şöyle dedi: Tamamen inkar etmeye çalıştı. “Onun raporu, bilimsel propaganda adına yayınlanan karmaşık bir rapor.” 

Bay Elshat Hassan da konuşmasında Lin Fangfi’nin öne sürdüğü sözde gerekçenin kanıtlanamayacağını söyledi. Lin’in makalesinin bilimsel değil propaganda makalesi olduğunu söyledi. 

Yukarıdaki gerçeklere dayanarak Çin hükümeti, Uygurların mevcut durumu hakkında raporlar hazırlayan araştırmacıların ve medya kuruluşlarının çalışmalarını reddetmeye devam ediyor. Reuters’e göre, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian da Çin hükümetinin 16 Eylül’de ABD merkezli Economist dergisinde yayınlanan ve Çin hükümetinin Uygurlara yönelik politikasını “insanlığa karşı suç” olarak nitelendiren bir makalesini reddetti. İlginç bir şekilde, Economist dergisi, araştırmacı Adrian Zenz tarafından sağlanan kesin gerçeklere dayanarak Çin’in “insanlığa karşı suç” işlediği sonucuna vardı.


Share
230 Kez Görüntülendi.