logo

trugen jacn

“DOĞU TÜRKİSTAN DÜNYA TÜRKLÜĞÜNÜN MESELESİDİR “

Hüseyin ÇAKIR
Doğu Türkistan  Davası 
Türk Milletinin kanayan bir yarasıdır.
Çin, Doğu Türkistan’ı işgal ettiği günden bu yana Uygur Türkleri üzerinden asimilasyonu, zulmü, şiddeti, baskıyı bir an olsun terk etmedi.
Bu durum saklanabilecek ve görmezden gelinecek bir durum da değildir…
Çin’in Doğu Türkistan üzerindeki zulmü, baskısı Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslar arası kuruluş tarafından raporlarla belgelenmiş durumdadır.
Ama dünya milletleri bu meseleye “insanlık dramını sona erdirelim” anlayışıyla bakmıyor.

Onlar kalıplaşmış bir şekilde “Doğu Türkistan meselesini Çin üzerinde ekonomik, askeri ve  siyasi rekabette kullanalım” ölçüsünde bakmaktadır.

Yoksa dünya genelinde milyonlarca insanın ölümünden baş sorumlu olan ABD için Doğu Türkistan’daki baskıdan, zulümden ve şiddetten bir insanlık duruşu beklemek hayalcilik olur.
O yüzden ikiyüzlü ve sadece kendi çıkarlarını düşünen dünya milletlerinden bir fayda gelmeyeceği ve Doğu Türkistan konusunda Türkiye dışında diplomatik manada sağlıklı bir adım atacak ülkenin olmadığı çok net VE
“Doğu Türkistan’ın sıkıntıları yalnız Türklüğün değil, Müslümanlığın da sıkıntısıdır” diyorum.
Doğu Türkistan meselesi geride bıraktığımız yıllarda toprağa verdiğimiz değerli insan merhum İsa Yusuf Alptekin ile 45 yıl önce Türkiye’nin ve dünyanın gündemine gelmiş ve o günden bugüne Dış Türkler davamızın en önemli kısmını teşkil etmiş bulunan bir büyük davadır.”
İnsanlık İçin Vebaldir
Bu davaya kayıtsız kalınamayacağını ifade eden Sn.Meral AKŞENER “Doğu Türkistan’ın sıkıntıları yalnız Türklüğün değil, Müslümanlığın ve de insan haklarına saygı gösterdiğini iddia eden bütün sivil toplum kuruluşlarının” sıkıntısıdır.
Dolayısıyla bu davaya kayıtsız kalmak, yalnız milliyetimize, yalnız vicdanımıza karşı bir sorumluluk değil, aynı zamanda insanlık alemine karşı da ayrı bir vebaldir.
Doğu Türkistan’a Çinli göçünün durdurulması “Her zaman önemle işaret ettiğimiz. bilim, teknoloji, milletlerin yüksek refah seviyesini elde etmesinin yanı sıra, hürriyet ve istiklallerini muhafazasının da en kuvvetli, en sağlam unsurunu teşkil etmektedir.
Doğu Türkistan bölgesine başta bilim ve teknoloji olmak üzere kültür, turizm, ağır sanayi sahalarında yatırımların artırılması ve iş sahalarıyla bürokraside Doğu Türkistan halkına eşit görevler vermesi de temennimizdir”
Engeller Kalkmalı
“Doğu Türkistan’a yönelik her yıl artarak devam eden ve genelde suçlulardan oluşan mecburi Çinli göçmen akınının durdurulması, acımasızca uygulandığı Uluslararası Af Örgütü’nce sabit olan doğum yasağı ve mecburi kürtajın kaldırılması, üniversite öğrencileri ve bilim adamlarının yurt dışında, özellikle Türkiye’de karşılıklı olarak eğitim, öğrenim görmelerinin temin edilmesi ve hacı sayısının çoğaltılması ve işlemlerdeki bürokratik engellerin azaltılması gibi hususlarda  Çin Halk Cumhuriyeti’nin anlayış göstermesi en büyük arzumuzdur.”
Doğu Türkistan’da İnsan Hakları Evrensel beyannamesi’nde yer alan maddelerin uygulanmasını ve özerklik statüsüne bir an önce kavuşturulmasının teminini öncelikle arzu etmekte olduğumuzu
“Zira bunun temininin sonunda Çin ile Doğu Türkistan’ın ortak menfaatlerinin yeniden şekillenmesi kendiliğinden doğacaktır.
Bugün Doğu Türkistan’a Çin’in göstereceği tolerans ve anlayış bölgenin kalkınmasını, gelişmesini ve iktisaden yeni bir refah düzeninin sağlanmasını temin edecektir.
Doğu Türkistan bölgedeki bütün ülkelerle bilimsel, kültürel, sosyal, ekonomik münasebetlerini geliştirirse Türkiye ile Çin arasındaki dostluk ve işbirliği bağları daha da artacak ve gelişecektir.”
Kalbimizde müstesna bir yeri var
Türk dünyasının bir parçası olan bu bölgede yaşayan kardeşlerimizin de mutluluğunu istiyoruz .
Doğu Türkistan’ın milli servetlerinin de sömürülmemesi,
Doğu Türkistan’ın bu servetten gerçek payını alması
Çin devletinin iç işlerine bir müdahaleyi düşünmeksizin, Doğu Türkistan’da yaşayan soydaşlarımızın içinde bulundukları durumu sizlere aktarmak amacıyla sıraladığım konuların çözümü aynı bölgenin kaderini paylaşan insanların aralarındaki anlaşmazlığı kaldırmayı hedeflemektedir.
Kalbimizde müstesna bir yeri olan Doğu Türkistan, Türk dünyasının bir parçasıdır. Bu bölgenin insanlarının güler yüzlü, mutlu ve refah içinde bir yarına sahip olması ise yalnız Türkiye’nin değil bütün Türk dünyasının ve insanının temennisidir.”
Bizlere dış Türkler konusunda şuurlandıran Merhum  İsaYusuf ALPTEKİN ile Cennetmekan BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ’İ rahmet ve  şükranla anıyorum.
Her iki Büyüğümüze  selâm olsun
Kabirleri nurla dolsun,
Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
Sevgilinin sevgilisi  onlyarı Peygamberimiz Efendimize  komşu eylesin.
Allah  onları mağfiret eylesin ve  iki cihan güneşi HZ.Muhammed yüzü sûyu hürmetine bağışlasın
DOĞU TÜRKİSTAN VE UYGUR TÜRKLERİ MESELESİNİ SÜREKLİ GÜNDEMDE  TUTAN  İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI SN.MERAL AKŞENER’E s şükranlarımı  VE SAYGILARIMI arz ederim.
Share
129 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ