logo

trugen jacn
31 October 2014

UYGUR TERİHÇİ KURBAN VELİ : KOMŞULARINI YOK ETME DÜŞÜNCESİ,ÇİN’İN DEVLET GELENEĞİNİN TEMELİDİR ..!

Wali Kurban

Hamit Göktürk / Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)
ABD’de yaşayan Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri Tarihi Araştırmacısı ve Arkeolg,Kurban Veli, Çin’in komşularını yok etme ve onların tarihini kendi istekleri doğrultusunda değiştirme ve tahrip etme düşüncesinin tarihten beri var olduğunu ve bunun Çin devletinin temel felsefesi şeklinde halen de uygulanmakta oldurduğunu belirtti. Çinli şair ve Düşünür Gung Zi Cin’in 200 yıl önce kaleme aldığı bir kitabın, Çİn’in şovenist ve Milliyetçi aydınlarının başucu kitabı ve Çinli Yöneticilerin kendisinden olmayan komşu Milletelere karşı uygulanacak politikalarının belirlenmesinde temel başvuru eseri olarak Kabul edildiğini de ifade etti.
Bir süredir,ülkemizde bulunan Kurban Veli Haber Merkezi’mize Çin’in günümüzdeki durumu ile tarihten beri komşuları ile olan ilişkileri ve günümüzde uygulamaya çalıştığı politikalar hakkında görüşlerini açıkladı ve ilginç  bilgiler Verdi.
Tarihçi Kurban Veli, Çin’in çok güçlü devlet geleneğine sahip olmakla birlikte,bu geleneğini hepsini bir ve toptan Barbar olarak nitelediği Komşularına özellikle Türklere karşı olumsuz anlamda kullandığını belirterek şöyle konuştu.” Çin’in bu geleneksel komşularını düşman görme politikası, 1644-1912 yılları arasında yaklaşık 300 yıl kadar iktidar’da kalan Mancu(Çince Çing) sülalesi zamanında devlet’in temel ve değişmez siyasi belgeseli olarak Kabul edilmiştir. Çin’in günümüzde de israrla uygulamaya çalıştığı kavgacı,agresif ve saldırgan politikalarının temeli 200 yıl once yaşayan ve aslen Mancu asıllı olan Çin’in ünlü Şair ve düşünürü Gung Zi Cin zamanında onun teklif ve telkini ile şekillenmiştir.
Düşünür ve ünlü Çin şairi Gung Zi Cin “ Kadim Tarihi Yoketmek^” adını verdiği teorik tedbirler içeren Kitabında şunları yazmaktadır ;

” EL’IN(YABAN’IN= DÜŞMAN’IN) DEVLETINI ORTADAN KALDIR. ÖNCELIKLE ONUN TARIHINİ YOK ET. ONLARI SERVET VE TÜM VARLIKLERINDAN AYIR VE KENDİN GASBET. DİNİNİ VE ITIKADINI ÇÖKERT.ÖNCE TARIHINI YOK ET.ÖRF ADET,GELENEK VE GÖRENEKLERINI BOZ VE SONRA TAMAMEN ORTADAN KALDIR. ONLARA AIT TÜRBELERI VE MEZARLIKLARINI TAHRIP ET.ÖNCE TARIHINI YOK ET. EVLATLARININ SOYU VE SOPUNU KURUT.NESLINI TAMAMEN IMHA ET. ÖNCE TARIHINI YOK ET.”
Gelmiş geçmiş bütün Çin yönetimleri, Çin’in devlet felsefesini belirleyen bu Çinli şair ve Düşünür’ün bu yazdıklarını devletin temel politikası olarak Kabul etmişlerdir.
Çin’in ünlü bir düşünür ve şair olarak Kabul ettiği bu kişi, 49 yıllık ömründe 800’den fazla şiir ve devlet yönetimi ve Çin’in komşuları ile ilişkileri hakkında çeşitli yazılar yazmıştır.”Kadim Tarihi Yoketmek Teorisi” adlı eseri bunlardan en ünlüsüdür.
Doğu Türkistan’ın 1759’daki ilk Mancu İstilası ile ilgili planlama çalışmalara de katılan Gung,Cungarların bu ülke’de mağlup edilerek yok edilmesinden sonra başlayan işgal esnasında “İmparator’un Sınır Boylarında Barışı Sağlaması için alınacak Tedbirler” ile “Büyük İmparator Çing’in Dünya’yı Birleştirmesi(Çin’in Dünyayı İstila Etmesi)ne Ait Alınması Gereken Önlemler” adı ile, ünlü düşünür,devlet adamları ve askerlerin de katıldığı Danışma niteliğindeki “Araştırma ve Geliştirme Seminerleri”’ne de üye olarak katılmıştır.Ayrıca, Çin’in yeni istila ettiği Doğu Türkistan ve diğer Çin’e komşu bölgelerin nasıl yönetilmesi hakkında yazdığı “ Sınır Bölgelerinde Çin Yönetiminin Yeniden Tesis Edilmesi Teorisi” adlı çok önemli bir teklifi kaleme alarak İmparator’a bizzat sunmuştur.”dedi.
Tarihçi Veli, Komünist Çin yönetimi’nin kendisinden önceki Çin yönetimlerini “ Eski gerici,zalim ve Emperyalist ” olarak sürekli kınamasına rağmen, eski Çin idarecilerine emperyalist ve saldırgan politika gütmeleri için yeni öneriler, yöntemler ve teklifler sunan Han Şövenizmi ile Çin Milliyetçiliğinin sembol isimlerinden biri olan böyle birisini yücelttiğini ve 1990 yılında doğduğu Huangcu kentin’de 200. doğum yılı dolayisiyle çok görkemli bir Anıt Saray inşa ettiğini hatırlatarak şöyle devam etti, “ Bu tarihten sonra Çinli işgalcilerin emrindeki Çinli şövenistler ve Milliyetçi Bürokratlar başkent Urumçi’de birden bire Gung Zi Cin’I anma programları ve onu anlatan ve övgüler düzen toplantılar yapmaya başladılar.Daha sonra ise,tarihte kalmış bu köhne Çinli Düşünür’un gösterdiği yol ve teorilerini Doğu Türkistan’da direkt olarak Müslüman Uygur Türklerine uyguladılar. Bugün Çin’in uyguladığı icraatların tamamı Gung’un teorileri ile birbir çakışmaktadır. Komünist maskeli İşgalcı Çin Faşistlerinin yaptığı de şiddetle kınadıkları ve reddettikleri eski yönetimler ile aynıdır.Tarihimizi yok etmede,Anıtsal Türbelerimizi ve Tarihi mezarlıklarımızı tahrip etmede,eski tarih ve milli kültüre ait kitap, Cami,Medrese, evler, eşya ve benzeri ne varsa yakıp kül etmede,din,dil,örf-adet,gelenek ve göreneklerimizi yasaklamada aynı amacı gütmektedir. Bundan amaç ise,Müslüman Uygur Türklerini zamana yayarak yavaş yavaş alıştırarak  sinsice ve gizlice seslerini de keserek imha ve yok etmektir “ şeklinde konuştu.

Çinli Şair ve Düşünür Gung Zi Cin Hakkında Kısaca bilgi
Aslen Mancu Milletine mensup olup,Babası Çing İmparatoru’nun Cijiang Eyaletinde görev yapan Özel Müfettişi idi. 38 yaşında devlet İmtihanından başarı ile geçerek devlet Memuru oldu.48 yaşında Saray Bakanlığı Yazı İşleri Dairesine tayin edildi. Çin ırkından olmamasına rağmen,hayatını kendi Milletine baskı,zulüm ve soykırımlar yapan Çin imparatoruna adadı. Hayatı Çin imparatoruna medhiyeler düzmek ve Komşularını nasıl yok etmesi hakkında teoriler,planlar ve teklifler hazırlamak ve sunmakla geçti. Bütün ömrünü Çin imparatoruna sonsuz sadaket ve hizmetle geçiren Gung Zi Cin, en sonunda İmparatorluk Saray Beyi(Nazırı) Mo Cang A tarafından  zorla  zehir içirilerek idam edildi. Çinlilere sadakatle hizmet etmesinin mükafatını  hayatını vererek aldı.

Bu ibretlik son, bütün  İşbirlikçi Ve  Vatan hainlerine   ithaf olunur…! 

Etiketler: » » » »
Share
1911 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ