logo

trugen jacn
30 Mayıs 2014

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ “DÜŞMAN ÜRETME”DÜZENİ

دۈشمەن ئىشلەپچىقىرىدىغان تۈزۈم

M.Azat
Devlet içinde “Düşman Yaratmak”, sosyalist düzene sahip ülkelerin vazgeçmeyecekleri yöntemlerden biridir. Çünkü, sosyalist düzen,”Sınıflar Mücadelesi” temeli üzerine inşa edilmiştir. Sınıflar arası savaşı sürdürmek için “Sürekli Düşman” olması gerekir. Otomobilleri hareket ettiren enerji kaynağı nasıl yakıt ise,sosyalist devletin motorunun temel güç kaynağı,sınıflar arası savaştır.Bu nedenle kayseri escort sosyalist devlet, parti,hükümet ve halk içinden sürekli olarak düşman üretmeye mecburdur. Bu düzende “Devlet Mekanizmasının bir bölümünün rolü, “Düşman Üretmek = Üretilen bu düşmanları tekrar imha edecek bir Fabrika” olmaktır.
Sosyalizmle idare olunduğu iddia edilen Çin’de son 30 yıl için “4’ü Modernleştirmek” ihtiyacından dolayı bu “Fabrika”lardan büyük bir bölümü kapıldı.Fakat bu “Fabrika”lar Sözde Uygur Özerk Bölgesinde “Üç Türlü Güçler” adı altında “Düşman” Üretimini sürdürmekte, bu üretimin miktar ve kalitesi de günden güne arttırılmaktadır.
Sözde Özerk Bölge Partikom’un (Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi’nin ) özel stratejik ihtiyacı için üretilen “Üç Çeşit Güçler”markası yapıştırılmış ürünleri, ülke içi ve dışında “ Kar amacı gütmeden – Daha Fazla miktarda Satmak” sloganı ile pazarlanmaktadır.
Sözde Özerk Bölge Yönetiminin en tepesindeki “Hakim-i Mutlak”ın emrinde çalışan ve stratejik proje üretenlerin esas amacı şu ;
İdeolojisiz kalan Komünist Parti’yi ayakta ve canlı tutmanın tek yolu,”Düşman Üretmek”tir.

   X                                           X                               X                                       X
Bölge Komünist Parti’sının Genel sekreteri Vang ile Propaganda bölüm başkanı Cang’in aralarında geçen şu konuşmalarına dikkatinizi çekmek isterim ;
• “Özerk Bölge”de yaşayan etnik Çinlileri korkutmak suretiyle parti etrafına tümden toplanmasını temin etmek için ne yapılması gerekir ?
• Korku salmak suretiyle “Sevgi” yaratmak usulünü kullanarak .
• Bu işe Kimleri salarak, kimleri korkutacağız ?
• Uygurları işe salarak Çinlileri korkutacağız. Korkan Çinlilere Partı’mizin ”Sevgi”sini takdim edeceğiz. Böylece Etnik Çinliler Parti’mizi daha çok sevecek ve parti’mizi daha çok kollayıp destekleyecekler.
• Bunu nasıl yapacağız ?
• “Milli Bölücülerin Tehdidi”ni kullanarak yapacağız.
• “Milli Bölücüler”i nasıl yaratacağız ?
• “Zulmü” kullanarak gerçekleştirecğiz.
• Buna ne isim vereceğiz ?
• “Üç Çeşit Güçler” adını vererek.
• Bunların sayısı çok az.Bizim ihtiyacımızı tam karşılayamaz ki ?
• Bu “Güçleri” üreteceğiz.
• Nerede Üreteceğiz ?
• Güney’deki İl’ler ile kuzey’dek İli vilayetinde. Uygur yerleşim bölgesi olan vilayetlerin doğal şartları bu üretime çok uygundur.
• Nasıl gerçekleştireceğiz ?
• Düşman Güçleri buralara dikerek ve ekerek yetiştireceğiz. Bunlar daha sonra orman olur ve çok para eder.
• Bunları hangi “Gübre” ile beseleyeceğiz ?
• “Gübre”nın adı zulüm’dur.
• Halka Zulmetmek ?! Bu Nasıl Olur ?
• Ahmak herif,Bunun adına Zulüm demeyeceğiz.”Planlı Doğum,Çift Dilli Eğitim Öğretim, Seyyar İş Gücünü merkezi Çin’e nakletmek,Dini Radikalizm,Bölücülük, Aids Hastalığı,Dini Siyasete Hizmet Ettirmek,Ağır Vergi,Aşar(Bedelsiz zorla Çalıştırma), Erkeklere sakal ve bıyığı,Kadınlara ise, Tesettür ve Başörtüsünü yasaklamak, Uygurları işsiz bırakmak; Üniversite Bitiren Uygurlara iş vermemek,Bazen de “Çevirmek= Kuşatmak ”suretiyle hareket etmelerini önlemek, Aç- Yoksul duruma düşürerek onlara işkence etmek,Çocukları ve gençleri yakalamak ve kaçırmak, Onları dövmek ve bedenlerinde çeşitli işkence usullerini denemek….. vebenzeri şimdilik aklımıza gelmeyen her çeşit usul ve taktiği ve uygulamayı test ederek onları sınayarak  ve tepkilerini ölçerek duruma göre karar vereceğiz.  Bizim uyguladığımız bu zulüm ve işkencelere dayanamayan ve karşı koymak için ortaya sıçrayanlar tam bize gerekli “Üç Çeşit Güç”lerdir.
• Onlara Ne Yapacağız ?
• Ah Akılsız Herif ! Onları Hapishanelere kapatacağız. İşkence edeceğiz.”Çinli Çocukların Gittiği Çocuk Yuvalarına,Çin Okullarına saldırmak planı ile “Bölgeye Göç ettirilen, Mutlu yaşayan Çinlileri Öldürmek ve yok etmek” eylem planlarını onlara ikrar ettireceğiz.
• O “İkraraname”lerin Bize Ne Faydası Olur ?
• Bölge’de halen 10 milyon kadar Çinli yaşamakta. Onları Uygurlarla korkutarak Parti’ye olan ihtiyacını hissettireceğiz.Onlarda oluşan toplum fikri ile bütün etnik Çin kamu oyuna ,bölgede yaşayan yerli azınlık halkların hiçbir zaman kafalarının değişmediğini kayseri escort bayan ve de değişmeyeceğini ,onların hepsinin nankör, Tuzkör,iyilik bilmeyen,ancak ve ancak kaba kuvvet ve silah zoru ile idare edilebilecek “Üç Çeşit Güçler ” olduğunun propagandasını yapacağız ve bu fikri yayacağız. Bütün Çinlilerin ve kamu oyunun Uygur’lara karşı kin ve nefretinin zirve yapmasını sağlayacağız. Bu suretle bizim bölge siyasetimizin doğru olduğunu ispatlamış olacağız. İşte o zaman bölge’de ele geçirdiğimiz bu “ Yüksek Hukuk”ebedi olarak bizim elimizde devam edecektir.
• Ne kadar zekice bir fikir ve düşünce Bu ?
• Zekice fikir ve düşünceler her zaman Tüfek ve Top’un namlusunun ucundan çıkar.

     X                                              X                                X                                          X
Günümüzde “Sözde Uygur Özerk Bölge”sinin gerçek durumunun kısa bir özeti yukarıda verilmiştir.

Şimdi Neler Yapmak Gerekir ?
Nazi Lideri Adolf Hitler’in Yahudileri yakarak yok ettiği “Yakma Fırın”larının kapatıldığı gibi , “Üç Çeşit Güçler”adı ile Müslüman Uygurları yakarak yok etmekte olan bu “Ölüm Fırın”larının de derhal kapatılması gerekir !
Çin Yönetimi, eğer Milli Meseleleri escort kayseri gerçekten halletme niyeti taşıyorsa ve bu niyetinde samimi ise, ilk olarak, bu insanlık Suçu niteliği taşıyan bu “Ölüm Fırın”larının üretimine derhal son verilmelidir.
Çin yönetimi, Şimdiye kadar “BÜYÜK BAŞARI “ile uyguladığı ve  insanlığın  yüz karası olan “Düşman Üretme” ve “Ürettiği Düşmanları Yok Etme” uygulamasından ivedi olarak vaz geçmelidir.

 NOT : Bu yazı 16 Haziran 2009’da kaleme alınmış olup,Doğu Türkistan’daki bir çok İnternet sitesinde yayınlanmıştır.

Uygur Türkçesinden Anadolu Türkçesine aktaran: Hamit GÖKTÜRK

Etiketler: »
Share
1547 Kez Görüntülendi.