logo

trugen jacn
02 February 2021

DOĞU TÜRKİSTANLI NURSİMANGÜL ABDURREŞİT’İ DİNLERKEN ;

M.Halistin Kukul - Suat

M.Halistan KUKUL

Bin insanın en tabi hakkı yaşama hakkıdır.Bu hakkın sağlanması için yegane şart,adalettir.

Şayet bir insan yalnız başına veya sevdikleriyle huzur ve emniyet içinde yaşamıyorsa onu sağlayamayan/Sağlamaya muktedir olmayan Adalet Fikri’nin utanması lazımdır.


Her söze, “yirmibirinci asır şöyledir böyledir” diye başlayıp övgü düzenler,başlarını öne eğmesi geneken mevcut halden,cinayetlerden ve katliamlardan bahsetmek istiyorum.

İki gün önce İYİ PARTİ TBMM MECLİS GRUP TOPLANTISI’nda kendisine söz verilen Doğu Türkistanlı Nursmangül Abdurreşit Hanım, bu acıklı,
hazîn ve dehşet verici durumu dile getirince, vicdânı sızlayan herkes gözyaşına boğulmuştur.
Senelerdr dle getrp yazıyorum: Türk Dünyâsı’nın her brm, aynı ülküler etrafında, aynı
hedeflere yürüme çârelern aramadıkça, başkasından bekledğmz/bekleyeceğmz her
hmmet başımızı ağrıtır/ağrıtmıştır.
Herkes blyor k, dünyâda, nsan haklarına dâr br ‘mukavele’ vardır. Adı: “İnsan Hakları
Evrensel Beyannames”dr. Buna rağmen, sözde ve yazıda, Devletler, buna râyet
göstermyor / gösteremyorlarsa, mutlaka br yaptırım chedne
gdlmeldr/gdleblmeldr.
Bunu, km yapacaktır?
Tabî k, önce, kend soydaşı/akrabası/mllettaşı/ülküdeş/gönüldeş/fkrdeş yapacaktır.
27 OCAK günü; nâzk anlatımlı fakat çok korkunç br feverân dnledk. Br hak arayışının
bütün ncelklern dünyaya duyuran, br nsan hakkı arayışının syânını duyduk.
Tabî k, lk önce, bu mkânı ve fırsatı ona tanıyan ve bu dâvânın savunuculuğunu,
merhûm Alparslan Türkeş’ten bugüne, lk defa bu tarzda haykıran Sayın Meral Akşener
hanıma da teşekkür edlmeldr.
Nursmangül Abdurraşd; “Doğduğu topraklara faydalı br evlât olablmek çn çalıştığını;
bunun çn Türkye’ye geldğn,; tahsl yapıp şu anda öneml br şyernde çalıştığını ancak
Doğu Türkstan’da, âle mensuplarından hçbrnden haber alamadığını; onların 4 yıldan
ber toplama kamplarında bulunduğunu hattâ 5 mlyona yakın Müslüman Türk’ün bu
kamplarda esr tutulduğunu beyan ederek, erkeklern köle gb çalıştırıldıklarını, kadınların
se evllk adı altında tecâvüze uğradıklarını “söyled.
Nursmangül Abdurraşd, bütün nsanlığa seslenerek şöyle ded:
“Benm feryadım syâsî değldr. Ben sâdece br nsan olarak annem ve babamı görmek ,
onlara sarılmak, nsan gb yaşamak styorum.
İnsanlıktan, Müslümanlıktan, Türklükten yardım bekleyerek 4 sene geçt ama toplama
kampları hâlâ orada. Haâ büyüyorlar…”
Son cümlelernden br de şuydu: “Şunu sormadan edemyorum: Dünyâ ney beklyor?”
Bu soruya, ben de, şöyle br cümleyle yaklaşayım: Dünyâyı bırakınız, Türkye ney
beklyor? Bunu ble öğrenemedk!..
Bakınız; Doğu Türkstan’da uygulanan Çn zulmünü, Amerka Brleşk Devletler,
Arnavutluk, Avusturya, Avusturalya, Kanada, Belçka, Hırvadstan, Fransa, Hat, Estonya,
İtalya, Lüksemburg, Yen Zelanda, Polonya, İspanya, İsveç, İsvçre, İngltere, Fnlandya,
Hollanda, Bulgarstan Japonya.. gb, dünyanın her ırktan, her dnden, her syâsî görüşten
ülkelernn Brleşmş Mlletlerdek temslcler br araya gelp, Çn’n, Doğu Türkstan
üzerndek zulmünü kınadılar ve Çn zulmünün sonlandırılması çn Çn’e br mektupla
durumu bldrdler de, maalesef, bunların arasında Türkye yok!..Hattâ…
Hçbr Türk Cumhuryet yok!..Ve hattâ hçbr Müslüman devlet yok!..
Hâlbuk, sözünü ettğm, 10 Aralık 1948 târhnde, Brleşmş Mlletler Genel Kurulu’nda
kabûl edlen “İnsan Hakları Evrensel Beyannames”nde şöyle denlmekte

Madde:3- “Yaşamak, hürryet ve kş emnyet her ferdn hakkıdır”.
“Yaşamak…hakkı” başta olmak üzere, şâyet yaşıyorsa, “hürryet ve kş emnyet” de,
nsanın en tabî hakkıdır.
Kaldı k; sonuç maddesnde, Brleşmş Mlletler’e üye olan mağdur olan herkese tanınmış
br hak da vardır. Buyrun:
Madde: 30-“İşbu Beyannamenn hç br hükmü çnde lân olunan hak ve hürryetlern br
Devlet, zümre veya fert tarafından yok edlmesn güden br faalyete grşmeye veya blfl
bunu şlemeye her hang br hak gerektrr mahyette yorumlanamaz”.
Adâlet; yaşama hakkının yegâne temnatıdır.
Adâlete kulağınızı tıkamanız, hçbr şey olmuyor demek değldr!..
Hç şüphesz k; bunu yapan, Peygamber Efendmzn mübârek sözleryle: “Haksızlık
karşısında susan dlsz şeytandır.”
Temennm odur k; kendsn, Nursmangül Abdurraşd’de bulan bu sese kulak verlr!..
Sözümü, “nsanlık, Müslümanlık ve Türklük” adına, br âyet meâlyle btryorum:
“Muhakkak k, Allah, adâlet, ylğ, akrabaya yardım etmey emreder; çrkn şler, fenâlık
ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp tutasınız dye sze öğüt veryor.”(Nahl sûres, 90).
Allah, yâr ve yardımcımız olsun!..

 Yazarın Öncek Makales
ERTUĞRUL SUBAŞI
Toplu Sözleşmeye Sosyolojk

Share
171 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ