logo

trugen jacn
28 September 2019

ÇİN,KÜRESL ÇAPTA KANLI HAKİMİYETİ İÇİN SAVAŞA HAZIRLANIYOR

4 Nisan 201841Çin, dünyadaki sadece ekonomik değil, aynı zamanda politik ve hatta askeri nüfuzu da genişletmeyi amaçlamakta ve buu yöndeki hedeflerini giderek daha fazla dile getirmektedir. Son zamanlarda, Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkesinin “düşmanlarıyla kanlı savaşlara hazır olduğunu” söyledi. Aynı zamanda, Pekin kendisini tam bir barış yanlısı olarak gösteriyor ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından Çin mallarına uygulanan yüksek vergilerin uygulanmasından sonra bile uzun süre bekledi ve bu uygulamaya radikal bir karşılık vermeye cesaret edemedi. Bununla birlikte, 1.3 milyardan fazla nüfusu olan ve dünyanın önde gelen ekonomisinin statüsü için Amerika Birleşik Devletleri ile rekabet etmek isteyen devasa bir ülkenin de politik tutkuları olması şaşırtıcı değildir.

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM)

20. yüzyılın ikinci yarısında, ekonomik kalkınmanın hızı ilerledikçe, ÇHC. kendisini dünya sahnesinde giderek daha açık bir şekilde konumlandırmaya başladı. Pekin, ilk başta, 1960’larda ve 1980’lerde Güneydoğu Asya’dan Latin Amerika’ya, Batı Avrupa’dan Güney Afrika’ya kadar aktif bir şekilde faaliyet gösteren çok sayıda Maoist komünist ve sol radikal parti ve hareketlerle dünya siyasetini etkilemeye çalıştı. Ardından, devrimci komünist ideolojinin biraz eskimiş hale geldiği zaman Maoistlerin desteği azaldı, ancak şu anda bile Çin, faaliyetleri komşu ülkelere baskı yapmak için kullanılan Güney ve Güneydoğu Asya’daki birçok Maoist parti ile bağlarını koruyor.

Günümüzde Çin’in öncelikli hedefi şunlardır ;

  1. Ucuz Çin malları ile dünya pazarlarının geneline hakim olmak ve bu ticari ve ekonomik ilişkileri daha çok geliştirmek
  2. Dünyanın pek çok ülkesinin ekonomisine yapılan büyük ölçekli yatırımlar yapmak ve kendisi tarafından gerçekleştirilen bu yatırımlar üzerinden ülkelerin ekonomik politikasını yönlendirmek ve nüfuzunu genişletmek şeklinde özetlenebilir.
  3. Mesela Pekin Afrika kıtasında çok daha aktif bir durumdadır. SSCB’nin çöküşünden ve Afrika’daki Rus etkisinin ciddi bir şekilde zayıflamasından sonra, Çin, Amerika Birleşik Devletleri’ne ve eski sömürge metropollerine kıtadaki ekonomik ve ardından siyasi etki için ana rakip haline gelmiştir. Soğuk Savaş yıllarında olduğu gibi, yirminci yüzyılın ikinci yarısında, Afrika yine RF ile ABD, ABD ve Çin ile güçler arasında bir çatışma alanı haline geldi. Şimdi Çin, kıtadaki birçok ülkede ekonomik projelere büyük ölçekli yatırımlar yapıyor.

Çin için Afrika, gelişimi henüz tamamlanamayan ya da çok mütevazı miktarlarda yürütülen gerçek bir mineral deposudur. Bu kıt’ada dünya platin rezervlerinin% 90’ı, kobaltın% 90’ı,% 50’sinin altın,% 30’unun uranyum elde edilmektedir. “Kara kıta”, dünyadaki hidroelektrik rezervinin% 40’ını oluşturuyor, petrol rezervleri çok önemli. Tabii ki, Pekin böyle bir fırsatı asla kaçıramaz. Dahası, Çin, yalnızca sosyalist kampa (Zimbabwe veya Angola gibi) geleneksel olarak sempati duyan ülkeleri değil, aynı zamanda Batı’nın daha genç müttefikleri olan Kenya gibi, daha önce göründüğü gibi sadık olanları da etkilemeye çalışıyor. Kenya ile ekonomik ilişkiler hızla artıyor ve Kenyalı okullarda ve üniversitelerde Çin dili giderek artan sayıda genç Kenyalı’yı Çince öğrenmeyi tercih ediyor.

Düşmanlarla kanlı savaşlar.  Çin, dünya hakimiyeti için savaşa hazır

Doğu Afrika genellikle Çin için çok ilginçtir. İlk olarak, coğrafi olarak, yine de ekonomik işbirliğinin birçok yönünü kolaylaştıran Çin’e daha yakın. İkincisi, bölge ülkeleri Çin için Hindistan ile jeopolitik yüzleşme ve bu bölgedeki Çin filosunun varlığını sağlama açısından çok önemli olan Hint Okyanusu’na erişebiliyor. Çin’in ekonomik yöntemlerle Afrika’ya hakim olması için şimdi askeri-politik genişleme – yayılma zamanı geldiğini düşünüyor. Böylece, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun ilk askeri üssü Afrika kıt’asında inşa edilmiştir.

Çin Donanması’nın bu kıt’adaki ilk lojistik noktası Ağustos 2017’de Cibuti’de açıldı. Bir zamanlar bir Fransız kolonisi olan ve “Fransız Somalisi” olarak da adlandırılan bu küçük ülke, uzun zamandan beri Batı ülkelerinin deniz ve hava üsleri için topraklarında lojistik üs sağlıyor. Fransız, Amerikalı ve İspanyol askerleri Cibuti’ye daha önceki yıllarda gelmişti . Şimdi ise Çinliler gelmiş bulunuyor. Cibuti’nin stratejik olarak önemli konumu, Hint Okyanusu’nda bulunan Çin filosuna lojistik destek sağlama görevlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Cibuti’deki üslerin ortaya çıkması Çin için büyük bir avantaj olarak görülüyor. Afrika ülkeleriyle ticaret arttıkça, Çin ticari gemilerini Doğu Afrika limanlarından ÇHC’ye korumalı olarak gitmesini sağlıyor. Somalili korsanlar bölgede bilinen bir konudur ve Çin savaş gemilerinin varlığı onlara karşı korunmak için gereklidir ve Çin donanması elbette Cibuti’deki üssünde olacaktır. Ayrıca, Çin için Cibuti’de bir askeri üs kurulması, Hint deniz kuvvetlerinin ve ABD Deniz Kuvvetleri gemilerinin Hint Okyanusu’ndaki faaliyetlerini izlemeyi kolaylaştırıyor. Hiç şüphe yok ki, Cibuti’deki askeri üs, Çin’in Afrika’ya hızlı askeri-politik girişini başlatan sadece bir “pilot proje” dir.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin’in Afrika’daki artan etkisinden oldukça endişe duyuyor, ancak buna karşılık hiçbir şey yapamıyor. Çin malları, ABD’de dahi olumlu ve ucuz olduğu için beğeni ile satın alınıyor. Gelir düzeyi oldukça düşük olan Afrika tüketicisi pahalı olan Batı yapımı ürünler satın alamıyor. Bu nedenle Çin, tüketim malları pazarına hâkim durumda ve ek olarak, birçok Afrika ülkelerinin altyapıları için büyük yatırımlar yapıyor. Örneğin, çok büyük Çin yatırımları Nijerya’ya akıyor. Dünyanın en büyük nüfuslu ülkelerinden biri olan Nijerya aynı zamanda eski İngiliz kolonisi idi ve her zaman Anglo-Amerikan politikasının takipçilerinden biri olarak biliniyordu. Ancak şimdi Çin bu ülkede de çok daha güçlü bir konuma sahiptir. Nijerya, yakın zamana kadar Batılı şirketler tarafından işletilen büyük petrol rezervlerine sahiptir. Şimdi Çin, ülkenin petrol endüstrisine tamamen hakim olmuş durumdadır. Nijerya’nın liderliğinin çok iyi ilişkiler içinde bulunduğu petrol zengini olan Angola ile de Nijerya üzerinden özel bir ilişki geliştirmiştir. Çin’in petrol antlaşmaları her zaman Batılı şirketlerden çok daha elverişli ve avantajlı olmuştur. Pekin, Angola ve Rusya ile birlikte ABD doları yerine RMB para birimini bu bölgede hakim kılmaya çalışmaktadır.

Çin’in Asya-Pasifik bölgesindeki ve Güney Asya’daki askeri-politik ve ekonomik varlığının genişlemesi, Afrika’dan daha anlaşılır görünüyor. Güney Asya yönünde, Hindistan, Pekin’in İslamabad’la engellediği muhalefet karşısında Çin’in ana rakibi olmaya devam ediyor. Pakistan, Çin’in uzun süredir devam eden stratejik müttefikidir ve Çin bu ülkede ekonomik ve askeri varlığını günden güne genişletiyor. Çin’in Pakistan’la askeri işbirliği 1960’larda başlamış olup, başlangıçta Hindistan’a ve Sovyetler Birliği’ne yönelikti. Günümüzde ise Pakistan’a müttefik gibi görünen, ancak bölgesel siyasi duruma aşırı müdahalede bulunan Hindistan ve ABD’yle yüzleşmeyi hedefliyor. Şimdi Çin, Pakistan’ın Pakistan ordusunu silahlandırmasına ve ortak askeri tatbikatlar yürütmesine yardım ediyor. 2002-2005 yıllarında tam olarak Çinlilerin bulunduğu Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Gwadar şehri, Çin için en önemli ekonomik öneme sahip bir önemli bir ticari üstü.Çin burada büyük bir liman inşa etti. Gwadar, aynı zamanda İran’ı Çin’le bağlayan ekonomik koridordaki kilit nokta bulunmaktadır. . Öngörülebilir bir gelecekte, Çinli askerlerin de, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun askerleri en azından bu ülkedeki ekonomik ve endüstriyel yatırımlarının ve tesislerin korunması bu ülkeye konuşlanabilir. Bu özel Çin Birlikleri bu ülkede çalışan ve hizmet veren Çinli özel askeri şirketlerin herhangi birinin çalışanları olmasa da, Gwadar’da görünmesi her an mümkündür.

Pekin’in etkisini genişlettiği bir diğer stratejik yön de Güneydoğu Asya. Burada, Çin’in birkaç önemli sorunu var.

  1. Birincisi, hala Pekin’de tanınmayan ancak, fiili bir bağımsız devlet olan Tayvan ile bir ilişkiler yumağı geliyor. Tayvan, bölgedeki ABD ve Amerikalı müttefiklerin araya girmesi ve onların koruması sayesinde varlığını sürdürüyor. Çünkü Çin, ülkenin bölünmezliği kavramına ve adanın Çin Ana Karasına geri döneceği zamanın hayallerine kesinlikle bağlı kalıyor.
  2. İkincisi, Çin, Güney Çin Denizi’ndeki Spratly Adaları ve Paracel Selskogo takımadaları ile ilgili bölgesel anlaşmazlıkları çözmedi. Pekin bu bölgeleri tarihsel olarak kendi başına görüyor, ancak bazı ülkeler Çin’in iddialarını aynı anda tartışıyor – Vietnam, Filipinler, Malezya ve Brunei. Bu devletlerin pozisyonları “ağır ağırlıklar” – ABD, Japonya, Avustralya, Çin’deki bölgedeki genişlemeden etkilenmeyenler. Bununla birlikte, Çin sadece bu adalara yönelik iddialarını ifade etmiyor, aynı zamanda aktif olarak “çıngıraklar” çalıyor ve gerektiğinde askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini de gizlemiyor.

Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki Spratly Adaları ve Paracel Selipipelago’yu talep etmek için hiçbir nedeni olmadığına hükmetmiş bulunuyor. Ancak Pekin’de Uluslararası Adalet Divanı kararından memnun olmadığını ve bu kararı de tarımayacağını açıklamış bulunuyor. Bu nedenle, Çin resiflerin yapay olarak güçlendirilmesi ve yapay adaların yaratılması üzerinde çalışmaya devam etmektedir. Yapay adalarda Çin, durumun ağırlaştırılması durumunda askeri amaçlar için de kullanılabilir olan Çin Ordusunun ihtiyaçları için gerektiğinde iletişim ve altyapı tesisleri kurmayı de hedefliyor.

Aslında, askeri stratejik konumlarını güçlendirmek için Çin’in ayrıca, dünya yasalarına göre kendi toprak sularına sahip olmayan ve devletin topraklarının arttırılması açısından anlamsız olan, ancak havacılığın ve donanmanın ihtiyaçları için kullanılabilecek yapay adalara da ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri’nin uçak gemileri var ve Çin – Güney Çin Denizi’nde uçak gemileriyle aynı işlevi gören yapay adalar – deniz uçağı için bir üs olarak kullanılıyor. Çin yapımı adaların yaratıldığı denizin bölümlerine Pekin’deki Çin’in sorumluluk bölgesi denir ve kesinlikle bu adaların üzerinden hava sahasına girmemek için yabancı devletler gerekir. Komşu ülkeler hiçbir şey yapamaz

Çin’in askeri-politik hırsları, ülkenin askeri harcamasının artmasıyla da kanıtlanıyor. Tabii ki, Çin askeri bütçesi Amerikan’dan oldukça düşük – yaklaşık dört kat daha az. Ancak Çin ve ABD’nin orduyu almak için tamamen farklı yöntemlere ve bunların askerlik hizmetine karşı tutumlarına sahip olduklarını unutmayın. Çin’de ordu, askerlik hizmeti için önemli miktarda fon ihtiyacını ortadan kaldıran bir teçhizata sahiptir. Amerikan ordusunda, dünya standartlarına göre çok yüksek maaş ödemek zorunda kalan sözleşmeli askerler var. Bu gerçek tek başına Amerikan askeri bütçesinin Çin’e üstünlüğünü açıklar. İkincisi, ABD, askeri personelin geri kalanını finanse etme, onlar için rahat koşullar yaratma ve ordudan ayrılan gazilere her türlü yararı sağlama konularına daha fazla önem veriyor.

Çin ve ABD’nin seferberlik kaynakları birbiriyle karşılaştırılamıyor. Çin’de 1,3 milyar insan var. İstişare için en iyisi seçilse de, PLA’da düzenli askerlik görevini tamamlayan vatandaşların oranı Çin’de hala çok yüksek. Ve en önemlisi, bunlar etnik Çinliler ve ülkenin diğer yerli halklarının temsilcileriyken Amerikan ordusu, Amerikan devletini korumak için daha az motivasyonu olan daha fazla göçmen ve onların soyundan gelenleri içerir. Çin’deki askeri harcamaların genellikle diğer bütçe kalemleri olarak “gizlendiğini” ve Pekin’in savunma ve ilgili alanlardaki tüm harcamalarını özetlersek, etkileyici miktarların ortaya çıktığını dikkate almak gerekir.

Şimdi Çin, silahlı kuvvetlerini aktif bir şekilde modernize etme yoluna girmiştir. PLA, öncekinden çok daha iyi silahlandırılmış olmasına rağmen, birçok açıdan hala Rus ve Amerikan ordularından daha düşüktür. Ayrıca, Pekin’in, Afrika’nın veya Orta Doğu gibi “tehlikeli bölgelerdeki” Çinli şirketlerin çıkarlarına etki eden özel askeri şirketler gibi modern bir askeri var olma mekanizmasını aktif olarak kullandığı da belirtilmelidir. Çin PMC’leri sadece eski PLA özel kuvvetleri veya polisi ile donatıldıkları için, Çin özel servislerinin tam kontrolü altındalar.

Xi Jinping’e süresiz olarak ÇHC’nin başkanı olma hakkının verilmesi, Çin’in yeri doldurulamayacak “üst düzey bir komutan” gerektiren daha sert ve daha aktif bir dış politikaya hazır olduğunu gösteriyor. Aynı amaç için, Xi Jinping, herhangi bir isyanı, kitlesel huzursuzluğu hızlı bir şekilde bastırmak veya ayrılıkçı ve terörist gruplarla savaşmak için oluşturulan Rus Ulusal Muhafız birliklerinin benzeri Çin Halk Kurtuluş Ordusu Halk Muhafız Birliği (Silahlı Halk Polisi)’ni doğrudan doğruya kendisine bağlamıştır.

Kaynak : https://topwar.ru/139092-kitay-gotov-k-voyne-za-mirovoe-gospodstvo.html?fbclid= ( Haber-analiz İlya Polonosky)


Etiketler: » » » » » » » » » » »
Share
682 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ