logo

trugen jacn

DİNİ ÖZGÜRLÜKLER KOMİTESİ : UYGUR İNSAN HAKLARI YASASI DERHAL UYGULANMALI !

17 Haziran 2020 ‘de ABD.Başkanı Trump tarafından onaylanarak resmen yürürlüğe giren Uygur İnsan Hakları Politikası yasasının derhal uygulanması gerektiği bildirildi. ABD.yönetimine bağlı ve bağımsız bir devlet Kurumu Dini Özgürlükler Komitesi Üyeliğine seçilen Doğu Türkistan asıllı Uygur Türkü Komiseri Dr.Nuri Türkel gürümüzde en önemli konu bu yasa hükümlerinin bir an önce uygulanmaya konulması ve Çin’e uygulanacak Ambargo Mekanizmasının ivedi olarak işletilmesi gerektiğini açıkladı .

UYGUR HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (UYHAM)

ABD.Başkanı Trump tarafından 17 Haziran tarihinde onaylanarak yasalaşan Uygur insan Hakları Politikası’nin yankıları artarak devam ediyor.Çin yönetimi kendilerinin Doğu Türkistan’daki baskı,zulüm ve etnik soykırım cinayetlerinin sona erdirilmesi için uygulanacak yaptırımları konusunda ve bu yasaya karşı Doğu Türkistan genelinde halkı toplu şekilde bu yasaya karşı koyma ve ABD’yı hakaret ve aşağılama kampnyaları başlattığı bildiriliyor.

Çin: Müslüman Bölgesinde Ağır Baskı | Human Rights Watch

Nuri Türkel : Burada En Önemli Mesele Çin’e Ambargo Uygulanması

Özgür Asya Radyosuna konuşan ABD.Dini Özgürlükler Komitesi’nın Uygur asıllı Komiseri Dr.Nuri Türkel uygur yasasının bir an önce uygulanmaya başlamasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi ; “İlk etapta en önemli mesele bu yasanın en önemli maddesi olan Çin’e karşı ambargo mekanizmasını hemen işletmektir. ABD.devlet sisteminde en önemli aşama yasa yapmaktır. Ancak.bu yasayı uygulamak ise bir diğer önemli süreçtir. Bundan sonra bu yasanın bir an önce uygulanması çok daha fazla dile getirilmelidir. Eğer yasa hükümleri uygulanmaz ise bunun pek önemi kalmaz.Yasa yerinde dosyalarda kalmaya devam eder.Bu nedenlerden ötürü 18 Haziran’da Dini Özgürlükler Komitesi bu konuda bir açıklama yaptı.Uygur İnsan Hakları ve Politikası yasasının Trump yönetimi ile ekoordinasyon içerisinde bu yasanın gereklerini yerine geterilmesini talep ettik. Ayrıca, Trump Hükümetinin Uygurların insanlığa karşı suç niteliği taşıyan Çin’in soykırım uygulamaları için sorumluluğu vardır. Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur,Kazak ve diğer Türkleri yönelik uygulamalar insanlığa karşı işlenen cinayet,modern kölelik sistemi ve kültür ve medeniyet soykırımı olarak kınanması,tedbir alınması ve en önemlisi Çin’e karşı ambargo uygulanması olmalıdır.

Çin'in Uygur çocukları zorla tuttuğu kamp görüntülendi

Dini Özgürlükler Komitesi : Uygurlara Etnik Soykırım Uygulanan ÇKP.lı Sorumlulara Cezalandırılmalı

ABD.Dini Özgürlükler Komitesi 17 Haziran(da yaptığı açıklama’da ABD.yönetiminin Uygurların insani haklarını çiğneyen bölgede görevli Çinli yetkililere derhal cezai tedbirler uygulamak,azınlık olarak tanımlanan ve bölgede yaşayan Müslüman Uygur,Kazak ve diğer Türk halklarının dini,etnik ve tüm mevcudiyetlerinin korunması :Müslüman azınıkların temel insanı haklarını çiğneyen Çin yönetiminin kınanaması gibi hususlar yer alıyor.

Müslüman Uygurlar Çin Hükûmetine Bağlılıklarını İspatlayana Kadar Siyasi  Kamplarda Tutuluyor” || Gökbayrak Dergisi

İnsan Hakları İzleme Örgütü : Uygur Yasası Tarihi Bir Olay,Ama Uygulanması önemli

Uluslar arası İnsan Hakları İzleme Örgütü(HRW) Asya İşleri Direktörü Sophie Richardson ABD’nın çıkardığı yasanın çok önemli olduğunu ancak onun rölünün bu yasanın uygulanmasına bağlı olduğunu belirterek şöyle konuştu ; ” Uygur inisan Hakları ve Politikası Yasasına göre Uygur bölgesindeki Çin yönetiminin yetkililerine öncelikle ambargo hükmünün uygulanması gerekir.Yasa ile Trump yönetimi ABD.Parlamentosuna 180 gün(6 ay) içinde Bölgede yaşayan Uygurlara yönelik suç işleyen Çinli sormluların tam Listesini hazırlayarak teslim etmesi gerekiyor.Bu yasanın uygulanması aşamasında Listenin hazırlanması için son gün olan 14 Aralık günü olağanüstü derecede çok önemli bir gün.Ben herkesin özel takvimindeki 14 Aralık tarihine işaret koymasını tavzsiye ediyorum.Bu gün ABD yönetiminin Parlamentoya Uygur bölgesinde yaşayan Azınlık olarak tanımlanan Uygurlar ve diğer Müslümanların insan haklarını çiğnediği için ambargo uygulanacak Çinli sorumluların Listesinin teslim edileceği en son gündür. Ambargo Çin yönetimi için çok önemli bir silahtır.” şeklinde konuştu.

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
489 Kez Görüntülendi.