logo

trugen jacn
05 Nisan 2020

BARIN AYAKLANMASININ 30.YILINDA ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ.

Bugün 05 Nisan 2019. Doğu Türkistan Bağımsızlık mücadelesinin 20.yüzyıldaki en önemli dönüm noktası olan Barın milli ayaklanmasının 29.yıldönümüdür. Barın Ayaklanmasının Önderi Doğu Türkistan Islahatçı İslam Partisinin Lideri Zeyyiddin Yusuf Başta olmak üzere bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.

Barin-basturulghan-Uyghurlar-305.jpg

Hamit Göktürk /UYHAM

DOĞU TÜRKİSTAN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI : BARIN AYAKLANMASI

Barın İlçesi Kaşgar Merkeze 60 Km. Yenihisar İlçesine ise,35 km.dır.Yenihisar İlçesi daha yakın olduğu için Barın halkı daha çok Yenihisar’ı tercih etmektedir. Ayrıca bu ilçemizde önemli sayıda Kırgiz Türkü Kardeşlerimiz de yaşamaktadır.

Aktu İlçesi ile ona bağlı Barın kenti Pamir dağları eteklerinde, Taşkurgan yolu üzerinde ve ona çok yakın stratejik ve askeri bakımdan çok önemli bir konumdadır. İlçenin zamanın şartlarına göre ulaşımın zor olması ve diğer etkenler nedeniyle İstilacıların fazla nüfuz edemediği, dini ve milli duyguların çok güçlü olarak iyi korunduğu bir yerleşim yeridir.

Kızılsu Aktu Hrt.

Aktu İlçesi ve ve onun kalbi sayılan Barın kenti
Barın Aktu ilçesine 17 km.uzaklıkta olup, yüzölçümü bin Km2.dır. 1990 yılı istatistiklerine göre nüfusu 20 bin kadardır. Bölge Çinli İşgalcilerca 1955 yılından beri Artuş merkezli Kızılsu Kırgiz Özerk Oblastı(Özerk İli)’na bağlanmıştır. Bu ilçemizde 1730 yılında Moğolistan’in Orhon vadisinden toplu göç ederek yerleşen 20 bin civarında Kırgiz Türkü Kardeşlerimiz de Uygurlar ile birlikte yaşamaktadırlar.

Aktu’da Meydana Gelen İşgal Karşıtı Hareketler Ve Ayaklanmalar

1. Hekim Taş İsyanı : Komünist Çin işgalinden bir yıl sonra 1950’de Barın Kenti Başkan yardımcısı Hekim Taş liderliğinde işgalcilere karşı bir milli ayaklanma gerçekleştirilmiştir.İsyan Çin İşgal Ordusu tarafından yüzlerce Müslüman Uygur ve Kırgiz Türkü katliama tabi tutularak Kanlı bir şekilde bastırılmıştır.Özgürlük ayaklanmasının Lideri Hekim Taş Çin İşgal güçlerinde şehit edilmiştir.

2. Aziz Osman İsyanı : 16 Ağostos 1969 Mao’nun başlattığı tarihin en büyük felaketi sayılan Kültür devrimi esnasında Aziz İsa adında bir Uygur Türkü mücahidin önderliğinde Kızıl Muhafızlara karşı ayaklanma meydana gelmiştir.300 kişinin katıldığı bu isyanda Mücahitler Çin işgal Ordusunun Cephane ve silahlarına el koymuş ve bu silahlarla işgalcilere karşı koymuştur.Ayaklanma sonucunda onlarca kişinin öldürüldüldüğü ve yüzlerce kişinin tutuklandığı tahmin edilmektedir.

3. Mehmet İsa İsyanı : Aziz Osman isyanından hemen sonra 20 Ağostos 1969’da Mehmet İsa adında bir Önderin başlattığı bir işgal karşıtı ayaklanamadır.Katılanların sayısı 700 olarak açıklanmıştır. Çin Ordrusundan ele geçirdiği silahlarla silahlanan Mücahidler kanlarının son damlasına kadar Çin işgal ordusu ile gerilla savaşı yapmış ve işgalcilere önemli kayıplar verdirmiştir. Mücahidlerin tamamı kanlarının son damlasına kadar savaşarak şehadet mertebesine ulaşmışlardır.

4. Doğu TÜrkistan İslahatçı İslam Partisi (DTİİP.) ’nin Başlattığı Silahlı Milli Ayaklanma/Direniş : 

Doğu Türkistan İslahatçı İslam Partisi ( DTİİP) Lideri Kari Zeyyiddin Yusuf komutasında 05 Nisan 1990’da başlayan büyük bir halk ayaklanmasıdır. Bu ayaklanma planlı, programlı ve yapılan çok iyi hazırlıklar sonucunda başlatılmıştır.Bu kutsal başkaldırı hareketi Doğu Türkistan meselesinin ilk kez uluslar arası topluma duyurulmasını sağlamıştır. Ayaklanma haberi ilk kez uluslar arası medya’da ve Türkiye’de yankı bulmuştur. Bu ayaklanmanın Doğu Türkistan bağımsızlık mücadelesinde 20.yüzyılda bir ilk ve Doğu Türkistan Milli bağımsızlık mücadelesinde dönemeç olarak kabul edilir. Doğu Türkistan Reformcu  İslam Partisi, Türk- İslam dünyasına ve insanlık alemine bir beyanname neşrederek ayaklanma hakkında bilgi vermiş ve  tüm dünya’dan kendilerine yardım etmelerini talep etmiştir. Bu ayaklanmanın önde gelen Liderlerin resimleri ile neşrettikleri beyanname,  05 Nisan 1993’te bir ulusal Gazetede tam sayfa olarak yayınlanmıştır. Bu ayaklanma  daha örgütlü ve sistemli olarak yapılan bir Milli harekettir.

Aktu’da Yetişen ve Doğu Türkistan Milli Bağımsızlık Mücadelesinde rol alan Önemli Şahıslar


1-Sıddık Beg : Kırgiz Türklerinden olup,1860’lı yıllarda Mançu-Çin işgalcilerine karşı Doğu Türkistan çapında başlayan Milli ayaklanmanın Kaşgar Cephesi komutanıdır. Osmanlı devletimize biat eden Doğu Türkistan(Kaşgariya)İslam devletinin kurulmasında önemli payı bulunumaktadır.


2.- General İshak Bek Mononov : 1944’te kurular Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin genel Kurmay Başkanı Şehit General   İshakbek Mononov de bu bölgedendir. General Mononov Mütteffiklerin 2.Dünya Savaşı sonrasındaki Berlin kuşatmasının önde gelen Sovyet Kızıl Ordusunun ünlü Türk komutanlarındandır.

3.- Manasçı Yusuf Mamay : Dünya’ca ünlü Kırgiz Türkü Manasçımız Yusuf Mamay Aktu’ludur. Kırgiz Türklerin toplamı bir milyon beyitten oluşan Manas Destanını hafızasında saklayarak ve söyleyerek günümüze kadar ulaşmasını sağlayan bir ünlü Ozan’dır.

Çin İşgal Ordusu Bu Ayaklanmayı Vahşi Yöntemler kullanarak Kanla Bastırmıştır.
İsyanın bastırılması haftalarca sürmüştür. Çin işgal Ordusu Çin’den özel Paraşutçu ve Özel Birlikler birlikler sevkederek bastırmıştır.7 köy tamamen haritadan silinmiştir.

Tohtı Muzart

Tarihçi Tohti Muzat’ın Anlattıkları

Japonya’da yaşııyorken,1993 yılında İstanbul’a gelen ve 3 yıl önce gittiği ülkesinde Çini işgal yönetimince tutuklanarak ceza evine atılan ve daha sonra öldürülen Uygur Tarihçi ve bilim insanı Tohti Muzat bu satırların yazarına geldiği İstanbul’da şunları anlatmıştı ; ” Ben zamanın Kukla Sözde Eyalet Başkanı Timur Davamet’in özel Kalem Müdürü idim.Ayaklanma sonrasında Kukla Başkan Davamet’in refaketinde ayaklanma sonrası bölgeye ziyaretinde bulundum. Ayaklanmaya katılan Köyleri dolaşırken Kukla Başkan Çin İşgal Ordusunun sergilediği esnasında vahşetten çok etkilenerek gözyaşlarına boğulduğuna şahit oldum. Bu kişi ne de olsa bir Uygur Türkü idi. Kukla Başkan Timur Davamet bu vahşet karşısında yanındaki Çinli komutana dönerek “ Beşikte öldürülen bu bebeklerin ne günahı vardı de bunları de katlettiniz ? dedi.Bunun üzerine ÇKP Ordusu Komutanı buna cevap vermeden darhal yanımızdan uzaklaşarak kayboldu.” demiştir.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve ayakta duran insanlar

Doğu Türkistanlı Fikir adamı,şair ve yazar aynı zamanda Uygurnet.org Sitesi yazarlarından Mehmet Emin Hazret (Azamat Bek) 1997 yılında yazadığı “Bağımsızlık Savaşı ”  adlı eserinde Barın inkılabını şöyle değerlendirmektedir ;


“ Barın Ayaklanması Demir Perde(Duvar) içinde 40 yıldır, İşgalcılarca Kölelik eğitimi ile sindirilmeye çalışılan Barın ve Doğu Türkistan halkının köle olmayı asla kabul etmediğinin açık ve net kanıtıdır.Bu ayaklanma Müslüman Uygur Türklerinin kalbinin derinliklerindeki bağımsızlık ateşinin  daha sönmediğinin ve bundan sonra da asla da sönmeyeceğinin kesin bir kanıtı olmuştur. Barın Kenti Doğu Türkistan’da mevcut binlerce Uygur kentinden biridir. Şanlı Barın Ayaklanması Çinlilerin tabiri ile “ Bir Damla Suda da Güneş Işığını Görmenin Mümkün Olduğu”nun bir delilidir.
Barın İnkilabı Doğu Türkistan halkının “ Biz daha ölmedik. Ayaktayız ve bize  hürriyet ve Bağımsızlık her zamankinden daha  fazla elzemdir.”sedasını bütün dünya’ya haykırdığı bir sestir.
Barın İnkilabının Lideri Şehit Mücahit ve Önderimiz Zeyyiddin Yusuf ve onun Kahraman Silah ve Mücadele Arkadaşları, mukaddes inançları,ve mazlum milleti ve esaretteki ana yurdu için kendilerinden milyorlarca kez güçlü ve üstün İşgalcı Düşmana karşı kahramanca mücadele etmiş ve cihad farizasını yerine getirerek bizlere ve mücadelemize parlak bir ışık olmuş ve unutulmaz  kutsal bir ülkü bırakmıştır.Barın İnkilabı Doğu Türkistan halkını hürriyet ve bağımsızlık için bir kez daha düşünmeye sevketmiş, mücadele için  uzun süredir unuttuğumuz bir yöntemi,Başkaldırıyı  bizlere  tekrar  hatırlatmıştır. Doğu Türkistan’ın İstiklalini,Müslüman Uygur Türklerinin onurunu tekrar elde etmenin ve korumanın yegane yolunun bu tür mücadelelerden geçtiği kanıtlamıştır. Barın İnkilabı, Müslüman Uygurlar için bu ve benzeri mücadeleden başka  bir çıkış yolunun bulunmadığını bir kez daha hatırlatmıştır.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve yazı


Barın İnkilabi Doğu Türkistan Kurtuluş Mücadelesinde Sönmeyen bir meş’aledir.


Barın Ayaklanması Doğu Türkistanlılar için bir kurtuluş reçetesidir. Müslüman Türklerinin onurdur ve gururudur.
Barın’ı asla unutmayacağız ve unutturmayacağı
Barın Milli Bağımıszlık hareketinin 30.yılında Şehit Liderimiz Zeyyiddin Yusuf başta bütün mücahitlerimizi,şehitlerimizi bir kere daha minnet ve rahmet ile anıyoruz.

Görüntünün olası içeriği: 7 kişi, Aygul Yusup dahil, yazıBarın İnkilabi Doğu Türkistan Kurtuluş Mücadelesinde Sönmeyen bir meş’aledir.

 Barın Ayaklanması Doğu Türkistanlılar için bir kurtuluş reçetesidir. Müslüman Türklerinin onurdur ve gururudur.
Barın’ı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız.
Barın Milli Bağımıszlık hareketinin 29.yılında Şehit Liderimiz Zeyyiddin Yusuf başta bütün mücahitlerimizi,şehitlerimizi bir kere daha minnet ve rahmet ile anıyoruz.

Barın Şehitlerimiz ve Kahraman Mücahitlerimizi bizim onurumuz ve gururumuzdur.
Şehitlerimizi  unutmak şanlı tarihimize en büyük ihanettir. Unutmayacağız ve unutturmayacağız.
Selam Olsun Kahramanlar Yurdu Şanlı Aktu’ya !
Selam olsun Gazilerin ve Mücahitlerin Bitmeyen Kaynağı ve  Kutlu Diyarı Kahraman  Şanlı BARIN’a !

(850)

Etiketler: » » » » » » » » » » » »
Share
1915 Kez Görüntülendi.