logo

trugen jacn
18 Ocak 2016

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DA “NÜFUS PLANLAMASI ” ADI İLE İŞLEDİĞİ BEBEK CİNAYETLERİ

İşgalcı Çin, Doğu Türkistan’da  “Nüfus  planlaması Ve Doğum Kontrölü ”  adı altında yıllardan beri insanlık dışı bir cinayet uygulamaktadır. Bu Bebek cinayetlerinin  asıl amacı ise, Doğu Türkistanlıların nüfusunu kontrol altında tutup,  ilk etapta çoğalmalarını önleyerek azınlık durumuna düşürüp assimile  ve daha sonra ise, nesillerini tamamen yok etmektir.  Y.Tanay
Yücel TANAY

 Çin işgali altındaki Doğu Türkistanda aile planlaması adı altında yapılanlar vahşet boyutlarındadır. Çin’de ailelerin bilinçlendirilmesi ve çeşitli tıbbi yöntemlerle kolaylıkla sağlanabilecek bir planlamanın yerine, çocukların anne karnında veya doğduktan sonra katledilmesi yöntemiyle nüfus planlaması yapılmaktadır. Kuşkusuz bu, dinden uzak yaşayan, manevi değerlerini yitirmiş bir toplumun içine düştüğü duyarsızlık ve vicdansızlığın boyutunu gösteren ibret verici bir durumdur.
Doğu Türkistan’da izlenen aile planlaması politikasını ele alırken üzerinde durulması gereken önemli bir diğer husus da, Çin hükümetinin bu politikayı savunurken öne sürdüğü gerekçelerdir. Bu gerekçelerden en dikkat çekeni ise “daha kaliteli bir millet oluşturmak” sloganıdır. Bu Darwinist slogan daha çok faşist yönetimlerde karşımıza çıkmaktadır ve 19. yüzyılda ortaya atılan öjeni teorisinin Çin’deki bir uygulamasıdır. Öjeni teorisi, sakat ve hasta insanların ayıklanması ve sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla bir insan ırkının “ıslah edilmesi” anlamına gelmektedir. Öjeni teorisinin tarihteki en ünlü uygulaması ise Nazilerin Ari Irk oluşturmak için işledikleri sistemli cinayetlerdir.
İşgal yönetiminin aile planlaması adlı cinayet varı uygulaması Müslüman Doğu Türkistanlılara yönelik yüzü çok daha ciddi boyutlar içermektedir. Müslüman Uygurlar söz konusu olduğunda acımasızlık ve zalimlik iyice sınır tanımaz hale gelmektedir. Zaman zaman Çinli ailelerin fazla çocuk yapmalarına göz yumulabilmekte ya da çok hafif cezalara çarptırılmaları yeterli görülmektedir. Müslüman Uygurların birden fazla çocuk sahibi olmalarına ise hiçbir koşulda izin verilmemektedir. İkinci çocuğu olacak Müslüman kadınlar, hamileliğinin sekizinci, dokuzuncu ayında bile olsa evlerinden alınıp götürülmekte ve çocukları zorla alınmaktadır. Hatta Çin birlikleri çoğu zaman köy köy, kasaba kasaba dolaşıp ikinci çocuğu olacak kadınları kamyonlara doldurup götürmektedir. Son derece ilkel koşullarda gerçekleştirilen kürtajlar neticesinde ise genellikle yalnızca bebekler değil, anneleri de hayatlarını kaybetmektedir .
Doğu Türkistanda uygulanan aile planlaması adı altındaki bebek cinayetlerinin asıl amacı Doğu Türkistanlıların nüfusunu kontrol altında tutup, çoğalmalarını önleyerek azınlık durumuna düşürüp asimile etmektir.
Etiketler: » » » » » » » » »
Share
1421 Kez Görüntülendi.