logo

trugen jacn

ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA UYGURLARI ÇİN NAZİ KAMPLARINDA KATLEDİYOR (1.BÖLÜM)

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)

Uygur bölgesel ÇKP. genel  Sekreteri Chen Quanguo, 2011-2016 yılları arasında Tibet’in parti sekreteri olarak baskıcı tarzda bir diktatoryal egemenlik kurmasıyla kendisine  Tibet Canisi olarak bir isim verdi. 2016 yılının ağustos ayında ise, Uygur bölgesine ÇKP.genel sekreteri olarak  atanmasından bu yana taktiklerine daha vahşi ve daha acımasız yöntemlerini de ekledi.
ÇKP.Sekreteri Çin, Urumçi’de göreve başlar başlamaz  Müslüman Uygurların dini özgürlüğü ve kültürel kimliğini hedefleyen yeni politikalar yürürlüğe koydu ve uygulamalarını de hemen başlattı.Çin Komünist Partisinin Uygurlara yönelik “Kendini İfşa ve Suçlarını İtiraf ” kampanyası gibi mevcut politikaları daha da yoğunlaştırdı.
Chen Quanguo, Sincan’daki tüm Uygurları ve diğer Müslümanları, dini ve etnik kimliklerinden dolayı “siyasi tehdit” ve “dayanılmaz  Varlıklar ” olarak görüyor. Şu anda on binlerce Uygur bu Nazi kamplarında tutuklu bulunuyor.   Uygur bölgesinde   hemen her ilçede  kurulan  ve Nazi Kamplarını hatırlatan  bu  yeniden  siyasi  eğitim kamplarının yaratıcısı  62 yaşındaki ÇKP.bölgesel Sekreteri  Çin Quanguo’dur,Bu Çinli genel Sekreter bölge’de göreve  başlar başlamaz  Müslüman Uygurlara yönettiği  daha  acımasız,sert ayırımcı ve ırkçı   yaklaşım ile  Pekin’de  toplanan  ÇKP’nin 19. Kurultayı’nda Politbüro üyeliğine seçilerek ödüllendirilmiş bulunuyor.ÇKP Uygur bölgesel Sekreteri  böylece mevcut koltuğunu güvence altına almış ve ÇKP. yönetimi ve  ve rejimi üzerindeki etkisini daha da güçlendirmiştir.
2017 yılının Mart ayında, Sincan Halk Kurultayı Aşırılık ve Terörizmle Savaş yasasını kabul etti ve 01 Nisan’da da bu yasa uygulanmaya başlandı. Bu yasa ve ardından yayınlanan yönetmelik ile,  Uygurlar toptan dinsel ve ulusal kimliklerinden dolayı “ideolojik hastalık” ile  ” siyasal olarak güvenilmez” ve “yanlış” insanlar olarak suçlandı ve ardından bir biri ardı sıra  büyük bir kampanyalar yürütülmeye başlanmış bulunuyor. Uygur irsanları her yerde   ve   şehirde  toptan tutuklanmaya ve açılan  “Yeniden eğitim” kamplarına kapatılmaya başlandı. Yeni ÇKP:Sekreteri  Quanguo’nun Uygurları dini ve etnik kimliğini   “İdeolojik hastalık”  gören ve bu hastalıkların  tedavi edilmesi  çabasının bir parçası olarak kabul ediyor,Çin  Müslüman Uygurların  böylece daha kolay asimile edilmeleri ve kontrol altında tutulmaları amaçlamaktadır.

Çin,Uygurlara Karşı Baskı ve Assimile Yöntemlerini  Parlak Sloganlarla Kamufle Ediyor

Çin hükümeti, Uygurlara karşı bu baskı ve assimile amaçlı uygulamalarını sık sık parlak söylem ve sloganlarla  kamufle ediyor. Uygurlara karşı gerçekleştirdiği acımasız kampanyalarını  böylece makyajlayarak süslemek ve gizlemek istiyor. Çin yönetimi  Uygur Bölgesin’de kurduğu Bu Nazi Kamplarını değişik isim ve  tanımlamalar ile  sürekli değiştiriyor.Şimdiye kadar  bu kamplara verilen isimlerin başlıcaları şunlardır;

 • Çin Komünist Parti, Eğitim Merkezi
 • Eğitim ve Dönüşüm Merkezleri
 • Mesleki Eğitim Merkezleri,
 • Mesleki Eğitim Okulları
 • Sosyalizm Eğitim Okulları
 • Karşılıksız Aşçı Eğitim Okulları

gibi   sürekli değişen bu  isimlendirmeler ile yeniden eğitim kampları için politik olarak doğru adları kullandıklarını iddia ediyor.  Bir ÇKP. yetkilisi bu isim değişikliği ve  etiketlemede  sıklıkla yapılan değişikliğin nedenlerinin  “Açıkça  bu kampların  adının değiştirilmesinin başkalarına karşı  kötü bir izlenim bırakmamak” olduğunu  iddia ediyor.

“Yeniden eğitim” Kamplarıyla ilgili ÇKP Propagandası
Dünyanın  Çin’den başka bütün geri kalanları, yeniden eğitim kamplarının varlığından  hala emin emin değildir bile. Xinjiang’daki ÇKP. devlet kurumları, bu kampların  bölgede istikrarın sağlanmasında  önemli rolü olduğuna  dünya kamu oyunun ikna etmek için  sık sık propagandalar  yayınlıyor. Xinjiang ÇKP Propaganda Departmanı tarafından yayınlanan  bir sesli Propagandasında bir Uygur Spiker  bu kamplar hakkında bilgiler veriyor ve bu kampların yararlarını anlatarak herkesi ikna etmeye çalışıyor.   Bu propaganda   amaçlı sesli ,yazılı ve görsel yayınlara göre bu ” Yeniden eğitim ve dönüşüm merkezine gitmek, orada tutulmak ve ideolojik olarak hastalığı tedavi etmek ve iyileştirmek için ücretsiz bir fırsat ” olduğunu ileri sürüyor. “Genç Arkadaşlar, Nasılsın ? Bu konudaki görüşlerimi paylaşmanızdan  memnuniyet duyuyorum. ” sözleri ile genç Uygurları bu kampların “yararlı Olduğuna” iknaya çalışıyor. Son zamanlarda bu zoraki resmi  kampanyanın son  zamanlarda çok  güçlendirildiği  bildiriliyor. UYgur bölgesi’nde yaşayan ve nüfusun çoğunluğunu oluşturan Uygur  genç insanların büyük bir çoğunluğu  ” yeniden eğitim ve dönüşüm merkezleri ” adı verilen bu Çin Nazi Kamplarına kapatılmış bulunuyor.  Ancak  kaqpatılan bu genç Uygurların ebeveynleri, akrabaları ve hatta Uygurların çoğunluğu yeniden eğitim ve dönüşüm merkezlerini bilmiyor ve bu kamplara kapatılanların geleceklerinden endişe ediyorlar.

Uygur Bölgesi ÇKP.Yönetimi  merak ettiğimiz soruları  şöyle cevaplandırıyor ;

 1. Yeniden eğitim ve dönüşüm merkezine gönderilen insanlar aslında ideolojik olarak hastalıklı insanlardır ve dini aşırılık ve şiddet terörü düşünceleri ile bulaşmışlardır – bu yüzden bunlar tedavi edilmelidir.
 2. İdeolojik olarak hastalıklı insanları zamanında iyileştirmek ve tedavilerinin  etkinliğini garanti altına almak için, Sincan ÇKP, Xinjiang’ın her yerindeki her ilde, şehir ve ilçede yeniden eğitim ve dönüşüm kampları kurmaya karar vermiştir.
 3. Hükümet, halka ülkenin kanun ve yönetmeliklerini, özerk bölgeyi, etnik ve dini politikaları, çeşitli faydalı parti politikalarını ve devlet dilini’Yanı Çince’yi  öğretmek için özel uzman ve  yetkili kişileri görevlendirmiştir.
 4. Hükümet neyin yanlış ve neyin doğru, ne yapması gerektiğini ve neyi yapmaması gerektiğini kendisi bizzat  açıklığa kavuşturacaktır.
 5. Hükümet halka dini aşırılıkçılığın ve şiddet fikirlerinin herhangi bir etkisini ortadan kaldıracağını garanti etmektedir.
 6. Zihinleri zararlı fikirlerden temizledikten sonra, ideolojik olarak enfekte olanların ideolojik sağlığını geri kazanacakları ve evlerine geri dönecekleri aile üyeleri ile birleşeceklerini garanti altına alacaktır.
 7. Aşırılık ve  terörcülük ideolojik bir hastalıktır.Bu hastalık  fiziksel hastalık kadar  zararlı ve tehlikelidir. Bu yüzden bu hastalık bir tek seferde   iyileştirilmelidir. Hiçbir zaman ideolojik hastalıkların tedavisini ertelememelidir.  Aksi halde bozulur ve hayatımızı tehdit edecek duruma gelecektir. Aksi halde pişman olabilmemiz için yeterli zamana sahip olamayız.

Bu İdeolojik Hastalıktan Müstarip Olanlar  için bizlere şunları söyleyebilir ;

 • “Sadece dini içerikli  vaazlar  veya şiddet içeren aşırılık ses veya video dinlemek veya izlemek için bir kerelik bir tecrübem vardı. Yanlışımı anladım ve tekrar dinlemeyeceğim veya tekrar izlemeyeceğim. Yapacak çok önemli şeyim var, bu yüzden yeniden eğitim ve dönüşüm merkezine gitmem mümkün mü? “.
 • Bazıları, yeniden eğitim ve dönüşüm merkezindeki konaklamanın çok uzun olduğunu, daha kısa olamaz mi diyebilirler. Bu soruların cevabı kesinlikle Hayır’dır.
 • Dini ve şiddet yanlısı aşırıcılığın enfeksiyonu ciddidir. Eğer kimse tedaviden kaçarsa, kendini ve toplumu tehlikeye atacaktır.
 • Yeniden eğitim ve dönüşüm merkezleri, ideolojik hastalıkları tedavi etmek için özel hastanelerdir. Hastane ücretsizdir ve yiyecek ve barınma sağlanmaktadır.
 • Hükümet, insanları eğitmek ve hatalı düşüncelerini tedavi ve değiştirmek için  çok olumlu şartları sağlamak üzere Xinjiang’ın her yerinde yeni yeniden eğitim merkezleri kurmuştur.
 • ÇKP.Yönetimi  bu  ideolojik hastalıkları tedavi etmek için bu hastanelere doktor olarak çok özel yetiştirilmiş  uzmanlar  ve  kilit görevliler atamıştır.
 • Bu Yeniden eğitim  Kamplarında eğitime alınan  kişilerin aile üyeleri endişelenmemelidir. Yeniden eğitim merkezlerinde kimse aç bırakılmayacak, aç-açıkta veya soğukta bırakılmayacaktır.  Ayrıca buralarda mecburi çalıştırma da yoktur.
 • Bu kamplarda ancak insanların  en iyi şekilde eğitilmesi için fikren değişebilecekleri nadir ve özgür  fırsatlar  vardır.
 • Hükümet, bu “Eğitim Kampları” ile halkı  ( Müslüman Uygurları ) yeniden eğitmeyi garanti  altına  almaktadır. Burada eğitilenler, eğitimleri sona erdikten sonra  başkaları gibi normal hayatlarını yaşayabileceklerdir.

Sizler bu Propaganda ve Bilgilendirme  Materyallerini  yazılı,Sesli ve göntülü olarak  Uygur Bölgesi ÇKP.Büroları ile  Hükümet propaganda ofislerinden ücretsiz olarak   edinebilirsiniz. 

Nazi Kamplarında  tutuklu bulunan  Uygurlar

Uygur bölgesi yerel yetkililere göre, üst makamlar,  Uygur diyarının güney bölgelerinde yaşayan Uygur nüfusunun  aşağıdaki davranışları sergilemesi halinde gözaltına alınmasını  ve bu kamplara kapııtılmasını emrettiğini belirtiyorlar ;

 • İdeolojik Hastalık
 • Hatalı ve yanlış Siyasi görüşlere sahip olanlar(ÇKP.Ve yönetiminin fikir ve Uygulamalarına kalber de olsa benimsememiş olanlar)
 • Aşırı ve Gerçekçi fikirler Taşıyanlar
 • Aşırı ve siyasi açıdan yanlış görüşleri kafalarında barındırmalarından şüphe edilenler
 • Yurtdışına her ne amaçla olursa olsun  seyahat edenler

Bunlardan başka şu hatalı eylemleri yapanlyarın bu Kamplara kapatılmaları gerekir ;

 • Cep telefonunun SIM kartını atıp ya da kayıt yaptıktan sonra cep telefonunu kullanmayan insanlar;
 • Tüm Eski mahkumlar;
 • ÇKP.yönetimince kara listeye alınmış insanlar
 • Bazı temel dini inanç ve düşüncelere  sahip  olduklarından Şüphenilen kişiler
 • Yurt dışında yaşayan akrabası olanlar

Uygur bölgesi&ndeki Çinli Yöneticiler   kendilerince  soyut kavramları kullanarak Eğitim Kamplarında Eğitime Tabi Tutulacakları yanı hedeflerini belirlemek için resmi bir derecelendirme standardı oluşturmuştur. Buna göre Uygurlar, dini kökenleri, siyasi görüşleri ve diğer faktörlere göre puanlandırılmıştır. Bu Puanlandırmaya göre  60’ın altında puan alanlar tehlikeli olarak değerlendirilmekte ve bu Çin Nazi Kamplarına Eğitilmek üzere “ gönderilmektedirler.

Özgür Asya radyosuna bu Eğitim Kampları ile ilgili olarak konuşan Uygur bölgesinin Batısında görev yaptığını belirten  bir Uygur  Kadın  Polis Memuru  yukarıda belirtilen 5 katagori sebebi ile gözaltına alınların tamamının  bu  yeniden eğitim kamplarına gönderildiğini  açıkladı.

( 1.bölümün sonu.Yazı devam edecek.)

Kaynak :https://medium.com/@uighurtimes/china-detains-uyghurs-in-nazi-style-camps-db6aaf5b76fc

türk porno
porno izle
mersin escort
adult forum
bayan escort
istanbul escort
istanbul escort
bodrum escort
eskisehir escort
porno indir
istanbul escort bayan
ataşehir escort

Etiketler: » » » » » » » » » »
Share
2173 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ