logo

trugen jacn
29 March 2016

BÜTÜN EMEPERYALİST GÜÇLERİN ORTAK HEDEFİ : TÜRKİSTAN ADINI UNUTTURMAK

Büyük Türkistan Hark.

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)
İngilizler,Ruslar başta bilumum  Avrupalı emperyalıst güçlerin  esas hedefi  ilk Haçlı seferlerinden beri Ortadoğu coğrafyası ile  küçük Asya olarak adlandırdıkları Anadolu  topraklarında yaşayan Türkleri merkezi Asya’nin bozkırlarına kovmak ve bugünkü Türkiye topraklarına ebediyen sahip olmak olmuştur.

Türkler vatanı’nın doğusunda bulunan tarihi  Komşuları ve hasımları Çinlilerin tarihten beri ve günümüzde bütün şiddeti ile savunduğu hedef ise, Doğu Türkistan Türklerini tarih sahnesinden silip yok ederek Türkistan Coğrafyası ile orta doğu ve islam coğrafyasını   bir an önce ele geçirmektir.

Her iki emperyalıst gücün ortak hedefi aynıdır ; TÜRKLER

Türk-İslam düşmanlığında birbirleri ile adeta yarışan bu  batılı ve doğulu emperyalist güçler ise, Türk-Türkistan adını unutturmak ve silmek için coğrafi,siyasi ve kültürel bir terim olan Türkistan  yanı Türklerin Vatanı kelimesi yerine  sinsici ve bilinçli olarak Orta Asya terimini yerleştirmeye çalışmaktadırlar.

Dünya’nın en  acımasız ve kanlı despotlarından  biri olan Sovyetler Birliği’nin Kızıl Diktatörü Joseph Stalin Rus istilası altındaki Batı Türkistan coğrafyasını bilinçli olarak  boy adları ile parçalara bölmüştür.  Türkistan için  tarihin en derin  bölünme ve parçalanma sürecini  başlatmıştır. Halbuki Çarlık Rusyası devrinde Batı Türkistan toprakları Türkistan Göbernatörlüğü(Valiliği) olarak adlandırılıyordu ve merkezi de bugünkü Özbekistan Cumhuriyeti’nin başkenti Taşkent idi.

Türkistan Cumhuriyetleri Boy adları ile yeni istiklallerini ilan ettiği tarihlerde Türkistan aydınları ; Muhtar Şahanov.Muhammed Salih, Olcas Süleyeman ve merhum Cengizc Ayıtmatov ve Abdurrahim Polat  vediğer Türkistan ziyaliları bu Cumuhuriyetlerin Türkistan Federasyonu adı altında birleşmeleri tezini ortaya koymuş ve hararetle savunmuşlardır. Ancak, bu Türkistan aydınları her nedense bir şekilde ülkelerinden uzaklaştırılmışlardır.Bu doğru ve tarihi tezler şu anda  Türkistan halklarının hafızasına ve gönlüne  gizlenmiş durumdadır.

Günümüzde Türkistan adını   kanları ve canları pahasına Doğu Türkistan Türkleri savunmaktadır.Uygur Türkleri bu isme sonuna kadar büyük bir samimiyet ile   sadık kalmışlardır.Türk ve Türkistan kelimelerinin terörle eşdeğer bir suç olarak ilan edildiği günümüzde Doğu Türkistan Türkleri buna kahramanca direnmektedirler. Çünkü.Doğu Türkistan Türkleri 1933 ve 1944 yıllarında olmak üzere 20.yüz yılda 2 kez  DOĞU TÜRKİSTAN  adı ile devlet kurmuşlardır.

bAYMİRZA hAYIT

Merhum Dr.Baymirza Hayıt :   Orta Asya  yerine Türkistan Adını  ısrarla savunmuştur.

Yüz yılımızın   en  önemli  tarih ve strateji uzmanlarından  biri  olarak  bilinen  Türkistanlı Alimi’miz Dr.Baymırza Hayit,batılılar  ile  Çin’in  bu sinsi planını çok  önceden  fark etmiştir.  Emperyalist güçlerin bu sinsi emellerine karşı  çok akıllıca ve etkin    karşıtez, yöntem ve   stratejiler   kaleme alarak yayınlamıştır. Dr.Hayit Sovyetlerin Afganistan’i işgal  emel ve  politikalarını  ta 1960’lı yıllarda tahmin etmiş ve uyarmıştır. Merhum Dr.Hayit,  Türkistan kelimesinin kullanıılması gerektiğini yıllarca ısrarla bıkmadan.usanmadan  ve yorulmadan belki de   tek başına savunmuştur.  Türklerin yaşadığı ana vatanlarına  Orta Asya değil, özellikle ve ivedilikle  TÜRKİSTAN  denilmesini istemiş ve bunu de  bizlere bir  tarihi vasiyet olarak bırakmıştır. (112)

Ana ve Atalarımıza öz adları ile Hitap ve andığımız gibi, Ata-Ana yurdumuza da Aynı  onlar gibi ,  TÜRKİSTAN diye Hitap Edelim ve Analım ..!

Etiketler: » » » » » » »
Share
1167 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ