logo

trugen jacn

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ETNİK VE EKONOMİK IRKÇILIĞA DAYALI SÖMÜRGE DÜZENİ

Kaşgar, Kaşgar İli, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Çin haritası

 

 Hamit Göktürk / Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)

Çin işgal yönetiminin esaret altındaki tuttuğu Doğu Türkistan’da yürüttüğü,baskı, zulüm,işkence,dini ve etnik soykırım uygulamaları bir gerçek. İşgalcı Çin bütün bunlara ek olarak binlerce yıldan beri Uygur Türklerinin kendine özgü bir kültür ve medeniyet kurarak yaşayageldiği  bu tarihi Müslüman Türk yurdunu tamamen etnik Çinlilerin yaşadığı bir Çin toprağı haline dönüştürmek istiyor. ÇKP.’nın eli kanlı Çin ırkçısı diktatörü Mao’nun öncelikli bir uygulama olarak başlattığı Doğu Türkistan’a etnik Çinlileri yerleştirme politikası onun  bir birinden zalım ve acımasız Şakirtları olan  ÇKP.diktatörleri tarafından ısrarlı ve şiddeti daha arttırılarak sürdürülüyor. İşgalcı Çin,bu aşağılık ve insanlık dışı uygulamalarını yaparken.,bu Irkçı uygulamalarını dünyadan çok ustaca ve sinsice gizliyor.

çİN zÜLMÜ RESİMLERİ ile ilgili görsel sonucu

İşgalcı Çin Doğu Türkistan’ı Bir Çelik Perde Gerisine Kapatmıştır

Soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği için  kullanılan  Demir perde deyimi  bugün  Komünist maskesinin altına kendini ustaca gizlemeye çalışan Faşist Çin yönetimi için de geçerli.Üstelik,İşgalcı Çin’in Doğu Türkistan’daki jenosid,assimilasyon ve zorla dönüştürme uygulamaları Nazi Almanayasının uygulamalarından de beter. Günümüzde İşgalcı Çin Doğu Türkistan’ı adeta bir “Çelik Perde “’nin gerisine kapatmış ve  dönüştürmüş durumda. İşgalcı Çin’in Doğu Türkistan’daki insanlık dışı  baskı,zulüm,etnik ayırımcılık,aşağılama,dini ve ırkı soykırım uygulamalarının kanıtları ile yurt dışına iletilmesi mümkün değil. Belki de imkansız. İletişim teknolojisi ile imkanlarının çok geliştiği günümüzde Çin yönetimi,insanların bu doğal haklarını gasbetmiş ve yasaklamış durumda. Çünkü, Doğu Türkistan’da sokaklarda herkesin telefonlarını kontrol eden Cep Telefon Polisleri var. Doğu Türkistan’a gidenler de bir daha gidememek,Akrabalarının zarar görmemesi ve başka sebeplerden dolayı gördüklerini anlatmaktan korkuyor ve çekiniyorlar. Buna rağmen  çok az sayıdaki cesur ,vatansever ve fedakar kişiler Çin’in Doğu Türkistan’daki bu Şen’i uygulamalarının elem ve istirabını kalbinin derinliklerinde hissedebiliyoır. Doğu Türkistan’a ziyarete amacı ile giden bazı Uygur Türkleri bu konuda  bizzat şahit oldukları ve birinci kaynaktan duyduklarını yüreğine ve hafızasına not ederek dış dünya’ya  ve bizlere iletmektedir. Bu ve benzeri  bilgilere de onların anlatımı ile  ulaşabiliyoruz.

İlgili resim
Çin,Doğu Türkistan’da Acımasız ve Vahşı Bir Etnik Sümürge Politikası Uyguluyor
İşgalcı Çin yönetimi,Doğu Türkistan’ın tarihi sakinleri ve asıl sahipleri Uygur Türklerini bir an önce  toptan yok ederek bir an önce tamamen etnik Han Çinlilerinin yaşadığı bir Çin toprağı haline getirmek istiyor. Bu amaçla Çinlilerin bu topraklara yerleşmelerini teşvik ve bazen de zorunlu olarak uyguluyor. Etnik Çinlilere ekonomik ayrıcalıklar,teşvikler ve olağanüstü imtiyazlar tanıyarak Doğu Türkistan’a göçetmelerini ve bu topraklarda yerleşmelerini teşvik ediyorlar.Bu uygulamaları yaparken ortaçağ sömürgecilerinden b kat bekat beter   insanlık dışı ve acımasız yöntemler kullanıyorlar. Çinli Sömürge düzeninin Kaşgar’ın Tokkuzak İlçesindeki bir uygulamasını bu ilçeyi ziyaret eden ve bir süre kalan kendisi Türkiye’de yaşayan bir Uygur Türkü’nün  gözlemlerini ve bizzat şahit ve duyduklarını  onun ağzından sizlere aktaracağım.

çİN zÜLMÜ RESİMLERİ ile ilgili görsel sonucu

Etnik  Göçmen Çinlilerin Kaşgar’daki  Vahşi ve Acımasız  Sömürge Düzeni

Tokkuzak (Dokuz Ak) ilçesi Kaşgar’ın 16 km.batısında Pamir dağlarının aşağı eteklerinde yer alan Şirin bir ilçe.Aynı zamanda tarihi ipek yolunun Himayalardan önceki son durağı ve Tacikistan,Afganistan,Pakistan,Keşmir ve Hindistan sınır düğümünün merkezinde bulunan ve stratejik konumdaki Taşkurgun’a giden tek yolun güzergahı üzerinde bulunuyor. Büyük Türk bilgini Kaşgarlı Mahmut’un medfun bulunduğu Azak Köyüne çok yakın. Ayrı zamanda Karahanlı devletinin yazlık sayfiye başkenti. Ekilebilecek arazı çok az, toprakları taşlı ve verimsiz. Kaşgar’a çok yakın olduğu için Nüfusu kalabalık bir ilçe. Halkı geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlar.Oldukça fakir bir ilçe. İşgal yönetimi bu ilçe’ye son aylarda etnik Çinli göçmenlere bedava arsa tahsis ederek bir Cep Telefonları için Şarj ve diğer ekipmanlarını üreten bir elektronik Fabrikası ile bir Tekstil Fabrikası kurmalarını sağlamış.Bu Fabrikaların elektrik,su ve diğer ihtiyaçları bedava karşılanıyor ve ayrıca yatırımcı Çinliler vergi’den de muaf tutulmuş.

Çin işçileri çalıştırma resimleri ile ilgili görsel sonucu

Etnik Çinli Patronlar Fabrikalarında Uygur İşçileri Vahşice Sömürüyor
Bu oldukça fakir İlçenin köylerinde işsiz ve açlığa mahkum edilen 30 yaşından küçük kadınlı,erkekli 2- 3 bin civarında Uygur Türkü işçi  etnik Çinlilerin devletten aldıkları bin bir türlü destekle kuruduğu bu fabrikalarda işçi olarak istihdam edilmiş.Bu işçilerin işe geliş ve gidişleri  servis bile yok.İşçilerden, uzak yerleşim yerlerindekiler  kendi imkanları ile araç kiralayarak yakındakiler ise, her gün erken saatlerde 1-2 saat yayan  yol yürüyerek   iş başı yapıyorlar.İşçilere Yemek verilmiyor.Çinli Sömürgeci Patronlar, Fabrikalarının  yanına bir İşçi Yemekhanesi de  açmış.İşçiler burada mecburen kendi yemeklerinin ücretini ödeyerek yiyorlar. Yemek ücreti  20-30 Yuan arasında değişiyor. Maaşlarının en az %30-40’ı sırf yemek parası olarak geriye bu Sömürgeçi Çinli Patronlara  ödeniyor. Çin’de normal bir Çinli işçinin aylığı 4-5 bin Yuan arasında değişiyor. Burada Çalışan  Müslüman Uygur Türkü işçilerin aylığı ise,onların aylıklarının 4 veya 5’te biri kadar.SADECE VE SADECE BİN(1.000)YUAN.

Çin zülmü Resimleri ile ilgili görsel sonucu

Çinlilerin Fabrikasında Çalışmak İstemeyen Uygurlar Cezalandırılıyor

Sömürgeci Etnik  Çinli Patronların fabrikalarında genç Uygurların çalışmaları mecburi hale getirilmiştir.Evli olanlar hiç bir şekilde işe alınmıyor.Sadece bekar genç Uygurlar istihdam ediliyorlar.Çin sömürgeciliğinin temsilcisi bu patronlar sözde Xinjang’in gelişmesi ve işsizliğin önlenmesi adı altında devletten çalıştırdığı  kişi  başına teşvik primi alıyor.Primler Çinli Patrona ödeniyor.Çinli Patronlar aldıkları aylık prim aylığının az bir kısmını Uygur işçilere ödüyor,geri kalan büyük bölümünü kendileri gasbediyor.Çin işgal yönetimi bu gasp ve çalmayı bildiği halde bu haksızlığa göz yumuyor.Çünkü,Çinlilerin Doğu Türkistan’a yerleşmeleri onlar için  birincil önceliktır.Yeterki gasbetsin,çalsın, Uygurları soysun ve ezsin, Zülmetsin.Yeterki bu  acımasız ve Vahşı Sömürgeçi Çinli Patronlar bu topraklardan gitmesin.

Bu fabrikalardaki cüz’i aylığa çalışmak istemeyenler evlenerek bu köle işçilikten kurtulmaya çalışıyorlar.

Etnik Çinli Sömürge düzeninin Tukkuzak’taki bu Fabrikalarıından çalışmak istemeyenler  şu şekilde cezalandırılıyor ;

  1. Çocukları çalışmak istemeyen yaşlı Ana Baba’ya devletin ödediği aylık sosyal yardım parası kesiliyor
  2. Ailenin oturduğu evin suyu ve elektriği kesiliyor.
  3. Yeni iş müracaatları hiç bir şekilde kabul edilmiyor.
  4. Çalışmayı kabul etmeyen gençler zorla Haşar’a götürülüyor ve ağır işlerde  haftalar ve aylarca hiç bir ücret ödenmeden bedava çalıştırılarak cezalandırılıyor.

Guantanamo RESİMLERİ ile ilgili görsel sonucu

Uygur İşçiler Guantanamo Tutukluları ve Köle Gibi Çalıştırılıyor
Uygur Türkü işçiler burada günde 10 saat çalıştırılıyor. İşçilere İş elbisesi ( forma)  dağıtılıyor.Bu formaların çalışma ve Fabrika içinde giyilmesi zorunlu. Bu iş elbiseleri Mavi Pantolon,kırmızı  renkli Ceket ve başlarına giymek için sarı şapka’dan oluşuyor.   Kıyafetleri tam ABD’nın Guantanamo ölüm kampına kapattığı içlerinde 22 Uygur Türkü’nün de bulunduğu masum Müslüman Tutukları andırıyor.Belki Çinli İşgalcılar sözde  ezeli rakipleri ABD.’ye nezire olsun diye bu işçileri böyle giydiriyordur kim bilir ?
İşçilerin izinsiz işe gelmeleri halinde kendilerinden her gün  için  300 Yuan ceza parası alınıyor. Çinli Sömürgeci Patronlara ait bu fabrikalarda çalışmak mecburi hale getirilmiş.Burada çalışmak istemeyenler ise İşgal yönetimine bildiriliyor. İşgal yönetimi çalışmak istemeyen bu Uygur gençlerini çeşitli şekillerde cezalandırıyor.
Çinli Sömürge Düzeninin Patronları Gençlerden Oluşuyor.
Burada devletin sonsuz teşviklerinden yararlanarak yatım yapan ve Fabrika kuran Çinli sömürgeci patronlar genellikle 30-40 yaş arası Çinli gençlerden oluşuyor.Bunlar çok lüks bir hayat yaşıyorlar.En son model arabaları var. Adeta bu Küçük Tokkuzak İlçesinin hakimleri konumunda. Küçük Tokkuzak İlçesinde lüks Restoran ve gece klüpleri ve Meyhaneleri de Fabrikaları ile birlikte açmış.Akşamları aileleri ile bu lüks Batakhanelere  gelerek eğleniyorlar. Bu sömürgeci Patronların kendi özel korumalarının yanında Çinli işgalcıların kendilerine tahsis ettiği resmi korumalar da bulunuyor.

İlgili resim
Tokkuzak Halkı : Tokkuzak,  Hitay Lobenlerge Cennet,Uygurlara Dozakh diyorlar
Tokkuzak kentini  geçtiğimiz yaz ziyaret eden Uygur Türkü’nün bu ilçenin genel durumu ile ilgili tesbit ve gözlemleri çok dikkat çekici ve ilginç. Tokkuzak’ın  mazlum ve cefakar Müslüman Uygur halkı İşgalcı Çin yönetiminin semirttiği ve her türlü teşvik ile buralara iş yeri açtırdıkları bu acımasız ve vahşi sömürgeci  Çin faşizmi ve  zelil Han ukalalık ve kibrinin temsilcisi bu  Çinli Patronlar ile kendi dramatik yaşam şartları arasında çok açık farkı şöyle tarif ettiklerini  ifade ediyor  ;
“Tokuzak Hitay Lobenlerge Cennet, Müslüman Uygurlerge Dozakh = Tokkuzak kenti, Çinli Patronlara Cennet- Müslüman Uygurlara ise,Cehennem.”
Bu  söylem,Tukkuzak ilçesindeki    mevcut durumu tam ve yerinde özetlediğini belirten  ziyaretçi sözlerini şöyle sonlandırıyor ; ” Benim kaldığım birkaç gün içinde bunu gözlerimle gördüm.Bu genç Çinli Patron Bozuntularının hal ve hareketleri tam bir rezalet ve insanlık dışı.Yemek yediği Restoranlarda dahi bunlara özel köşe ayrılıyor.İşletme bunlar için Çince özel yemekler yapıyor ve özel servis ve hizmet ediliyor. Filimlerde gördüğümüz Batılı kan dökücü  Sömürgecilerden daha vahşi ve acımasız.Kendilerini adeta bu toprakların sahibi  ve mutlak hakimi olarak görüyorlar.”şeklinde  konuştu.

Etiketler: » » » » » » » » » » » »
Share
1536 Kez Görüntülendi.