logo

trugen jacn

TÜRKİSTANLI Prof. AYNURAL : TÜRKİYE’MİZİ YÜCELTMEK BİR GÖREV VE KUTSAL BİR İBADETTİR

Türkistanlı  bilim insanı, GYT.Ün,Öğretim üyesi ve Uluslar arası Türk- Kazak  Ahmet Yesevi  Üniversitesi  sabık Rektörü  Prof.Dr.Salih Aynural   son zamanlarda Ülkemizin birlik ,beraberlik ve toprak bütünlüğüne kast eden vatan hainleri ile   Milletimize acımasızca  üst üste saldırılar gerçekleştiren,  sivil ve masum  insanlarımızı   terörist eylemlerle katleden  Terör örgütlerini kınayan bir mesaj  yayınladı.   Prof.Dr.Aynural, kendisi tarafından kaleme alınan, kişisel sosyal medya hesabında yayınlanan    ve Milletimizin ve özellikle Türkiye’mize sığınarak yerleşen   bütün Türkistanlıların duygu ve düşüncelerine tercüman olan bu mesajinda  şunları ifade etti ; 

Türkiye’mizde barış ve huzur içinde yaşayan bütün Vatandaşlarımızın  Aziz  Vatan Türkiye’mizi   yüceltmek için çaba göstermeleri   ulu bir görev ve aynı  aynı zamanda kutsal bir ibadettir.”

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi  (UYHAM)

Değerli Dostlarım,
Biliyorsunuz bendeniz Ata yurdumuz Ulu Türkistan’ın Ruslar tarafından işgal edilmesinden sonra, Ana yurdumuz Türkiye’ye göç eden bir ailenin evladıyım. Bu aziz millet, bu aziz vatan bizim en zor zamanımızda, en müşkül durumumuzda bize kucak açtı vatan oldu. Sadece bize mi? Balkanlar elden gitti, yüz binlerce Arnavut’una, Boşnak’ına, Makedon’una, Pomak’ına ve Roman’ına kucak açtı vatan oldu. Kırım Ruslar tarafından işgal edildi, yüz binlerce Kırımlıya kucak açtı vatan oldu. Doğu Türkistan Çinliler tarafından işgale uğradı, binlerce Uygur’u, Kazak’ı bağrına bastı vatan oldu. Batı Türkistan Ruslar tarafından işgal edildi, yine binlerce Özbek’ine, Kazak’ına, Kırgız’ına, Türkmen’ine, Tacik’ine kucak açtı vatan oldu. Kafkaslar Ruslar tarafından işgal edildi, yüz binlerce Adige’sine, Abhaz’ına, Kabartay’ına, Çeçen’ine, Oset’ine, İnguş’una, Karaçay’ına, Malkar’ına, Avar’ına, Dargin’ine, Lezgi’sine, Kumuk’una, Nogay’ına, Azeri’sine, Gürcü’süne, Acar’ına kucak açtı vatan oldu. Afganistan Sovyetler tarafından işgal oldu. Binlerce Kırgız’ına, Özbek’ine, Türkmen’ine, Tacik’ine kucak açtı vatan oldu. İran’da Humeyni devrimi gerçekleşti, devrim muhalifi olan bir milyona yakın İranlıya kapılarını açtı onları korudu kolladı. Saddam Halepçe’de katliam yaptı, katliamdan kaçan yüz binlerce Kürt kardeşimizi bağrına bastı onları katliamdan korudu. Birkaç senedir Esed’in zulmünden kaçan iki milyondan fazla Suriyeli kardeşlerimize kapısını açtı, ekmeğini, aşını paylaşıyor. Bu güne kadar Suriyeli kardeşlerimiz için harcanan para 10 milyar doları buldu. Yine Aynel Arap’ta, İŞİD’in saldırılarına maruz kalan yüzbinlerce Kürt’üne ve Yezidi’sine kapılarını açtı, onları büyük bir felaketten kurtardı.


Sadece Türk dünyasına mı, İslam dünyasına mı kucak açtı? Elbette ki hayır; bin üç yüzlü yılların ikinci yarısından itibaren Avrupa’ da horlanan, itilip kakılan; 1492 de İspanya’dan, 1497 de Portekiz’den kovulan iki yüz bine yakın Musevi’ye kucak açtı vatan oldu. 1789 ihtilalinden sonra binlerce Fransız’a kucak açtı. 1830-31 senesinde Ruslara karşı isyan eden; fakat başarısız olan binlerce Polonyalıya sahip çıktı. (Bugünkü Polonezköy, o dönemde gelen Polonyalıların kurduğu bir köydür.) 1849 da Almanlara isyan eden ve başarısız olan 16 bin Macar’a kapılarını açtı. 1917 de Bolşevik ihtilalinden sonra kaçan binlerce Çar taraftarı Rus’a kucak açtı. 1933 de Nazi zulmünden kaçan Yahudi ilim adamlarına üniversitelerinin kapısını açtı. İkinci dünya savaşında, Almanlar karşısında bozguna uğrayan ve Türkiye’ye sığınan on binlerce Yunanlı askere sahip çıktı.
Kısacası dostlarım, bu aziz vatan sadece İslam dünyasının, Türk dünyasının değil, bütün mazlumların sığındığı son limandır. Eğer bu aziz vatanın bir kılına halel gelirse; sadece bu ülkede yaşayanların değil, bütün Türk ve İslam dünyasının, bütün mazlumların kolu kanadı kırılır.
Bu nedenledir ki sevgili dostlarım; bu aziz vatanın kıymetini bilmek, bu aziz vatanda birlik beraberlik içinde yaşamak, son zamanlarda güzel ülkemizi ve insanlarımızı terörle yıldırmaya çalışan hainlere karşı dimdik ayakta durmak, huzur içinde yaşamak ve bu aziz vatanı yüceltmek ulu bir görevdir aynı zamanda kutsal bir ibadettir.

Etiketler: » » » » » »
Share
1115 Kez Görüntülendi.