logo

trugen jacn

TRUVA ATI ÇİN !

Benim Hayatım Türklük Bilimi: Ahmet Bican Ercilasun - Milli Düşünce Merkezi

Prof.Dr.Ahmet Bican ERCİLASUN

Truva atını hepiniz bilirsiniz. Truva’yı kuşatan Akalar, Bozcaada’nın arkasına gizlenirler. Savaş meydanında kocaman bir tahta at bırakmışlardır. Truvalılar tahta atı çekip değiştirmek icine başlatirler. Sonra da zafer kutlamalarına girişirler. Sarhoş olmuşlar, gece olunca sızmışlardır. Tahta atın çıkmasını Aka askerleri Truvalıları perişan eder. Bozcaada’ya gizlenmiş olan Akalar da gelmiş ve şehri almışlardır.
Çanakkale savaşları sırasında İngilizlerin de Truva atı hilesine başvurduklarını Yılmaz Özdil’in Perşembe günkü yazısından öğrendim. 105 metre uzunluğundaki bir kömür şilebinin ambarlarını askerle doldururlar. Gemi karaya oturacak, geceleyin gelin askerler Türk savunma hatlarına saldıracaklardı.İngilizlerin bu Truva atı girişimi başarıya ulaşamaz.

Bundan tam 1341 yıl önce Çinliler de Köktürklere aynı oyunu oynadılar.
Çin tutsaklığında olan Köktürkler 679 yılında bağımsızlık savaşına girişmişler, kısa zamanda 100.000 kişilik bir ordu kurmuşlardır. 679 kışında Çin kuvvetlerini perişan etmişler, 10.000’den fazla Çin askerini öldürmüşler ve kaçırmışlardır. Başlangıçta ciddiye almayan Çin imparatoru işi için ciddi anlayınca 300.000 kişilik bir ordunun başında Türklerin üzerine gönderin.
680 Mart ayına gelinmiştir. Sayıca üstün kuvvetlerine rağmen Çinli general Köktürklere doğrudan saldırmaz. 300 yiyecek ve levazım arabası yaptırır. Her arabaya da, örtülerin altında, ellerinde kılıç ve oklar bulunan beş güçlü asker saklar. Böylece arabalarda 1500 Çinli asker gizlenmiş olur.Asıl Çin ordusu da Hey Dağları’nda pusudadır.
Levazım arabaları birkaç yüz Çinlinin nezaretinde hareket geçer. 300 arabayı gören Türk atlıları hücum eder ve onları ele geçirir. Satılık bir otlağa sürüp arabalara yaklaşırlar. İşte o anda arabalarda gizlenmiş olan 1500’de Çinli birkaç kişi çıkarak Türklerin üzerine saldırır. Pusudaki Çin ordusu da olmuştur. Köktürkler ağır bir yenilgiye uğramışlardır.
680 yılında Çinlilerin de Türklerin de Truva olayından haberdar olmadıkları muhakkaktır. Ama aynı savaş hileleri tarihin döneminde görülmüştür. Türklerin geri dönüş gibi büyütme içerik çektikleri ve sonra iki kıskaca kullanarak onları bozguna uğrattıkları meşhurdur.Turan taktiği denilen bu “sahte ricat” oyununa Türkler meydan muharebelerinde çok sık başvurmuşlardır.
Çinlilerin Truva atı hilesine aldanarak 680’de yenilen Köktürkler bağımsızlık hareketini bırakmadılar. Aynı yıl yeniden ayaklandılar. Bu isyanı da Çinliler iki Türk başbuğunu birbirine düşürerek bastırdılar. Teslim olan Türklere verilen sözü tutmayarak tam 54 Türk komutanını Çin başkentinde idam ettiler.
Çinliler, Türk bodun ölüreyin, urugsıratayın tir ermiş. Yokadu barır ermiş. Çinliler, Türk milletini öldüreyim, kökünü kurutayım der imiş. (Türkler) neredeyse yok olmaya doğru gidiyor imiş.

Sanat Tarihi Platformu

ORHON ABİDELERİ: Bilge Kağan: “Çin’in tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok, Türk milleti, öldün; Türk milleti, öleceksin!”

(5) ilişkiler düzelttim. Çinliler altını, gümüşü, ipeği, ipeklileri sıkıntısız öylelikle verirler. Çin halkının sözleri tatlı, ipeklileri yumuşakmış. Tatlı sözle, yumuşak ipeklilerle kandırıp uzaktaki halkları bu yolla yaklaştırırlarmış. Yakına yerleştikten sonra da gereken kötülüğü orada düşünürlermiş.

(G 6)  Bilgili ve yiğit insan ilerletmezlermiş. Bir kişi suç işlerse bütün kavmini, halkını, akrabalarına varıncaya kadar öldürürlermiş. Tatlı sözlerine, yumuşak ipeklilerine kanıp Türk halkından bir çoğunuz öldünüz. Türk halkı, mutlaka öleceksin! Güneye Çugay dağlarına, Tögültün

(G 7)  ovasına yerleşeyim dersen, Türk halkı, mutlaka öleceksin. Kötü insanlar şöylece akıl verirlermiş: “Uzakta isen Çinliler ipeklinin kötüsünü verirler, yakındaysan ipeklinin sağlarlar” diye öğretirlermiş. Cahil insanlar, bu sözleri ciddiye alıp yakınlaşın çoğunuz öldünüz.

 (G 11) buraya kazıdım. Söyleyecek ne sözüm varsa bengi taşa kazıdım. Buna haberleri anlayın. Şu anki Türk halkı, beyleri, halihazırdaki beyler, sizler mi yanılacaksınız? Ben bengi taş diktim. Çin hakanından şarkılar getirttim, nakşettirdim.

SAKİN ÇİNLİLERE ALDANMAYIN

 

Urugsıratayın (uruğunu, kökünü kurutayım) kelimesiyle Bilge Kağan soy kırım kavramını dünya tarihinde ilk kez kullanmış oluyor. Ama Çinliler Türkleri urugsıratmayı başaramadılar. İkinci isyanın içinde bulunun Aşina Kutlug Şad (sonra İlteriş Kağan) ile Bilge Tunyukuk kuzeye çekilip 5.000 Türk askeri topladılar. İki başbuğ sayesinde 682 yılında Türkler yeniden bağımsız oldular. Köl Tigin ile Bilge Kağan, Türkleri bağımsızlığına kavuşturan İlteriş Kağan’ın oğullarıdır. Bilge Kağan aynı zamanda Tunyukuk’un da güveyisidir.
Türk dilinin ilk yazılı belgeleri olan Orhun Anıtları işte bu bağımsızlığın sonunda dikilmişlerdir.
Kardeşi Köl Tigin için diktirdiği bengü taşta Bilge Kağan, ilk iki başarısız teşbüsü, yedi kelimelik tek bir cümleyle özetler: (Çinlilere) danışman olup örgütlenemedikleri için yine (Çin’e) tabi olmuşlar.
Tunyukuk da aynı olayları şöyle özetlemiştir: Türk milleti hanını bulmayınca Çin’den ayrıldı, han sahibi oldu. Hanını bırakınca yine Çin egemenliğine girdi.
Tarih inişler çıkışlarla doludur. Türkler bağımsız yaşamak için her zaman canlarını vermişlerdir. Truva atı hilelerine aldandıkları da çok olmuştur. Bugün de nice at maketin veya levazım arabasına gizlenmiş sahip var. Bugünkü Türklerin görevi, Truva atlarına gizlenmişleri teşhis etmektir.
Kaynak Yeniçağgazetesi.com: Truva atı – Ahmet B. ERCİLASUN

Share
184 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ