logo

trugen jacn
24 Ocak 2015

SÖZDE KADIN DERNEĞİ BAŞKANI KADIN ÇİNLİ’DEN FAŞİZMİ ANIMSATAN AŞAĞILIK SÖZLER..

Kerye8

Hamit Göktürk / Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)

Son yıllarda Çin’in içte,sözde azınlık yanı Çinli olmayan Milletlere,dış politika’da ise, Han şövenizmi ile Çin faşisizmi temelli söylem ve Uygulamalara sıkca rastlanmakta.
Geçtiğimiz aylarda 77 yıl önce Japonların Çin’in Nanking kentin’de yaptığı katliamın yıldönümü devlet başakanı Xi Jing Ping’ın de katıldığı  törenlerle kutlanması,ülke’de Japon aleyhtarlığının tavan yapmasına yol açmıştı.
Çin işgal yönetimi, Doğu Türkistan’da   şimdiye kadar yaptıkları bütün etnik temelli soykırım ve ayırımcılaklar sinsice ve dillendirmeden uygulamakta iken, son  aylarda bunu açıktan söylemeleri Doğu Türkistan’daki Çin işgal ve sömürgeciliğinde yeni bir aşama olarak kabul ediliyor.
Hür Asya Radyosu  Haber Sitesinde yer alan bilgilere göre , geçtiğimiz günlerde sözde Özerk Bölge Kadınlar Birliği nezdindeki ÇKP.Genel Sekreteri ve bu sözde Kuruluş’un Kadın Müdür Yardımcısı Hou Hen Miey, “Doğu Türkistan’da Müslüman Uygur Türklerinin ekseriyeti teşkil ettiği güney bölgelerinde nüfus artış oranının planlannın çok üzerinde  ve çok aşırı olduğunu belirterek “Bunun derhal Kontrol Edilmesi gerektiğini  ” açıklamıştır
Çin medyasında yer alan bilgilere göre Çinli Kadın KP.Sekreteri ve Kadınlar Birliği Müdür Yardımcısı’nın bu sözleri Bölgesel Çin Komünist Partisi,Siyasi Danışma Konseyi’nin 11.Kurultayı’nın 3.Oturumunda dile getirmiştir. Konuşma ve fikirleri ile  Nazilerin 1930’lu yıllardaki söylem ve uygulamalarını andıran Komünist Maskeli bu Çin Faşisti sözde Kadın Müdür’ün heyezanlarına devam ederek şunları de ifade ettiği bildiriliyor,” Güney bölgelerinde Müslüman Uygurlar kendi aralarında Hükümete kayıt yaptırmadan İmam nikahı ile evleniyorlar ve hemen çocuk sahibi olmaya başlıyorlar.Uygur erkekler tek eşle yetinmemekte ve ikinci bir eş de almaktadır. 3o’lu yaşlardaki Uygur Kadınların büyük anne oldukları görülüyor. Uygurlar bu bölge’de evlenme işlerinde kendi aralarında dini anlayış ve inançlarına göre hallediyorlar.Kendi aralarında evlenip boşanıyorlar. Yönetimin ise,bunlardan haberi olmuyor veya olsa da yansımıyor.  Bu ise, kayıt dışı, ve plansız uygulamalırın ortaya çıkmasına yol açıyor.Yönetim olarak bu durumdan çok endişeliyiz. Ayrıca,bu durum, bedensel,zihinsel ve kalitesiz nesillerin ortaya çıkması ve çoğalmasına yol açmakta. Yetersiz ve kalitesiz nesillerin  yetişmesi  ise, bölgenin sosyal,siyasal ve toplum yapısını olumsuz yönde etkilemekte ve bölgenin isitikrarı için tehdit oluşturmaktadır. Bu durumun derhal sona erdirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekir.” Şeklinde konuşmuştur.
Geçtiğimiz aylarda Bölge ÇKP,Genel Sekreteri ve bölgenin Tam yetkili Çinli Diktatör Jang Cung Şen’in Çin işgal Ordusuna yaptığı bir konuşmasında “ Çin yönetimlerinin Doğu Türkistan’da yıllardan beri uygulayageldiği Uygurları Kendi yağı ile Kavurma yapma yönetimini ısrarla sürdürülmesi” talimatını vermişti.
Bölge uzmanları, Çinli işgal yönetimindeki yetkili ağızlardan 1930’lu yıllarda Almanya’da Naziler tarafından ortaya atılan Faşist temelli uygulamalarını çağrıştıran açıklamaları ile, Doğu Türkistan’da yürütülen Çin asimilasyonu ve kitlesel soykırım uygulamalarında yeni bir aşama olduğu noktasında birleşiyorlar.

Etiketler: » » » » » »
Share
1244 Kez Görüntülendi.