logo

trugen jacn
10 Ocak 2015

HARUN YAHYA : DOĞU TÜRKİSTAN,ÇİN TOPRAKLARININ BİR PARÇASI DEĞİLDİR ..!

harun-yahya-hedef-kuculttu-1512091200_l

MEDENİYETLERİN   MERKEZİ  :  DOĞU TÜRKİSTAN (II)

DOĞU TÜRKİSTAN,ÇİN TOPRAKLARININ BİR PARÇASI DEĞİLDİR .

Çin’in, Doğu Türkistan halkına karşı yaptığı insan hakları ihlallerini ve zulmü gizlemek için uluslararası arenada öne sürdüğü iddialardan biri, bu bölgenin “Çin topraklarının bir parçası olduğu”, dolayısıyla da Doğu Türkistan’da yaşananların “Çin’in iç meselesi sayılması gerektiği” iddiasıdır. Oysa tarihi kaynaklar bu iddiayı yalanlamaktadır. Bunların başında Çinlilerin, diğer milletlerden kendilerine karşı yönelen saldırıları engellemek için inşa ettikleri Çin Seddi gelmektedir. Tarihte ilk defa Çinliler ile bölgede yaşayan diğer milletler arasındaki resmi sınırı bu set oluşturmuştur. Ve Doğu Türkistan Çin’in tarihi sınırları olarak kabul edilen bu setin dışında kalmaktadır.5 Ayrıca, Doğu Türkistan’da bol miktarda bulunan yeşim taşının adı ile anılan Yeşim Kapısı’nın çeşitli kaynaklarda Çin’in en batı sınırı olarak kabul edildiği aktarılmaktadır. Doğu Türkistan’a açılan bu kapının, Çin’in batıdaki en uç noktası olarak kabul edildiğini dile getiren kaynaklardan birisi 1939 yılında Şanghay’da basılan New China Atlas (Yeni Çin Atlası) isimli bir Çin kaynağıdır.6

Öte yandan tarih boyunca Çin Seddi ile Hazar Denizi, Sibirya ile İran, Afganistan, Pakistan, Keşmir ve Tibet sınırları arasında kalan bölgenin adı Türkistan olmuştur. Bu durum İslam tarihinin ilk kaynaklarında, tarihi İran ve Hint belgelerinde belirtildiği gibi, pek çok batılı tarihçi de bu konuda hem fikirdir. Bilinen en eski Türkologlardan Nikita Biçurin, “Hazar Denizi ile Kuh-ı Nur Dağları arasında bir millet yaşar. Bunlar Türkçe konuşurlar ve İslam dinine inanırlar. Bu insanlar kendilerini Türk olarak takdim ederler ve onların ülkesi Türkistan olarak anılır” şeklindeki sözleriyle bu tarihi gerçeğin altını çizmiştir.7 Çin’in bölgeyi işgalinin ardından bu topraklara, “yeni kazanılan yer” anlamını taşıyan, “Xinjiang” (Sincan) adını koyması ise bu tarihi gerçeği değiştirmemektedir.

Çin Seddi

Her ne kadar komünist Çin yönetimi, Doğu Türkistan’ın kendi topraklarının bir parçası olduğu iddiasında bulunsa da, bu toprakların Çin’in doğal sınırları olarak kabul edilen Çin Seddi’nin dışında kalıyor olması, bu iddiayı çürüten etkenlerden biridir.

MÖ 206 yılından MS 1759 yılına kadar geçen yaklaşık 2000 yıllık süre içerisinde, Doğu Türkistan 1800 yıldan uzun bir süre bağımsızlığını korumuştur. Bu tarihler arasında Hun Türk Hakanlığı’na veya Göktürk Hakanlığı’na bağlı kalınan dönemlerde bile, yerel idare tam anlamı ile Doğu Türkistan halkının elinde olmuştur. MS 751’den 1216’ya kadar geçen süre ise Doğu Türkistan’ın tam anlamı ile bağımsız olduğu bir süreçtir. Tüm bu dönemler boyunca Çin, tarihi İpek Yolu’nu denetimi altına alabilmek için zaman zaman Doğu Türkistan’ı işgal etmiştir. Ancak Çin istilaları hep kısa sürelidir ve Çin hiçbir işgal döneminde Doğu Türkistan üzerinde tam anlamı ile bir hakimiyet kuramamıştır. Doğu Türkistan’ın bugüne kadar geçen yaklaşık 2200 yıllık geçmişinde, Çin’in istilası altında geçen yılların toplamı (1934 yılında başlayan ve bugün de devam eden işgal de göz önünde bulundurulduğu takdirde) 570 yıldan biraz fazladır.8

İpek Yolu

İpek Yolu
Doğu Türkistan topraklarından geçen “İpek Yolu” tarih boyunca Çin ekonomisinde önemli bir yer tutmuştur. Günümüzde de Çin’in, Doğu Türkistan topraklarını hakimiyeti altında bulundurma isteğinin altında, bu stratejik alanı denetimi altında tutma isteği yatmaktadır.

Doğu Türkistan’ın Çin toprağı olduğu yönündeki iddiayı geçersiz kılan çok açık demografik gerçekler de vardır. Doğu Türkistan nüfus yapısı, dili, dini, sahip olduğu etnik köken, milli ve manevi birikimi açısından da Çin’den tamamen bağımsız bir yapı sergilemektedir. MÖ 206 ile MS 220 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen, ünlü Çinli tarihçilerden Pan Ku da bu gerçeği şu sözleri ile dile getirmektedir:

“Giyim, kuşam, yemek ve dil olarak Uygurlar Orta Krallıktan tamamen farklıdırlar… Dağlar, ovalar ve büyük çöl bizi onlardan ayırır.”9

Bu farklılık tarih boyunca korunmuş, Çin işgali altında geçen dönemlerde de herhangi bir asimilasyon yaşanmamıştır. Bugün yaklaşık 17 milyon nüfusu olduğu tahmin edilen Doğu Türkistan’ın %54’ünü -%47’si Uygur ve %7’si Kazaklar olmak üzere- Müslüman nüfus oluşturmaktadır. (Çin’in 1997 yılında açıkladığı verilere göre belirlenen bu oran, uluslararası organizasyonlar tarafından –Çin’in bu konuda taraşı bir tutum sergilemesinden dolayı- güvenilir bir bilgi olarak kabul edilmemektedir.) Müslüman nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan Uygurlar ise ne dilleri ne etnik kökenleri ne de dinleri açısından Çinlilerle benzerlik göstermektedir. Uygur alfabesi Arapça harşerden oluşan bir alfabedir, Uygurların dini İslam’dır ve bu halk bin yıldan uzun bir süredir Türk-İslam inanç ve örfünü yaşamaktadır.

Doğu Türkistan

Doğu Türkistan’ın Çin’in bir parçası olduğu iddiasını çürüten unsurlardan birisi de Uygur Türkleri’nin, dilleri, dinleri, gelenekleri, yaşam tarzları ve kültürleri ile Çin halkından tamamen farklı olmalarıdır.

 

Doğu Türkistan’ın Bağımsızlık Dönemleri

Birinci Dönem MÖ 206’ya kadar geçen dönem
İkinci Dönem MÖ 206 –108 Hun Türk Hakanlığı’na bağlı Yerel İdare
Üçüncü Dönem MÖ 86 – 60 Hun Türk Hakanlığı’na Bağlı Yerel İdare
Dördüncü Dönem MÖ 10 – MS 73 Hun Türk Hakanlığı’na Bağlı Yerel İdare
Beşinci Dönem Tam Bağımsızlık
Altıncı Dönem 555 – 639 Göktürk Hakanlığı’na Bağlı Yerel İdare
Yedinci Dönem 650 – 660 Göktürk Hakanlığı’na Bağlı Yerel İdare
Sekizinci Dönem 699 – 738 Türgiş Türk Hakanlığı’na Bağlı Yerel İdare
Dokuzuncu Dönem 751 – 1216 Tam Bağımsızlık
Onuncu Dönem 1217 – 1352 Moğol İmparatorluğu’na Bağlı Yerel İdare
On Birinci Dönem Tam Bağımsızlık 1514 – 1679 (Yarkent Saidiye Devleti)
On İkinci Dönem 1679 – 1752 Kalmuk Devletine Bağlı Yerel İdare
On Üçüncü Dönem 1756 – 1759 Tam Bağımsızlık

Çin’in Doğu Türkistan’ı İstila Ettiği Dönemler

Birinci Dönem MÖ 108 – 86 Sadece Ülkenin Güney Bölgesi
İkinci Dönem MÖ 60 –10 Sadece Ülkenin Güney Bölgesi
Üçüncü Dönem MS 74 – 103 Sadece Ülkenin Güney Bölgesi
Dördüncü Dönem 640 – 649 Ülkenin Tamamı
Beşinci Dönem 660 – 699 Ülkenin Tamamı
Altıncı Dönem 738 – 751 Ülkenin Tamamı ve Batı Türkistan’ın Bir Bölümü
Yedinci Dönem 1753 – 1756 Ülkenin Tamamı
Sekizinci Dönem 1759 – 1861 Ülkenin Tamamı
Dokuzuncu Dönem 1879 – 1931 Ülkenin Tamamı
Onuncu Dönem 1934 – Bugün

Namaz Kılan Müslümanlar

Tüm bu tarihi bilgiler, coğrafi ve sosyolojik gerçekler Doğu Türkistan’ın Çin’in bir parçası değil, aksine Çin’in tarih boyunca topraklarına katmayı istediği ayrı bir bölge olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Doğu Türkistan halkı en zor ve çetin koşullarda dahi Çin idaresini kabullenmemiş, sık sık bağımsızlık girişimlerinde bulunmuş, gerektiğinde silahlı mücadeleye de başvurmuştur. Örneğin Mançu hükümranlığının Doğu Türkistan’ı işgal ettiği 1759’dan 1862 yılına kadar, Müslüman halk 40’dan fazla defa ayaklanmış ve Çin yönetimine başkaldırmıştır.

Peki, tüm bunlara rağmen Çin’i Doğu Türkistan konusunda bu kadar ısrarcı kılan nedir? Çin’in yıllardır yaptığı zulüm ve işkencelere geçmeden önce, bu sorunun cevabına kısaca değinmek gerekir.(Devam edecek.)

Kaynak : Doğu Türkistan.com.(Sayın Harun Yahya)

Etiketler: » » » » »
Share
1822 Kez Görüntülendi.