logo

trugen jacn

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DA AKITTIĞI KANIN MÜREKKEBİYLE TÜRK MİLLETİNE AÇIK MEKTUP

Bu mektup Şair-Yazar  Sanatkar, düşünce  ve  vicdanlı ve duyarlı gönül adamı Sayın Hamza Soysal tarafından  08 Haziran 2018’da kaleme alınarak kendi kişisel Sosyal medya hesabında yayınlanmıştı.Biz de  sayın yazarın izinleri ile sitemizde neşretmiş idik. Ancak,aradan 4 ay geçmiş olmasına rağmen,hiç bir devlet ve hükümet yetkilisinden Doğu Türkistan Türklerinin  kanı ile yazılmış canhiraş  yardım çığlıkıları ile feryat ve figanlarını içeren  bu mektuba hiç bir cevap verilmediğini üzülerek görmüş bulunuyoruz. Üstelik  Türk medyası,Sivil Toplum kuruluşları ve Hükümet nezdinde Doğu Türkistan’daki Çin soykırımına karşı   vicdanı, insani  ve imani değerler  hiçe sayılan anlaşılmaz  kayıtsızlık,suskunluk ve görmemezlik artarak devam ettirilmektedir.Hayvan Haklarını koruma gününde hayvanlar için  parlak demeçler verilirken kendileri gibi insan,Türk ve Müslüman Doğu Türkistan Türkleri adeta yok sayılmıştır. Üstelik Türk medyasına  Doğu Türkistan’daki İşgalci Çin’in baskı,zulüm ve Hitler’in Nazilerinden dahi beter ırkı soykırım uygulamalarına konulan  (yazmama,göstermeme ve gündeme getirmeme ) gizli ambargolar    daha da şiddetli bir şekilde sürdürülmektedir.

Diğer yandan ise,İşgalci  Çin, Türkiye’de  kişiler,Kurumlar ve Kuruluşlar bazındaki etkin baskı ve Lobi   faaliyetleri de son hızı ile arttırarak devam ettirilmektedir. Geçmişte Doğu Türkistan davasını   Milletimizin takdir ve güvenini kazanmak  ve trajlarının ve  izleyici sayılarının arttırılması için bir  koz ve araç olarak kullananların   manfaatları uğruna Doğu Türkistan’daki soykırımı görmemeleri ve zalim ve soykırımcı Çin yanlısı  yayınlar yapmaları  ibret verici olduğu kadar lanetlenmeyi  de hak etmektedir.

Biz bu   insanı, Vicdanı, milli ve Dini değerlerimize tamamen aykırı bu tutumun sona erdirilmesine kadar  bu ve benzeri İŞGALCİ ÇİN’İN KATLETTİĞİ MÜSLÜMAN TÜRKLERİN KANINDA YAZILARI  TEKRAR TEKRAR YAYINLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ.

İnsan haklarına duyarlı İlgililer ile  Vicdan   Sahibi yetkililere şu hususu  özellikle hatırlatmak istiyoruz ;

” DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ZÜLME SESSİZ KALANLAR İLE  ÇİN  ZULMÜNÜN ÜSTÜNÜ ÖRTENLER  ÇİN  ZALİMİNİN  ZULÜM ORTAKLARIDIRLAR ! “

Doğu Türkistan’da akan kanın mürekkebiyle Türk Milleti’ne açık mektup

Hamza Soysal

Bir milleti millet yapan en önemli bileşke dil ve kader birliğidir: Sevinçte birlik, kederde birlik, mazlumiyyette mefharette birlik, iyi-kötü günde birlik, dar zamanda, zor anda birlik…. Eğer bu ikisinin yani sağlam dil ve kader birliğin varlığından söz etmek, hayâtiyetinden bahsetmek gerçekten mümkün ise ve ortada bunu isbât-ı vücûd edecek gerçek bir kardeşlik hukûku ve tatbîki varsa o takdîrde din dediğimiz o aşkın kudsî râbıta bu canlı vücûdun üzerinde onu koruyup kollayan yekpâre îmândan müteşekkil delinmez çelik bir zırhdır.

Türk milleti hâliyle İslam ümmeti, bizi İslamla şereflendiren Arap milleti bugün bu bağların temin etmesi gereken birlik ve dayanışmadan maalesef yoksun görünmekte. Demek istediğimi ırkçılık kavramını dışarıda bırakarak söylüyor ve asla ondan meded umarak ifade etmediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu girizgâhı Doğu Türkistan’da sistematik ve sinsi bir planla yok edilen kan ve din kardeşlerimiz henüz yeryüzünden silinmeden ve hâlâ feryâdları, yardım talepleri, meded haykırışları felekleri ihtizâza getiren ama bizdeki vurdumduymaz, kâle almaz ölü yürekleri bir türlü harekete geçiremeyen inlemeleri duyulmaz olmadan bir şey yapamıyor olmanın ızdırabını son bir kez dile getirmek ve ne kadar tesiri olur bilmiyorum ama binlerce lüzumsuz ve derinliksiz, fâni, geçici meselenin bir türlü sıra vermediği sığ gündemlerin önüne geçirmek için yapıyorum.

Asıl bunu yapan, bu acıyı bilfiil hücrelerine kadar duyup yaşayan ve dayanılması zor bu ateşi rûhunda yanardağlar gibi dizginleyen yer yer püskürtüp sinesini ferahlatan Nurala Göktürk ablamız, anamızdır. Kendisi 1965′ te Çin zulmünden kaçıp adına vatan

denen boşluğu hiçbir şeyle doldurulamayan büyük bir hasreti geride bırakarak ülkemize sığınan çilekeş insanlardan. Hayatını, hayallerini, yaşama zevkini, gününü güzel geçirme, gezme eğlenme arzularını bir kenara koyup aldığı her nefesi vatanındaki bu zulmün ve asimilasyonun durması için vakfeden bu güzel insana kulak verin. Bu feryadın dilini anlamaya çalışın, biz bir şey yapamayız diyerek ve sadece dua ile geçiştirmeyin ve bu davaya her şeyden önce insan olarak insanlık davası olarak yaklaşıp sahip çıkın..

Ne Mi Yapabiliriz?

Bu haberleri sosyal hesaplarımızda, çevremizde , samimi duygularımızı katık edip yazıp çizerek, bu zulmü belgeleyen fotoğrafları paylaşarak ve asla siyasi vesair iğrenç hesapların güdümüne girmeden, bölünmeden tek bir vücut olarak gündeme getirebiliriz. Biz bir dip dalga yaparsak bu Allah’ın izni ile medyayı ve uyuyan siyasileri mutlaka harekete geçirir.

Evet seçim var, evet başka gündemler var ama bunlar her zaman olagelen ve tekrarı mümkün şeyler. Ama Uygular’ı, Filistinliler’i, Arakanlılar’ı, başka milletlerden, başka inançlardan mazlum ve mahkum halkları kaybedersek bunun tekrar ve telafisi yok işte. Zulme karşı, haksızlığa karşı bu milletin damarlarındaki asil kanı reaksiyona geçirmek durumundayız ama bunu hiçbir siyasi, ideolojik hesaba yüklü bir getiri sağlayacak kredi görmeden… Müslümanlığımızı, her şeyden önce insanlığımızı ve kardeşliğimizi buyurun tescilleyelim. Onca dile getirip, olmasını arzu ettiğimiz, mâzinin iftihar tablolarıyla benzer şekilde hayallerimizi süslediğimiz, o kadar dillendirip reklam ve duyurusunu yaptığımız büyük ideallerimizi, aşkın, coşkun mefkûrelerimizi “sahîh” damgasıyla perçinleyelim.

Allah’ın Nusreti Dirileredir.

Kuru dua ve temenniler, göstermelik, âdetten eylem ve söylemlere tevfîk-i ilâhinin kredi açmayacağı kat’îdir. Akif’in döneminde aynı ızdırapla seslendiği ve uyanıp kendine gelmesi için âdeta ruhûnu kavrayıp sarsarak “Ey millet-i merhûme!” dediği râbıta bağları zarar görmüş, siyasi kavgaların, kısır hizipçilik ve particiliğin birliğini permeperişan ettiği bölüne bölüne kendi acısını hissetmez, kendi derdine merhem süremez olmuş sevgili aziz Milletim titre ve kendine gel…

Sen kendine gel ki seni mazlumların âhını dindirmeye vesile kılmayı çok isteyen Rabb’inin nusret ve inayetine mazhar, Resûl-i zî-şan Efendimizin şefâ’at ve himnetine nâ’il ve mazhar olabilesin..

Bu Mektup  Sayın Cumhurbaşkanına ve Onun Şahsında Hepimizedir.

Uygurlar can çekişiyor..Bu can bizim öz canımız..

Kendi namusumuz, izzet ve şerefimiz lekeleniyor…

Bu yangını durduramazsak kapıma gelmesi uzak değildir…

Allah rızası için kendinizi bu noktada sorumlu tutun.

Şimdi tutmazsanız mahkeme-i kübrada tutulacağınız kesindir. Peygamberimiz’in yüzüne orada nasıl bakacağız? Ne diyeceğiz? …

Şimdiden bunu düşünün, düşünelim ve gelin siyasi vesair çekişmeleri bir kenara bırakalım bu davaya sahip çıkıp birlik olalım. Çin bu birliğin Hunlar ve Göktürkler devrindeki dilinden nasıl anladı ve o dev cüssesi nasıl korkup hizaya geldiyse bu yiğit ve stratejik sağlam duruşu sergilersek bu dilden yine anlayacak ve bu zülme cesaret edemeyecektir.

Çin’den Değil, Gelin Allah’tan Korkalım.

Çin’den değil, Gelin Allah’tan Korkalım !

Eğer Ondan korkar ve Onun rızasını gözetirsek O bizi asla mahcup etmeyecek ve nusretini, fetih devletini muhakkak ihsân ve ikrâm edecektir.

Söz bitti…

Sıra cür’et ve gayret atına binmede.. O ata binmeyen başka bir şey söylemesin…

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Karşısındayız dediğimiz zulmün son bulması için Sayın Cumhurbaşkanımızdan vakit çok geç olmadan bu sözünün altını dolduracak icraat bekliyoruz…

Ve bu davaya herkesten çok sahip çıkması varlık gayesi olan MHP’ ve BBP’den tabii ki…

Dava, ülkü bu gün sahip çıkılırsa dava ve ülküdür…

Geçmiş olsun davaları ve ülküleri ile bir yere gidemeyeceğimiz kesindir.

Mevla bize şuur, basiret, ittihad ve nusret versin… AMİN

 

Kaynak : Sayın Hamza Soysal’in kişisel  Facebook hesabından alınmıştır.

(  İktibas :   http://habernida.com/dogu-turkistanda-akan-kanin-murekkebiyle-turk-milletine-acik-mektup/

Etiketler: » » » » » » » » » »
Share
1700 Kez Görüntülendi.