logo

trugen jacn

İSLAM DÜNYASI ÇİN’İN ESİRİ DOĞU TÜRKİSTAN MÜSLÜMANLARI İÇİN NE YAPABİLİR ?

Dr.Olsi Jazexhi resimleri ile ilgili görsel sonucu

Dr.Olsi JAZEXHİ ( UAMD Ün. Tarih böl.Öğretim üyesi Durres, Arnavutluk )

6 Ağustos ve 25 Ağustos arasında, Çin’deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeydim. Çin ve Sincan Eyalet Konseyi Enformasyon Bürosu tarafından davet edilen Urumçi, Aksu ve Kaşgar olmak üzere üç büyük şehri ziyaret etmek için gönderilen bir grup gazetecinin parçasıydım. Çin yetkilileri tarafından düzenlenen ziyaretimiz, Sincan’da işlerin iyi olduğunu bize göstermek ve ikna etmek için Uygur bölgesi yetkilileri tarafından önceden düzenlenen tiyatro çok ustalıkla sahnelenmişti.

16 Ağustos’ta Urumçi’ye geldim. 17 Ağustos’tan 19 Ağustos’a kadar Komünist Parti yetkililerinin düzenlediği Xinjiang’daki tarih, din ve insan hakları uygulamalarıyla ilgili çeşitli konferanslara katıldık. Bu oturumlarda, Xu Guixiang ve Ma Pinyan gibi Çinli yetkililer, Çin hükümeti tarafından yayınlanan Sincan hakkındaki beyaz Kitap hakkında bizleri uzun uzadıya bilgilendirdiler.

Bize sunulan ve Beyaz Kitabın anlatıldığı derslerde Uygurların ve diğer Türk Müslümanların bu bölgede göçmen olduğu, İslam’ın Araplar ve Türkler tarafından zorla uygulandığı ve Sincan’ın her zaman Çin’in bir parçası olduğu söylendi. Kaldığımız süre boyunca Urumçi’deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi Müzesi, Aksu Müzesi ve Kaşgar Müzesi’ni ziyaret ettik. Bu müzelerde, Çin hükümeti aynı yazıyı beyaz kitaptan veriyor: Sincan, tarihsel olarak Çin, Uygurlar ve diğer Türk müslümanları göçmen, İslam yabancı bir din ve Uygurlar üzerine zorla uygulandı.

Bunun üzerine Çin, ziyaretçilere İslam’ın Sincan’da aşırılık ve terör kaynağı olduğu için çok sorun yarattığını gösteriyordu. Bununla mücadele etmek için Çin hükümeti aşırılıkçıların kötüye kullanıldığı bazı “Mesleki Eğitim ve Eğitim Merkezleri” kurdu.

20 Ağustos’ta ev sahiplerimiz bizi Onsu County Mesleki Beceri Eğitim Merkezini ziyaret etmek için Aksu şehrine gönderdi. Burada Çin’in “kötümserleştirdiği” “aşırılık yanlıları ve teröristlerle” buluşmamız gerekiyordu.

Bununla birlikte, bu “Mesleki Eğitim Merkezlerinin” “öğrencileri” ile röportaj yaptığımızda, öğrencilerin öğrenci değil mahkum olduklarını, terörist olmadıklarını, zorlama altındaki inançlarından vazgeçmek zorunda kalan Müslüman inançları gördük.

Müslüman dünyası Çin'de Uygurları ve İslam'ı kurtarmak için ne yapabilir?

Suçları, İslam’ı uygulamak, Allah’a dua etmek, internetteki Müslüman televizyonistlerin videolarını izlemek, Kur’an-ı Kerim’i okumak, İslam hakkında makaleler okumak, İslam hakkında yazmak, Uygur tarihi okumak, türban kullanmak, helal yiyecek tüketmek, ölülerini gömmek veya İslam’a göre evlenmek idi. ve İslam’ı akrabalarına duyurmak.

YouTube kanalımda kaydettiğim ve yüklediğim röportajlar, “Mesleki Eğitim Merkezleri” nin okul değil kitle gözaltı merkezleri olduğunu kanıtladı. Bu merkezler, Çin Türk Türk Müslümanlarının beynini yıkamak, Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar vb. Olmak, onları İslam’ı ve Türk kimliklerini reddetmek ve Hanlı Çinli olmak için zorluyorlar.

Boşuna iddialar

Çin, Sincan’da “üç kötülükle” mücadele ettiğini iddia etse de, etnik ayrılıkçılık, terörizm ve dini aşırılıkçılık, aslında, Uygurların İslami kimliği ile savaşıyor ve bu da onları Han Çinlilerinden farklı bir millet yapıyor.

Çin, Sincan’da İslam’ın temsil ettiği çeşitliliğe karşı savaşıyor. İslam’ın herhangi bir işaretini imha etmek ve Çin’in One Road, One Belt projesinde önemli bir güç merkezi olan vilayeti tamamen yok etmek istiyor.

Çin için ayrılıkçı bir tehdit oluşturmayan Çinli Sincanlı Müslümanlar da Uygurlar gibi benzer sıkıntılar çekiyorlar. Aşırılıkla mücadele bahanesi altında, Çinli yetkililer İslam’ı aşırılıkçı bir din olarak ilan ettiler ve Pekin’den Asya’ya, Afrika’ya ve Avrupa’ya uzanan İpek Yolu projelerinin merkezinde bir Müslüman varlığının ayakta durmasını istemiyorlar.

Çinlilere Sincan’da İslam’ın vaaz ve uygulamalarını yasakladı ve tüm devlet kurumlarına herhangi bir dini uygulama belirtisiyle mücadele etmeleri emredildi (“Sünnetin Kaldırılması Yönetmeliği”, Bölüm IV, Madde 18).

Sincan politikası

Çin, Sincan’a işgal altındaki bir bölge olarak davranıyor ve yerli Türk halkı, asimile edilmesi veya yok edilmesi gereken düşmanlar olarak kabul ediliyor. Sincan makamları, camileri, mezarlıkları ve eski İslami binaları ve var olan herhangi bir İslam medeniyetinin imhasını tahrip ediyor.

Ma Pinyan’ın Urumçi’deki dersler sırasında bize söylediği gibi, Çin hükümeti İslam’ı sindirmek istiyor. Müslümanları arasında herhangi bir Arapça ya da Türk tabelası görmek istemiyor. Her gün namaz kılmalarını, alkol veya kadınları başörtüsü takmalarını veya Kuran’a göre evlenmelerini istemiyorlar.

İslamiyet’in Sinleştirilmesi, “Sünnetten Çıkarma Yönetmeliği” nde (Madde 4) yasal olarak düzenlenmiştir ve İslam’ın uygulaması tamamen yasaklanmıştır (“Söndürme Yönetmeliği”, Bölüm II, Madde 9). Kur’an’ın grup okuması, çocuklara islam öğretimi, islam hakkında konuşmak, islam edebiyatı okumak ya da okumak, dini kıyafetler giymek, dini gösterileri izlemek ya da islamı herhangi bir şekilde savunmak, hapis cezasıyla cezalandırılabilecek ya da uzun ve acı verici bir suçtur. Eğitim “Mesleki Eğitim Merkezleri” nde.

Uygulamadaki yasaklar

Çin makamları, minarelerin, ezan (dua çağrısı), kubbeli camilerin varlığını yasakladı ve yeni bir cami inşa edildiğinde, Çin hükümetinin teleolojik anlatısının İslam’ın Sinicize edilmesi gerektiğini iddia ettiği için Çin mimarisinde şekillenmesi gerekiyor. ve herhangi bir Arap veya Türk sembolüne sahip olmamalıdır.

İslamiyet’in Sinicleşmesini zorlamak için, Sincan yetkilileri, seçilen imamların sınırlı bir Çince Çince versiyonu öğretildiği Sincan İslam Enstitüsünü desteklemektedir. Müslüman nüfusa karşı terör kampanyası bir korku ortamı yarattı. Karşılaştığımız tüm Müslümanların gözünde korku gördük.

Çin hükümeti, 1950’lerden bu yana, Sincan’ı Çinli sömürgecilerle birlikte sömürgeleştiriyor. 1950’lerde 2010 yılında nüfusun% 5 ila% 9’unu oluşturan Çinliler% 40’ını saymaktadır. Sömürgeci bugünlerde çok agresif bir şekilde devam ediyor ve Müslümanları azınlığa dönüştürmeyi amaçlıyor.

Tutuklanmayan ve toplama kamplarına (“Mesleki Eğitim Merkezleri”) ya da hapishanelere gönderilen Uygurlar, Müslüman aileleriyle aynı evde yaşayan ve uyuyan Çinli sömürgecileri evlerine almak zorunda kalıyor. Pek çok Uygur Müslüman kadın Çinli erkeklerle evlenmek zorunda kalıyor. Ramazan ayında pek çok Müslüman oruç tutamaz.

Müslüman restoranların alkol satmayı reddetmeleri yasaktır. İslam’ın en küçük şarkılarını gösteren Uygurlar, aileleriyle ayrı tutulur, çocukları Çinlilerin eline geçip büyür. Doğu Türkistan’da Çin’in yaptığı korku, dini zulüm ve etnik asimilasyon hükümdarlığı kültürel soykırım anlamına geliyor.

Bununla birlikte, dünya Çin Türk Türk Müslümanlarına yapılan kitlesel zulme tanık olurken, Müslüman dünyası bunu görmezden geliyor. 8 Temmuz 2019’da Müslüman dünyasının utancına göre, bazı 22 gayrimüslim devlet, BM İnsan Hakları Konseyi başkanına ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne Çin’deki büyük gözaltı programını sona erdirmesi çağrısında bulunan bir mektubu imzaladı. Sincan.

While the Muslim majority states were absent from joining this letter, some 20 Muslim states joined a list of 37 countries in support of China for what it is doing in Xinjiang.

In the letter prepared by the Chinese, it was written: “We appreciate China’s commitment to openness and transparency. China has invited several diplomats, international organizations officials and journalists to Xinjiang to witness the progress of the human rights cause and the outcomes of counterterrorism and deradicalization there. What they saw and heard in Xinjiang completely contradicted what was reported in the media. We call on relevant countries to refrain from employing unfounded charges against China based on unconfirmed information before they visit Xinjiang…”

Sincan’dan geri döndükten sonra, Müslüman bir alim ve gazeteci olarak ben, Müslüman dünyasına, Çin’in Sincan’da yaptığı “terörle mücadele ve kötümserleşmenin sonuçları” tedbirlerinin İslam’ın ve kitlesel zulümün toplam yasağı olduğunu söylemek istiyorum. Müslümanların

Çin beni, “insan hakları nedeninin ilerleyişine ve buradaki terörle mücadele ve kötümserleşmenin sonuçlarına tanıklık etmek için birkaç diplomat, uluslararası örgüt yetkilisi ve gazeteciyi Sincan’a davet etti. Ancak bulgularım, Çin’in Uygurlara zulmettiğini, yalnızca İslam’a inandıklarını ve Müslüman olduklarını kanıtlıyor.

Bu açık mektup aracılığıyla, Çin yanlısı mektubu imzalayan tüm Müslüman ülkelere pozisyonlarını yeniden gözden geçirmek için itiraz etmek istiyorum. Müslüman dünyasının herhangi bir yerinde Çin’in Müslüman nüfusuyla neler yaptığını ifade etmeye hazırım.

Ne yapalım?

Müslüman ülkeler konumlarını tekrar gözden geçirmeli ve Çin’i Müslümanlara yapılan zulmü ve Sincan’daki İslam yasağını derhal durdurmaya teşvik etmelidir. Çin, “Mesleki Eğitim Merkezlerini” kapatmalı, dini ve siyasi mahkumları hapishanelerden ve gözaltı kamplarından salıvermeli, İslamofobik ve suçlu “Sincan Uygur Özerk Bölgesi Aşındırma Yönetmeliği” ni kaldırmalı, Çinli sömürgecileri Uygurların evlerine göndermeyi kesmeli ve Müslümanlara yönelik zulümlerini durduracak cihazları ve organları devletten kovma.

Çin, Müslümanları, dinlerini, tarihlerini, kültürlerini ve yaşam tarzlarını hedef alan İslamofobik politikalarını durdurmalı. Türk halkının (Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar ve diğerleri) zorla öldürülmesi, camilerin ve tarihi binaların yıkılmasını durdurmalı.

Sincan’daki Müslümanların pasaportlara sahip olmalarına, Çin’e serbestçe girmelerine, serbestçe hareket etmelerine, ezanları camilerinden çağırmaları, helal yemekler yemeleri, Mekke’de Hac uygulaması ve çocuklarına İslam öğretebilmelerine izin vermelidir.

Sincan makamları çokkültürlülüğü benimsemeli ve Uygurları ve Çin’in diğer Türk Müslümanlarını yerli Çinlilere eşit, İslam’ı Çin dinlerinden biri olarak kabul etmelidir. Çin, tarihini algılama biçimini gözden geçirmeli ve İslam’ı bir düşman olarak değil, Çin’in ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmelidir.

Bu talepleri artırarak ve Çin’e Müslüman dünyasının çok önemli bir müşteri olduğunu hatırlatarak, Müslüman ülkeler şu anda Sincan Uygur Özerk Bölgesinde kitlesel zulüm görmekte olan Müslüman kardeşlerinin korunmasını istemek zorundadır.

Kaynak : https://www.dailysabah.com/op-ed/2019/12/02/what-can-the-muslim-world-do-to-save-the-uighurs-and-islam-in-china?fbclid=iwar2s0lv45

Share
932 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ