logo

trugen jacn
04 March 2017

DEĞİŞEN ÇİN’DE DEĞİŞMEYEN TEK POLİTİKA

 

Mehmet Emin HAZRET

 

Çin komünist Partisinin  kurucusu Mao Zedong,  “Kapitalizm Çin halkının düşmanıdır”( 资本主义是中国人民的敌人)   sözü  ile  Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra da  30  yıl  süre  ile kapitalizm ile savaşmıştır. Çin’de yaşayan tüm zenginleri    tutuklayarak hapsetti ve büyük bir bölümünü ise işkenceler ile kurşuna dizerek katletmiştir. Bir kısmını ise sürgüne gönderdi.  Doğu Türkistan’da Uygur Türklerinin  köylerinde bile 5 hektar toprağı olan çiftçiyi “Düşman sınıf” olarak  yaftaladı ve onları katlettirdi ve kurşun parasını ailesinden aldı.

3 Şubat 2017 de Pekinde başlayan Çin Ulusal Halk Kongresi  ve Çin Danışma kurulu (ÇHSDK)  adındaki ÇKP.Üst organlarının ( Çift)  Kurultayları  5 Şubat  tarihinde sona erecektir. Her yılı Pekin’de bir defa bu Kurultaylar geleneksel olarak toplanırlar.   Çin sosyal medyası bu Halk  Kurultayını  “Zenginler kulübü” diye adlandırmaktadır. Kurultay üyesi (Sözde Halk Vekili olarak) seçilerek Pekin’e gelen milyarder delege sayısı 209 kişidir. Bu milyarder Halk Vekillerinin toplam  serveti 500 milyar dolardır.Bu rakam ise,  İsveç’in yıllık milli gelirinin toplamına yakındır. ÇKP genel sekreteri ve Çin devlet başkanı Xijenping  tahta oturduktan sonraki  son 4  yıl  içerisinde Kurultay  üyesi  ilk 100 milyarderin serveti  % 64 artmıştır. Ancak, Çin’in enerji ihtiyacının % 40’nı   tek başına  karşılayan Doğu Türkistan’da bir tek bir Uygur milyarder  bulunmamaktadır. Pekin’de toplanan  Çift kurultayda milyarder Vekiller  sırasında oturabilen  tek bir Uygur hiç yoktur.

Çin Komünist Partisi  üyelerinin  %20′ si  milyarder iş adamlarından oluşuyor. Bu iş adamları gökten inmemiştir.  Bu milyarderler ÇKP üst ve orta düzey yöneticilerinin ailesi, sülalesi ve onların  çevrelerinden oluşmuştur.  Çin’deki Komünist devrimden sonra ilk olarak özel mülkiyet    devletleştirdi. Daha sonra ÇKP.’nın kodamanları devletleştirme adı altında  halkın  zorla el konulan bu mal ve mülküne   özelleştirme adı altında, bu  devlet mülkünü kendi hesaplarına geçirdiler. Köylerde 100 hektar toprağı olan sözde   “ İş adamı”’nın , cebinde ÇKP.Üyeliği kimliği bulunmaktadır.  ÇKP. Parti  tüzüğünün 2. Maddesinde  “ Çin Komünist Partisi üyesi, işçi sınıfının komünizm bilincine sahip öncü savaşçısıdır.” (第二条 中国共产党党员是中国工人阶级的有共产主义觉悟的先锋战士。)  ifadesi yazılıdır.Ancak, buna rağmen  çift kurultay sırasında Pekin’e gelip uğradığı haksızlığı anlatmak isteyen yüz binlerce işçi ve dar gelirli  mağdurlar ordusu  Kurultay tarihinden bir ay   önceden  tüm eyalet ve şehirlerin  tren istasyonu, otobüs terminali başta bütün yol kontrol noktalarında yakalanıp tutuklu evlerine  hapsedilmiştir. Hatta  iki gün önce bu mağdurları haber yapmak isteyen BBC muhabirleri Hunan eyaletinde  Polis  tarafından tartaklanarak tutuklandı ve  kameralarına el konuldu. Daha sonra bu gazetecilere , kendilerinin suçlu olduğunu kabul eden  “ İtirafnameleri ”  zorla  imzalatıldı ve bu  olay büyük bir başarı olarak ÇKP.güdümündeki   Çin medyasında yayınlandı.

Günümüzde Mao’nun vasileri olan ÇKP. yöneticileri , sürekli   olarak Parti  ilkelerinden uzaklaşıyorlar. Ellerinde  Marksizm  bayrağı, ağızlarında  ise, Maoizim’in  söylemlerini asla  düşürmüyorlar.  ÇKP.kodamanlarının bu riyakarlık ve İki yüzlülüğünü  açıklayanlar ise derhal  cezalandırılıyor. Çin’in hangi yolda  ve nasıl yürümesi   elbette kendi bileceği bir iştir.   Ancak,  değişen Çin’de değişmeyen, ve değiştirilmeyen tek bir politika  vardır. O da etnik milliyetler ve din politikasıdır. Mao döneminde Doğu Türkistan’da camiler yıkılıyordu, Müslümanlara ibadet yasaktı. Mao’nun ölümünden 40 yıl sonra de  bugünde de yine camiler tahrip ediliyor ve Müslüman Uygur Türklerine   oruç tutmaları,namaz kılmaları ve diğer ibadetlerini yerine getirmeleri yine   yasaktır.  Mao döneminde, hiç olmazsa  Müslümanlar evlerinde cemaat olarak  namazlarını  kılabiliyor ve ibadetlerini gizli de olsa yapabiliyorlardı. Müslüman Uugurlar Çocuklarına  İslam dinini ve namaz süresini öğretebiliyorlardı.  Bugün ise,  evlerinde  aile  fertlerinin  birlikte cemaat olarak namaz kılmaları  “ Terörist Eylem” olarak kabul ediliyor,Bunu yapanlar ise,  tutuklanmakta, ağır hapis cezalarına çarptırılmakta ve hatta öldürülmektedirler.  Çocuklarına  sofra duası ve  namaz süresi üreten anne, babalar “terörist” olarak damgalanmakta ve  ceza evlerine kapatılmaktadır. Gerekçeleri ise  şunlardır ;  “ Sapık dini yolda yürüyemezsin. Yürüyecek tek doğru yol Çin Komünist Partisinin  gösterdiği doğru ve  nurlu yol olacaktır.”

Pekin’de  Köhnemiş ve tarihin karanlıklarına görk olmuş Çin imparatorlarının oturduğu karanlık Çungenhey sarayında oturan ÇKP.’nin  kibirli, kendindene başkalarını  insandan saymayan gaddar ÇKP.’lı modern Firavunlarına şunu sormak istiyorum ;  14 asırdar beri  ilkeleri, dostu ve düşmanları asla   değişmeyen Kuranı Kerim’in biz Müslümanlara gösterdiği yol mu doğru,yoksa sizlerin   30 yılda,hatta 5-10 yıl aralıklarla  ilkesi,  dostu ve  düşmanı değişen ilkesiz  sapıklıklar menzümesinden oluşan    Maoizm dininiz mi  doğru ?

Ey ÇKP.’nın Faşist kafalı Diktatörleri ; Neden işgaliniz altındaki Doğu Türkistan’da ve Çin’de  Müslüman halkı inandıkları  kutsal inançlarından ve dinlerinden uzaklaştırmak ve inançlarından ve dinlerinden    döndürmek için onlara  bu kadar baskı,zulüm ve işkence ediyorsunuz ?

Mekke müşrikleri de  sizlerin Müslüman Uygurlara yaptığınız gibi,   sevgili  Peygamberimize ve sahabelerine de  çok eziyet etmişti. Ancak, Mekke Müşrikleri sizin gibi Dinsizler,  Müslüman erkeklerin sakalını, Müslüman kadınların tesettürünü  ve giyim kuşamını  bu kadar acımasızca hedef almamıştı.

Sizler  Mekke Müşriklerinin  hayal edemediği  baskı,zulüm ve işkenceleri  icat ettiniz .Doğu Türkistan’da  Uygur erkeklerini sakalı, Uygur kadınlarını tesettürlü giyindikleri için   tutukluyorsunuz. Onları Ceza evlerine kapatıyorsunuz. Fiziki ve manevi işkence yapıyorsunuz. Müslüman Uygurların  yaşadığı şehir, kasaba ve  köylerine varana kadar etnik  Çinli göçmenlere  para,yer ve sermaye vererek ve onları destekleyerek Çinli Hatunların çalıştığı  Fuhuşhaneler ,Batakhaneler,Diskotekler ve Meyhaneler   açmasını teşvik ediyorsunuz. Müslüman Uygur gençlerini  Çinli göçmenlerinizin açtıkları  bu Batakhanelere gitmeyi teşvik ediyorsunuz.   Teşviklerle açtırdıklarınız bu Genelevler,Diskotekler ve  meyhaneler 24  süre ile  açıktır.

Ama, henüz yıkamadığınız Cami ve Mescitlerimizin  önünde 24 saat silahlı Çin İşgal asker ve  polislerine  nöbet tutturuyorsunuz.  Müslümanları onların kendi yaptıkları ibadethanelerine ve   Allah’ın evine  girmesine izin vermiyor ve sokmuyorsunuz.

Genelevlere giderek  Allah haram kıldığı   zinayı yapmak, AİDS’lı Çinli Fahişelerden hastalık kapmak ve insanları doğru yoldan ahlak ve faziletten ayırmak   doğru yol da, camiye girip iman, bilim,ahlak sahibi olmak, yanı İyi  insan ve doğru bir Müslüman   olmak “sapık”  bir yol mıdır ?

Komünizme inanmak ve onun  rejimini  kabul ederek benimsemek  Çinlilerin tercihidir. Çin’de kullanma tarihi bittiği için çoktan tarihin çöplüğüne atılan komünist rejimi Doğu Türkistan’da Müslüman Uygur Türklerinin eli ve   ayağına pranga olarak  takarak onu bu şekilde kullanmanın adı “doğru yol” mıdır ?

Ey, Pekin’ de toplanan  ÇKP.’nin Çifte  Kurultay Katılımcıları !    Son  40  yıldır,  Çin reform süreci içinde ilerliyor. Değişmeyen hiçbir politikanız  ve uygulamanız kalmadı. Sadece Çin işgali altında yaşamak zorunda kalan, kendi tarihi ana vatanlarında azınlıklar olarak tanımladığınız  Müslüman Uygur Türklerinin   dinlerine yönelik  kastlı zulüm politikanız  işgal ettiğiniz 68 yıldır  şiddetini artırarak sürüyor.

Dinsiz ÇKP.’nın   Sürüleri olduğunuz için  inançlarınız ve imanlarınız zaten yoktur. Ancak, aranızda vicdanı olan  hiç yok mu?

Her yıl Pekin’de  Çift kurultay için  5 bin kişi toplanıyorsunuz. Aranızdan  vicdan ve İz’an sahibi bir kişi çıkıp, Müslüman Uygur  Türklerine, Tibetli Budistlere olan baskı ve zulmü  birazcık de olsa   hafifletebilirmiyiz acaba ? diyerek bir teklif vermek ve   bu konuda  ses çıkarmak aklınıza hiç mi  gelmiyor ?

Devletleri ayakta tutan güç değil, adalettir.  Örnek aldığınız Sovyetler Birliği de zamanında sizin gibi  çok güçlü idi veya kendisini sizin gibi güçlü görüyordu ?  Ancak, Sovyetler de sizin gibi hak hukuk ve  adaletten yoksundu. Dağılıp yıkıldı ve tarihin karanlıklarında  kaybolup gitti.   Mağdurların ve Mazlumların ahı ve feryadı  sizi de Sovyetler gibi  yıkacak ve  aynen onlar gibi  un tuz gibi ufaltarak  dağıtacaktır.

Allah’tan  duamız.niyazımız ve beklentimiz sadece budur.

Kaynaklar :

  1.  两会来了,中国富豪再次云集北京
  2. 全国政协十二届五次会议在京开幕
  3. 中国两会值得关注热点 中国共产党章程
  4. 北京两会:BBC记者采访遭暴打被迫签认罪书
  5. Çin’de BBC ekibine zorla ‘itirafname’ imzalatıldı ( uyghurnet.org   04.03.2017)
Etiketler: » » » » » » » » » » » » » »
Share
1212 Kez Görüntülendi.