logo

trugen jacn

ÇKP.NİN URUMÇİ GESTAPOSUNUN ŞEFİ CHEN QUANGUO YARGILANMALI VE HESAP VERMELİDİR !

This image has an empty alt attribute; its file name is 0P7mMXWm_400x400.jpg

Asiye Abdulahat UYGUR (Hollanda)

Kasım /2019’da Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Birliği, ulaştığı ÇKP’nin hizmete özel dahili belgelerine göre Çin işgal yönetiminin Uygur bölgesinde nasıl sistematik bir şekilde toplama kampları planladığını ve inşa ettiğini ortaya çıkardı.Hollanda’da yaşayan Asiye Abdulahad belgelerin elde edilmesi ve ifşa edilmesinde ihbarcı oldu. İlham Tohti Enstitüsü Başkan Yardımcısı de olan Asiye Abdulahad Uygur tarafından yazılan bu makale, ÇKP’nin Uygurlara karşı soykırım politikasını uygulayan Uygur Özerk Bölgesi ÇKP.Daimi Komitesi sekreteri Chen Quanguo’nun ve ÇKP’nın insanlık suçlarını ifşa ediyor.

Makalenin Tam Metni Aşağıdadır ;

29 Ağustos 2020, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Chen Quanguo’nun Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Komitesine transferinin 4. yıl dönümüdür. Chen’in baskıcı yönetiminin son dört yılı boyunca, Uygurlar, Nazi soykırımı ( Holokostu) sırasında Yahudilerin yaşadıklarını bir bire yaşamaktadırlar.Milyonlarca Uygur Çin tipi toplama kamplarında hukuksuz olarak tutuluyor ve etnik temizliğin yanı sıra benzeri görülmemiş bir baskı,zulüm ve çeşitli işkencelere maruz kalmaktadırlar.

Beklenmedik çevrelerde her zaman kamuoyunda yer alan ÇKP’ye göre, sözde “Sincan yeniden eğitim kampı” olarak tanımlanan bu kamplar uluslararası toplumca tarafından ciddi şekilde eleştirilmesine rağmen, ÇKP’nin Urumçi Gestaposunun Şefi Chen Quanguo hala “Bölgenin 1 Numaralı en üst yöneticisi olarak yerini korumaya devam etmektedir. Sıradan insanlardan daha özel olan bu uygulamaların mücidi ve uygulayıcısı Chen’in bu uzmanlığın” arkasında Çin devlet Başkanı Xi Jinping’in bulunduğu ve onun bütün bu uygulamalarında desteklemesinin olduğu şüphesizdir.

Xi Jinping, Hayatında “bir kariyerin yükselişi ve düşüşü Olan insanları işe almaktır;

Bir insanın yönetici olarak istihdam etmede en önemli özellik elbette ki idare ettiği topluma rehberlik etmektir. Bu nedenle Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi ÇKP. Parti Komitesi kitaplarının özel konumu ve kilit konumunda Xi Jinping’in “özel” bir kişi seçmesi gerektiğini kamuoyunda defalarca dile getirmiştir. Chen Quanguo gibi, uzun yıllardır yöneticisi olduğu Tibet bölgesinde taban düzeyinde insanları bastırmak için her türlü deneyimi biriktirmiş olan birini seçmesi onun toplumun taban düzeyini biliyor ve operasyonları nasıl yöneteceğini bilmesinden dolayıdır.

Chen Quanguo, 1983’te Henan Eyaletinde ÇKP’nin en alt biriminde göreve başladığından beri geçen 27 yıllık süreçte tabandan yönetişim deneyimine sahip. Bundan sonra 25 Ağustos 2011’de Çin Komünist Partisi Tibet Özerk Bölgesi Parti Komitesi sekreteri olarak görev yaptı. 8 Mayıs 2012’de Tibet Askeri Bölgesi Parti Komitesi’nin birinci sekreteri olarak seçildi ve Tibet’te 5 yıl iktidarda kaldı.  29 Ağustos 2016’ya kadar ve bu tarihte Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Komitesine Parti Sekreteri olarak ve aynı zamanda Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu’nun(Bing Tuen’in) ilk sekreteri ve ilk siyasi komiseri olarak transfer edildi.

Chen Quanguo, Tibet’teki yönetimi sırasında Tibetlileri bastırmak için bir dizi politika uyguladı ve Tibetlilere karşı eşi görülmemiş bir baskı,zulüm ve soykırım cinayetleri gerçekleştirdi. Chen Quanguo’nun Tibet’teki bu acımasız vahşeti, onu Uygurları bastırmak için en “uygun” aday yaptı. Bununla birlikte, bu dönemde ÇKP, “Li Yunlong tarzı” memurların kullanılmasını defalarca vurguladı ve yetkililerden “proaktif” olmalarını istedi. ÇKP, “siyasi duruşlarında kararlı olmayan insanların Uygur ve Tibet meseleleriyle başa çıkamayacağına” inanıyor.

Hu Jintao, 05.07.2009 Urumçi olayından sonra 2010 yılında Çin Komünist Partisi Devlet Konseyi tarafından düzenlenen “Sincan Çalışma Forumu”‘nda bir keresinde şöyle demişti: “Merkezi hükümetin Sincan’ın çeşitli dönemlerdeki çalışmaları tamamen doğrudur. Etnik birliğin güçlendirilmesi, uzun vadeli istikrarın ve toplumu korumanın temel garantisidir. İstikrar, gelişme ve ilerleme için temel ön koşuldur. “

Çin Komünist Partisi Sincan Çalışma Konferansı öncesinde, 30 Mart 2010’da Pekin, “Ulusal Karşı Taraf Desteği Sincan Çalışma Konferansı” düzenlemişti. Toplantı, merkezi hükümetin yeni bir karşı taraf yardım çalışmasını ilerleterek Sincan’ın “sıçrama gelişimini” hızlandıracağına dair bir sinyal gönderdi. Pekin, Tianjin, Şangay, Guangdong, Liaoning ve Shenzhen dahil olmak üzere 19 il ve şehir “Sincan’ı destekleme” görevini üstleneceğini bildirdi. O sırada ÇKP, “Sincan’ın güvensizliği, istikrarsızlığı ve belirsizliği hala var ve sosyal istikrarı sürdürme görevi son derece zor ve zahmetli” bahanesiyle “Sincan’a karşı yardım” politikasını uyguladı.

Yeterince kesin, Mayıs 2010’da düzenlenen Sincan Çalışma Konferansı’ndan sonra ÇKP, esas olarak güney Uygur bölgesindeki beş vilayeti hedef alan “Sincan’a muadil yardım ” politikasını uygulamaya başladı. Çin Komünist Partisi, Pekin’i, Tian İlçesi, Cele İlçesi ve Minfeng İlçesinin inşasına yardımcı olması ve Jiangxi’de bulunan Pishan İlçesinin inşasına yardımcı olması için Hotan Şehri, Moyu İlçesi, Hotan İlçesi, Luopu İlçesi ve Kolordu 14. Tarım Bölümü’nün inşasına yardımcı olması için atadı. İl mevkidaşı Kızılsu Kırgız Özerk İlçesindeki Akto İlçesine destek veriyor. Guangdong Eyaleti ve Shenzhen Şehri sırasıyla Shufu İlçesi, Jiashi İlçesi ve Tumushuk Şehri, Kaşgar Şehri ve Kaşgar Eyaletinin Üçüncü Tarım Bölümü Taxkorgan İlçesini desteklemektedir. Zhejiang mevkidaşı, Aksu Eyaletindeki 1 şehir ve 8 ilçeyi ve Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu Tarım Birinci Bölümünün Alar Şehrini destekliyor. Şangay meslektaşları Kaşgar’ı ve diğer bölgeleri destekliyor. Sincan’a yardım adına uygulanan bu bir dizi politika, aslında “Uygurları asimile etmeyi” hedefliyor.

“Sincan’a muadil yardım” aslında 1979 gibi erken bir tarihte ÇKP, Uygurları ve diğer etnik grupları asimile etmek amacıyla “iç bölgeleri ve şehirleri organize etmek ve sınır bölgelerine ve etnik azınlık bölgelerine karşı yardım uygulamak” için “52 numaralı Zhongfa (1979) Belgesini” yayınladı. Sözde “Sincan’a muadili yardım ” politikasının esas amacı budur.

Daha sonra, Mart 1996’da, Jiang Zemin, Sincan’da istikrar üzerine özel bir çalışma üzerine Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısına başkanlık etti ve “Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Sincan’da İstikrar Konulu Toplantı Tutanakları” nın “7 Numaralı Dokümanını” yayınladı. Belgede, “Sincan’ı seven çok sayıda Han kadrosunun eğitilmesi ve görevlendirilmesinin, partinin temel teorilerine, temel çizgilerine ve temel politikalarına bağlı kalabileceği ve Sincan’da çalışmak için partinin etnik ve dini politikalarını doğru bir şekilde uygulayabileceği” belirtildi. Sonuç olarak, Uygurların Vatanı Doğu Türkistan’in Çince sahte adı olan “Sincan’ın muadili yardımı” adı altında acımasız baskı ve soykırım politikası resmen başlamış oldu.
2013 yılında Sincan, “Yasadışı Dini Faaliyetleri Kanuna Göre Daha Fazla Kontrol Etmek ve Dini Aşırılıkçı Düşüncelerin Sızmasını İçeren (Yargılama Uygulaması için) Hakkında Çeşitli Yol Gösterici Görüşler (Yargılama Uygulaması için)” başlıklı 11 No’lu Dokümanı yayınladı. Özel performans türü) temel bilgi.

26 Mayıs 2014’te, “Xi Jinping’in ikinci toplantısı için Sincan çalışması

1)” Sincan’da eğitim ve yoksulluğu azaltma çalışmalarını güçlendirmek, böylece her ulus doğru bir devlet kavramı ve ulusal bakış açısı oluşturmak “;
2)” Sincan’da çalışmak için Eğitime öncelik vermede ısrar edin, “iki dilli” eğitimi teşvik edin, yoksulluğu azaltma fonlarını artırın ve dinin sosyalist topluma uyum sağlaması için aktif olarak rehberlik edin. “
3) “Tüm etnik grupların insanları arasında vatan ve milliyet hakkında kesin bir şekilde doğru bir bakış açısı oluşturmalı ve büyük vatanı olan tüm etnik grupların insanlarının tanınmasını güçlendirmeliyiz.”
4) “Sosyal istikrar ve uzun vadeli istikrar, Sincan’ın çalışmalarının genel hedefleridir. Şiddet ve terörizmle ciddi şekilde mücadele etmeliyiz. Mevcut mücadelenin odak noktası olan faaliyetler, bakır duvarlar ve demir duvarlar inşa etmek, cennetten ve yerden bir ağ inşa etmek ve uluslararası terörle mücadele işbirliğini güçlendirmektir. “

Xi Jinping, bu “Merkezi Sincan Çalışma Forumu” nda, Sincan’da “tüm etnik gruplar için yerleşik bir sosyal yapı ve topluluk ortamının kurulmasını teşvik etme” kavramını da ilk kez ortaya koydu. Aslında, “Kültür Devrimi” nden sonra Çin, Uygurları tamamen bastırmak için “reçeteler” arıyordu. “Demir yumruk, yüksek baskı”, “Sincan’ın esnek yönetimi” ve diğer “hükümet politikaları” çeşitli değişikliklere uğradı. 2014’ten beri, “Sincan’ın yumuşak yönetimi” artık ÇKP’nin Uygurları yönetmesi için tek seçenek değil ve birçok tartışmalı yöntem ortaya çıktı. . .

Xi Jinping’in “birbirlerinin etnik gruplarına gömülü bir sosyal yapı ve topluluk ortamı” oluşturmaya yönelik teşviki, “üç ayrılmaz” denen şeylere bağlı kalmayı ve “Çin ulusundaki” Uygurlar, Tubotlar ve diğer etnik gruplar için açık bir yöntem uygulamayı hedefliyor. Eritme potasında eritin “politikası.

Xi Jinping’in fikri ortaya atıldıktan sonra, her etnik gruba gömülü bir sosyal yapı ve topluluk ortamının oluşturulmasıyla ilgili bir dizi çalışma Çin akademik çevrelerinde görünmeye başladı. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde de bir dizi politika yayınlandı. Doğu Türkistan bölgesi Uygur ve Han gömülü canlı deney sitelerini kurmaya başladı.Bu deney alanı ilk olarak Güney Sincan’ın Hotan bölgesinde uygulandı.

Chen Quanguo’nun 2016 yılında Uygur bölgesine taşınması, aslında son derece korkunç soykırım anının geldiği anlamına geliyor. Yeterince emin, Chen Quanguo “artan bir şekilde” bir dizi sert ve tamamen yok eden Uygur politikalarını uyguladı.

Chen Quanguo göreve geldiğinde, ilk olarak 30.000’den fazla polis memurunu işe aldı ve her kasabanın her sokağına polis karakolları konuşlandırdı. İlçe genelinde 7.300 güvenlik kontrol noktası bulunmaktadır. Kapsamlı kapsama alanına sahip bir ağ izleme sistemi de kurulmaktadır.İnsanların cep telefonları her an kontrol edilir ve üniversitelerdeki bilgisayarlarda izleme ekipmanı bulunmalıdır. Chen, her sokak köşesini, her cep telefonunu ve herkesi izlemek için Tianluodi ağını ülke çapında yaydı.
Uygurların pasaportlarına el konuldu ve yurtdışına çıkmaları yasaklandı; Müslüman ülkelerde okuyan Uygurların ülkelerine dönmeleri istendi ve döndükten sonra gözaltına alındı ​​ve sorguya çekildi; Uygurların bölge içinde serbest dolaşımına kısıtlamalar getirildi. Reddedilebilir.

Çok sayıda Uygur tutuklandı ve sözde yeniden eğitim kamplarında alıkonuldu, ancak bunlar aslında Nazi Almanya’sındaki toplama kampları gibiydi. “Siyasi eğitim merkezinde” de çok sayıda dayak ve işkence var. Önemli sayıda tanınmış Uygurun da toplama kamplarında hapsedildiğine dair pek çok kanıt var. Chen Quanguo, Nazi döneminde “Gestapo” nun baş lideri rolünü oynadı.

Uygurların yaşadığı güney bölgesinde neredeyse Uygurların çoğunun tutuklandığına ve çocuklarının yetimhanelere, hatta Çin’in doğusundaki yetimhanelere gönderildiğine dair kanıtlar var.
Uygurları asimile etme hedefine ulaşmak için Chen’in ülke çapındaki yetkilileri, güçlü erkekler için zor ve hayal bile edilemeyen her türlü numaraya başvurdu. Örneğin, Uygurların Ramazan ayında oruç tutmaları yasak. Uygurların açtığı dükkanların da alkol satması gerekiyor. Ebeveynlerin çocuklarına İslami isimler vermesi yasaktır. Sigarayı bırakan bir Uygur kadrosu rütbesi indirildi.

Chen Quanguo, Eylül 2017’den itibaren tüm bölgeye Uygurca ders kitaplarını kullanmayı bırakma emri verdi.Anaokulundan liseye kadar Uygur dilinin ve senaryolarının kullanılması tamamen yasaklandı. Uygurlar küçük yaşlardan itibaren Çince öğrenmek zorunda.

Sincan’daki bir toplama kampında öğretmenlik yapan Hollanda’ya siyasi sığınma başvurusunda bulunan Özbek kadın öğretmen, medyaya kamptaki tutukluların temelde Uygur olduğunu söyledi. Kocası Uygur vatandaşı, resmi bir mesleği ve sosyal statüsü olmasına rağmen, kendisi ve kocası yurtdışına gitmek için yerel kamu güvenliği kurumuna gittiklerinde, Uygur oldukları için kamuoyunda reddedildiler, bu yüzden yurt dışına çıkmalarına izin verilmedi, ama o değildi. Bu nedenle Uygurların yurt dışına çıkma prosedürlerinden geçmelerine izin verilir.

Açıktır ki, Chen Quanguo’nun aşırı ve hatta ÇKP tarafından belirlenen “Bölgesel Özerklik Yasası” nın düzgün bir şekilde uygulanması, Xi Jinping’in önderliğindeki ÇKP yetkililerinin güçlü desteğinden ve çeşitli yardımlarından elbette ayrılamaz.

Chen Quanguo’nun yönetimi altındaki Uygur bölgesi, uluslararası olarak “açık hava hapishanesi” olarak adlandırılıyor ve şüphesiz dünyanın en büyük “açık hava hapishanesi”. Chen Quanguo’nun sıkı çalışmasının Xi Jinping tarafından takdir edildiğine şüphe yok. Ekim 2017’de, Çin Komünist Partisi 19. Ulusal Kongresi’nde Chen Quanguo, Politbüro üyeliğine terfi etti ve 25 üyeli partinin en üst kademesine girdi.

Xi Jinping, 2014 yılında Sincan’ı ziyaret ettiğinde, “Ekonomik hesapları değil, siyasi hesapları kapat” dedi. Bu açıkça Chen Quanguo’nun neslini, ne pahasına olursa olsun Uygurlara karşı daha acımasız bir baskı uygulamaya teşvik ediyor. ÇKP’nin Uygur bölgesindeki istikrar koruma maliyetleri 2014’te 22,22 milyar yuan’dan 2017’de 57,95 milyar yuan’a yükseldi, kümülatif% 161’lik bir artış, özellikle 2017’de 2016’ya kıyasla% 92,6’lık artış daha da şaşırtıcı. Bu verilerden ÇKP’nin Uygurları yok etme hırsının ne kadar sağlam olduğunu görmek zor değil.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu) ​​Kasım 2019’da tarafımdan sağlanan gizli bir dahili ÇKP belgesini yayınladı. Belge, Sincan’daki en üst düzey güvenlik görevlisi Zhu Hailun tarafından kişisel olarak onaylanan ve yayınlanan bir çalışma kılavuzunu içeriyor ve belge, gözaltı kamplarının etkili bir şekilde çalışması için bir rehber olarak kabul ediliyor. Bu gizli belgeler, Çin polisine devasa veri toplama ve analiz sisteminin nasıl kullanılacağını öğretiyor. Sistem, tüm Uygur bölgesi sakinlerini analiz etmek için yapay zeka kullanıyor ve tutuklanıp gözaltına alınacak kişilerin bir listesini kategorize ediyor ve geliştiriyor.

ÇKP’nin “telgraf” gizli belgelerinin sızdırılması, dış dünyanın 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ortaya çıkan en büyük toplama kampı anlayışında daha büyük bir dönüm noktası oldu. Son iki yılda, dış dünya, yalnızca kaçan insanların anlatılarına, diğer söylentilere ve diğer kaynaklara ve uydu görüntülerine dayanarak Uygur bölgesindeki Çin Komünist Partisi tarafından yönetilen bir toplama kampları sistemini tanımladı. Ölçeği 1 milyon veya daha fazla insanı barındıracak kadar büyüktür. Bu belgeler ayrıca Uygur bölgesinde ÇKP tarafından uygulanan büyük ölçekli veri toplama, gözetleme ve güvenlik yönetimi projelerini de özetlemektedir.

Şubat 2020’de “Moyu Listesi” ICIJ gizli belgelerin bir takibini yayınladı. Bu liste, Uygurların türban takan ve internete giren Liu Xuxu için nasıl gözaltına alındığını ortaya koyuyor. Çin Komünist rejimi, Çin ulusunun tabelasını dünyayı aldatmak için kullanarak ve küreselleşme fırsatı ile tüm çirkin şeyleri ihraç ederek ülke adına suçlarını hiçbir zaman durdurmadı.

Xi ve Chen Yargılanmalı ve Hesap Vermelidir!

ÇKP’nin insanlığın alt çizgisini aşan ve milyonlarca Uygur’u hapseden Nazi tarzı toplama kampları kurma suçu, uluslararası hukuku ihlal eden bir insanlık suçudur. Xi Jinping’in liderliğinde Chen Quanguo ve diğerleri, Uygurlara karşı affedilemez soykırım suçunu işlediler ve işlemeye de devam ediyorlar. Bu tamamen Çin Komünist Partisinin bir suç eylemidir.

ÇKP’lı Yetkililer insanlığa karşı işlenen bu insanlık suçlarını bir süre saklayabilir ama sonunda tarih tarafından doğru ve adil şekilde değerlendirilecektir.

Kaynak :

https://berlinerbericht.de/2020/08/26/9863/?fbclid=IwAR0JA_xm6LB8ERXagA2a8oWOKUGlFQLoG2ozTbNe3INOPJgNJq6zGLA8Rj0
Share
381 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ