logo

trugen jacn
03 December 2016

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ASSİMİLASYON VE SOYKIRIMLARINDAN ÖRNEKLER(1.BÖLÜM)

uYGURLARA çİN ZULMÜ RESİMLERİ ile ilgili görsel sonucu

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)

Doğu Türkistan, tarihinin  hiçbir  döneminde  Çin’e tabi olmayan ve onun eğemenliğine düşmeyen tarihi bir Türk Vatanıdır. Bu ülke, Çinlilere hiçbir şekilde benzemeyen, onlarla hiç bir şekilde  ilgisi olmayan, kendine özgü  ve onlardan barız şekilde ayrı olan yüksek bir kültür ve medeniyete sahip   Uygur Türklerinin tarihi ana  yurdu vasfını daima korumuştur.
Çin’deki iç savaşı terör yöntemleri kullanarak,masum sivil halkı katliam yaparak öldüren ve  kan dökerek iktidarı zorla ele geçiren Çin tarihinin en azılı Hitayist ve ırkçı Lideri Mao, 1949’da Doğu Türkistan’ı de Stalin’in askeri yardımı ile işgal etmiştir. Sosyalist maskesine bürünmüş ancak,aslında bir Faşist Çin ırkçılığına dayanan Mao’nun Doğu Türkistan’daki işgal yönetiminin temel hedefi bu ülkenin tarihi sakinleri ve asıl sahipleri olan Türkleri zaman içinde yavaş yavaş ve çaktırmadan envaiçeşit Çin baskı,zulüm,asimilasyon ve ırkı soykırım uygulamaları ile toptan yok ederek bu topraklara tek başına  ebedi olarak sahip olmak olmuştur.
İşgal Çin, Uygur Türklerine karşı bu dini ve ırkı soykırım uygulamalarını günümüzdeki mevcut küresel genel durum ve uluslar arası ilişkilerdeki  ınsani krizler ve çıkmazlardan azamı derecede yararlanmakta ve bu kriz ve çıkmazlardan bu  kendi lanetli politikalarının yerine getirilmesinde  azamı şekilde yararlanmaya çalışmaktadır.
İşgalcı Çin’in Doğu Türkistan’da Müslüman Türk halklarına karşı uyguladıkları bu insanlık dışı icraatalarını şu genel başlıklar altında inceleyebiliriz ;
1- ) Uygur Türklerinin Zorunulu olarak Haksız Çalıştırılıması (Haşar)
İşgalcı Çin yönetimlerinin ilk işgal ve istilalarından hemen sonra(1759-İlk Mancu – Çin İstilası) başlatılan bir uygulamadır ve adına de Haşar denilmektedir.Bu uygulama Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerine karşı bir insanlık dışı vahşi bir baskı ve zulüm uygulamasıdır. Bu topraklarda yaşayan her Uygur Türkü aile için her yıl için belirli gün Çin yönetimine ücretsiz çalışmak şeklinde uygulanmaktadır.  Bu haşar adı verilen emek vergisi (Bac)  ÇKP.işgalinden sonra  daha da sistemleştirilmiştir.Haşar, ÇKP.İşgal yönetimi tarafından resmileştirilmiş ve bu uygulama bütce hesaplarında dahi yer almıştır. Çinli işgalcılar Müslüman Uygur Türklerinden alınan aylık ve yıllık  Vergilerden  başka her aile için yılda en az 1 veya 2 kişinin yılda bir aydan az olmamak üzere devlete bedelsiz çalıştırılmasıdır.  Aile’den kadın erkek,genç yaşlı demeden aile bireyleri her yıl belirlenen günlerde İşgalcı Çin yönetiminin belirleyeceği yerlere kendi imkanları ile giderek çalışmak zorundadır. Haşar’a aileden gidecek kimse yoksa o aile çalışacak kişinin ücretini vergi olarak İşgal yönetimine ödemekle yükümlüdür. Haşar’daki çalışmalar  kırlarda ve dağlarda bulunan Çin İşgal Askeri Birliklerinini bulunduğu üs ve kışlalarda temizlik yapmak, onların domuzlarını, sığır ve koyunlarını gütmek, Atlarına bakmak, onlara ait tarlalarda üretim yapmak şeklindedir. Ayrıca,yol  yapımı, yeni su kanallarının inşaası, mevcut su kanallarının temizlenmesi, tarıma yeni topraklar kazandırılması(Binam açmak) gibi ağır iş makinalarının yapacağı işleri  insan gücü ile yaptırılmasıdır. Haşar’da çalışanlara Çin yönetimi yemek, sağlık,gidiş geliş yol masrafları dahil hiçbir ücret ödememekte ve hiç bir kişisel  ihtiyacını karşılanmaz. Haşarcı kendi kişisel ihtiyaçlarını sağlık ve tedavi masrafları dahil her türlü giderini kendisi karşılamak zorundadır.

Haşar’dan Amaç : 
Çinli işgalcıların Haşar adını verdikleri bu insanlık dışı zulmü   niçin uyguladıklarına  dair bir Çinili yetkilinin anlattığı  çok dikkat çekicidir ;
Bu olay bizzat dinleyen kişi tarafından sözlü olarak  bize ifade edilmiştir. Kaşgarlı bir Uygur ÇKP.üyesi İşgal yönetimi yetkilisi çocukluğundan itibaren ÇKP.tarafından eğitilmiş ve önemli bir göreve getirilmiştir.Bir gün merkezi Çin’deki bir ÇKP.toplantısında Urumçi-Sancı Bölgesi ÇKP.Genel Sekreteri olan azılı  Hitayist Çin ırkçısı Li Ci adlı bir Çinli ile otelde aynı odayı paylaşırlar. Kaşgarlı İşbirlikçi ÇKP.üyesi tam bir Çin yalakası ve Uygur düşmanı olarak yetiştirilmiş bir kişi olup,Çinlilere sadakatle hizmet etmektedir.ÇKP.lı Bu uygur, Otel odasında birlikte kaldığı meslektaşı  ÇKP.lı Çin ırkçısı Li’ye şöyle dertlenir.” Benim Kaşgar’da yaşayan bir akrabam uzak bir bölgeye haşar için gönderilmişti.Karısı hamile idi.Tek başına evinde doğum yapmak zorunda kalır.Ancak kendisine doğum esnasında gerekli sağlık yardımı yapılamadığı ve Hastaneye de kaldırılamadığı için çocuğu ile birlikte vefat etmiş, Bunların ölümüne de haşar sebep olmuş.Bu haşarın kaldırılırsa iyi olmaz mi ? Hiç olmazsa benim akrabamın durumunda olanların” .diye dertlenir.
Hitayist Çin Irkıçsı ÇKP.Genel Sekreteri Li derhal büyük bir hiddet içinde buna şu karşılığı verir, “ Sen Uygurları niçin haşar’da çalışıtırarak boş kalmalarına engel olduğumuzun sebebini  biliyor musun ? Çünkü.biz Uygurları boş ve rahat bırakırsak,bizden nasıl kurtulacaklarının plan ve projelerini ve nasıl  eylem yapacaklarının  planlarını yaparlar. Biz buna zaman ve imkan tanımamak için bu haşar uygulamasını tarihteki Çin işgal yönetimlerinin bir uygulaması olarak ısrarla uygulamaktayız. Seni biz bir ÇKP.’ye sadık Bir Çunghua(Büyük Çin Milleti) mensubu olarak yetiştirdik.Bizim sana güvenimiz tamdır.Onun için bu niyetimizi sana açıkça söylüyorum. Uygurları  sadece konuşabilen ancak fikir ve düşünce kabiliyetleri olmayan iki ayaklı hayvanlara dönüştürmek istiyoruz ki ,bu zengin topraklarda ebedi olarak kalabilelim ve bu ülkeye sahip olabilelim. Şimdi anladın mi bu haşarın sebebini,Biz sadece Uygurlara uyguluyoruz bu Haşırı. Çünkü bu ülke’de yaşayan azınlıkların içerisinde bize baş belası olabilecek tek halk Uygurlardır. Onun için başkalarına da bu Haşarı tatbik etmiyoruz.” Şeklinde cevaplandırır.

Bunu duyan ÇKP işbirilikçisi  ve hayatını Çinlilere sadaketle hizmetle geçiren ÇKP.lı Uygur büyük şok geçirir ve kendisinin bunlara bu kadar yıl hizmet ettiğinden pişman olduğunu belirterek nedamet göz yaşları döker.
Ancak,Kaderin tecellisine bıkınız ki bu Hitayist iki ayaklı konuşan bu Hayvan ÇKP.lı Çin Irkçısı Li Ci geçtiğimiz günlerde büyük bir usulsuzluk ve yolsuzluk yaptığı gerekçesi ile görevinden uzaklaştırılarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır.
Bu İki ayaklı Çin ırkçısı Hitayist Çin Vahşetinin uygulayıcısı Çinli 05 Temmuz 2009’da Çin işgal Ordusunun Urumçi’de Müslüman Uygur Türklerine karşı ırkçı soykırımını yapan ÇKP. Komuta Kadrosunun başında yer almıştır,
Bu Çinli Hitay Faşisti  ayrıca, 2007’de Urumçi Belediye Başkanı iken,bir toplantı’da aynen şu ifadeleri kullanmıştır, “Şincang’a kendi tercihi ile göç ederek yerleşmek isteyen Çinli göçmenleri 24 saat içinde mutlaka bir işe yerleştireceğim,Evini de vereceğim.”demiştir. (1,Bölümün sonu,devam edecek)

NOT : Bu yazının hazırlanmasında Turkistantimes sitesinden yararlanılmıştır.Kendilerine teşekkür ederiz. (UYHAM)

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
1257 Kez Görüntülendi.