logo

trugen jacn
04 Temmuz 2014

ABD-UYGUR BİRLİĞİ BAŞKANI SEYİTOF : ULUSLAR ARASI TOPLUM Dr.İLHAM TOHTI’ İLE CİDDİ OLARAK İLGİLENMELİ !

dc3e69ca-f509-42e4-9fca-26bf1a3719ae

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM)

Washington merkezli Amerika-Uygur Birliği Derneği Başkanı Dr.Alim Seyitof, 15 Ocak’tan beri tutuklu bulunan Pekin Merkezi Milletler Üniversitesi öğretim Üyesi, İnsan hakları aktivisti ve Uygur Demokrasi ve Hukuk Hareketi Lideri Doç.Dr.İlham Tohtı’nin durumu ve onun geleceği ile Uluslar arası toplum’un ciddi olarak ilgilenmesini,onun mahkeme safhasını tarafsız gözlemciler aracılığı ile yakından takip etmelerini talep etti.
Dr.Seyitof,bu görüşünü “washington Post” gazetesinde yayınladığı makelesinde dile getirdi ve Dr.İlham Tohtı’ meselesini gündeme getirerek uluslar arası topluma bir kez daha hatırlatmaya çalıştı.
Dr.Alim Seyitof makalesinde şunları yazdı : “ Uygur meselesini Barış ve dialog yolu ile ifade eden ve gündeme getiren Dr.İlham Tohtı’nın sonunda Çin yönetiminin “Düşman”ına dönüşmesi ve bunun sebepleri, Doğu Türkistan ve Uygur meselesinin çok daha iyi anlaşılmasında, çok önemli bir noktadır. Çin yönetimi yıllardan beri idaresi altındaki Uygur,Tibet,Moğol ve diğer Çin’de yaşayan ve kendi ana vatanlarında “Azınlık” olarak nitelediği Milletlere uygulanan Milliyetler Politikasının çok iyi olduğunu, Uygurlar başta bütün azınlıklara karşı Çin Hükümetinin devamlisurette ” İyilik, Yardım ve Şafkat gösterdiği ve başını okşayageldiğini”, bu nedenle bu azınlıkıların Çin Komünist Partisi yönetiminden memnun ve razı oldukları söylemini sürekli propaganda malzemesi olarak kullanagelmektedir. Dr.Tohtı ise, Uygurların, etnik Çinlilerin sürekli olarak ırkı aşağılanmasına maruz kaldığını ve ezildiklerini dile getirmiştir. O,ayrıca,sözde özerk bölge’de sürekli olarak meydana gelen şiddet olaylarının gerçek müsebbinin Çin Komünist Partisi yönetiminin yanlı ve etnik temelli politikaları olduğunu ifşa etmiştir. O konuşmaları ve yayınlanan makaleleri ile Çin’in 11 Eylül saldırılarından sonra ortaya attığı “ Çin tezagahlarında Dokunmuş Sözlerini” yanı “ Çin’in de Uygur Terörizminin Kurbanı” iddiasının ne kadar büyük bir yalan olduğu gerçeğini ortaya koymuştu. Çin, bu yalanlarının Dr.Tohti tarafından karşı tezlerle çürütülüp ortaya konulmasını ise,kendilerine karşı bir tehdit olarak görmeye başlamıştır.”
Dr.Alim Seyitof Makalesini şu cümleler ile tamamlıyor ; “ Bana göre,Dr. Tohtı’nın bir anda Çin’in Düşman’nına dönüşmesine sebep olan temel neden, onun Çin’in Uygurlara karşı yürüttüğü politikanın gerçek mahiyeti ve esas sebeplerini sağlam bilgi ve gözlemlerine dayanarak, büyük bir maharetle ortaya koymuş olmasıdır. Ben bu yüzden Uluslar arası toplum’dan ve insan hakları örgütlerinden onun durumu ile yakından ve ciddi olarak ilgilenmelerini istedim.”

Kaynak   : http://www.rfa.org/uyghur/qisqa_xewer/ilham-toxti-07032014162827.html

Etiketler: » »
Share
868 Kez Görüntülendi.