logo

trugen jacn

HAPİSTEKİ UYGUR LİDER Dr.TOHTİ, “VACLAV HAVEL BARIŞ ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLECEK

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM)

Dünya genelindeki Şair –yazar ve düşünce adamlarının fikir özgürlüklerini korumak amacı ile kurulan   ve Uluslar arası PEN Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren “ Barış Komitesi ”  Çin yönetiminin Eylul 2013 ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırdığı Uygurların vicdanı olarak da anılan bilim adamı ,insan hakları savunucusu ve Uygur Hukuk Hareketi Lideri Doç.Dr.İlham Tohtı’yı  2017 yılı “Vaclav Havel Barış Ödülüne aday göstermeyi kararlaştırdığı açıklandı.
Özgür Asya radyosunda verilen habere göre PEN Kulübüne bağlı Barış komitesi Slovakya’nın Blado kentinde toplanarak  oylama yaptığını ve bu kararı  aldığını bildirdi. PEN Kulübü’nün bu kararından önce de Almanya merkezli Tehdit Altındaki Milletleri Koruma Teşkilatı, Alman İnsan Hakları Örgütü ile İlham Tohti insıyatifi Gurubu de bu yönde bir ortak karar almış ve Haziran ayı başlarında bir ortak aldıkları  bu kararı açıklamıştı.
Bu teşkilatların açıklamalarından  sonra geçtiğimiz hafta Blado kenti’nde  PEN Barış Komitesi’nin Çin asıllı Kanadalı Gazeteci yazar  ve Çin asıllı  kadın Başkanı  Şingxu nın başkanlığında toplanan Komite’de bu konunun görüşüldüğü ve yapılan oylama sonucu Dr.Tohtı’nın bu barış ödülüne aday gösterilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Dr.Tohtı’nin Vaclav Havel barış Ödülüne aday gösterilmesinin kabul edilmesinden sonra konuşan PEN Barış Komitesi başkanıŞingxu şunları söylediği bildirildi , “ Barış Komitesinin üyleri PEN Uluslar arası Gazeteciler Örgütü’nün her ülke ‘deki Şubelerinin başkanlarından oluşur.Bu Barış Komitesinin   örgüt içinde ağırlığı ve etkisi çok büyüktür. Bu kararın alınabilmesi için en az 5 üyenin teklife imza atması gerekir. Dr.Tohtı’nın bu ödüle aday gösterilmesi ile ilgili teklife Almanya,Fransa ve Slovenya PEN başkanları, Barış Komitesi başkanı olarak ben ve benim Komitedeki yardımcım toplam 5 kişi ortak teklife imza verdik ve teklif  çoğunlukla kabul edildi.”dedi.

Vaclav Havel resimleri ile ilgili görsel sonucu

Barış Komitesi başkanı : Dr.Tohtı’nın Bu Ödülü Hak Ettiğini Düşünüyorum
Barış Komitesi başkanı Şing Xi Dr.Tohtı’nın çok zeki ve idrak sahibi  bir Uygur aydını olmasının yanında ılımlı fikirleri ile tanındığını belirterek şözlerini şöyle sürdürdü ; “ Dr.Tohti Uygurların anayasal hak ve hukuklarını  yasal ve barışçıl yollarla Çin’den talep etmiştir. Çin’in suçladığı gibi ayrılıkçı ve bölücü asla değildir. Aksine o etnik Çinliler ile Müslüman Uygurlar arasında diyalog yollarının açık tutulması ve bu farklı 2 toplumun bir birlerini anlamaları ve ortak anlayış ve işbirliği içerisinde sorunlarının barış içinde çözülebileceğine inanmış ve bu yönde çalışmalar yapmıştır. Fakat, Çin İstibdat yönetimi onun bütün iyi niyetine rağmen, onun fikirilerini kabul ederek diyalog kurma yerine  ve onu haksız ve hukuksuz olarak ömür boyu hapisle cezalandırdı. Radikal ve savaş durumu içerisindeki ÇKP. Ve benzer rejimler en ılımlı fikirleri dahi kabul etmezler  ve onları Dr.Tohti gibi  bu akılcı fikirlerinden dolayı cezalandırırlar ÇKP.iktidarı Uygurların tek çıkış yolu olan fikirlerini ve tepkilerini barışçıl yollarla ifade etme hakkını  gasbetmiştir. Çin rejimi sizin ılımlı fikir ve görüşlerinizi kendileri için sizi cezalandırma,kendi baskıcı yöntemlerini kabul ettirme  ve sizi dönüştürmenin bir aracı olarak kullanmak  isteyeceklerdir. ”şeklinde konuştu.


Vaclav Havel Barış Ödülü
Bu ödül 2013 yılında tesis edilmiş olup,bu ödül Çekiya’nin sabık Cumhurbaşkanı Vaclav Havel  anısı ve onun adına düzenlenmiştir. Vaclav Havel Çek Cumhuriyetinin komünist rejimden kurtulması ve ülkenin demokratik değerlere kavuşturulması ile insan hakları normlarının AB.standartlarına göre yükseltilmesi için büyük çaba göstermiştir. Havel’in çalışmaları komünizmin pençesinden kurtulan Doğu Avrupa Ülkeleri için de ölçü olmuş ve demokrasi ve insana haklarının bu ülkelerde kök salmasında önemli rol oynamıştır. Bu ödül AB.Parlamenterler Meclisi,Çek Cumhuriyeti Vaclav Havel Kütüphanesi ile 77 Nizamname Vakfı’nın yer aldığı 3 ayrı kuruluş tarafından ortaklaşa tesis edilmiştir. Vaclav Havel Barış ödülü “İlgili kişi ve gurupların İnsan hakları konusunda farkındalık yaratan çalışmaları ile sistemli ve ağır insan hakları ihlallerini ifşa eden veya ulus arası toplum veya kamu oyunun insan hakları konusunda harekete geçirilmesinde belirli rol oynayan kişilere verilmektedir.”
Vavlav Havel Barış Ödülü’ne aday gösterilme süresi 30 Haziran’da sona erecek ve ödül 09 Ekim 2017’de belirlenen ödül sahibine takdim edilecektir.
Vaclav Havel barış ödülü şimdiye kadar 4 kişiye verilmiştir.

.

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
2596 Kez Görüntülendi.