logo

trugen jacn

ALANYA TÜRK OCAĞI’NDAN ” ORTA ASYA TÜRKLÜĞÜ VE DOĞU TÜRKİSTAN “ KONFERANSI

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar ve masa

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM)

Geçmişi Osmanlı imparatorluğuna kadar dayanan ülkemizin en kadim, önde gelen ve etkin Sivil Toplum Kuruluşlarından Türk Ocakları Antalya Şubesi “ Orta Asya Türklüğünü Meselesi : Doğu Türkistan “ konulu bir konferans  düzenledi ve  günümüzde  İşgalci Çin  tarafından toptan yok edilmek istenen ve var olma mücadelesi veren Doğu Türkistan Türklerinin meselelerini gündeme getirildi.
19 Temmuz 2018 Perşamba günü Saat 19,oo’da Türk Ocakları Alanya Şubesi binasında gerçekleştirilen bu konferans ülkemizin önde gelen tarihçi ve bilim insanlarından Prof.Dr.Gülçin Çandarlıoğlu tarafından verildi.

Alanya Türk Ocaklarının üyeleri ve bu güzel ve tarihi ilçemizin Türk dünyasına duyarlı seçkin Ziyalıları ile Ocak üyeleri  ve  kalabalık bir izleyici  kitlesince  ilgi ile takip edildi. Şehitlerimize saygı duruşu,dua ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Türk Ocakları Alanya Şube Başkanı Hasan Peker kısa bir takdim konuşması yaptı ve Doğu Türkistan’ın günümüzdeki vahim ve dramatik durumunu anlatarak “ Doğu Türkistanlı Soydaşlarımız günümüzde varlıklarını devam ettirebilmek için bir ölüm-kalım mücadelesi vermektedir. Bu nedenle bu kadim Türk ana yurdu ve bu Ülke’de yaşayan Türk Kardeşlerimiz  ve onların dertleri ile dertlenmek ve paylaşmak insani,milli ve dini bir görevdir.” sözleri ile konuşmasını  tamamladı ve Konferansını vermek üzere Prof.Dr.Gülçin Çandarlıoğlu’nu kürsüye davet etti.Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yazı

Prof.Dr. Çandarlıoğlu : Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri Türk Tarihi,Kültürü ve Medeniyetinin Kaynağı
Sayın Prof.Dr.Çandarlıoğlu konuşmasına Doğu Türkistan’ın ve Uygur Türklerinin Türk tarihi ve kültüründeki yeri ve önemini anlatarak başladı ve  bu  konuda  kendisinin şimdiye kadar yazdığı kitaplarını tanıttı ve kitaplarında Uygur Türkleri hakkındaki önemli anekdotları okudu.Uygurların bugünkü Doğu Türkistan topraklarının çok kadim yerleşimcileri ve sahipleri olduğunu belirtti ve buna ait tarihi belgeleri de  izleyicilere gösterdi.

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, gülümseyen insanlar, iç mekan
Çin Doğu Türkistan’ı Çin Toprağı Yapmak İstiyor
Doğu Türkistan’ın tarihteki önemine değinen Prof.Dr.Çandarlıoğlu bu ifadesine tarihten örnekler vererek sürdürdü. Tarihi ipek yolunun düğüm noktası ve bu ticaret ve kültür yolunun kaşifleri olan Uygurların ve Doğu Türkistan’ın günümüzde de bu önemini daha arttırarak sürdürdüğünü belirtti. Çin’in küresel ve tarihi emelleri olan ve günümüzde “ 21.yüz yıl Yeniden İpek Yolu’nun canlandırılması – BirKuşak-Yol ” vebenzeri projelerinin düğüm noktasının yine Doğu Türkistan’da olduğunu belirteren Çandarlıoğlu “ Çin bu tarihi Türk Anayurdunun bu öneminden dolayı bu toprakları sadece etnik Çin Ulusunun yaşadığı bir Çin toprağı yapmak istemektedir.Aslında bu projeler çok güzel makyajlanmış bir taşma,yayılma,hegemonya kurarak sömürgeleştirme ve daha sonra bu projelerin geçtiği ülkeleri işgal ve istila etmek projesidir. Çin Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygurları,Kazakları,Kırgizları ve diğer Türkleri bu küresel projelerinin önünde bir engel  olarak tanımlamakta  ve ortadan kaldırılması ve tamamen yok edilmesi gereken bir mania olarak görmektedir. Çin ulusunun milli bilincinde komşuları ile barış içinde birlikte yaşamak,paylaşmak  ve birlikte yararlanmak kültürü yoktur.Çinlilerde Milletler ve Halklar algısı dahi bulunmamaktadır. Çinlilere göre  bu dünya’da Çinliler ve Çinli olmayanlar yanı Barbarlar vardır.  Doğu Türkistan’daki bütün problemlerin kaynağı  bu  yanlış ve insanı olmayan görüşten  kaynaklanmaktadır.Dedi.Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor, masa ve iç mekan
Çin Uygurları Bölge’den tamamen Silmek ve Yok etmek istiyor
Çin yönetimi işgali altındaki Doğu Türkistan’da yaşayan Türkleri toptan imha ederek bu topraklardan ebediyen  yok etmek  için sistemli olarak bir soykırım politikası  yürüttüğünü anlatan Prof.Dr.Gülçin Çandarlıoğlu Hocamız bu uygulamaları şu başlıklar halinde şöyle devam etti ;

  1. Nükleer denemeler yapmak yolu ile soykırım yaptı.
  2. Çin, Müslüman  Türkleri  ateist Çinlilerle evlenme yolu ile eriterek yok edebilmek için etnik Çinlilerle evlenmeleri  ekonomik ayrıcalıklar sağlayarak teşvik etti.
  3. Fakat,bu yöntem istenilen sonucu vermeyince şimdi zorla evlilikleri  yürürlüğe koydu.
  4. Bunun dışında geleneksel Türk aile yapısını yok etmek için ikiz aile daha sonra Kardeş Aile safsatası  ile  Çinli erkek ve Kadın memurların Uygur ailelerin evlerinde birlikte yaşama kampanyası başlattı.
  5. Dini ibadetleri yasakladı ve Türkleri dini ve milli kimliklerinden zorla uzaklaştırarak ve izole ederek dönüştürmek istiyor.
  6. Uygurların ve daha sonra Kazakların Pasaportlarına el koyarak onların yurt dışı ile temaslarını engelleyerek yasakladı.
  7. Yurt dışında  eğitim gören ve yaşayan Türkleri ülkeye zorla geri dönmeye çağırdı.
  8.  2017’den itibaren yürürlüğe koyduğu Yeniden Eğitim Merkezi adı ile kurdukları Çin Nazi Kamplarında yaklaşık bir milyon Uygur ve Kazak Türkünü haksız ve hukuksuz olarak hapsetti,
  9. Çin’in bu uygulamaları Çin’in bizzat imzalayarak taahhüt ettiği BM.insan hakları evrensel sözleşmesine tamamen aykırı uygulamalardır.
  10. Çin yönetiminin  insanlığa karşı işlediği  bu suçlar BM.ler İnsan Hakları Konseyi başta olmak üzere  Ülkeler ve uluslar arası insan hakları teşkilatlarının yayınladıkları raporlar ile  de tesbit edilmiş bulunmaktadır.Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

 Türk Milleti ve Türkiye Olarak Doğu Türkistan’a Sahip Çıkmalıyız
Konuşmasının sonunda kendisinin ilki 1998 yılında resmi ve 2000’lı yılların başında  turist kafilesi ile   Doğu Türkistan’i ziyaret tetiğini Kaşgar’a kadar giderek Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Has Hacip ve İlk Müslüman Türk Hükümdarı Abdulkerim Satuk Buğra Han’ın mezarlarını  ziyaret ederek dua ettiğini  belirterek  sözlerini şöyle sonlandırdı ; “ Çin, bu ülkedeki  Türk  kültür ve medeniyetine  ait  camiler,meedreseler v e diğer dini ve kültürel yapıların kendi haline terketmiş,restorasyon veya tamir etmimiş. Bu yapılar  doğal iklim şartları sebebiyle  zamanla   tahribata uğramış.Bu duruma  üzülerek bizzat şahit oldum.Buna karşılık  Çin mimarisine göre yapılan Pagodalar ve  özgün Çin tarzı yapılara ülkenin her yanında  çokça rastlanıyordu.  Bu ise,bu ülkedeki kültürel soykırımın en açık örnekleri idi.  Doğu Türkistan bizim kültür ve medeniyetimizin teşekkül ettiği ve Türk dünyasına yayıldığı ecdatlarımızın vatanıdır. Bu ülke’de yaşayan Kardeşlerimize ve Soydaşlarımıza sahip çıkmamız insani,milli ve dini bir görevimizdir. Bu ülkede yaşayan Kardeşlerimizin günümüzdeki dramatik durumunu dile getirmek ve  kamu oyunun gündemine getirmemiz  çok önemli ve değerlidir. Bu gibi faaliyetlerin en azından bu ülke’de yaşayan Kardeşlerimize unutmadığımızı göstermemiz  için çok önemlidir. Türk Ocakları Alanya Şubesine ve değerli başkan ve Yönetim Kuruluna bunun için  teşekkür ediyorum.” Sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Etiketler: » » » » » » » »
Share
940 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ