logo

trugen jacn

NİĞDE TÜRK OCAKLARINDA ” UYGUR TÜRKLERİ ” KONULU OCAKBAŞI SOHBETI YAPILDI

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi(UYHAM)

Türk Ocakları Niğde Şubesi tarafından 24 Mart 2017 Cuma günü saat 19:30’da  Ocak merkezi’nde “Uygur Türkleri” konulu  Ocakbaşı Sohbeti yapıldı.Bu sohbetin   konuğu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Öger’di.İki bölüm halinde gerçekleştirilen Sohbet’in  ilk bölümünde Uygur Türklerinin yaşadığı coğrafya hakkında detaylı bilgiler verilmiş olup, ardından Türk kültürü, sanatı, edebiyatı ve dili gibi konular kapsamında Uygur Türklerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. Doç. Dr. Adem Öger’in verdiği değerli bilgiler kapsamında şu hususlar üzerinde önemle durulmuştur ;

Görüntünün olası içeriği: 11 kişi

  • “Türk kültür tarihinde, edebiyatında ve sanatında önemli yer tutan Türk boylarından biri Uygur Türkleridir. Günümüzde, Çin’in kuzey batısında “ Uygur Özerk Bölgesi” adı verilen bölgede yaşayan Uygur Türkleri, Türkiye Türklerine coğrafî bakımdan en uzak noktada bulunmalarına rağmen, kültür ve sanat bakımından Türkiye Türklerine oldukça yakındır.
  • Bugün Uygur Türklerinin yaşadığı coğrafya, tarih boyunca birçok Türk kavmine ev sahipliği yapmış, değişik kültürlerin ve dinlerin buluştuğu merkezî bir bölge olmuştur. Çeşitli milletlerin mücadelelerine tanıklık eden bu bölge, Türk kültürünün oluşması ve gelişmesinde büyük bir öneme sahiptir.
  • Tarihin en eski dönemlerinden beri bu coğrafyada yaşayan Uygur Türkleri, bölgede yaşanan bütün mücadelelerin, kültürel yapıların ve dinlerin içinde yer almıştır. İpek Yolu üzerinde yer alması nedeniyle de ticaretin ve sanatın merkezi olma özelliği gösteren bu topraklarda yaşayan Uygur Türkleri, köklü bir sözlü kültür geleneğinin yanı sıra erken dönemde yerleşik hayata geçtikleri için zengin bir yazılı edebiyata, resim ve müzik sanatına da sahiptir.
  • Özellikle Türk tarihi, dili, edebiyatı, sanatı gibi konuların araştırılmasında, Uygur Türklerini göz ardı etmek mümkün değildir. Çünkü Türk kültürünün ve tarihinin katmanları içerisinde Uygur Türkleri en önemli yeri tutmaktadır.
  • Günümüzde Ürümçi, Kaşgar, Yarkent, Hoten, Turfan, Kumul, Aksu, Gulca gibi şehirlerde yaşayan Uygurların bu kültürel zenginliğinin tespiti, derlenmesi ve incelenerek bilim alemine ve dünyaya tanıtılması büyük önem arz etmektedir. Örneğin, Uygur mukamları ve Uygur meşrepleri UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesi içinde yer almaktadır. Ancak bunlara benzer daha çok sayıda geleneksel uygulama başvuru için beklemektedir.
  • Uygur Türklerinin kültürel değerlerinin zenginliği yanında, günümüzde siyasî, idarî, dinî, hukukî ve dil gibi çeşitli sorunları mevcuttur. Bu sorunların çözümü ise onların bekası için hayati önem taşımaktadır.”

Uygur Türkleri konulu söhbet,katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona ermiştir.

Görüntünün olası içeriği: 8 kişi, ayakta duran insanlar

Kaynak :  http://www.kent51.net/haber/1426/nigde-turk-ocaklarinda-uygur-turkleri-sohbeti.html

Etiketler: » » » » » » » » » »
Share
931 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ