logo

trugen jacn

GAZETECİ YAZAR ÖZKÖSE : ÇİN İŞGALİNDEKİ DOĞU TÜRKİSTAN’DA TÜRKLER KATLEDİLİYOR

Adem Özköse (@ademozkose) / X Müslüman Uygur Türklerinin Feryadı:  “Biz Her Gün Ölüyoruz!”

Köklü Değişim Medya   Gurubu İstanbul Üsküdar’daki merkezinde  düzenlediği ‘Bir Konu, Bir Konuk’ programının yeni bölümünde, Gazeteci Yazar Adem Özköse “Esir Türkler; Müslüman Doğu Türkistan Halkı” başlıklı sunumuyla  Çin’in işgalindeki Doğu Türkistan’da yaşayan  Türklerin  güncel meselelerini ve dramatık durumunu gündeme taşıyan önemli  bir konuşma yaptı.
adem özköse bir konu bir konuk doğu türkistan köklü değişim.jpg
Gazeteci-Yazar Adem Özköse’nin konuşması ana başlıklar halinde şöyle  ;
 1. Doğu Türkistanlı Müslümanların en büyük acısı olan ülkelerinde yaşayan aile ve yakınlarından 2017’den beri birbirleri ile  haberlaşamalarıdır.
 2. Zalim Çin rejiminin İslam ülkelerinin sessizliğinden cesaret alarak 2014-2016 yılları arasında inşa ettiği toplama kamplarına  1-3 milyon arasında  olduğu tahmin edilen  Müslüman Uygur’u hapsetmiştir.
 3.  Doğu Türkistan dışında yaşayan Doğu Türkistanlılar  ülkelerindeki  aile ve yakınlarından  haber alamamalarını  “Biz Çin’in baskı ve zulmü altında  her gün ölüyoruz” serzenişi ile dile getiriyorlar.
 4. Türkistan coğrafyasında yer alan Kaşgar-Buhara-Semerkand bölgelerinin doğudan batıya İslam medeniyetinin ilim merkezleri olarak tarihe iz bırakmışlardır.
 5. Doğu Türkistan  Türkleri  1870 yılında Kaşgar Doğu Türkistan İslam Devleti  hükümdarı Gazi Yakup Han zamanında Osmanlı Sultanı Abdülaziz’e bir heyet göndererek Osmanlı devletine tabiyetini  ve islam  Hilafetine bağlılık bildirmiştir.
 6. Türkistan Türkleri 19. yüzyıldaki Rus ve Çin işgaline kadar  kendi tarihi topraklarında özgür ve bağımsız olarak yaşamışlardır.
 7. Doğu Türkistan Türkleri 1759’dan beri işgalci Çin rejimlerinin  kendilerine karşı baskı, zulüm, sömürgecilik, işgal ve asimilasyon politikalarına  karşı gösterdikleri  şanlı direnişleri  nedeniyle  islam dinine yürekten bağlı ve   asla teslim olmayan  kahraman bir halk olarak anılmaktadır.
 8. Doğu Türkistan Türklerine  bu ruhu veren en önemli unsurun kafir Çin medeniyeti karşısında kendi medeniyet bilinçlerine sahip  olmaları ve bu değerleri ile öne çıkmaları olmuştur.
 9. Uygur Türkleri  her şeye rağmen alfabelerini  değiştirmemişler ve günümüze kadar korumayı başarmışlardır.
 10.  İşgalci Çin,Uygur Türklerinin kindi dini ve milli değerlerine bağlılıklarını  öne sürerek ülke genelinde   yüzlerce Çin tipi toplama kampları  kurmuştur. Bu kamplara esir olarak hapsettiği  milyonlarca  Türk  halkını sindirmek ve toptan yok etmek için  dini değerlerine göre yaşamalarını  yasaklamıştır. Toplama kamplarında haram-helal mefhumunu yok etmeye çalışmaktadır.  adem özköse bir konu bir konuk doğu türkistan köklü değişim 3.jpg

Doğu Türkistan’in  2.Bir Endülüs    Yapılmasına Asla İzin Verilmemelidir !

Gazeteci yazar Adem Köse konuşmasının son kısmında  dünya Müslümanlarına dini ve insani  sorumluluklarını bir kez daha hatırlatarak şöyle  konuştu :  ” İslam dünyası eğer Doğu Türkistan’a sahip çıkmazsa,  15.yüzyılda tıpkı Endülüs gibi güzide bir İslam diyarının yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. İslam ümmeti Doğu Türkistan’in 2.bir Endülüs yapılmasına asla izin vermemelidir. Çünkü, Müslümanların bir yanı İstanbul, bir yanı Gazze ve diğer yanı ise Kaşgar’dır. Çünkü,  Müslümanlar  bir vücudun  uzuvları  gibidir.  adem özköse bir konu bir konuk doğu türkistan köklü değişim 2.jpg

Doğu Türkistan’ın  Sorunlarına Düşman  Gözü ve Dili İle   Bakılmamalı ve Asala Unutulmamalı

Gazeteci Yazar Adem  Özköse konuşmasını Doğu Türkistan sorunu  hakkında   yapılması gerekenleri  sıralayarak şöyle sonlandırdı :

 • Çin işgalindeki Doğu Türkistan’ı asla unutmamalıyız.
 • Doğu Türkistan hakkındaki bilgilerimizi  düşmanın  anlattıklarına  göre  ve onunu diliyle asla konuşmamalıyız.
 • Doğu Türkistan başta İslam  ümmetinin meseleleri hakkında  sürekli bilgilerimizi güncellemeliyiz ve  daima bilgi sahibi olmalıyız.
 • En  önemlisi  ise  İslam dünyasının henüz özgürlüklerine kavuşamamış Doğu Türkistan,Arakan ve Gazze başta mazlum bölgeleri için sürekli eylem ve hareket halinde bulunmalıyız.
 • Yapacağımız bu eylem ve hareketlerimiz için İslami mücadelenin olmazsa olmazı olan teori-pratik bütünlüğünü sağlamak  zorunda olduğumuzun bilincinde olmalıyız.

Esir Türkler - Müslüman Doğu Türkistan Halkı (Adem Özköse) Fiyatı, Yorumları, Satın Al - Kitapyurdu.com

Kaynak :  https://kokludegisim.net/haberler/uygur-halki-biz-her-guen-oelueyoruz

Share
521 Kez Görüntülendi.