logo

trugen jacn

Mehmet Emin HAZRET: UYGUR TÜRKLERİNİN ÇİN ZULMÜNE KARŞILIK HAREKETLERİ NASIL OLMALIDIR ? (SON BÖLÜM)

Mehmet Emin HAZRET

Günümüzde Uygur Türklerinin ÇKP karşıtı etnik Han Çinlileri gibi “İnternet Devrimi” yapma ortamı ve imkanı bulunmamaktadır. İşgal altındaki Doğu Türkistan’da Çin’in günden güne azgın bir şekilde artan Çin milli zulmüne karşı topyekün isyan etmek ve ayaklanmak Millet olarak ana yurdumuzu Çin katliamı sonucu kendi ölülerimizin gömülü olduğu bir toplu mezara dönüştürmekten başka bir işe yaramayacaktır.

Halkımızın  Çin katliamlarından kaçarak komşu,kardeş ve dindaş ülkeler ; Pakistan,Afganistan, Tacikistan,Kırgizistan,Kazakistan, Özbekistan’a kaçarak barınmaları  şu an için asla mümkün değildir.Çünkü bu ülkelerin tamamı Çin’in güdümündeki Şanghay İşbirliği Örgütünün üyesidirler. Geçtiğimiz yıllarda Kırgız yönetiminin yaptığı gibi kendilerine sığınmak isteyen Kardeşlerimizin Kırgız ve Uygur olmalarına bakmaksızın toptan öldürmekten çekinmezler.Onlar yapmaz ise,Çin Ordusu bizzat bu katliamları yaparlar. Sığınabildikleri takdirde dahi bu Kardeş ülkeler yıllardan beri yaptıkları gibi bu Uygur,Kazak ve Kırgız Türkü  sığınmacı kardeşlerini düşmanları Çin’e teslim etmekten asla çekinmeyeceklerdir.
Bu Durumda  Uygurlar Olarak  Ne Yapmalıyız ?
Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türkleri olarak Şimdiye kadar olduğu gibi yine koyun sürüsü gibi dağınık, bir birimizden kopuk,tehdit altındaki geleceğimizden tamamen habersiz pervasızca “ Sadece Kendim rahat yaşayayım bu Bana Yeter !”   mantığı ile hareket edersek dahi,sonumuz diğer Kardeşlerimiz gibi hemen bir gün eninde sonunda Çinlilerin elinde acı çekerek  ölmektir. Ne yaparsak yapalım,nasıl  teslim olursak olalım,nasıl ve ne şekilde itaat edersek edelim Çin’in katliamından kurtulabilmemiz asla mümkün değildir. Çin’in bizi yok etmesi ve öldürmesi için Müslüman Uygur kimliğimiz yeter ve artar bile.
Karşılık Hareketinin Adını “ Sukut Etmek – Susmak “ olarak Tanımladım.
Bu Sukut etmek – Susmak eylemi nasıl olacaktır ? hepimizin yakinen bildiğimiz gibi Çin yönetimi Ramazan ayının başlaması ile Doğu Türkistan’ın bütün il,ilçe ve köylerine kadar olan bütün yerleşim birimlerinde sadece Uygurları (etnik Çinlileri  değil) 100 binler ve hatta milyonlarca kişiyi büyük meydanlara toplayarak “ İki Yüzlülere Karşı Savaş- ÇKP’ye Sadakat  Yemini  Etme “  adı ile büyük  çaplı ve kalabalık toplantılar  ve mitingleri düzenlemektedirler. Çinlilerin  Uygurları  bu şekilde sürekli aşağılama ve hakaret etme eylemi bu Sukut eylemi için bulunmaz bir fırsat olacaktır.

Uygurlar zorla getirilip toplandıkları bu meydanlardaki  büyük ve kalabalık toplantı ve Mitinglerde şunları yapabilirler ;

 1. Topluca oturma eylemi yapmak.
 2. “Çin Komünist partiye sadakat” yeminini ret etmek.
 3. Hiç bir şekilde Konuşmadan toplantı ve mitingi bitene kadar  sessiz  ve suskun kalmak.
 4. Sukut içinde Oturma  eylemi süresince su içmemek,hiç bir şey yememek.
 5. Çin yönetiminin asker, polis ve diğer görevlilerinin talimatlarını yerine getirmemek.
 6. Çin Polis ve askeri ile yetkililerine  karşı hiçbir  şekilde karşılık  vermemek.
 7. Sukut ederek ve hiç konuşmayarak  hiç bir eylem ve harekette bulunmamak.
 8. Kalben  Ulu Yaradanımız  Allah Taala’nın ismini  sessizce zikretmek ve sukut ,hareketsizlik ve oturma eylemini ısrarla sürdürmek.

Milli Sukut Eylemi ve Muhtemel Sonuçları

 1. Miting ve toplantı meydanlarında zorla  getirilip toplanan 10 bin kişi bu sukut ve hareketsizlik eylemini topluca gerçekleştirdikleri taktirde Çin, 5 bin kişiyi tutuklayarak götürseler dahi kalan 5 bin kişi asla kaçmamalı ve şaşırmamalıdır.
 2. Bu Sukut Etme ve Hareketsizlik eylemini bir köy,kasaba veya İlçe bazında koordine etmek ve gerçekleştirmek çok önemlidir. Bu eylem bir yerde başlandı mi arkası gök gürültüsünün oluşturduğu elektrik akımı gibi ( çakmak çakması gibi) son sur’at bütün ülke çapına yayılacak ve yaygınlaşacaktır.
 3. Böyle bir pasif ve hiçbir  şekilde şiddet içeremeyen  halk hareketi dünya çapında büyük ses getirecek ve uluslar arası toplumun, dikkatinin Doğu Türkistan üzerine  en iyi şekilde çekmesini sağlayacaktır.
 4. Çin’in Uygur Türklerinin dini ve milli gururunu,izzetini ve nefsini çiğneyerek , Uygur toplumunun kendilerine olan ümit ve güvenini tamamen yok ederek onları önce manen ve daha sonra ise, ruhsuz ve geleceğinden ümidin kesen, mezbahaya gamsız bir şekilde kendi ayakları ile giden  Uygurları toptan katliam yaparak  yok etme şer’i planları böylece akamete uğratacaktır.
 5. Çin’in bu adice,sinsice yöntemlerle  Uygurları toptan yok ederek Doğu Türkistan’ı ebedi bir Çin ülkesi yapma stratejik planı için “ Uygur milli Sukut Hareketi” halledici bir rol oynayabilecektir.

Bu Hareketin Başarılı Olması İçin Alınacak tedbirler

 1. Bu  Milli Sukut Hareketi   esnasında toplum içine sinsice girmeyi başarmış Çin’in provaktör- Ajanlarının halkı şiddete yönlendirme girişimleri başarısızlığa uğratılmalı ve bu Provakatör-Ajanlar derhal saf dışı  edilmelidir. Bu tedbirler bu Sukut Hareketinin emniyetini ve buna bağlı olarak başarısını sağlamak için çok önemlidir.
 2. Bu tür pasif direnme eylemi Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerinin ortak bir Milli eylem ve hareketine dönüştüğü takdirde Çin işgal Ordusunun katliam ve kıyımı pek öyle kolay  şekilde  gerçekleştirilemeyecektir.

Benim bu düşünce ve önerilerime Diasporadaki Doğu Türkistan ve Uygur Teşkilatları ile bazı siyasi şahıslar “Doğu Türkistan’da esaretteki Uygur Türklerinin böyle bir eylemi yapabilmeleri  asla mümkün değildir.” Diyerek karşı çıkabilir ve beni bu konuda eleştirebilirler.
Bu düşüncede olan Teşkilat ve Siyasetçilere bu konudaki cevabım şudur ; Doğu Türkistan’daki Kardeşlerimiz imkansız denilen bir çok karşılık hareketlerini şimdiye kadar gerçekleştirdiler ve gerçekleştirmeleye de devam ediyorlar.
Bazı Bilgisiz okumayan kara cahiller ile bu düşünce ve önerilerden son derece şaşıran ve tedirgin olan Çin’in diasporadaki vatan haini işbirlikçi casusları beni “Sen Uygurları Toptan Ölüme Göndermek mi İstiyorsun ?”  gibi,güya Uygurları korumak istiyormuş  sahte roller yaparak  ortaya çıkabilirler.

 • Bugün Doğu Türkistan’da karşılık hareketleri için hiçbir olumlu ortamın olmaması,topluma önderlik edebilecek vatansever aydınlarımızın Hapishanelerde  olduğu hepimizce bilinen gerçeklerdir.
 • Ancak.bütün bu olumsuzluklara rağmen, Müslüman Uygur Türkleri  vahşi, acımasız ve yırtıcı bir yabancı  işgal ve sömürge yönetiminden  kendilerini  nasıl koruyabilmelerinin  yol,yordam ve  çarelerini düşünmeye ve bulmaya mecburdur.
 • Bizi en çok korkutan ve endişelendiren durum ise, halkımızın dağınıklığı, Milli Hainlerin Kuduz köpeklerden daha azgın  kudurmuş olması, Çin işgal asker ve polislerinin Uygur Türklerinin akacak sıcak kanlarına karşı  tiryakiliği  ve doyumsuz iştihası ve diğer faktörler  bu Milli Sukut Hareketi önünde Himalaya dağları gibi aşılması zor bir engel olduğunu ben de çok iyi biliyorum.
 • Önerim olan bu Milli Sukut Hareketi’nin yaygınlaşması için Çin’in baskı,dayak  ve işkenceleri altında kendilerini  kaybeden değil, Çin’in dayağından, zulüm ve işkencesinden geçmiş,pişmiş ve dirençli bir Uygur toplumu oluşması gerekir.
 • Özellikle güney bölgelerinde Çin yönetiminin en sert  ve en acımasız baskı  ve zulmüne maruz kalan Uygur Kardeşlerimiz kendi mevcudiyetlerini kimlikleri ile birlikte koruyabilmek için bu harekete katılmaya mecburdurlar.
 • Köyler, İlçeler ve kentler ve benzeri yerleşim birimlerinde Çin yönetimi adına görev yapan Uygur asıllı Polisler ile Yardımcı Polisler biz Uygur Türklerinin  öz evlatlarıdırlar. Onların de bu milli sukut hareketine katılmaları sağlanmalıdır.
 • Ömrünü bugüne kadar Çin’e hizmet ve sadaket ile geçirmiş ancak,bugün “İki yüzlülük” suçlaması ile damgalanan ,onuru zedelenen,açık hava toplantılarında tek başına sahneye çıkarılarak kendi kendini eleştirmeye ve hakarete  zorlanan, üstelik  Çin’in maaşlı ve tasmalı  Fedai ve  aktifleri tarafından hakaret ve suçlmalara maruz kalan ve sonunda da işten atılan Uygur bürokrat ve aydınları için bu hareket en son ve en iyi fırsat olarak ortaya çıkmaktadır.
 •  Aşağılanmış ve onurları zedelenmiş  ancak çok deneyimli  Uygur Aydınları için artık ömürlerinin son demlerinde mevcut yetenek ve maharetlerini,kalan yetki ve nüfuzlarını  kullanarak öz Milletini bu Sukut Hareketi’ne teşvik ve bu harekete önderlik etmeleri  gerekir.Bu yıllarca kendi Milletine ihanet eden Uygur Aydınları bunca yıllık  günahlarını ancak bu şekilde tevbe edebilirler ve halkından de bu şekilde kendilerini affettirebilirler.  kendileri için bulunmaz bir fırsat olan bu  durumu çok iyi değerlendirmelidirler.
 •  Hayatını Çin’i övmek ve ona hizmet ile geçiren Uygur memurlar, Uygur Türklerinin milli varlıklarını korumaları noktasındaki bu eylemlerinde büyük fedakarlıklar yapacaklarına inanıyor ve güveniyorum. Böyle düşünen Uygur aydınlarının  sayılarının da az olmadığını  biliyorum.
 • Bu Milli Sukut Hareketi birden bire ve aynı anda başlamayabilir.Ancak,bir kez başladıktan sonra tez zamanda bütün ülke genelinde yaygınlaşır.Bu durumda  Çin işgal yönetimi Uygurları Toptan Katliam yaparak yok etmek amaçlı planlarını geciktirebilirler.
 • Uygur Türklerinin esas gücü ve kudreti yabancı ülkelerde asla değildir. Bu güç tam olarak Doğu Türkistan topraklarında ve bu topraklar üzerinde  yaşayan aziz halkımız ile  birlikte  ve onlarla iç içe ve beraberdir.
 • Benim bu düşünce ,öneri ve girişimimin Doğu Türkistan’daki cesur ve aziz halkımın bilgisine tan rüzgarları  aracılığı  ile ulaşacağına yürekten inanıyorum.
 • Ana Vatan toprağı Doğu Türkistan’ımızda yaşayanlar ve bu topraklara tüm imkanları ile sahip olmaya çalışanlar için ana vatanın vereceği güç ve kudret  ilahi bir güçtür ve sonsuzdur.Bu  ilahi güç ve kudretin eşi ve benzeri asla yoktur.
 • Tüm siyası çalkantı ve fırtınalara karşı Uluğ Tanrı dağlarının yüksek  zirvelerinde bulunan asırlık serviler gibi dimdik, gururlu ve asla boynunu bükmeyen gün geçtikçe yeni dallar veren ve yeşeren cesur ve kahraman Uygur Türkü Kardeşlerime selam olsun !
 • Sizleri Yaradanımız ve tek dayanağımız ve koruyucumuz Allah Taala’ya emanet ediyorum !

( Sayın Mehmet Emin Hazret’in yazısı 3.ve son bölümü ile tamamlanmıştır.)

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
925 Kez Görüntülendi.