logo

trugen jacn
31 Mart 2015

‘SÖZDE İSLAM CUMHURİYETİ İRAN’IN DOĞU TÜRKİSTAN, KIRIM AZERBAYCAN KUZEY KAFKASYA POLİTİKASI

yÜCEL tANAY-1

                                          Yücel TANAY

İran denen sözde İslam cumhuriyeti’nin dış politikası Bazen mezhepçilik,bazen ise Farsçılık ekseni üzerine oturtulmuştur.

İran’ın Kuzey Kafkasya politikası Rus merkezlidir. Rusya’nın Çeçenistan’daki zulüm ve soykırımları destekler mahiyettedir. Müslüman Kuzey Kafkas halklarının haklarını ve mücadelesini  asla desteklememiştir.
İran’ın Azerbaycan politikası çelişkilerle doludur. Azerbaycan Türklerinin büyük çoğunluğu Şii olmasına rağmen,İran burada Hristiyan Ermenistan’ın Karabağ, Hocali, ve Şuşa’da yaptığı katliamları desteklemiştir. Müslüman Azerbaycan Türkleri yerine Hristiyan Ermenistan’ın yanında yer alarak,Hint-Arı-Aryan Ermenilerin tarafını tutarak  Farslarla,Ermenilerin akraba olduğu argümanını savunmuştur.
Sözde İslam cumhuriyeti Fars milliyetçisi bu ülkenin  Cumhurbaşkanı yakında Çin’i ziyaret edecektir. Doğu Türkistan politikası ise İran-Çin arasında özellikle askeri ilişkilerin en yüksek düzeyde olduğu bir dönemde bölgeyi ziyaret edecek İran’ın vereceği mesaj, Türkiye”nin ”sattığı” Doğu  Türkistan Müslümanları”nın da temsilcisi olduğu izlenimini vermektir.  Elbette Tahran”ın Çin’e karşı bu mazlum ve mağdur insanlara destek vermesi beklenmiyor. İran Hiç bir zaman Türk olan Doğu Türkistanlı’ların  yanı Müslüman Uygurların yanında yer almaz.
Çin, Doğu Türkistan’ı mezhepsel  olarak bölmek için İran’ın şiileştirme faaliyetlerine özellikle  izin veriyor.
Bilindiği üzere Çin, Rusya ile beraber Esed’ rejiminin Suriye ‘deki Sünni katliamlarını birlikte   desteklemektedir.  Bu desteğini  Doğu Türkistan’da fitne, fesat ve ikilik yaratarak  dahada artırmaktadır. Bu konuda  Çin – İran ile beraber ve işbirliği yaparak Doğu Türkistan’da Sünii Müslüman Uygurları Şii’leştirmek amacı ile   Hüseyniye Merkezleri açarak dindar UYgur Türklerinin dinlerini mezhebi yönden bozma faaliyetine başlamış bulunmaktadır.
İran,Rusların Kırımı işgalini ve Müslüman Tatar Türkleri üzerindeki Rus zulmünü desteklemektedir.
İran’ın dış politikası Şii Arap azınlıklarının yaşadığı Arap ülkelerine karşı Şii kartı, Azerbaycana karşı ise Farscılık kartıdır.. ülkesindeki Güney Azerbaycan Türkleri yüzünden İran’ın dış politikası Rusya’nın dış politikası ile  benzerlikler taşıyor.Rus dış politikası Ortodoks eksenli Pan-Slavist’se İranın dış politikası Şii mezhep eksenli,Fars milliyetçiliği saç ayakları vardır.’

Etiketler: » » » »
Share
3776 Kez Görüntülendi.