logo

trugen jacn

ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ POLİTİKASINA BİR BAKIŞ

Uluslararası hukuk bakımından Çin’in Uygur Özerk Bölgesi’ndeki politikasına bir bakış

Manolya PAKER (Stajyer Öğrenci, pakermanolya@gmail.com)

Özet

Doğu Türkistan ve Çin arasında tarihsel süreç içinde yaşanan gelişmeler uluslararası gündemin konusu haline gelmiş ve farklı kültürlere mensup olan bu iki coğrafyanın hak iddiası ve savları uluslararası sistemi oluşturan diğer aktörlerce tartışmalara sebebiyet vermiştir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Uygur Türklerine yönelik kuvvet kullanımı neticesinde yaşanan İnsan Hakları ihlallerine bazı aktörler kendi milli çıkarlarının yönlendirdiği gibi hareket ederek olaylara kayıtsız kalırken; kimi diğer aktörler ise uluslararası hukukun / bilim teknoloji çağının gelmiş olduğu bu noktada kayıtsız kalamamaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin ise başta kendi anayasası olmak üzere, uluslararası hukuk kurullarına karşı sorumluluğu ortaya çıkmaktadır.

Makalenin tamamına erişmek için lütfen linki tıklayın: Uluslararası hukuk bakımından Çin’in Uygur Özerk Bölgesi’ndeki politikasına bir bakış

Share
260 Kez Görüntülendi.