logo

trugen jacn
10 January 2019

ÇİN’İN ÜLKELERİ VE HALKLARI İDARE ETMESİNİN TARİHSEL VE STRATEJİK 5 TÜRLÜ YÖNTEMİ

Kral Şang’in El Kitabı (Şang Cün Şu) olarak tanımlanan  Çin’in kadim siyaset belgesi  olan el kitabı M.Ö.3 yüzyılda yazılmıştır.Bu kitap  yüzlerce yıl ve milli bir sır  olarak kabul edilmiş ve özenle gizlenmiştir.  “ Halkı Yönetmenin 5 Usulü” adlı bu kitap günümüze kadar bütün Çin kral,imparator ve şimdiki ÇKP Diktatör yöneticilerinin  baş ucu kitabı olarak  ısrarla uygulanmaktadır. Çin’e hakim bütün yönetimler bu kitabta yazılanlara göre halkı yönetmeye çaba göstermiştir.
Bu kitap ilk kez 1928’de İngilizceye çevrilmiş,daha sonra 1970 yılında ve 1981 ‘de ise Fransızca olarak yayınlanmıştır.
Benim düşünceme göre bu kitapta ortaya konulan hususlar hakkında bilgi sahibi olmamız Çin hakimiyetinin karakteri ve politik yönetim metotları hakkında bizlere çok önemli bilgiler sunmaktadır.  Bu kitapta konu edilen “Halkı Yönetmenin 5 Usulü”nu özet şeklinde Uygur Türkçesine çevirerek siz değerli okuyucaların bilgisine iletmeynın  çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Kıtabın aslı klasik Çince olarak yazılmıştır. Kitabın  ilk yazılımının ve günümüz Çincesine şu linkten ulaşabilirsiniz. www.http//book.sbkk.com/gudai/shangjunshu

Dr.Mehmet Emin Colombia Ün.Tıbbı Araştırmacı  Washington -ABD

 ÇİN’İN ÜLKELERİ VE HALKLARI İDARE ETMESİNİN TARİHSEL VE STRATEJİK 5 TÜRLÜ YÖNTEMİ

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM)

1. Zayıfları Kullanarak Güçlüleri  Kötüleri  Kullanarak   İyileri Yok Etmek 

 • Bir devlet güçlünün eli ile güçlüyü yok etmek isterse onun kendi gücü zayıflar.Güsüzü(zayıfı) kullanarak güçlüyü yok eden daha sonra güçlenir.
 • Bir yönetim eğer kendi gücünü (kendi halkını) kullanarak yok etmek istediğinde sonunda yine kendi gücünü koruyan güçlü bir toplum kalır.Güçlü halkı yönetmek ise çok zordur. Sonuçta idare edici (imtidan-hakimiyet) zayıflar.Bir yönetim sayıf bir toplumu kullanarak güçlü halkları yok ederse zayıf düşen halkı yönetmek çok daha kolay olacaktır.Halk güçsüzleştikçe iktidar daha da güçlü hale gelir.
 •  Size bağlı bir yerli yönetici Çin Kralının emrini dinlemez ve talimatlarını yerine getirmez ise yanı yasalara aykırı davranırsa onu ihbar edenleri ödüllendirmek gerekir. Emri dinlemeyen yerli yöneticinin mal ve mülkünü bu ihbarcıya vermek ve hatta onu yerli yönetici yaparsa Çinli iktidar kendisine sadık ve uyumlu yönetici elde etmiş ve yetirmiş olur.Böylece Çin’in o bölgedeki hakimiyeti güçlendirilmiş olur.
 • Adil ve iyi ahlak  ve fazilet sahibi iyi insanları yönetici olarak kullanıldığı takdirde, Kötü, serseri,zalim alçak ve düşük karakterli kişiler yok edilmiş olur. Yerli halk ise,böylesi adil ve faziletli yöneticelere inanır ve onlarla yakınlık kurar ve Çin hakimiyetinden uzaklaşırlar. Çin yönetimine itaat etmez hale gelirler. Çin yönetiminden şikayetler çoğalır. Sonuçta bu bölgedeki Çin hakimiyeti zayıflar ve zamanla sona erer.
 • Kötü,serseri,zalim alçak ve düşük karakterli kişiler kullanılarak halk kontrol edilirse halk onlardan şikayet eder ve düzeltilmesi için Çin yönetimine yakınlaşır ve muhtaç olur. Çin yönetiminin adaletine muhtaç hale gelir. Çin kralına derdini anlatarak kendilerine sahip çıkılmasını talep ederler. Barış sağlayıcı olarak Çin kralını himaye ederek destekler. Neticede bölgedeki Çin hakimiyeti güçlünmiş olur.

2. Tek din veya inanç birlikteliği ile tek itikad türü yaratmak

 •  Ülke’de tek dini veya birleşmiş tek ikitad sistemi yaratılması ve halkı de bu konuda yeniden ve tamamen eğitmek lazımdır. Bjlge halkını en üst düzeyde ideolojik olarak birliğe getirmek gerekir.
 •  Çin yönetimi bölge halkının bilim sahibi,tartışarak fikirlerinin birleştirilmesi ,akıllı ve zeki olarak yetişmesini samimi ve temiz olmasını bir birileri ile kardeşçe ve yakın ilişkiler içinde bulunmasını adil ve hak hukuka bağlı olmalarını ,cemaat ve toplumun içinde güvenilir olmalarını önlemek için bu özelliklere zit olanları ödüllendirmek ve yüksek mevkiler vermek suretiyle bu özellikleri sert şekilde yok etmelerini sağlamaları gerekir.
 •  Çin Kralı veya  onun Yöneticisi  idaresi altına  aldığı yerli halka Çin yönetiminin emrini veya buyruklarını tenkit etmesine veya yönetim nezdinde kendi kişisel ve bağımsız düşüncesini açıklamasına asla izin vermemelidir.
 • Yönettiği bölgelerde yaşayan güçlü insanları veyran ve yok etmeli ,zemi ve f eraseetli insanları mağlup ve yok etmelidir. Takdir edilmek veya her hangi bir kademede yönetici olmaya erişmek için o kişilerin sadace ve sadece Çinli yöneticiler için savaşması gerekir.Çin Kralı adına toprakları ekmek, ve onun için savaşmaları gerekir. Ahlak ve faziletli olanları takdir etmek veya böylesi insanları yönetici tayın etmek hiçbir zaman bir ölçü olarak alınmamalıdır.
 • Çin’e bağlanan topraklarda yaşayan halk,bir konu hakkında fikir yürütmek ve münazara etmek,bilim sahibi olmak veya meslek sahibi olarak o mesleği icra etmek istiyorsa bu kez toprakları ekmez(Çiftçilik yapmaz) Çin devleti için savaşmaz.Bu durumda bölgediki Çin hakimiyeti en kısa zamanda zayıflar ve sonuçta yok olur.
 • Eğer devlet katında birer sorun meydana gelir ve oluşursa bilim sahibi insan yönetimi eleştirir ve protesto eder. Ticaretci ise fırsatçılık yapar. Meslek sahipleri ise Çin hakimiyetine itaat etmez. Sonuçta Çin hakimiyeti başarısız olur.
 • Eğer Çin’e bağlı bölgelerdeki bir halk(kişi) münazara yapmayı sevi öğrenmeyi(bilim sahibi olmayı) seven ve tecarette mahir ise, diğer insanlar toprakları ekmekten ve Çin adına savaşmaktan kaçar.Bölge halkının tamamı öğrenmeye ve ticaret yapmaya yönelirler.
 • Eğer Çin’e bağlı bölgelerdeki Sanatçılar,Şairler yazar ve tiyatrocular kendi maharetlerini ortaya koymak isterlerse Çiftciler toprakları ekmekten kaçarlar.Askerlerin ise dikkati dağılır ve dikkatını savaşmaya odaklayamaz.
 • İşte bu nedenlerden dolayı Şair Yazar ve sanatçıların meslekleri yasaklanmalı Halıkın bilim sahibi olması (öğrenmesi) engellenmeli ve tartışma zemini yok edilmelidir. Bu nedenle ideoloji ve fikir birliği mutlaka sağlanmalıdır.

3. Kişilerin  mal ve  mülklerine  el koymak Nakdi ve Aklı Zenginliği         olmayan bir toplum yaratmak

 • Çin eğer emri altına aldığı topraklarda yaşayan halkı yönetirken, Zengini fakir ve fakiri de zengin ederse bu bölgedeki Çin hakimiyeti sağlam olmuş olur. Bu nedenle yerli halkın mal ve mülkü sürekli müsadere edilmeli ve zenginleşmesi önlenmelidir.
 •  Halkın mal ve mülklerini müsadere etmekle yetinilmemeli onların sermayelerini ve  tekrar zengin olma iktidarı ve yöntemlerini de yok edilimesi gerekir. Ancak bu hususlar tam ve eksiklisiz olarak yerine getirildiğinde bölgedeki temel sorun kesin olarak halledilmiş olur.
 • Nutuk söyleyenin Sermayesi bilgisi ve söz kabiliyetidir,
 • Düşünce adamının (Filozof’un) sermayesi ise, onun bilimi  ve düşüncesidir( ideolojisidir.
 • Batur(Kahraman’ın) sermayesi ise onun cesaretidir.
 • Meslek sahibinin(Zanaatkarın) sermayesi onun iki elidir.
 • Tüccar’ın sermayesi ise onun aklıdır.
 • Eğer bir kuşu eğitip kendine ram etmek  (bağlamak) için onun kanatlarının koparılması ve uçma yeteneğinin yok edilmesi gerekir.
 • Bir halk bütün hayatını sadece hakimiyete dayanarak yaşayacak hale getirilirse ancan size tam itaat etmiş ve sözö dinlemiş olur.

4. Halkı aşağılamak,onları Fakir ve Zayıf Halde Tutmak

 • İnsanlar aşağılık ve basit duruma düşürüldüklerinde iktidanı çok önemli bir varlık olarak görür.
 • İnsan aciz ve zayıf düşürüldüklerinde yasalara tam boyun eğer hale gelir.
 • Hükümran bınıfın görkem ve ihtişamı,hak ve hukuku ve onların ödüllerle teltif ve kendisine çelbedilmesi gücünü korumak için yöneteceği halkın sayıf,aşağılanmış ve fakir bir duruma düşürmekten geçer
 • Halk fakirleştirildiğinde  sahip olduklarına şükretmeyi öğrenir.
 • Devlet cezalandırma usulü ile halkı yönetirse halk kendisine sadık  halde  kalır.
 • Devlet ödül ortaya koyarak halkı savaşa davet ederse halk ölümden korkmaz hale gelir.
 • Şahsın kişisel saygınlığı ve nüfuzu  olduğu takdirde baş olmayı bek önemsemiz. Yöneticilere de pek itibar etmez,
 • İnsan zengin ise,ödüle pek önemsemez. Ödüllendirme ile onları kendisine bağlamak ner zaman mümkün değildir.
 • Devlet halkı yönetirken, onları cezanladırmak suretiyle onların moralını  çökertmek ve onları ümitsizliğe sevketmek ve  sürekli  aşağılamak gerekir. Böyle yapıldığında böylesi ancak,onlar savaşta canını feda etmeye razı olurlar.
 • Çiftçi ve Köylüde yeterince tahıl ve ihtiyaç fazlası azık olursa ekin ekmeye pek heves etmez. Onun için onların fazladan azıklarına el konulmalı ve onları yıl boyu kendilerini nasıl doyuracağı kaygısı içinde bırakılyması lazımdır.
 •  Tüccar zengin olursa refah içinde yaşar ve zevk ve sefaya kendisini kaptırır. Onun için fazladan zenginliği müsadere edilmelidir.Onların yapacağı ticaretten hiç kar elde edemiyecekleri duruma düşürülmesi gerekir.
 • Cezaları ağırlaştırmak ve ödüllerin miktarını düşürmek Kralın halkı daha çok sevdiğinin kanıtıdır. O zaman ançak halk Kral için canını hiç çekinmeden feda edebilir.
 • Eğer  Mukafatın miktarını arttırır ve cezaları hafifletilirse Kral halkı sevmemiş demektir.O zaman halk Kral için canını fera etmek istemez.
 • Cezalandırma yönetimde güç meyedana getirir.Güç ise bu güçten yararlanmayı gerektirir. Güçlenmek ise hukuku ‘otoriteyi) meydana getirir. Hukuk ‘otorite) şükretmeyi(azile kanaatı) olgusunu meydana getirir. Bu nedenle şürkretmek (azla yetinmek kanatlı olmak) cezalandırmanın sonucudur.
 • Yönetim halkın sevmediği bir yasayı çıkardığında ve uyguladığında halk acze düşür. Halk acze düştüğünde iktidar daha da güçlenir.Halk güçlendiğinde ise,iktidar-hakimiyet zayıflar.

5. Savaş Çıkarmak ve Katliamlar Yapmak

 • Yukarıda saydığımız 4 türlü tedbir sorunları çözmeye yetmediğinde 5.usulü yanı savaş çıkarmak ve katliamlar yapmak usulünü kullanmak gerekir.
 • “Güçlü Halk-Toplum” toplumun uru ve parazitleridir.Güçlü toplum oluştuğunda onları tümden yok etmek gerekir.
 • Devlet maddi olarak fakirleştiğinde derhal savaş çıkarılmalıdır. Onun için devletin içindeki toksin ve tehdit edici fikirler düşmana doğru yönelir.Devlet mekanizmasında parazitler yok olduğunda iktidar güçlenmiş olur.
 • Devlet güçlendiğinde ve savaş çıkaramadığında zehir Tehdit devletin içine sirayet eder ve orada kalır.Bu ise urları ve parazitleri meydana getirir. Sonuçta Çin’in iktıdarı zayıflar ve yok olur.
 • Devlet güçlendiğinde mutlaka savaş çıkarmalıdır. Böylece zehir – tehdit düşmana doğru akar. Sonuçta devlet içinde ur ve parazit oluşması önlenmiş olur.İktidar ise güçlenir.
 • Güçlü devlet savaş açtığında güçlü halkı düşmana karşı savaşa yönlenedirir. Bu yönetmle güçlü halkın gücü zayıflatılarak kontrol altına alınabilir.
 • Güçlü iktidar-Hakimiyet güçlü halk-Toplumdan ibaret ur-parazitlerden korunabilir ve kendisini de koruyabilir.

Kaynak :                                                                               https://uyghur-jemiyiti.blogspot.com/2019/01/5.html?

NOT : Bu yazı yukarıdaki kaynak linkteki Uygurca aslından Türkiye Türkçesine tarafımdan aktarılmıştır. Yazıyı Çince aslından Uygur Türkçesine çeviren Mehmet Emin Beg’e teşekkürler ( H.G. UYHAM )

Etiketler: » » » » » » » » » »
Share
652 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ