logo

trugen jacn
04 Ağustos 2015

04/08/2008 – ŞANLI KAŞGAR- SEMEN YOLU DİRENİŞİ VE BUNUN TARİHİ ÖNEMİ (1.Bölüm)

mehmet-emin-.-1

Mehmet Emin Hazret

Bugün, 04 Ağostos 2008.

Kaşgar’ın  Semen kenti  yolu (Semen yolı)’nda Abdurrahman Azat ve Kurbancan Hamit isimli iki Mücahit Fedai’mizin Çin işgal Ordusu özel Sınır Muhafız  Birlikleri ile kahramanca savaştıkları olayın 7.yıldönümüdür.Kahraman Şehitlerimizi  bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyoruz.

 

     Bu gün Doğu Türkistan milli kurtuluş savaşı’nda bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Bu gün Müslüman Uygur Türkleri İşgalcı Çin’in insanlık dışı merhametsiz,ardı arkası kesilmeyen saldırılarına karşı Doğu Türkistan’ın tarihi başkenti ve sembol şehri Azizler diyarı Kaşgar’dan Çinli işgalcılara çok güçlü ve unutamayacakları  bir  ikaz ve ders,  uluslar arası topluma ise, dil ve yazı kullanmadan ani, şok  edici ve çok anlamlı  bir mesaj verdikleri tarihi bir gündür.
Uygur Türkleri  04/08’da lakayıtklık ve ölüm  uykusundan silkinerek uyanmıştır.Kan ve göz yaşı deryasında çok mutlu ve pervasızca kulaç atmaya alışmış olan Çinli işgalcıların mütekebbir Patroncuk  taslaklarını  çok şiddetli  ve büyük bir zelzele  misali  tarihin tozlu ve kirli çöplüğüne şiddetli bir şekilde  fırlatıp attıkları  bir gündür. Uygur Türklerinin mücadele iradesini  ve azmini  çok açık ve net bir şekilde  ortaya koyduğu kutlu bir tarihtir.
Abdurrahman Azat ve Kurbancan Hamit isimli bu iki kahraman Mücahidimiz Kaşgar’ın Semen yolu üzerinde bulunan İşgalcı Çin’in Sınır Muhafaza Birliklerinin konuşlandığı bir Kışla’ya yiğitçe hücum etmişler  ve çıkan çatışmalarda 16 İşgal Askerini Veylun cehennemine,16’sini ise,ağır yaralayarak Çin’in Hastanelerine yollayarak etkisiz hale getirmişlerdir.
25-30 yaşlardaki bu Kahraman iki Şehidimiz 21.yüzyılda devam etmekte olan Doğu Türkistan Kurtuluş Savaşı’nin bir kahramanlık ve şanlı örneğini sergilemekle kalmadılar,Müslüman Uygur Türklerinin bükülen bedeni ile ezilmek istenen onuruna muhteşem Tanrı dağları gibi çok yüksek ve okyanuslar gibi çok engin ve güçlü bir  kudret bahşetmiş oldular.
21.yüzyılın Kaşgar’da yetişen  bu seçkin Kahraman mücahitleri bu cihatları ile sayıca çok az ve bir o kadar da  çok zayıf bir güçle,  çok güçlü ve kalabalık bir düşmana nasıl böyle öldürücü ve unutulmaz  darbeler  vurulabileceğini  bütün dünya’ya gösterdiler.
Bu şanlı Vatanseverlik ve Kahramanlık örneği Komünist çin esaretinden beri yürütülen Milli Kurtuluş Hareketimizin 21.yüzyıldaki ilk örneği olarak mücadele tarihimize geçmiştir.

1.- Azatlık Mücadelesinin yolu,Bu İki Kahramanı’mızın Yoludur.
Doğu Türkistan mücadele tarihinde 04/08- Semen Yolu Vaka’ası olarak anılan bu olay binlerce vatan evladının azatlık mücadelesini nereden  ve nasıl başlamalıyız ? yolundaki tereddüt ve düşüncesinde olan binlerce Yiğitlerimiz ile batur Kızlarımızın yolunu ve beynini çolpan gibi aydınlatmış ve kutsal mücadele yollarını net ve açık olarak görmelerini temin etmiştir. İşgalcı Çin’in asker ve polislerinin de kendileri gibi birer can taşıdıklarını onların de gebereceklerini ve öldürülebileceklerini göstermiştir. Bu şanlı olay İşgalci Çin’in muazzam askeri gücüne, Atom bombaları ile Nükleer silahlarına karşı,  güçlü iman, din, vatan ve Millet sevgisi ile karşı konulabileceğini, Seni katletmeye ve imha etmeye gelen düşmanların de aynı şekilde öldürülüp yok edilebileceğini ispat etmiştir. Seni öldürmek isteyenleri aynı şekilde karşılık vererek “ Koyun gibi Sessizce Ölmek yerine , Karşı koyarak ve direnerek  şereflice  Ölmek” gibi  erdemli ve  onurlu bu yolu, Hakkaniyetli bir yol olarak miras bırakmıştır.
Çinli İşgalcıların Urumçi’deki Cüce Diktatörü zamanın ÇKP.Genel Sekreteri ve Çini işgal Orduları Başkomutarı Vang’ın “Doğu Türkistan Bir Kotan’a(Koyun Barınağına) Uygurların ise,bu barınağa kapatılan koyun sürüsü, Cudang Vi’yı  ise Misafirhane ( Eli Kanlı Cüce Diktatör’ün Urumçi’deki resmi konut ve Ofisi) kendisini ise, Lav Ben(Patron) olduğu rüya ve ham hayalından alarak  tarihin  kirli  çöplüğüne  fırlatarak atmıştır.
Uygur Türkleri Çin işgalinden beri, sayısız acı tecrübeler ve dramatik facialardan sonra açık ve net olarak şu bilince erişmiştir ; ana yurdumuz Doğu Türkistan’da Çinliler ile birlikte yaşamayı  ve onlara köle ve kul olmayı  kabul etsek  de Çinli İşgalcılar biz Uygurların bu ülke’de Çinli göçmenlerle birlikte yaşamamızı asla kabul etmezler . Çin, Doğu Türkistan’da etnik göçmen Çinlilerine hayat sahaları yaratmak ve açmak için Müslüman Uygur Türklerini imha ve yok etmeye kararlıdır.Uygur Türklerinini anavatanında,Uygurları tamamen assimile ve soykırım yaparak Millet olarak tamamen imha ederek sadece etnik Çinli göçmenlerin yaşamasını istemektedir.Bu amaçlarını gerçekleştirmek için ise, bütün yöntem ve usulleri kullanmaktan çekinmemektedir.Çin,bizi kendilerinin bu insaf tanımaz uygulamalarına karşı elimize silah alarak karşı koymaya mecbur bırakmıştır.Müslüman Uygur Türklerine  güç odaklı bir mücadeleden başka bir yol bırakmamakta ve yöntem seçme şansını de  vermemektedir. Uygur Türkleri bugün çaresiz durumdadır. Bizler hiçbir tepki vemeden.,itiraz etmeden yaşamaya çalışsak da mücadele yolunu seçersek de sonuç değişmeyecektir.Sonuç en sonunda katliam ve ölümdür. Bizim için en doğru ve zafer ile  neticelenecek en  şerefli  yol, bu  Kahraman Mücaditlerimizin bizlee hayatları pahasına tecrübe ederek gösterdikleri bu parlak azatlık  meşalesi,  kutsal ve onurlu mücadele yoludur.(Devam edecek)

NOT : 04 Ağustos 2008’de Kaşgar- Semen yolu olayında şahedet şerbetini kahramanca nuş ederek Şehitlik mertebesine terfi eden  Fedai’lerimiz  Abdurrahman Azat ve Kurbancan  Hamit  için dualarınızı bekleriz. (UYHAM)

Etiketler: » » » » » » » »
Share
1804 Kez Görüntülendi.