logo

trugen jacn

CEVHER İLHAM : DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKLERİ HÜR VE BAĞIMSIZLIĞI ÇOKTAN HAK ETMİŞTİR !

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlar

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM)

Uygurların Vicdanı olarak anılan Uygur Hukuk ve Demokrasi Hareketi Lideri  iken Çin yönetimince ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve 2014’dan beri  Çin  Zindanlarında tutulan Uygurların Vicdanı Uygur Türkü bilim insanı  Pekin Merkezi Milletler Üniversitesi öğretim üyesi   Doç.Dr.İlham Tohti’nin ABD’de   yüksek öğrenim gören kızı Cevher ilham Babası ile ilgili olarak   önemli açıklamalarda bulundu, Kişisel sosyal medya hesabında babası ile ilgili açıklamalarda bulunan Cevher İlham  şunları ifade etti ;

“Babam, Doğu Türkistan’da yaşayan Uygurlar,Kazaklar, Kırgizlar, Özbekler, Tatarlar,Salurlar ve bu ülkede yaşayan tüm Türklerin hak v hukukunu korumak ve bu hakları talep ettiği için tutuklandı ve ömür boyu hapse mahkum edildi. Babam,kimsenin söylemeye cesaret edemediği hususları cesurca dillendirdi. Çin yönetiminden  Doğu Türkistan’da yaşayan Türklerin ve   Çinli olmayan diğer azınlık halkların sözde özerk bölge yasası ve Çin Anayasasında yazılı temel insan ve Çin Vatandaşlığı haklarının uygulamada da Doğu Türkistan’a göç ettirilerek yerleştirilen etnik Çinli göçmenlere tanındığı gibi onlara da verilmesini barışçıl ve yasal yollarla savundu  ve yönetimden talepte bulundu.  Çin,Babamın bu  tamamen yasal ve barışçıl taleplerini ” Bölücülük yapmak – Ülkeyi Parçalamaya Teşebbüs ”  iddiası ile kendisini Ocak 2014’de Pekin’de tutukladı. 6 ay süre ile Babamın nerede tutulduğu ve sağlığı hakkında bizlere hiç bir bilgi verilmedi. Daha sonra   23 Eylul 2014’te Urumçi’de ÇKP’nın güdümündeki   Çin yargısı  kendisini  ömür boyu hapse mahkum ederek çok ağır şekilde cezalandırdı.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Çin, Uygur Bölgesi Sorununun Barışçıl Yollarla Çözülmesini İstemiyor

Babam mensubu olduğu halkının ve Milletinin yasal haklarının verilmesini ifade özgürlüğünü kullanarak yazılı olarak talep ettiği için  Çin yönetimi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır.Çin yönetiminin Babamı bu şekilde çok ağır şekilde cezalandırması  ve  hak ve hukuklarını talep eden diğer bölge aydınlarını da  tutuklaması  ÇKP.rejiminin Uygur  bölgesi sorununu barışçıl yollarla çözümlenmesini istemediğini en açık ve net olarak ortaya koymaktadır.

Çin bu topraklarını ezeli ve ebedi sahibi ve sakini  olan Uygurların, Kazakların Kırgizların,Özbeklerin,Tatarların ve tüm Türkler ile yüz yıllardır bu topraklarda barış içinde  Kardeşçe yaşadığımız diğer azınlıkların da  bu topraklarda varlığını devam ettirmesini ve  bu dünyada mevcut olarak  yaşamasını   asla istemiyor.
 Allah,Bizleri  Uygur ve Türk  olarak Yaratmıştır .
Allah bu toprakları bu ülkenin  tarihi sakinleri ve sahipleri olarak bizlere Vatan olarak  armağan  etmiştir. Bizleri  Uygur,Kazak,Kırgiz ve diğer boylarla birlikte Türk  ve Müslüman olarak  yaratmıştır, Bizler  Türk olarak  bu topraklarda doğduk ve  bu topraklarda Müslüman Uygur ve  diğer Kardeşlerimiz ile birlikte ebedi  olarak  yaşayacağız , Bundan sonra da bu topraklarda  kendi kimliğimiz ve inancımız ile  birlikte daima var olacağız.

Çin,Bizleri Etnik Kimliğimiz İle  kabul ederek Tanımalı ve Haklarımıza Saygı Göstermelidir 
Çin yönetimi Uygur bölgesi olarak  tanımladığı ana vatan topraklarımızda  bizi Uygurları,Kazaklar,Kırgizlar  başta tüm Türkleri ve diğer  etnik azınlıkları kendi etnik ve  ve kültürel kimliğimiz ile  etnik Çinli olmayan yanı  kendisinden olmayan ayrı bir Millet olarak tanımasını ve bizlere saygı göstermesini temel insanı ve yasal haklarımızı
vermesini istiyoruz.

Bizler  Bu Toprakların Gerçek Sahibi Türkler Olarak Özgür ve  Bağımsız Olarak yaşamayı Hakettiğimize İnanıyoruz

Bu topraklarda yaşayan ve ebediyen  yaşayacak olan bizler  tarih boyunca  kendi  özgün Milli değerlerimize ve  İnsanlık tarihine,kültür ve medeniyetine  unutulmaz ve büyük  değerler  ve katkılar sunduk. Yüzyıllarca  hür ve bağımsız yaşadık,  büyük devletler kurduk.Bir çok İLK’lere de imza attık, Bütün bunlara baktığımızda  bundan  sonra da bizim özgür ve bağımsız olarak yaşamayı  çoktan hak ettiğimizi düşünüyoruz.  Bu nedenle mensubu olduğumuz Türk-İslam dünyası ve uluslar arası toplum günümüzde bizlere  sahip çıkmalıdır,Çin’in  ana yurdumuzda devam eden acımasız vahşetini durdurması için bir an önce harekete geçmelidir.

#FreeUyghur – UYGURLARA ÖZGÜRLÜK
#FreeIlhamTohti‬ – İLHAM TOHTİ’YE HÜRRİYET  !

Kaynak :  Cevher İlham’ın kişisel sosyal medya hesabı

Etiketler: » » » » » » » »
Share
2946 Kez Görüntülendi.