logo

trugen jacn
10 Nisan 2016

İŞGALCI ÇİN’İN ZULMÜNE DİRENEN,KAHRAMAN UYGUR ANA FATMAGÜL GULAM’İ UNUTMAYALIM


Hamit Göktürk /Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)

İşgalcı Çin ve onun  sözde “Çin Halk Kurtuluş  Ordusu” adını verdikleri üniformalı katilleri ” 05 Temmuz 2009’da başkent Urumçi’de Müslüman Uygur Türklerine karşı büyük bir  bastırma,toptan katletme ve etnik soykırım uygulamıştır. Devrin ÇKP.’nin Doğu Türkistan’daki Genel sekreteri Çinli faşist Wang Liu Quen İşgalcı Çin askerlerine sivil giydirerek ve ellerine  tornadan çıkmış sopalar tutuşturarak Urumçi’de Uygur Türklerinin meskun olduğu mahallelere  saldırtmiştı. Nazi Lideri Hitler’ın SS.birliklerini vahşi icraatlarını  hatırlatan bu şövenist Çinli sivil giydirilmiş katiller sürüsü her önüne gelen Uygur’a saldırarak acımasızca   katletmişti. Yakaladıklarını ise Askeri kışlalara doldurarak meşhur Çin işkenceleri altında öldürerek cesetlerini açtıkları çukurlara gömmüş ve yok etmişlerdi.

Imammemetning-Anisi-patigul-ghulam-305.jpg

 Kahraman Uygur Ana Fatmagül Gulam,Eşi Mehmet Ali ve oğulları  Urumçi -2001

İşgalçı Çin  Uygur katliamını tamamladıktan bir süre sonra Urumçi’deki şiddet olaylarında toplam 197 kişinin hayatını  kaybettiği  ve yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığını iddia etti ve bunu resmi olarak duyurdu. Çin katliamları sırasında tutuklanan binlerce Uygur gencinden ise, daha sonraları hiç  bir haber alınamadı.  Çinli işgalcılarca  tutuklanan ve daha sonra yok  akibeteleri hakkında hiç bir şekilde bilgi alınamayan  ve gizlice katledilerek cesetlerinin bir şekilde yok edildiği anlaşılan bu gençlerin sayısının onbinler mertebesinde olduğunu Dünya Uygur Kurultayı açıkladı. Ailelerin kaybolan evlatlarının akibetini yanı onların hayatta olup olmadıkları,tutuklandı ise nerede hapsedildikleri veya öldürüldü ise,cesetlerinin kendilerine teslim edilmelerini  talep etmeleri  resmen yasakladı. Buna uymayanlar  ise,terör suçu işlemiş sayıldı ve onlar da tutuklanarak cezalandırıldılar.
Dünya Uygur Kurultayı, 05 Temmuz 2009’da İşgalcı Çin’in Urumçi katliamları sırasında rastgele tutuklanan en az 10 bin Uygur gencinin akibetinin  hala bilinmediğini açıkladı ve bunların büyük bir ihtimalle gizlice katledildiğinin kuvvetle tahmin edildiğini açıkladı.

patigul-ghulam-imammemet-eli.jpg
KAHRAMAN  FATMAGÜL GULAM ANA VE 7 YILDIR KAYIP OLAN  OĞLU İMAM MUHAMMED ALİ 

Fatmagül Gulam Hanım’a Uygur Türkleri daha kısa bir ad ile yanı Patigül Gulam olarak adlandırıyor.Kendisi hakkında çok fazla bilgimiz yoktur. Ancak Urumçi’ye işsizlik ve geçim zorluğu sebebiyle Tarım bölgesi’ndeki bir Uygur şehrinden muhtemelen Azizane Kaşgar’dan geldiği sanılıyor. Altışeherden bu şehre iş bulmak ve geçimini sağlayabilmek için gelen işsizler yıllar içinde göç ederek yerleştikleri biliniyor. Başkent Urumçi’nin bu yeni gelen sakinleri seyyar satıcılık,manavlık,yaparak,gündelik işlerde(Merdikar olarak) çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Bazıları ise,  Urumçi’nin ünlü gece pazarlarında seyyar Lokantacılık yaparak geçinmeye çalışanlardır. Patigül Gulam da bu şekilde hayatlarını devam ettirmeye çalışan  binlerce aileden biridir.05 Temmuz 2009 günü ve sonrasındaki Çin’in Uygur katliamında diğer binlerce Uygur genci gibi onun sevgili yavrusu ve gözbebeği oğlu 17 yaşındaki İmam Muhammed Ali de kaybolmuştur.Daha doğru bir ifade ile Çin işgal askerleri tarafından tutuklanmış ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür.Aradan 7 yıl geçmiş olmasına rağmen kendisinden hiçbir haber  alınamamıştır.
Yüreği evlat hasreti ve acısı ile yanıp tutuşan Anne Patigül Gulam evlatlarının akibetlerini öğrenmek için yönetime müracaat edebilme cesaretini gösterebilen 37 kişiden biridir. Diğer kaybolan birlerce hatta onbinlerce gencin Ana ve Babası cesaret edip Çin’den hesap sorma ve evlatlarının akibetini öğrenme cesaretini gösterememişlerdir.
Patigül Gulam,de bu 37 kişiden birisidir.O,05 Temmuz 2009’daki Çin katliamlarında evinin önünde tutuklanan  ve kendisinden bir daha haber alınamayan (İz-dereksiz yok bolgan) oğlu İmam Muhammed Ali’nin akibetini öğrenmek için 7 yıldır bıkmadan ve usanmadan mücadele etmektedir.Önce Urumçi’de İşgalcı Emniyet Organlarına müracaat etmiş,sonuç alamayınca başkent Pekin’e giderek Merkezi Çin yönetimi nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Fatigül Gulam, Oğlunun hak ve hukukunu   her  Anne gibi aramış ve her toplum ve  ülke’de normal bir hak arama olarak kabul gören bu müracaatı yapmıştır. Ancak,Pekin’den Polis zoru ile Urumçi’ye geri yollanmıştır.Kendisi tehdit edilmiş,şantajlar yapılmış,ancak bu Cesur Uygur Türkü Anne bu tehdit ve şantajlara boyun eğmemiştir.Bunun üzerine İşgalcılar kendisini 27 Mayıs 2014’te Urumçi’de tutuklayarak  envai çeşit Çin ixkenceleri ile nam salan ünlü  Liyu Davan Hapishanesine hapsetmiştir.
İşgal yönetimi 07 Nisan 2016’da kendisinin gizli celsede yargı önüne çıkarılıp yargılayacaklarını açıklamıştır.Ancak, aradan 5 gün geçmiş olmasına rağmen, yargı safhası hakkında şimdiye kadar bir açıklama yapmamıştır.

İŞGALCI ÇİN,UYGURLARA KARŞI FAŞİZAN  TEMELLİ  ACIMASIZ BASKI VE ZULÜM UYGULAMALARINDA   NAZİLERİ KAT KAT GEÇMİŞTİR.

Patigül Gulam 7 yıldır,kalbi yanık istırap ve acılarla dolu bir hayat yaşamakta ve ciğerparesi sevgili oğlu İmamMuhammed Ali’nin akibetini öğrenmek için yanıp tutuşmaktadır.İşgalcı Çin eğer İmam Muhammed’i öldürdüklerini  itiraf ederlerse  bu bağrı yanık Anne’nin feryadı  bir süre sonra sona erecek ve  Allah’in takdirine boyun eğecek ve mustarip ruhu de huzur bulacaktır. Encak,işgalcı Çin  İmam Muhammed’ı öldürdüklerini itiraftan kaçıyor,7 yıldır kendisine istırap yaşatıyor ve meşhur, acımasız ve vahşı Çin işkencelerinin tümünü uyguluyor.7 yıldır, kalbı yaralı bir Anne’ye katlettiği oğlunu kullanarak işkence yapıyor. İşgalcı Çin, bu tutumu ile Faşist Almanyasının Yahudilere yaptığının daha kötüsünü ve  daha acımasızını uyguluyor. Alman Faşistleri Yahudileri fırınlarda yakarak katlederken, çocuklarını hiç olmazsa Annelerinden ayırmadı.En azından onları evlatları ile birlikte öldürerek Yahudi Analara diri iken, evlat acısı yaşatmadı. İşgalcı Çin’in Kahraman Uygur Türkü Anne Fatigül Gulam’a yaptığı   vahşı,zalim ve acımasız Nazi’lerin uygulamalarından daha beterdir.Çünkü,bu Anne’ye 7 yıldır  kaybolan oğlu üzerinden işkence ediyor ve Çin usulu ile yavaş yavaş öldürüyor. Çin’in  ünlü  Çin işkencesi bu olsa gerek.Cünkü,  İşgalcı Çin, Fatmagül Gulam Ana’yı   işkenceyi yıllara yayarak yavaş yavaş   acı çektirerek  öldürmek istiyor.

Hak, Hukuk  ve Adalet bütün toplumlarda kutsal kabul edilmiştir.Afrika kıt’asında veya dünyanın  modern hayattan ve medeniyetten habersiz ilkel toplumlarında dahi bir hukuk sistemi vardır. Çin’in Fatigül Gulam Ana’ya reva gördüğü adalet,  mezkur ilkel toplum ve kabilelerde uygulanan adalet anlayışından ve uygulanmasından dahi geri durumdadır. Adalet,insanların huzuru ve mutluluğu için vardır.Çin’de hukuk ve adalet,insanların huzuru ve mutluluğu için değil, ÇKP.İktidarının  ve etnik Çinlilerin  yararı içindir.Bu değerler sadece Han Çinlileri için geçerlidir.

İşgalcı ve İşkenceci Zalim Çin’den başka hiç bir devlet,  öldürerek yok ettiği oğlunun   akibetini öğrenmek isteyen bir acılı Anne’ye  bütün bunları  yapmaz ve onun için de  Anne’yi hapsetmez.

Fatmagül Gulam Ana’yı Unutmayalım  Ve destek Verelim !
Dünya Uygur Kurultayı başta olmak üzere bir çok uluslar arası insan hakları kuruluşları Patigül Gulam’ın tutukluluğu ve yargı süreci hakkında açıklamalar yaparak,tepki göstererek İşgelcı Çin’ı protesto etmiş   ve kınamışlardır.
Ülkemizde ise ; Change org. İle  Eğitimci, insan Hakları aktivisti ve mazlum Uygur Türklerinin gönül dostu Aytekin Çetin’in önderliğindeki  Ankara merkezli Doğu Türkistan insiyatifleri kendisinin bir an önce serbest bınakılıması için imza kampanyaları başlatmış  ve Çin işgal yönetiminin bu haksız tutumuna tepki göstermişlerdir.

hİTAY tEPTİ

Cesur ve Kahraman Uygur Annemiz Fatmagül Gulam günümüzde Uygur Türklerinin Çin işgaline,adaletsiz,haksız ve hukuksuz icraatlarına etnik ayırımcılığa, haksızlığa,zulme,baskı’ya karşı mazlum Uygur Türklerinin sesi olmuştur.
Doğu Türkistan’daki Çin’in insanlık dışı keyfi hukuk sistemine ve Han şövenizmi ve Çin faşisizmi temelli icraatlarına karşı mücadelenin sembolüdür.
Fetmegül Gulam Annemiz, güçlü bir iman ve engin bir inanç,örnek bir evlat ve vatan sevgisinin  örneğini vermiştir.
Uygur Türkü Anne Fatmagül Ana’yı lütfen  unutmayalım !

Bu Cesur ve Kahraman Uygur Türkü Annemize imzalarımız ile destek verelim !

Sosyal medya üzerinde yayınlanan spotlarını  paylaşalım !
Fatmagül Gulam Ana’ya sahip çıkmak,onu desteklemek, hepimiz için insanı bir borç,milli bir görev ve dini bir vecibemiz olduğunu lütfen unutmayalım !

Peygamber Efendimiz Buyuruyor :

                              ” HAKSIZLIĞA KARŞI SUSAN,DİLSİZ ŞEYTANDIR.”

Etiketler: » » » » » » » »
Share
1647 Kez Görüntülendi.