logo

trugen jacn

ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA UYGURLARI NAZİ KAMPLARINDA YOK EDİYOR (2.BÖLÜM)

Uygur Haber Ve Araştırma Merkezi (UYHAM)

Çin Nazi Kamplarına Kapatılanların Tamamı Etnik Uygurlar
Çin yönetiminin bu yeniden Eğitim Merkezleri adını verdikleri Nazı kapmalarının asıl hedefi çoğunluk etnik Uygurlardır. Ancak,bölge’de yaşayan diğer etnik Türk azınlık halkları  Kazak ve Kırgizlar  da son zamanlarda Çin’in hedefi haline gelmiştir. Ancak hiçbir etnik Han Çinlisi Çin’in “yeniden eğitim merkezlerine alınmamış ve Çin yönetiminin hedefi de değildir. ” Bu ayın başlarında, Urumçi’deki yerel yetkililer Özgür Asya radyosuna ( RFA’ya) binlerce Uygur ve diğer Kırgızlar ve Kazaklar da istanbul escort dahil olmak üzere diğer Müslüman etnik azınlıkların bölgede aşırılıklara karşı koymak için hazırlanmış bir politika çerçevesinde aileleri ile irtibat kurmadan yeniden eğitim kamplarında tutulduğunu söyledi.
Kaynaklar, Xinjiang’daki nüfusun çoğunluğunu oluşturan Han Çinlilerine rağmen, Sincan yeniden eğitim kamplarında hiçbir etnik Han Çinlinin  bulunmadığına  ve onların bu kamplarda  tutulmadıklarına inanılıyor. Bu kaynaklar aynı zamanda Uygurların daha yoğun olduğu yerlerde, güney  kısımlarındaki tutukluların bölgenin kuzey kesiminin sayısını çok  aştığını gösteriyor.
Çin’e Göre Bu  Kamplara Kapatılanların Çoğunluğu “Siyasi olarak güvenilmez” Uygurlardan Oluşuyor
Çin yetkilileri, bu” siyasi eğitim “merkezlerindeki insanları, herhangi bir suç işledikleri için   değil, onları siyasi olarak güvenilmez kişiler olarak gördükleri için tutuyorlar” dedi.
2017 yılı Nisan ayından bu yana, yurtdışında seyahat eden Uygurlar, “Aşırılık yanlısı” ve “Siyasi açıdan yanlış ve Hatalı Kişiler” olarak suçlanıyorlar.Bu Uygurların  Xinjiang’daki yeniden eğitim kamplarında ülkeyi terk ederek “yanlış” yaptıklarını itiraf edene kadar gözaltına tutulacaklarını söylüyorlar. .
Burada görevli bir yetkilinin anlattıkları çok çarpıcı idi ve o bize “Çalışmalarım boyunca bölgemdeki Kamplara kapatılan tutsaklardan 13 kişi önceki yıllarda bir Çin turist şirketi aracılığı ile yurtdışına seyahat için gittikleri için burada tutuluyorlar. Bir kişi ise iki yıl önce Mekke’ye hacca gittiği ve iki kişi ise Türkiye’de öğrenim görmekte iken,evlerine dönen öğrencilerdir.” Dedi.
Dini kökenli öğretmenler, imamlar ve dinlerini evlerinde uygulamalı olarak öğrenmek isteyen gençler ile bunlara dini eğitim veren kişiler en başta olmak üzere hemen hemen her Müslüman Uygur bu Eğitim Merkezleri için her an ve her yerde hedef alınabilir ..
Aksaray’ın Hotan’daki Aksaray kentine bağlı bir köyde görevli bir yerel yetkili kendisine verilen görev ve yetkilerin başında “dindarları hedef alması- Sakal bırakan genç erkek Uygurların ” tutuklanarak bu kamplarda yeniden  eğitime tabi tutmak olduğunu belirtiyor.
İki Uygur  Aileden oluşan bir  Gurup Nisan Ayından Beri Tutuklu

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch HWR) raporuna göre, iş ve Hac için yurt dışına çıktıkları  için iki aileden  oluşan bir Uygur  gurubun  Nisan ayından beri Uygur bölgesinin batısındaki bir siyasi eğitim kampına kapatılmış olduğunu bildirdi.
Özgür Asya radyosu ÇKP.yerel yetkililerinin , oğlunu alkol aldığı için ikaz eden ve onun azarlayan bir yaşlı Uygur’un “dini aşırılık” suçlamasıyla bu kamplardan birine hapsedilmiş olduğunu belirtti.
Çin Nazi Kamplarındaki Yaşam
Kamplarda eğitilmek üzere gözaltına alınanlara bir suçlu gibi davranılıyor ve bunların ailesi,çocukları ve yakınlarını görme hakları yoktur. Bu Eğitim Kampına hapsedilenler Kampın kurallarına ve düzenlemelerine uymazlarsa, polis tarafından sorguya çekiliyor ve sonunda genellikle hapis cezasına çarptırılıyorlar.Bu insanlara hiçbir hukuki savunma ve koruma hakkı tanınmıyor.
Bu kamplardaki olumusuz şartlar sebebiyle fiziksel hastalıklara yakalanmış olanlar tedavi için hastanelere gönderilmek yerine bu kampın içinde tutuluyorlar. Kamp yetkilileri bu hasta olanları zorla çalıştırmakla yani emekle meşgul ediyor ve yiyecek ve istirahat ve uyku gibi temel ihtiyaçları konusunda hiçbir şekilde endişelenmiyorlar. Bu sebeple bu Kamplarda uzun süre tutulan bazı yaşlı Uygurlar ile çocukların jldükleri biliniyor. Çünkü kamplarda zorla tutulan bu insanlar hastalandıklarına ailelelirene bakmaları için verilmesi engelleniyor
Kampta zorunlu olarak tutulanlar ÇKP,Mao ve şimdiki Çin Lideri Xi Jingping’ın ideolojilerini zorla öğrenmeleri ve Çince olarak ezberlemeye tabi tutuluyorlar. Hükümet, kamplardaki sorgu salonlarına ve barındıkları barakalara ek olarak ayrıca ideolojik eğitim ve öğretim için sınıflar oluşturmuş bulunuyor. Esasen tutsak olan bu “yeniden eğitim” kamplarındaki “öğrenciler” gibi burada görevli öğretmenler ve diğer personel, onlarla birlikte kampın içinde yaşıyor ve tutuklularla aynı avluyu paylaşıyor. Merkezlerin ana kapısı günde 24 saat süre ile sıkı şekilde korunuyor ve eğitmenlerin tesisten ayrılmadan önce izin almaları gerekiyor.
Kamplarda kendilerine verilen ideolojik ve siyası dersleri aktif olarak öğrenmeyen veya öğrenmeye çaba sarfetmeyenler hapis cezasına çarptırılır.

Çin yönetiminin bu Eğitim Merkezlerinden gerçek amacının Müslüman Uygur kimliğinden tutukluları sıyırmak ve onları bir etnik Çin etnik kimliğini kabul etmeye zorlamak olduğu açık olarak anlaşılmakatadır. Aslında Çin’in amacı onları eğitmek olmadığı ve temel maksadının ise,onları aşırı baskı ve tedbirlerle dönüştürerek asimile etmek ve Uygur kimliğinden uzatlaştırmak olduğu hemen kolayca anlaşılıyor.
ÇKP. Ve Yerel Yetkililer “Yeniden eğitim sırasında, Uygurları eğiterek onlara yüksek bir yaşam standartı sağladıklarını iddia ediyor.Onlar ayrıca onların geçmişte yurtdışına çıkmak suretiyle hatalar yaptığını ve bu suretle kendilerine nankörlük yaptıklarını ileri sürüyorlar. Onların yur dışına yanı Çin’den başka yerlere gitmeye karar verdiklerinde hataya düştürklerini ve ve suç işlediklerini iddia ediyorlar.
2017 yılının Haziran ayında düzenlenen bir web konferansı sırasında konuşan bir ÇKP.yetkilisi, yeniden eğitim kamplarında tutuklananların yüzde 80’inin “aşırı derece ceza” alanlar da dahil “ağır cezalandırılması gereken” kişiler olduklarını söylemiştir.
Uygurlara Karşı Yapılan Gözaltılardaki Olağan Dışı Artış
Bölgesel ÇKP.yetkilileri şimdiye kadar bu eğitim merkezlerine gönderilmek üzere gözlem altında tutulanların sayısı hakkında yeterince bilgi vermiş değiller. Ancak, Uygur bölgesi uzmanları başta hemen hemen tüm kaynaklar, Doğu Türkistan’daki kitlesel gözaltı ve yargısız hapishanenin normal bir vaka haline geldiği tesbitini yapıyorlar. Özgür Asya radyosu( RFA) Hoten’de yaşayan Uygurların neredeyse yarısının bu yeniden eğitim kamplarıne kapatılmak üzeri hedeflendiğini ve buna ait toplu tutuklamaların sürdüğününü bildirdi.
Gulca’da görevli bir ÇKP. Yerel yetkilisi, Özgür Asya radyosuna Gulca merkez ilçesi ile Kazakistan’a komşu İli Vilayeti ile Korla Şehrindeki kamplarda her biri en az 3 bin 600 tutuklunun kapatıldığı kampların bulunduğunu söylemiştir. ÇKP.yönetimi bu kampların gerçek nitelik ve amaçlarını kamufle ederek gizlemek için “kariyer geliştirme merkezleri” etiketi altında yönetilmekte olduğunu söylediği bilgisini açıklamıştır.
Aynı yetkili, Gulca Şehrindeki bu yeniden eğitim kampındaki öğretmenlerden birinin ifadesine göre, sadece Turfanyüzi kentinde beş “Eğitim kampının bulunduğu “ bu kamplarda bulunan sınıfların her birinde 30 – 50 öğrenci bulunduğu bu rakamlara bakarak İli vilayeti gelinde tutuklu olarak bu kamplara kapatılan Uygurların sayısının var, en az bin 500 kişi olacağını tahmin ediyorum.” Demiştir.
Diğer yandan Rfa’ya açıklamalar yapan Korla Belediyesi’nde çalışan bir bir diğer kaynak, ÇKP.yönetiminin sözde Bayingholin Moğol Özerk İli adını verdiği ve hiçbir Moğulun yaşamadığı bölgenin merkezi Korla’da Uygurların Çin’in “zorlu” anti-terör kampanyaları sırasında ev baskınlarına tepki gösteren ve protesto eden Uygurlardarnen en az 2 bir 100 kişinin tutuklanarak bu kentte bulunan üç yeniden eğitim kampına hapsedildiğini bildirdi. Ayrıca, Korla Belediyesine bağlı bir “Sosyalizm Enstitüsü” adı verilen bu Nazi kampında daha önce tutuklanan 40’dan fazla din adamının daha kapatıldığını belirtti.
Urumçi polis departmanına yakın bir Kazak kaynağı kendilerinin üstlerinin verdiği emir gereğince “Haftada en az 3 bin Müslüman Kazak ya da Uygur’u tutuklamaları gerektiği” ni açıkladı. (2.bölümün sonu.Yazı devam edecek)

Kaynak :https://medium.com/@uighurtimes/china-detains-uyghurs-in-nazi-style-camps-db6aaf5b76fc

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
1779 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ