logo

trugen jacn

YENİ KABİNENİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Dr.Ferhat Kurban TANRIDAĞLI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ve yeni kabine Hayırlara vesile olsun.
Tebrik etmek, alkış tutmak işin kolayı.
Ben bazı eksiklikler görüyorum. Vatandaşlık görevim ve toplumsal sorumluluk bilincim gereği görüşlerimi paylaşacağım:
1.Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Bu bakanlığa getirilen Sayın Mehmet ERSOY beyin başarılı bir Turizmci olduğu belli. Ülkemizin Turizm işlerini başarı ile yürüteceğinde hiç kuşku yoktur. Ancak aynı başarıyı Kültür işlerinde de gösterbilir mi?
Bu soru Sayın Bakanın yeteneği ile ilgili değil, iş hacmi ve karakteri ile ilgilidir. O zaman sistemi gözden geçirmek gerekir.
Dünya ülkelerine baktığımız zaman Kültür bakanlığı ile Turizm bakanlığını birleştiren bizden başka ülke görünmüyor, veya bazı ülkeler Kültür işlerini onu tamamlayıcı konular ile birleştirmiştir.Özellikle köklü geçmişi ve kültür birikimi olan ülkelerde Kültür bakanlığı ayrı bir bakanlıktır.Konumu bizimle benzer durumda olan Yunanistan’da ” Kültür ve atletizm bakanlığı” var ve tek başına Turizm bakanlığı var. Fransa’ da “Kültür ve iletişim bakanlığı” var, Çin’ de ” Kültür Bakanlığı” tek başına bir bakanlıktır. İngiltere’ de “Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı” var, turizm ile birleşik değil.
Elbette her ülkenin kendi gerçekleri vardır, ülkemizin gerçeği ise konum itibari ile Turizm ne kadar önemli ise köklü kültür birikimi ve Vizyonu itibari ile Kültür işleri de o kadar önemlidir.
Devlet sistemindeki hantallığı gidermek için böyle bir birleşime gidilmiş olabilir. Ama bu düzenlemeleri yaparken devleti aksak, çolak duruma düşürecek düzenlemelerden de kaçınmak lazım.
Sonuç olarak Ülkemizin coğrafik konumu ve köklü tarihi vizyonu itibari ile Turizm bakanlığı ve Kültür bakanlığı birer bağımsız bakanlık olmalıdır.Eğer Kültür işleri bazı konular ile birleştirikecekse, ülkemiz için “KÜLTÜR VE SANAT BAKANLIĞI” konu olarak bir birini tamamlar ve çok ta isabetli olur.
2. Türk Dünyası bakanlığı olmalıdır.
Bu konudaki öneri ve gerekçelerimi seçim öncesinde paylaşmıştım.
Kısaca özetlersek:
1)Türkiye Cumhuriyeti devleti köklü geçmişi olan bir devlettir ve kökleri Türkistan’ dadır. Türkiye’ nin bugünkü nüfusunun 2 misli fazlası Türk nüfusu Türkiye’ nın dışındadır. Türkiye Cumhuriyeti’ in ali menfaatleri ve manevi önderlik vasfı köklü geçmişi ile bağlarının korunması ve güçlendirilmesini gerektirir.
2)Bir yanımızda Avrupa birliği, bir yanımızda Arap birliği varken ve bir çok ülkede “Deniz aşırı ülkeler bakanlığı ( Fransa)” türünden bakanlıklar varken, Ülkemizin bir “Türk Dünyası Bakanlığı” na sahip olması duygusal bir girişim değil tam aksine günümüz şartlarında acil bir ihtiyaçtır.
3).Türk Dünyasının kanayan yaraları vardır. Türklüğün beşiği olan Doğu Türkistan’ da soykırım en vahşi şekilde devam ederken, Rusya’ da da Türklerin ana diline karşı yok etme girişimleri başlamıştır.(Bkz. Yücel Oğurlu : Rusyanın anadil dersi faciası, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10210396673587860&id=1673779659).
Üstelik son zamanlarda Türk dünyasının muhtelif bölgelerinde anlamlı hareketlenmeler var. Türkiye bu tür gelişmeleri yakından izlemek ve politika geliştirmek zorunda.
4)Dr. Öğretim üyesi Sayın Ömer Kul hocanın dediği gibi: “BOB Projesi eksiklikleriyle beraber hâlâ uygulamada olmakla birlikte onca hataya rağmen Türkiye son dönemlerde yaptığı hamlelerle kendisini İran’dan sonraya bıraktırmış gözüküyor. Lakin akıldan çıkarılmaması gereken husus bizimle alakalı proje henüz rafa kaldırılmış değildir, uyanık olmak, planları bozmak gerekir”( Tam metin için bak: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10212368725029553&id=1122930296).
“DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR” söyleminin arakasında durmak ve içini doldurmak için de bu bakanlık elzemdir.
Arz ettiğimiz konular Ofis seviyesini de aşar.
Sayın Devlet Başkanımız kabine ile ilgili çalışma esnasında eksiklikler ortaya çıkarsa ilaveler olabileciğini belirtmiştir.
Umarım bu konular üzerine tekrar düşünüliür ve gerekli düzenlemeler yapılır.
                                                                                            Saygılarım ile:
Etiketler: » » » » »
Share
1048 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ