logo

trugen jacn

ANKARA’DA ” SENİNLEYİZ AZERBAYNAN – SENİNLEYİZ KARABAĞ ” KONULU ETKİNLİK ” YAPILDI

UYGUR HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (UYHAM)

Ermenilerin 1 Temmuz 2020’de Azerbaycan’ın Tavuz ili sınır hattına yaptığı kelleşçe ve alaçakça saldırısını protesto etmek ve Azerbaycan’a destek olmak amacı ile 08.Ağustos 2020 Cumartesi günü Ankara’da Seninleyiz Azerbaycan- Seninleyiz Karabağ konulu bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Şeyda Kamaloğlu,Mustafa Köşker ve Muhammet Kamaloğlu’nun öncülüğünde Ankara’nın Ulus Meydanındaki Atatürk Anıtı civarında gerçekleştirilen Basın Açıklaması,kendisi de bir Azerbaycan Türkü olan Şeyda Kamaloğlu tarafından okundu.

Okunan Basın açıklamasında özetle şu hususlar dile getirildi ; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin de Ermenistan işgalini sona erdirmesini isteyen kararlarının uygulanmasını ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü korunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Kurallar Komitesi de Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından haksız bir şekilde işgal edildiği yolunda kararlar aldığı ancak,Karabağ’in hala Ermenistan işgalinde olduğu ve bir an önce Ermeni tarafının bu haksuz ve hukuksuz işgale son vermesi gerektiği ifade edildi.

Doğu Türkistan Türkleri de Bu Etkinliğe Katılarak Destek Verdi

Doğu Türkistan Türklerinin de Gök-Al ve Azerbaycan bayrakları ile iştirak ettiği bu etkinliğe Dünya Uygur Kurultayı Başkan Yrd.cısı Doç.Erkin Ekrem, DUK.İcra Komitesi Sekreteri Doç.Dr.Erkin Emet başta bir çok Uygur Türkü de katılarak destek verdi.

Bir çok STK.Temsilcileri ile duyarlı Vatandaşlarımızın katıldığı Basın Açıklaması konuşmalardan sonra sessizce sona erdi.

Görüntünün olası içeriği: şunu diyen bir yazı 'ermenilerin 12 Temmuz 2020 tarihinde Azerbaycan'ın Tovuz ili sınır hattına yaptığı kalleş harekâtı protesto etmek Azerbaycan'a destek olmak üzere, SENİNLEYİZ AZERBAYCAN SENİNLEYİZ KARABAĞ konulu basın açıklamasına herkesi bekliyoruz. Bayrağını al maskeni tak gel. Tarih: Ağustos 2020- Cumartesi Saat: 14:00 Yer: Ankara Ulus Atatürk Heykeli yanı Tertip Heyeti İletişim Şeyda Kemaloğlu 0538 Mustafa Köşker 0506 Muhammet Kemaloğlu 7619490'

SENİNLEYİZ AZERBAYCAN SENİNLEYİZ KARABAĞ KONULU BASIN AÇIKLAMASI PROGRAMI

1. Saygı Duruşu

2. Türkiye Cumhuriyeti Milli Marşının Okunması

3. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Marşının Okunması

4. Basın Açıklamasının Okunması5. Teşekkür

SENİNLEYİZ AZERBAYCAN SENİNLEYİZ KARABAĞ KONULU BASIN AÇIKLAMASI

Azerbaycan Türklerine destek olmak amacıyla bugün burada Ankara’da, TÜRKÜN başkentinde ve Ulus Meydanında yani Ulu Önder Atatürk’ün yanı başında toplanmış bulunuyoruz. Seslerimizle, yüreklerimizle Azerbaycan Türklerinin yalnız olmadığını dün olduğu gibi bugün de dost düşman herkese gösteriyoruz.En son söyleyeceğimizi başta haykırıyoruz:HER ŞARTTA, HER YERDE, HER ZAMAN SENİNLEYİZ AZERBAYCAN.

Tüm dünya biliyor ve onaylıyor ki, son 200 yıldır Azerbaycan toprakları, birkaç kez yabancı devletlerin de desteği sayesinde ermeni saldırısına ve işgaline maruz kalmış ve de kalmaya devam etmektedir.Hiçbir zaman tek başına bir başarısı olmayan, yüzyıllarca Türkün adaleti altında huzur ve refah içinde yaşayan bu az sayılı toplum, I. Dünya Savaşı sonrasında da Sovyet desteği ile Azerbaycan’ın İrevan Hanlığı ve Zengezur bölgesini ele geçirdi. O tarihlerde İstanbul’dan herhangi bir ulaşım vasıtayla olursa olsun doğrudan Azerbaycan’a gidebiliyorken, İrevan’ın, Zengezur’un Azerbaycan’ın elinden alınmasıyla bugün Türkiye ile Azerbaycan arasında var olacak bu ulaşım imkânı kesilmiştir. Dünya hiçbir örneği olmayacak şekilde bağımsız bir devletin toprakları ikiye bölünmüş ve araya saldırgan bir devlet dahil edilmiştir. Bugün Azerbaycan’ın toprağı olan Nahçıvan’da yaşayan Türkler kendi ülkelerine, başkentlerine gitmek için İran’dan, Türkiye’den veya Gürcistan’dan geçmek zorunda. O tarihlerde Sovyetler, Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bu bölgelere ermenileri göç ettirmiş ve bölgedeki baskın Türk nüfusu ve nüfuzu yok etmek istemiştir. 1991’e gelindiğinde Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası ortaya çıkan siyasi istikrarsızlıklardan yararlanan ermeniler, Karabağ’da saldırgan ve işgalci askerî harekâtlara yeniden başladı. ermeniler, bu saldırgan silahlı faaliyetleri sonucunda, Azerbaycan’ın Karabağ topraklarının büyük bir kısmını yani Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının beşte birini işgal etti. O kanlı saldırılar sonucunda:1991’de Hankendi’ni, 1992’de Hocalı ve Şuşa’yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere’yi de ele geçiren Ermeniler, 1993’te Ağdam’a girdi. Ağdam’ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerini işgal etti.Bir milyon Azerbaycan Türkü zorunlu göçmen haline geldi. 20.000’den fazla insan öldü, 50.000 kişi yaralandı veya engelli olarak hayatlarını sürdürmeye mecbur bırakıldı.4.000’den fazla Azerbaycan vatandaşı kayboldu.Hocalı başlı başına bir soykırım alanı olduğu gibi çok sayıda Azerbaycan Türkü soykırıma maruz kaldı.O gün yani 25-26 Şubat 1992’de Azerbaycan Cumhuriyeti’nin siyasi sınırları içinde bulunan Hocalı Kasabası ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından basılarak 106’sı kadın, 63’ü çocuk, 70’i yaşlı olmak üzere 613 Azerbaycan Türk’ü hunharca katledilmişti.Bu yüzden bugün buradan hep bir ağızdan haykırıyoruz:

Hankendi: Bizimdir.Hocalı: Bizimdir. Şuşa: Bizimdir.Laçın: Bizimdir. Hocavend: Bizimdir.Kelbecer: Bizimdir.Ağdere: Bizimdir.Ağdam: Bizimdir.Cebrayil: Bizimdir.Fuzuli: Bizimdir.Gubadlı: Bizimdir. Zengilan: Bizimdir.

Büyük Türk Milletinin evlatları olarak bugün buradayız. ermeni çetelerinin, Azerbaycan toprağı Karabağ’ın 12 ilini haksız, hukuksuz işgalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen kanlı eylemleri ve saldırıları durmuyor. Uluslararası kuruluşların bağlayıcı kararlarına rağmen, tecavüz ve işgali ise devam ediyor.Bugün buradan bir daha bir daha Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin ermenistan’ın işgallerini sona erdirmesini isteyen 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararlarının uygulanmasını, sorunun uluslararası hukukun temel ilkelerine ve özellikle Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ilkesine uygun bir biçimde çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.Geçen ay Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi Kurallar Komitesi, yaptığı 296 sayılı değişiklik ile Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından haksız bir şekilde işgal edildiğini kabul etti.rmenistan, saldırgan/işgalci tutumuyla Kafkasya’da kalıcı bir barış ortamının en büyük engelidir. Eğer Kafkaslarda huzur istiyor isek eğer barış ve güven ortamında yaşamak istiyor isek bir an evvel ermenilerin bu alçakça saldırılarına son verdirmeli ve Azerbaycan’ın işgal edilmiş toprakları geri alınmalıdır.En son ermeniler 12 Temmuz 2020’de Azerbaycan’a bir daha saldırdı. Azerbaycan’ın Tovuz Bölgesi’nde Kolordu Komutanı Tümgeneral Polat Haşimov, Albay İlgar Mirzaev, iki binbaşı, iki astsubay ve bir er şehit olmuş ve devam eden alçak saldırılar sonucunda ise toplamda 11 Azerbaycan askeri ile bir de sivil vatandaş hayatını kaybetmiştir.Olayın meydana geldiği yer, Gürcistan–Kars–Azerbaycan demir yolu hattının geçtiği, Türkiye’ye gelen enerji hatlarının bulunduğu yerdir. Yani, olayın geçtiği bölge Karabağ’dan ayrı bir bölgededir. ermeniler ve onun ardındaki asıl güçler Azerbaycan’da çatışma alanlarını genişleterek farklı büyük ideallerini gerçekleştirmek ve farklı cepheler açmak istemekteler.Azerbaycanlı “şehit ailelerine, kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.emenistan silahlı güçleri tarafından 12 Temmuz 2020 tarihinde başlayarak, Azerbaycan’ın Karabağ ve Tovuz Bölgeleri’nde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mevzilerine gerçekleştirdiği hain ve menfur saldırıları Türkiye Türkleri olarak şiddetle kınıyoruz. “Ermenistan’ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız diyoruz. Dünya eğer enerji güvenliğini istiyor ise, doğu batı arasında güvenli bir birlikteliği arzuluyor ise bunun yolu KARABAĞ’ın işgalden kurtarılmasından geçiyor.Buradan şunu tüm dünyaya açıklıyoruz: Dünyada son Türk kalsa da Azerbaycan ve Azerbaycan davası yaşatılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe ve bugün burada olan Türk Kurtuluş Savaşını verenlerin evlatları oldukça Nahçıvan, Karabağ ve Azerbaycan ilelebet yaşayacaktır.Bu acı sahnelerin yaşanmasını istemiyorsak artık ermenilere dur deme zamanının geldiğini TÜRKÜN düşmanlarına haykırmalıyız.

SENİNLEYİZ AZERBAYCAN – SENİNLEYİZ KARABAĞ :

BİZİMDİR HANKENDİ : BİZİMDİR.HOCALI : BİZİMDİR.ŞUŞA : BİZİMDİR.LAÇIN : BİZİMDİR.HOCAVEND : BİZİMDİR.KELBECER : BİZİMDİR.AĞDERE : BİZİMDİR.AĞDAM : BİZİMDİR.CEBRAYİL : BİZİMDİR.FUZULİ : BİZİMDİR.GUBADLI : BİZİMDİR.ZENGİLAN : BİZİMDİR.GEL DE GELEK, ÖL DE ÖLEK.CANSA CAN KANSA KAN BİZ HAZIRIZ AZERBAYCANKARABAĞ BİZİMDİR BİZİM KALACAK.TEK MİLLET İKİ DEVLET HOCALI’YA ADALET.ermeni İŞGALİNE SONAZERBAYCAN EĞİLMEZ TÜRK’ÜN BELİ BÜKÜLMEZ.

ERMENİ ŞAŞIRMA SABRIMIZI TAŞIRMA !

BİR MİLLET İKİ DEVLET -AZERBAYCAN /TÜRKİYE !

BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Kaynak : Ajanslar ve sosyal medya

Share
484 Kez Görüntülendi.

BENZER HABERLER