logo

trugen jacn
06 Nisan 2014

ÇİN SÖMÜRGECİLİĞİNE DİRENEN KAŞGAR

Sömürgeciliğin en büyük amacı bir ulusun kültürel beleği olan kadim kentleri yıkarak, kendi kültürünün izlerini taşıyan yeni kentler inşa etmektir, bu olay kültürel demografiyi değiştirme amacı taşır, Çin sömürgeciliğinin kadim Türk kenti Kaşgar’da yapmak istediği budur, bu olay kültürel asimilasyondur.

Çin emperyalizmi, işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan’ın kadım Türk Kenti Kaşgarı yıkıp, Uygur Türk Kültürünün tüm İzlerini silmek peşinde.

Çin işgal yönetimi, Doğu Türkistan’ın batısındaki tarihi Kaşgar kentinde “yeniden yapılandırma” faaliyetleri adı altında binaları yıkmaya başladı. Çin Kaşgar kentini yıkarak “Uygur Türklerinin tarih ve kültürleri ile bağını koparmak amacıyla Kaşgar şehrinin, Eski Şehir kısmını dozerlerle yıkıp yerle bir ettiler.

Çin sömürgeciliğin asıl amacı, milli mirası yok etmek suretiyle, milli duygu ve milli iradeyi zayıflatmak, diğer yandan da Uygur Türklerinin toplu halde isyan etmelerini önlemeye çalışmak ve Uygur Türklerini asimile etmektir. İkiyüzlü sömürgeci, Çin yönetimi Kaşgar’da “Çift dilde eğitim”i utanmaksızın “Kaşgar halkını düşünmek” olarak lanse edip adeta göklere çıkartmaktadır. Uygur milli kültürünün beşiği sayılan tarihi Kaşgar şehrinde 4715 ailenin evlerinin yıkılarak yerle bir edilmesi ve bu ahalinin başka yerlere göç ettirilmiş olması, Kaşgar halkını “düşünmek” yalanı; bu rezilliğin üstünü örtemez. Ancak, Çin sömürgeciliğinin tarihsel yalanları bir kez daha ortaya çıkıyor.

Kaşgar, Türk Medeniyeti ve kültürü bakımdan büyük öneme sahip bir Türk kenti, Türk dilinin ilk sözlüğünün ve Türk kültürünün ilk ansiklopedisi Divanı Lügat’ini yazan Kaşgarlı Mahmut’un ve Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hacip’in doğduğu bir kent ayrıca Türkiye’de Nasrettin Hoca diye bilinen Doğu Türkistan’daki adı Uygurcada Nasirdin Efendi’de Kaşgarlı’dır.

Çin işgal yönetiminin Kaşgar şehrinin depremler sonucunda yıkılabileceği gibi inanılması güç bir bahaneyi gerekçe göstermesi gerçekleri yansıtmamaktadır. Oysa şehir, yaklaşık 2500 yıllık geçmişi olan, 1000 yıldan daha öncesine ait sayısız tarihi esere sahip antik bir şehirdir. Buradaki tarihi eserler yüzyıllardır defalarca depremlere ve doğal afetlere maruz kalmıştır. Bütün bunlara rağmen söz konusu binalar ve eserler yüzyıllardır hiçbir zarar görmemiştir. Dolayısıyla tarihi güzelliklerin yıkımı için depremlerin gerekçe gösterilmesi son derece mantık dışıdır.

Çin koloni yönetiminin Dünya’ya aldatmak için kullandığı yalanların altında yatan gerçek aslında Kaşgar’ı bir Çin şehri haline getirmeyi, şehri Uygur Türklerinden arındırıp Türk-İslam kültürünün İzlerini silme hedefi yatmaktadır.

Çin işgal yönetiminin, çok ucuz fiyatlarla kamulaştırdığı tarihi binaları satın alınarak yıkılıyor. Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerinin ayaklanmasından sonra hızlanan bu planlarla Uygurluların hayat tarzı artık yok ediliyor. Doğu Türkistan’ın yüzde 79?luk Uygur Türk nüfusunun azınlığa düştüğü bugün yüzde 46?lara kadar indiği belirtiliyor. Pekin Üniversitesi Profesörlerinden Wu Dianting de bu konuda gazeteye yaptığı açıklamada, Çin’in bu konudaki politikalarına şüpheli yaklaşanlardan, bölgenin hayat şartlarını iyileştireceğiz diyerek Kaşgar’da yaptığı çalışmaların bir tarihi yok etmek olduğunu dile getiriyor. Bölgenin yaşıyan insanların hayat şartlarını iyileştirmek için daha farklı metotlar olduğunu dile getiren Wu,”Tarihi ve şehrin gerçek değerini dikkate almazsak dünya mirası da yok olur” diyerek sitemini dile getiren Çinli akademisyen” ‘Eski binalar çok bilimsel” İpek Yolu’nda Orta Asyalı tüccarların buluşma merkezi Kaşgar, Pekin’in Hanları yerleştirme çabalarına rağmen Uygur karakterini koruyor. İçleri kışın sıcak, yazın serin. Kullanılan teknoloji malzemeyi koruyor ve çevre etkilerine dayanıklı. Eski Kent otantik Uygur kültürünün ayakta kalan çok az temsilcisinden. Uygur kültürü bu yapılara bağlı. Yıkılırsa kültür de yok olur” açıklamasıyla Uygur Kültürünün Doğu Türkistan’da yok olma tehlikesinde olduğunu, eğer Dünya bu olaya duyarsız kalırsa Doğu Türkistan’daki kentlerin, Çin emperyalizmine maruz kalan Mancuryadaki, Mançu kültürü Mançu kentleri gibi Çinlileşip yok olup sadece Coğrafi isim olarak kalacağı gerçeğini haykırıyor.

Kaşgar, Doğu Türkistan’ın ve Dünya Türklüğünün sembol şehridir. Bunca asimilasyona, baskıya soykırıma karşı direnen Uygur Bağımsızlık hareketinin kalesidir.

Çin emperyalizminin, yıllardır uyguladığı yöntem, Han Çinlilerinin hakım olduğu, Çin Milliyetçiliğini esas alan tüketim toplumunu Doğu Türkistan’a yerleştirmektir. Bunun için tehlike gördüğü Uygur kimliğine tarihi ve sembolik değerlerine saldırıp yok ediyor. Çin Kolonyalizmin yalan ve aldatmalara dayalı sinsi politikalarının ne anlama geldiğini, Uygurlardan iyi bilen olmaz.

Kaşgara, sahip çıkmak Dünya mirasına sahip çıkmak hemde Çin emperyalizmine dur demektir,bu bir insanlık görevimiz olduğu kadar Türk kültürünün önemli merkezlerinden olan bu kenti savunmak Türk olan herkesin görevi olmalı.

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/cin-somurgeciligine-diren

Etiketler: »
Share
1299 Kez Görüntülendi.